Vad är VR? Här förklarar vi virtuell verklighet.

Virtuell verklighet (VR) ger dig möjlighet att röra dig genom ett helt påhittat utrymme, en artificiell miljö som existerar i bilder men inte i verkligheten. För inte så länge sedan var VR mest känt som ett berättarknep i sf-filmer som Matrix eller Ready Player One  numera är det dock en rätt väletablerad teknik med tillämpningar inom allt från spel och underhållning till medicinskt och militärt bruk.

 

Önskan att skapa och uppleva en virtuell verklighet har rötter som går längre tillbaka än Keanu Reeves. Konceptet är minst lika gammalt som fotografi, även om termen ”virtuell verklighet” är nyare. Strax efter att man uppfunnit kameran började man använda stereoskop för att skapa en illusion av tre dimensioner med endast två stillbilder. En annan milstolpe inom VR var Sensorama, som uppfanns av Morton Heilig 1962 och som kombinerade omslutande projektion och artificiell vind och lukt som släppte ut vid väl valda tillfällen för att stärka autenticiteten i upplevelsen (den första upplevelsen bestod av en cykeltur genom Brooklyn i New York). 

 

Den typen av virtuella upplevelser blir allt mer sofistikerade. Tekniker och programmerare skapar verklighetstrogna upplevelser som svarar upp mot deltagarnas fysiska rörelser när de reser genom fantasivärldar utan att någonsin lämna vardagsrummet. VR är inte längre något nytt utan har blivit ett innovativt verktyg inom många olika typer av professionella tillämpningar. 

vr_bot_pose

Av: Grafik av Giovanni Nakpil.

Vad är virtuell verklighet?

En VR-upplevelse består av att gå in i en datorgenererad simulering där utrustningen spelar en viktig roll. Ett VR-headset tillhandahåller visuell och auditiv information om den värld deltagaren utforskar samtidigt som mängder av sensorer och tekniklösningar översätter personens rörelser till den virtuella världen.

 

Bilderna i den virtuella verkligheten kan vara konstruerade utifrån foton eller filmer av verkliga platser eller vara helt datorgenererade – CGI VR. I dessa VR-världar kan man utforska allt man kan tänka sig, från gatorna i en främmande stad till ytan på en avlägsen fantasiplanet. 

Virtuell verklighet jämfört med förstärkt verklighet.

Det är viktigt att komma ihåg en sak som virtuell verklighet inte är – förstärkt verklighet (AR – augmented reality). Trots att de heter nästan likadant erbjuder inte AR deltagarna någon möjlighet att utforska en helt digital verklighet; här överlagrar man i stället extra material på den verkliga världen man ser framför sig.

 

AR-appar gör att du kan rikta mobilkameran mot det du ser framför dig och då kompletterar de den befintliga scenen. En del AR-program ger till exempel ytterligare information om något i närheten – som en växt eller en produkt – när du håller upp mobilen mot objektet. AR innefattar också program som kan infoga till exempel en seriefigur på scenen du tittar på genom mobilen; det är så det populära AR-spelet Pokémon GO fungerar.

Virtuell verklighet jämfört med blandad verklighet.

VR och AR möts i en blandad verklighet. Forskarna Paul Milgram och Fumio Kishino myntade termen 1994 för att beskriva kontinuumet mellan helt verkliga och helt virtuella miljöer. Idag handlar blandad verklighet om miljöer där verkliga och virtuella motiv och objekt interagerar i realtid – och där användaren kan interagera med både verkliga och virtuella komponenter.

Den viktigaste VR-utrustningen är headsetet, en huvudmonterad display (HMD), som består av stora omslutande glasögon som tillhandahåller visuell och auditiv information om den artificiella värld VR-deltagarna utforskar. 

 

Ett exempel på ett headset är Oculus Quest 2 från Facebook. Det är ett av de mer prisvärda headseten och är ett populärt val bland dataspelare. Andra alternativ på marknaden är HP Reverb G2, the HTC VIVE Cosmos, Sony Playstation VR och Valve Index.

vr_equipment

Populära VR-tillämpningar.

Spel kanske är det första du kommer att tänka på i samband med VR, i synnerhet sådana spel som producerats för Sony PlayStation eller av Oculus. Sådana VR-spel finns i olika varianter och är inspirerade av storfilmer, historiska miljöer som medeltida Europa eller förbudstiden i Chicago, arkadspel med mera.

VR har också en filmisk tillämpning. Covid-19-pandemin har lett till att många teaterregissörer utforskat möjligheterna med VR som ett sätt att fortsätta producera pjäser trots att teatrarna håller stängt och där man också kan dra nytta av formatets ovanliga möjligheter som gör att publiken kan bli karaktärer i berättelsen eller där man kan välja bland flera olika möjliga slut.

Konst och design

2020 lanserade Deutsche Kreditbank i samarbete med Contemporary Arts Alliance Berlin ett pris i VR-konst. För konstnärer som Marina Abramović, Laurie Anderson och Anish Kapoor erbjöd VR ett nytt spännande sätt att engagera publiken redan före 2020. För Denise Markonish, kurator på MASS MoCA, utgör konstnärernas anammande av VR en intressant utveckling från den tidigare museala användningen som ett pedagogiskt verktyg. ”Vi har börjat betrakta mediet som ett medel i sig själv för att skapa originella och ofta surrealistiska miljöer utifrån en konstnärs fantasi”, berättar Markonish för Robb Report

 

VR börjar också användas inom designarbetsflöden för en mer immersiv upplevelse vid framtagning av digitalt material i 3D. I VR-skulpteringsprogram kan man också modellera 3D-resurser med rörelser som reproducerar verklig skulptering mycket mer verklighetstroget än vad som tidigare har varit möjligt i datorprogram. Adobe Substance 3D Modeler är ett exempel på ett sådant VR-modelleringsprogram som också möjliggör modellering på datorn efter konstnärens egna önskemål.

vr_fine_art_Gio_Napkil

Av: Grafik av Giovanni Nakpil.

Industridesigners använder sig av kreativitet och påhittighet för att formge vardagsprodukter man hoppas ska användas brett – men för att klara detta måste man samarbeta i mycket hög grad. Yrket innefattar ofta att man arbetar i stora team bestående av strateger, ingenjörer, användargränssnitts- och användarupplevelsedesigners (UI och UX), projektledare, varumärkesexperter, grafiska designers och tillverkare. Denna multidisciplinära strategi gör att industridesigners till fullo kan sätta sig in i ett problem och utarbeta en framgångsrik lösning som tillgodoser användarnas behov. Några av de mest berömda industridesignbyråerna innefattar IDEO, Frog och Teague.

Genom möjligheten att låta kunden gå in i en byggnad och uppleva dess rum redan innan markarbetet påbörjats har VR revolutionerat arkitekturbranschen. Medan arkitekter brukade kommunicera sina visioner om en byggnad via ritningar, skalenliga modeller och renderingar kan man tack vare VR låta kunden röra sig genom ett konceptuellt utrymme. VR-upplevelser erbjuder möjligheten att promenera genom en byggnad och även flytta möbler och tända eller släcka lampor. Om en kund har långt att resa för att kunna titta på en 3D-modell kan alla med ett headset och en ”nyckel” till den virtuella byggnaden – det vill säga tillgång till en app och projektet – uppleva byggplatsen virtuellt. 

Andra tekniska tillämpningar:

Medicin

Ett av de mest spännande områdena för VR är medicinska tillämpningar. Denna teknik kan ge enorma fördelar inom områden som studier av den mänskliga anatomin eller utbildning av personer som är först på plats vid större krissituationer. Situationer som kan vara dyra eller svåra att öva i verkligheten kan presenteras relativt enkelt i en virtuell miljö. På liknande sätt kan virtuella program ge läkare en chans att öva sig på empati genom att de får möjlighet att själva prova på exempelvis de utmaningar äldre eller handikappade människor ställs inför. Ett VR-besök på en strand i Västindien har befunnits lugna patienter som är oroliga inför en operation.

Flyg

På samma sätt som virtuell kirurgi kan förbereda läkare inför det riktiga ingreppet använder sig flygsimulatorer av virtuell verklighet för att träna piloter innan de flyger ett jetplan i verkligheten. Flygsimulatorer är populära som VR-spel men de mer avancerade simulatorerna utgör viktiga läromedel. Många studier visar att man bättre kommer ihåg alla de moment som ingår för att få ett plan i luften och flyga det till sin destination när man faktiskt utfört momenten fysiskt snarare än bara läst om dem i en bok. 

Militärt bruk

Verkliga militära övningar kommer troligen att fortsätta vara en viktig del av förbandsövningar men att låta soldaterna leka fiende och bygga upp låtsasmiljöer är både tidsödande och dyrt. Med virtuell verklighet kan soldaterna gå runt i en obekant miljö, ställas inför många olika hot och få öva på hur de ska hantera möten med både vanliga civila medborgare och potentiella illasinnade fiender.