Vytvořte příručky stylu značky pro zajištění konzistentní identity značky

Budujte povědomí o značce a důvěryhodnost značky pomocí pokynů pro všechny důležité oblasti, od hlasu značky až po typografii.

Koláž značkových výrobků a marketingových materiálů

Autor: Markaworks

Nejdůležitější je konzistence značky


Lidé zosobňují značky. Stejně jako jsme budeme spíše důvěřovat přátelům, kteří mají pevný a konzistentní charakter, je pravděpodobnější, že budeme důvěřovat značkám, jejichž vzhled a chování je vždy stejné. Proto také firmy, jimž patří nejznámější značky na světě, vyvíjejí a prosazují přísné pokyny pro používání své značky.

 

Detailní příručka značky, která takové pokyny obsahuje, pomáhá všem lidem v organizaci efektivně reprezentovat značku. Díky důkladné znalosti prvků a hlasu značky mohou designéři, copywriteři a vývojáři konzistentně při práci dodržovat stejné principy a postupy.

 

Definujte značku

 

Než se v příručce stylu budete zabývat logem, typografií a barvami značky, měli byste definovat identitu značky. Stanovíte tak položíte pevné základy pro to, jak prezentovat značku v každém bodě kontaktu se zákazníkem.

 

Formulujte poslání firmy

Jaké jsou základní hodnoty vaší společnosti? Čím se vaše značka odlišuje od konkurence?

 


Značkové logo na pohlednici se sloganem vedle firemního loga na barevném pozadí

Vysvětlete název a slogan

Co dělá název společnosti zapamatovatelnýma důležitým? Slogan by měl být první věcí, kterou si lidé budou pamatovat – měl by rychle vyjadřovat hodnoty hlasem značky.

 

Identifikujte hlas a tón

Kdyby značka byla člověkem, mluvila by neformálně ve zkratkách, slangem a s humorem? Nebo by byla konzervativnější a serióznější? Odkazovala by na sebe královským „my“, nebo by o sobě mluvila ve třetí osobě? Používal by činný rod ke zdůraznění naléhavosti, nebo trpný rod vyjadřující nestrannost? Každý pokyn by měl odrážet znalost cílového publika a účel sdělení.

 

Představte zamýšlené publikum

Popište marketingové persony, které tvoří vaši zákazníci a potenciální zákazníci. Tyto persony mohou mít přezdívky, například „kuchařka Vilma“ nebo „kutil Pepa“, a měly by zastupovat zákazníky s různými potřebami a zájmy, kteří reagují na různé výzvy. Čím lépe vaši designéři a autoři znají publikum značky, tím lépe s ním budou komunikovat.

Firemní logo na barevném pozadí
Vektorové tvary a mřížky

Popište vizuální identitu

 

První dojem značky je často vizuální, takže je důležité kodifikovat detaily prvků grafického designu. Příručka stylu značky by měla obsahovat pravidla, jak a kdy mohou kreativci používat datové zdroje v sadě pro podporu značky.

 

Logo

Definujte úplné logo, tj. obrázek loga doplněný názvem společnosti, které se má používat všude tam, kde to umožňuje místo. Definujte sekundární logo pro použití v situacích, kdy je úplné logo zbytečné nebo pro něj není dostatek místa. Buďte konkrétní ohledně proporcí a zarovnání jeho designu a textových prvků až po úroveň obrazových bodů, aby značka ukazovala světu konzistentní tvář. Můžete také uvést seznam toho, co je z hlediska designu vhodné, a naopak nevhodné, a  kterým způsobům zacházení s logem je nutné se vyhnout, protože se neshodují s identitou značky. Skvělá volba pro vytváření log je aplikace Adobe Illustrator.

 

Paleta barev

Definujte primární a sekundární barvy. Určete hexadecimální kód pro každou barvu, což designérům umožní vždy replikovat přesné odstíny bez ohledu na to, zda používají barevné kódy CMYK pro tištěné materiály značky nebo RGB pro web.

 

Typografie

Určete dvě nebo tři písma, které značka používá. Vysvětlete případy použití pro každé písmo a také požadovanou velikost, mezery a tloušťku. Ať už používáte k vyjádření značky jakoukoli skupinu písem, je důležité, aby ji designéři používali konzistentně. Nezapomeňte v příručce uvést i styly webu, aby vývojáři věděli, jak vytvořit jednotné stránky.

 

Fotografie

Definujte fotografický styl značky. Chcete momentky nebo naaranžované fotografie? Mají působit profesionálně nebo neformálně? Má to být mladá žena s fialovými vlasy na hudebním festivalu? Nebo starší pár, který se prochází po pláži? Vraťte se zpět ke svým marketingovým personám a definujte typy fotografií, které se jim budou líbit.

 

Ikonografie

Na detailech záleží, ať se jedná o ikony pro sociální sítě nebo o tlačítka v mobilních aplikacích. Ikonografie by měla být snadno pochopitelná a v souladu s ostatními designovými prvky značky. Ikony by měly fungovat s logy a typografií, aby vytvořily jednotný vzhled ve všech marketingových kanálech. 

Firemní příručka stylu značky vytvořená v aplikaci Adobe InDesign

Prozkoumejte šablony a příklady

 

Šablony pro příručku pravidel vaší značky najdete například ve službě Adobe Stock. A na Behance se můžete inspirovat příklady, jako jsou tyto:

  1. Tato příručka stylu značky pro fiktivní společnost TYRELL Garden & Nursery nabízí přehled použití loga, ikonografie a typografie na méně než deseti stránkách.

  2. Designér Preston Linzy II představuje koncept aktualizace značky pro společnost IKEA, který jasně definuje správné zacházení s logem, paletu barev a písmo.

  3. Příručka značky pro společnost Real Alloy poskytuje jasné pokyny o tom, co nedělat s logem, a obsahuje i několik příkladů vhodné grafiky.

Vytvořte pokyny pro používání značky

 

Pomocí praktických pokynů pro používání značky můžete zvýšit efektivitu svého kreativního týmu a zajistit konzistenci značky. K sestavení těchto pravidel do jasných a uživatelsky přívětivých příruček stylu lze použít nástroje jako Adobe Photoshop, Illustrator a InDesign , které jsou součástí služby Adobe Creative Cloud pro týmy. Designérům a autorům tak poskytnete praktický referenční nástroj, který jim pomůže mluvit stejným kreativním hlasem. Vaši zákazníci vaši značku snadněji identifikují a budou jí důvěřovat, když uvidí konzistentní kreativní výstup sladěný s identitou značky. 

Prozkoumejte kreativní způsoby, jak rozvíjet své podnikání

PŘÍBĚHY ZÁKAZNÍKŮ


Podívejte se, jak zákazníci společnosti Adobe budují skvělé služby pomocí služby Creative Cloud pro týmy

OSVĚDČENÉ POSTUPY


Prozkoumejte nejnovější pokyny pro efektivní design, marketing a další oblasti
 

VÝUKOVÉ LEKCE


Posuňte svou kreativitu na novou úroveň pomocí podrobných výukových lekcí

Objevte aplikace, které můžete použít k tvorbě příručky stylu značky

Logo aplikace Photoshop
Logo aplikace Illustrator
Logo aplikace InDesign

Zvolte si správný plán služby Creative Cloud pro týmy

Součástí všech plánů je nástroj Admin Console pro snadnou správu licencí, nepřetržitá technická podpora, neomezené inzerování pracovních nabídek ve službě Adobe Talent a 1TB úložiště.

Jedna aplikace

  


Jedna, vámi vybraná, kreativní aplikace Adobe, například Photoshop, Illustrator, lnDesign nebo Acrobat Pro*.

NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKA

Všechny aplikace

  

 

Pořiďte si více než 20 kreativních aplikací od Adobe, například Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Express, XD a další.

*K jednotlivým aplikacím Acrobat Pro, Lightroom a InCopy lze využívat 100GB úložiště.