Vykreslování 3D architektonických návrhů pomocí softwaru Substance 3D

Architektura

Příroda ve své nejryzejší podobě – nedotčená lidskou rukou – je vždy krásná. To je jedno z největších potěšení světa, ve kterém žijeme. Vyvolat stejné pocity krásy v městském prostředí však vyžaduje jistou dávku zručnosti. Zde přichází na scénu architekt.

 

Architektura se ve své podstatě zabývá navrhováním staveb podle požadavků klientů. V každodenní praxi musí architekti plnit tuto roli a přitom se vyrovnat s různorodými a často protichůdnými praktickými požadavky – klienty, kteří mění původní koncepty, nároky ohledně udržitelnosti i zcela všedními starostmi s napjatými termíny. Všechny tyto a mnohé další faktory můžou hrát rozhodující roli v konečném výsledku architektonického projektu.

 

Řadu těchto požadavků můžou naštěstí do značné míry pomoct splnit architektonické postupy zaměřené na 3D.

 

V každém architektonickém projektu má samozřejmě prvořadý význam kvalita. Práce architekta musí být vždy co nejlepší. Ideálním řešením, jak toho docílit, jsou 3D nástroje, jako je sada nástrojů Adobe Substance 3D. Tyto nástroje umožňují architektům vytvářet naprosto fotorealistické obrázky. Vytvořené datové zdroje lze snadno umístit do kompletní 3D scény a zobrazit tak projekty v plném kontextu.

 

Pro architekta je také velmi důležitá rychlost a schopnost reagovat na měnící se požadavky. I zde nabízí přístup zaměřený na 3D nástroje řadu řešení. Sada nástrojů Substance 3D umožňuje architektům snadno a rychle vytvářet a upravovat datové zdroje podle potřeby. Knihovna datových zdrojů Substance 3D navíc nabízí obrovské množství 3D modelů a materiálů připravených k použití.

 

K prezentaci architektonických projektů se stále častěji využívá 3D vizualizace v reálném čase, včetně virtuální a rozšířené reality. Společnost Adobe se proto zaměřuje na poskytování široké nabídky 3D nástrojů, které architektům umožňují zvýšit efektivitu, flexibilitu a realističnost jejich projektů architektonické vizualizace.

Digitální materiály: Velký skok k vyšší efektivitě

Digitální materiály

Ultrarealistické, plně přizpůsobitelné materiály jsou pro vytvoření vysoce kvalitních vizualizací zcela zásadní. Chcete-li například klientovi navrhnout mramorový povrch, musí váš návrh vypadat a chovat se jako mramor ve všech ohledech – musí mít správnou barvu, správnou úroveň odrazivosti a vzory žilek na jeho povrchu musí být přesné. Nic jiného neobstojí – vizuální dojem prostě nebude přesvědčivý. Navíc musíte být schopni vytvořit realistické a přesvědčivé scény velmi rychle.

„Aplikace Substance je základním prvkem mé práce s materiály.“

ROBERTO DE ROSE, UMĚLECKÝ ŘEDITEL, STATE OF ART STUDIO

Sada nástrojů Substance 3D naštěstí umožňuje texturovat objekty a scény pomocí parametrických a modifikovatelných materiálů. Používání těchto materiálů je neuvěřitelně jednoduché. Stačí je přetáhnout na objekty a pomocí posuvníků provést úpravy, kterými dosáhnete přesného vzhledu podle vašich potřeb.

K dispozici je celá řada zdrojů těchto materiálů.

Vytvářejte fotorealistické materiály

fotorealistické materiály

Dokonalý, naprosto čistý materiál jednoduše neexistuje. Ve skutečnosti jsou to právě nedokonalosti materiálu, které ho činí věrohodným. Přesvědčivost se skrývá v detailech.

 

Sada nástrojů Substance 3D umožňuje vytvářet a používat vlastní realistické materiály s nedokonalostmi a propracovanými detaily. Můžete vytvářet zcela nové materiály pomocí aplikace Substance 3D Designer nebo můžete vycházet z naskenovaných materiálů, například z materiálů vytvořených firmami Vizoo nebo X-Rite. Materiál můžete použít přesně takový, jaký je, nebo jej můžete dále upravit, změnit jeho složky nebo přidat zcela nové vlastnosti. Ve výše uvedeném příkladu s mramorem můžete například změnit barvu mramoru nebo přidat žilky tam, kde předtím žádné nebyly.

Můžete také použít aplikaci Substance 3D Sampler a vytvořit si vlastní digitální materiály. Stačí vyfotit vzorek materiálu a vložit obrázek do aplikace Sampler, která jej převede na 3D materiál. Stejně jako v aplikaci Designer můžete vždy upravit vlastnosti materiálu podle potřeby.

Ať už použijete jakýkoli přístup k vytváření materiálů, můžete vytvářet přizpůsobitelné materiály v rozlišení až 8K a ukládat je s předvolbami podle potřeby. Jakýkoli obrázek vytvořený v sadě nástrojů Substance můžete exportovat v řadě formátů do všech nejpoužívanějších 3D nástrojů.

Pokladnice 3D architektonických materiálů připravených k použití

Pokladnice materiálů připravených k použití

Pokud dáváte přednost práci s existujícími zdroji, můžete podle potřeby importovat 3D materiály, ať už ze zdrojů třetích stran, nebo z knihovny datových zdrojů Substance 3D. Tržiště 3D objektů obsahuje tisíce hotových 3D materiálů, například obrovské množství různých typů plně parametrického dřeva, mramoru, betonu, skla a mnoha dalších materiálů, a také širokou škálu modelů, HDRI a osvětlení podle obrazu (IBL). 

„Knihovna datových zdrojů Substance 3D je skvělým nástrojem pro tvorbu realistických materiálů, aniž bychom je museli vytvářet od začátku. Například koberec v kanceláři byl vytvořen na základě obrázku z knihovny datových zdrojů Substance 3D.”

MIRKO VESCIO, CEO, ONEIROS

Vytvoření nebo nalezení datových zdrojů podle vašich potřeb je snadné a rychlé a můžete si tak rychle vytvořit vlastní knihovnu materiálů.

Větší efektivita povzbuzuje kreativitu

Větší efektivita povzbuzuje kreativitu

Se sadou nástrojů Substance 3D můžete snadno vytvářet různé varianty designových návrhů.Procedurální materiály Substance umožňují generovat v podstatě nekonečné množství materiálů, takže můžete do sytosti experimentovat s náladou a možnostmi materiálů – a v případě potřeby každý z nich vykreslit jako vysoce kvalitní obrázek.

 

V porovnání s konvenčními metodami návrhu tak můžete zvýšit produkci kreativních návrhů při zachování mimořádně vysoké úrovně kvality obrazu každého jednotlivého návrhu.

Bezkonkurenční prezentace

Bezkonkurenční prezentace

Další výhodou architektonických postupů využívajících 3D je skutečnost, že 3D objekty lze prezentovat v široké škále formátů. Mezi možnosti patří vykreslování obrázků ve vynikající kvalitě, filmy, 360stupňový působivý obsah a virtuální prohlídky vytvořené v nástrojích, jako je Unreal Engine nebo Unity.

 

Své 3D objekty můžete snadno můžete prezentovat ve formátu, který vám nejlépe vyhovuje.

Snadné použití v architektonických postupech

Snadné použití v architektonických postupech

Sada nástrojů Substance 3D se vyznačuje snadnou spoluprací s různými aplikacemi a bezproblémovou integrací do všech nejpoužívanějších 3D nástrojů, a to jak offline, tak v reálném čase. Zásuvné moduly Substance 3D umožňují importovat, upravovat a vizualizovat materiály Substance 3D přímo v nástrojích pro kreslení, jako je Sketchup, v modelovacích nástrojích, jako jsou Revit, 3ds Max, Maya, Rhino, Cinema 4D a Modo, ve 3D vykreslovacích modulech, včetně modulů Lumion, V-Ray nebo Corona, v zásuvném modulu Enscape VR a v hlavních herních modulech, jako je Unreal Engine nebo Unity. Ať už si vyberete jakékoli nástroje, sadu nástrojů Substance 3D můžete snadno použít ve vašem pracovním postupu.

 

Chcete, aby vaše architektonická firma používala Substance 3D? Další informace