3D архитектурно рендиране с Adobe Substance 3D.

Архитектура

Природата, в най-суровия си вид, недокосната от човешки ръце, е непогрешимо красива. Това е една от големите радости на света, в който живеем. Въпреки това, за да се извлече същата красота в градските пространства, се изисква малко умение. Тук на сцената излиза архитектът.

 

В основата си архитектурата е фокусирана върху обслужването на другите чрез проектирането на застроената среда. Но на ежедневно ниво архитектите трябва да изпълняват тази роля, като същевременно са привличани в редица посоки от разнообразни и често противоречиви практически изисквания – клиенти, които променят първоначалните концепции, опасения по отношение на устойчивостта, дори кратки срокове за оформяне на разнообразни градини. Всички тези фактори и много други могат да играят определяща роля в крайния резултат на един архитектурен проект.

 

За щастие, възприемането на 3D-центриран подход към архитектурния работен процес може да извърви дълъг път към покриване на много от тези изисквания.

 

Разбира се, качеството е от първостепенно значение във всяко архитектурно начинание. Работата на един архитект трябва да бъде възможно най-добрата всеки път. Тук 3D инструменти като тези в набора от инструменти Adobe Substance 3D са идеално решение. Тези инструменти позволяват на архитектите да създават напълно фотореалистични изображения. Създадените ресурси могат лесно да бъдат поставени в цялостна 3D сцена, за да покажат проектите в пълния им контекст.

 

Но скоростта и реактивността към променящите се изисквания също са критични нужди в работата на архитекта. Тук също, подход, съсредоточен върху 3D инструменти, осигурява набор от решения. Наборът от инструменти Substance 3D дава възможност на архитектите лесно и бързо да създават и модифицират ресурси, ако е необходимо. Освен това библиотеката от ресурси на Substance 3D осигурява огромно богатство от готови за използване 3D модели и материали.

 

Тъй като 3D визуализацията в реално време, включително виртуалната и обогатената реалност, все повече се превръща в начин за представяне на архитектурни проекти, Adobe е фокусиран върху осигуряването на набор от 3D инструменти, които позволяват на архитектите да повишат ефективността, гъвкавостта и реалистичността на проектите си за архитектурна визуализация.

Цифрови материали: Голям скок към подобряване на ефективността.

Цифрови материали

Ултрареалистичните, напълно приспособими материали са от жизненоважно значение за създаването на висококачествени визуални ефекти. Например, ако искате да предложите мраморна повърхност на клиент, тя трябва да изглежда и да се „държи“ като мрамор по всякакъв начин – трябва да бъде правилният цвят и да има правилното ниво на рефлексивно действие, а моделите на жилки върху нейната повърхност трябва да бъдат точни. Колкото по-малко е представено, толкова визуалното просто няма да бъде убедително. Нещо повече, трябва да можете бързо да създавате реалистични, завладяващи сцени.

„Substance е в основата на моя 3D работен процес.”

— РОБЕРТО ДЕ РОУЗ, АРТ ДИРЕКТОР, STATE OF ART STUDIO

За щастие, наборът от инструменти на Substance 3D ви позволява да структурирате вашите ресурси и сцени с параметрични, модифицируеми материали. Използването на тези материали е толкова просто, колкото да ги плъзнете и пуснете върху ресурсите си и да променяте плъзгачите, за да получите точния вид, от който се нуждаете.

Има редица източници за тези материали.

Създайте фотореалистичните материали, от които се нуждаете.

фотореалистични материали

Съвършен, напълно чист материал просто не съществува. В действителност несъвършенствата на материала го правят достоверен. Истината е в детайлите.

 

Наборът от инструменти Substance 3D ви позволява да създавате и прилагате свои собствени реалистични материали, с несъвършенства и всичко останало. Можете да създавате материали напълно от нулата със Substance 3D Designer или можете да надграждате данни от предпочитаните от вас скенери за материали, като например тези, създадени от Vizoo или X-Rite. Можете да използвате материала точно такъв, какъвто е, или можете да го модифицирате допълнително, като променяте компонентите му или добавяте напълно нови характеристики – в нашия пример за мрамор, например, можете да изберете да промените цвета на мрамора или да добавите жилки там, където преди това е нямало.

Като алтернатива, можете да използвате Substance 3D Sampler, за да създадете свои собствени цифрови материали. Просто направете снимка на пробата от материала си и въведете изображението в Sampler – инструментът ще го превърне в 3D материал. Както при Designer, винаги имате възможност да променяте характеристиките на материала според нуждите.

Независимо от използвания от вас подход за създаване на материали, можете да създавате материали с до 8K резолюция и да запаметявате материали с предварителни настройки, както е необходимо. Всяко изображение, създадено в рамките на набора от инструменти Substance, може да се експортира в редица формати до всички основни 3D инструменти.

Съкровищница от готови за използване 3D архитектурни ресурси.

Съкровищница от готови за използване ресурси

Ако предпочитате да се възползвате от съществуващите ресурси, можете да импортирате 3D материали, както е необходимо, независимо дали от източници на трети страни, или от библиотеката от ресурси на Substance 3D. Пазарът на 3D ресурси съдържа хиляди готови 3D материали – включително например огромен брой различни видове напълно параметрично дърво, мрамор, бетон, стъкло, както и широка гама от модели, изображения с висок динамичен обхват и осветление на базата на изображения. 

„Библиотеката на ресурсите на Substance 3D е чудесен инструмент за създаването на реалистични материали без необходимостта да се създават от нулата. Например килимът на работната зона е направен от библиотеката с ресурси на Substance 3D.“

- МИРКО ВЕСЦИО, ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, ONEIROS

Създаването или намирането на ресурс, който да отговаря на вашите нужди, е лесно и бързо и ще ви позволи да създадете своя собствена библиотека с отделни материали.

По-голямата ефективност е равна на по-голяма креативност.

По-голямата ефективност е равна на по-голяма креативност

Наборът от инструменти на Substance 3D улеснява създаването на варианти на вашите проектни предложения. Материалите на Substance ви позволяват да генерирате по същество безкрайна матрица от материали, което от своя страна ви позволява да експериментирате с настроението и материалните възможности, доколкото е необходимо, и да направите всеки един като висококачествено изображение, ако е необходимо.

 

Крайният резултат е, че можете да увеличите крайните си творчески предложения в сравнение с по-конвенционалните методи за проектиране, като същевременно поддържате свръхвисоки нива на качество на изображението за всяко от тези предложения.

Несравнима презентация.

Несравнима презентация

Друго предимство на 3D-центрирания архитектурен работен процес: 3D ресурсите могат да се използват в широк спектър от формати за представяне. Възможностите включват рендиране на висок клас изображения, филми, 360-градусово изживяване и виртуални обиколки, създадени в инструменти като Unreal Engine или Unity.

 

Вашите 3D ресурси могат да се поберат гладко в стила на представяне, който работи най-добре за вас.

Лекота на използване в архитектурния ви работен процес.

Лекота на използване в архитектурния ви работен процес

Наборът от инструменти Substance 3D съдържа лесна оперативна съвместимост между различните си приложения, както и безпроблемна интеграция във всички основни 3D инструменти, офлайн и в реално време. Substance 3D плъгини ви позволяват да импортирате, редактирате и визуализирате Substance 3D материали директно в рамките на инструменти за рисуване като Sketchup; в инструменти за моделиране като Revit, 3ds MAX, Maya, Rhino, Cinema 4D, И Modo; в 3D машини за рендиране, включително Lumion, V-Ray, или Corona; в Enscape VR плъгин; и в големи игрални машини, като Unreal Engine, или Unity. Каквито и да са вашите инструменти по избор, наборът от инструменти Substance 3D може да намери място във вашия работен процес.

 

Искате ли вашата архитектурна фирма да започне да използва Substance 3D? Научете повече.