Arkitektonisk 3D-gjengivelse med Substance 3D.

Arkitektur

Naturen i sin råeste form – uberørt av menneskehender – er usvikelig vakker. Dette er en av de store gledene i den verden vi lever i. Det krever imidlertid en del ferdigheter å fremkalle den samme skjønnheten i urbane rom. Det er her arkitekten kommer inn i bildet.

 

Arkitekturbransjen har som fokus å levere tjenester til andre gjennom utformingen av det bygde miljøet. I hverdagen må imidlertid arkitektene utføre denne rollen samtidig med at de dras i mange ulike retninger av ulike og ofte motstridende praktiske krav – kunder som endrer innledende konsepter, bekymringer angående bærekraft og ikke minst korte tidsfrister. Alle disse faktorene – og mange flere – kan spille en avgjørende rolle i det endelige resultatet av et arkitekturprosjekt.

 

Heldigvis kan det å ta en 3D-sentrert tilnærming til en arkitekturarbeidsflyt i stor grad bidra til å oppfylle mange av disse kravene.

 

Kvalitet er selvsagt helt avgjørende i alle arkitekturprosjekter. En arkitekts arbeid må alltid være av best mulig kvalitet. En ideell løsning på dette er 3D-verktøy, for eksempel de du finner i Adobe Substance 3D-verktøysettet. Disse verktøyene gir arkitektene mulighet til å lage fullstendig fotorealistiske bilder. Opprettede ressurser kan enkelt plasseres i en scene i full 3D for å vise prosjektene i sin fulle kontekst.

 

Andre viktige behov i en arkitekts arbeid er hastighet og responsivitet overfor skiftende krav. Også her gir en tilnærming sentrert om 3D-verktøy en rekke ulike løsninger. Substance 3D-verktøysettet gir arkitektene mulighet til å opprette og endre ressurser etter behov på en enkel og rask måte. I tillegg inneholder Substance 3D-ressursbiblioteket et vell av bruksklare 3D-modeller og -materialer.

 

Ettersom 3D-visualisering i sanntid, blant annet virtuell virkelighet og utvidet virkelighet, i økende grad blir den foretrukne måten å presentere arkitekturprosjekter på, er Adobe fokusert på å tilby en rekke 3D-verktøy som gir arkitektene mulighet til å øke effektiviteten, fleksibiliteten og realismen i prosjektene for arkitektonisk visualisering.

Digitale materialer: et stort sprang mot økt effektivitet.

Digitale materialer

Ultrarealistiske, fullstendig tilpasningsbare materialer er avgjørende når det skal lages visuelt materiale av høy kvalitet. Hvis du for eksempel ønsker å foreslå en marmoroverflate for en kunde, må det visuelle materialet se ut og oppføre seg som marmor på alle måter – det må ha den rette fargen og riktig refleksjonsnivå, og åremønstrene på overflaten må være nøyaktige. Det visuelle materialet er ikke overbevisende nok med mindre dette innfris. I tillegg må du kunne opprette realistiske og spennende scener raskt.

"Substance er uunnværlig i arbeidsflyten min for materialer."

– ROBERTO DE ROSE, ART DIRECTOR HOS STATE OF ART STUDIO

Heldigvis lar Substance 3D-verktøysettet deg teksturere ressursene og scenene med parametriske materialer som kan endres. Materialene brukes enkelt ved å dra og slippe dem på ressursene og skyve lett på glidebryterne for å få akkurat det utseendet du trenger.

Det finnes en rekke kilder for disse materialene.

Opprett de fotorealistiske materialene du trenger.

fotorealistiske materialer

Et perfekt og fullstendig rent materiale eksisterer ganske enkelt ikke. I realiteten er det materialets mangler som gjør det troverdig. Sannheten ligger i detaljene.

 

Med Substance 3D-verktøysettet kan du opprette og bruke dine egne realistiske materialer – med de skavankene som følger med. Du kan opprette materialer helt fra bunnen av med Substance 3D Designer, eller så kan du bygge på data fra de materialskannerne du foretrekker, for eksempel de som produseres av Vizoo eller X-Rite. Du kan bruke materialet akkurat slik det er, eller så kan du modifisere det ytterligere ved å endre komponentene eller legge til helt nye egenskaper – i marmoreksemplet vårt kan du for eksempel velge å endre fargen på marmoren eller legge til årer der det ikke har vært noen før.

Alternativt kan du bruke Substance 3D Sampler til å opprette dine egne digitale materialer. Bare ta et bilde av materialprøven og legg bildet inn i Sampler – verktøyet konverterer det da til 3D-materiale. På samme måte som i Designer har du alltid mulighet til å endre egenskapene til et materiale etter behov.

Uansett hvilken tilnærming du har til oppretting av materialer, kan du opprette flismaterialer med en oppløsning på opptil 8K og lagre materialer med forhåndsinnstillinger etter behov. Alle bilder som lages i Substance-verktøysettet, kan eksporteres i mange ulike formater til alle de vanligste 3D-verktøyene.

En skattekiste av bruksklare ressurser for 3D-arkitektur.

En skattekiste av bruksklare ressurser

Hvis du foretrekker å benytte deg av eksisterende ressurser, kan du importere 3D-materialer etter behov, enten fra eksterne kilder eller fra Substance 3D-ressursbiblioteket. Markedsplassen for 3D-ressurser inneholder tusenvis av bruksklare 3D-materialer – blant annet et stort antall ulike typer fullstendig parametriske materialer i tre, marmor, betong og glass – i tillegg til et stort utvalg av modeller, HDRI-er og bildebasert belysning (IBL – Image Based Lighting). 

"Substance 3D-ressursbiblioteket er et ypperlig verktøy for oppretting av realistiske materialer uten at det er nødvendig å produsere dem fra bunnen av. For eksempel ble teppet i arbeidsområdet laget med utgangspunkt i et Substance 3D-ressursbibliotek."

– MIRKO VESCIO, CEO HOS ONEIROS

Du kan enkelt og raskt finne ressursen som dekker dine behov, noe som gjør at du raskt kan opprette ditt eget individuelle materialbibliotek.

Økt effektivitet gir økt kreativitet.

Økt effektivitet gir økt kreativitet

Substance 3D-verktøysettet gjør det enkelt å lage varianter av designforslagene. De prosessuelle Substance-materialene gir deg mulighet til å generere en så å si endeløs matrise av materialer, noe som gjør at du kan eksperimentere med stemnings- og materialmuligheter i den grad det er nødvendig – om nødvendig kan du også gjengi hvert enkelt materiale som et høykvalitetsbilde.

 

Sluttresultatet er at du kan øke produksjonen av designforslag sammenlignet med mer konvensjonelle designmetoder, samtidig med at du opprettholder ultrahøye nivåer av bildekvalitet for hvert av disse forslagene.

Uovertruffen presentasjon.

Uovertruffen presentasjon

En annen fordel ved en 3D-sentrert arkitekturarbeidsflyt: 3D-ressurser kan brukes i mange ulike presentasjonsformater. Dette gir mulighet for blant annet avanserte bildegjengivelser, filmer, 360-graders immersive opplevelser og virtuelle omvisninger opprettet i verktøy som for eksempel Unreal Engine eller Unity.

 

3D-ressursene kan passe godt inn i alle typer presentasjonsstiler – velg den som passer best for deg

Brukervennlighet i arkitekturarbeidsflyten.

Brukervennlighet i arkitekturarbeidsflyten

Substance 3D-verktøysettet kan enkelt brukes på tvers av de ulike applikasjonene, og det integreres problemfritt med alle de vanligste 3D-verktøyene – både i frakoblet modus og i sanntid. Substance 3D-pluginmoduler gir deg mulighet til å importere, redigere og visualisere Substance 3D-materialer direkte innenfra tegneverktøy som for eksempel Sketchup, i modelleringsverktøy som blant annet Revit, 3ds Max, Maya, Rhino, Cinema 4D og Modo, i 3D-gjengivelsesmotorer som Lumion, V-Ray eller Corona, i Enscapes VR-pluginmodul og i store spillmotorer, blant annet Unreal Engine og Unity. Substance 3D-verktøysettet kan passe godt inn i arbeidsflyten, uansett hvilke verktøy du velger.

 

Interessert i å få arkitekturfirmaet ditt til å bruke Substance 3D? Mer informasjon.