3D produktový design a modelování se Substance 3D

Reklamní proužek Návrh produktu

Analogové návrhářské nástroje jsou dnes nostalgickou raritou. Téměř vše, co se dnes vyrábí, bylo vytvořeno pomocí softwaru pro digitální design.

 

Realistické texturování a digitální vizualizace přitom dlouho představovaly slabý článek procesu. Vizualizace konceptů návrhů fotorealistickým způsobem je i dnes pro průmyslové designéry náročný a zdlouhavý úkol.

 

Výhody používání 3D softwaru pro produktový design

 

Je zjevné, že přesná vizualizace zlepšuje věrnost všech prvků návrhu při reprodukci v pozdějších fázích výrobního procesu. Příliš často se však stává, že prvky návrhu vytvořené na vyšších úrovních řetězce se nedostanou k digitálním návrhářům a 3D umělcům, kteří tak musí tyto prvky vytvářet znovu od začátku. Celkové kvalitě a dodržení původní vize návrhu produktu pak velmi prospívá přesná digitální vizualizace.

 

Kromě toho může pracovní postup založený na 3D designu výrazně snížit náklady spojené s tvorbou variant návrhu a vytvářením prototypů a zároveň urychlit provedení těchto kroků. Díky široké nabídce materiálů a špičkovému 3D vykreslování můžou návrháři přesněji vizualizovat, jak budou produkty vypadat, a mnohem dříve si je zobrazit v celkovém kontextu – a také můžou snadněji vytvářet různé varianty produktů. 

 

 Pokud si všechny zúčastněné strany můžou prohlédnout návrh ve 3D, je možné se vyhnout mnoha nákladům a zpožděním, které jsou obvykle spojeny s tvorbou série prototypů a jejich odesíláním na různá místa. A když je potřeba vytvořit fyzický prototyp, může se využitím kombinace virtuální fotografie a 3D tisku virtuální a reálný svět téměř sladit. Výsledkem je snadná a rychlá kreativní iterační smyčka.

 

Lepší interní komunikace může během procesu navrhování působit jako hnací síla. V kritických fázích procesu může nedostatek jednoduchých a výkonných nástrojů pro vyjádření koncepce ohrozit celý projekt. Čím přesněji a realističtěji lze koncept návrhu znázornit, tím snadněji se partneři v projektu s produktem ztotožní, ať už se jedná o inženýry nebo pracovníky marketingu či prodeje.

 

Rychlost a nákladová efektivita pracovního postupu zaměřeného na 3D přesahuje fázi návrhu. Takový postup se ideálně hodí k tvorbě ultrarealistických marketingových vizuálů, které je možné začít vytvářet ihned po schválení finálního návrhu produktu a souběžně se spuštěním samotné výroby. Již není nutné čekat na fyzické prototypy, což může zkrátit dobu uvedení produktu na trh o týdny nebo i měsíce. 

 

Použití 3D modelů se neomezuje pouze na tvorbu marketingových obrázků. Platformy elektronického obchodování stále častěji vyžadují velké množství vizualizací – někdy ještě předtím, než produkt vstoupí do fáze výroby. Výsledkem pracovního postupu využívajícího 3D design jsou naštěstí obvykle víceúčelové modely. Stejné modely, které se používají k iteraci návrhu produktu, lze například použít k vytvoření 360stupňových pohledů nebo interaktivního obsahu pro rozšířenou realitu.

 

Sada nástrojů Adobe Substance 3D umožňuje produktovým designérům ze všech oborů a odvětví zefektivnit pracovní postupy při tvorbě návrhů a pozvednout vizualizaci produktů na novou úroveň realismu a detailů.

První kroky na cestě k digitálním materiálům

první krok

„Na řešení, jako je Substance 3D Sampler, jsme čekali dlouho…S nástroji, jako je Substance 3D Sampler a Material Exchange, budou mít dodavatelé k dispozici prostředky, které potřebují k zahájení digitální revoluce.“

 CHRIS HILLYER, DECKERS 

Ať už potřebujete texturovat cokoli, můžete se plně spolehnout na sadu nástrojů Substance 3D. V aplikaci Substance 3D Designer můžete vytvářet vysoce kvalitní materiály zcela od začátku. Materiály můžou mít rozlišení až 8K, podle potřeby pro ně můžete nastavit předvolby a pak je můžete exportovat do aplikace Painter nebo jakéhokoli standardního 3D nástroje.

 

Můžete také použít Substance 3D Sampler a reprodukovat jakýkoli skutečný materiál ve 3D. Stačí v nástroji Sampler použít jako vstup referenční fotografie a během několika sekund je vygenerován odpovídající 3D materiál. Výsledný materiál můžete ponechat beze změny, nebo jej můžete dále upravovat. Můžete například změnit barvu nebo odrazivost materiálu nebo přidat zcela nové vlastnosti, třeba vzory nebo loga.

 

Kromě toho lze do sady nástrojů Substance 3D snadno importovat 2D zdroje vytvořené v aplikacích jako Adobe Illustrator nebo Photoshop a využít je při tvorbě 3D návrhů.

 

Pokud raději pracujete s existujícími zdroji, můžete podle potřeby importovat 3D materiály, ať už ze zdrojů třetích stran, nebo z knihovny datových zdrojů Substance 3D. Knihovna Substance obsahuje tisíce hotových 3D modelů, vysoce kvalitní přizpůsobitelné materiály, světla, atlasy a obtisky. Pravidelně nabízíme výběr toho nejinspirativnějšího obsahu.

Stírání hranic mezi texturováním a 3D modelováním

Stírání hranic

Dokonalost se skrývá v detailech. Proto je pro průmyslové designéry tak důležitá fotorealistická vizualizace. Například kůže, která nevypadá jako skutečná kůže, nevyvolá v klientovi emoce, které by měl cítil z řemeslného výrobku. Prostě to nebude přesvědčivé.

 

To platí pro každý detail objektu. Ve světě produktového designu jsou nesmírně důležité i ty nejmenší detaily, jako je umístění symbolu nebo to, zda je vytištěný, zapuštěný nebo vyražený. Mají stejnou váhu jako základní principy designu, jako je například to, zda volba vzoru úchopu povzbudí uživatele k tomu, aby produkt uchopil do ruky.  

„Aplikace Substance nám pomohly optimalizovat pracovní postup modelování na platformě Shopify, čímž nám ušetřila nespočet hodin. Mohli jsme se tak více věnovat problémům, které jsou pro naše obchodníky skutečně důležité.“

 BYRON DELGADO, SHOPIFY

V této oblasti sada nástrojů Substance 3D vyniká díky své schopnosti překlenout rozdíly mezi 2D a 3D pracovními postupy. Své návrhy si můžete načrtnout ve 2D aplikacích, jako je Illustrator nebo Photoshop, a potom rychle vymodelovat prototyp produktu ve virtuální realitě pomocí aplikace Substance 3D Modeler. Do pracovního postupu Substance 3D můžete importovat také vzory, loga, text nebo jakékoli jiné 2D vizuální součásti. 2D výtvory do celkového návrhu produktu snadno přidáte v aplikaci Substance 3D Painter. Při texturování objektů můžete vytvářet efekty či reliéfní vzory, přidávat loga a mnoho dalšího. Náhled v reálném čase v aplikaci Painter umožňuje zobrazit každou změnu během jejího provádění, což podporuje rychlou a plynulou práci.

Snazší proces navrhování, revizí a schvalování 3D produktů

Zjednodušení návrhů

Pracovní postup zaměřený na 3D nabízí v podstatě neomezenou flexibilitu při testování možností návrhu.

 

V porovnání s konvenčními metodami tvorby návrhů je návrh celé produktové řady velmi rychlý a snadný. Produkty je možné texturovat parametrickými materiály, které po jednoduchých úpravách umožňují vytvářet libovolné množství variant barev, materiálů a povrchových úprav. V aplikaci Substance 3D Stager lze generovat vysoce kvalitní vizualizace a snadno vytvářet scény, takže návrháři přesně vidí, jak budou navrhované produkty vypadat v okolním kontextu. Můžou pak dále experimentovat s výběrem barev a vylepšovat návrhy v aplikaci Stager, stejně jako v aplikacích Photoshop nebo Illustrator.

„Dříve jsem nebyl velkým fanouškem texturování, ale od té doby, co používám Substance, se to změnilo. Můžu velmi rychle vytvářet různé varianty, vše je interaktivní a správa projektů je intuitivní.“

 PETER KOHLUS, NEZÁVISLÝ UMĚLEC

Návrhy produktů lze nasdílet k posouzení všem důležitým účastníkům projektu nutnosti využití dalších zdrojů kvůli tvorbě prototypů a čekání kvůli prodlevám souvisejícím s fyzickou přepravou. Díky přesné a vysoce kvalitní vizualizaci může prezentace různých variant a jejich schvalování probíhat mnohem rychleji než při použití běžných návrhových postupů.  

 

Navíc existuje celá řada možností, jak proces schvalování usnadnit. Veškeré vytvořené soubory lze exportovat do řady různých formátů a zúčastněné strany si můžou návrhy produktů prohlížet jako interaktivní online obsah či v interaktivním prostředí. Návrhy je možné dokonce vytisknout na 3D tiskárně pro kontrolu v reálném prostředí nebo si je lze prohlédnout pomocí nástrojů rozšířené reality, jako je Adobe Aero 

Snadné použití v pracovních postupech produktového designu

pracovní postup produktového designu

Sada nástrojů Substance 3D se vyznačuje snadnou spoluprací s různými aplikacemi a lze ji integrovat do všech nejpoužívanějších 3D nástrojů. Zásuvné moduly Substance 3D umožňují importovat, upravovat a vizualizovat materiály Substance přímo v modelovacích nástrojích, jako jsou 3ds Max, Maya, Rhino, Cinema 4D a Modo. Stejně tak můžete tyto materiály přímo vizualizovat v libovolném 3D vykreslovacím modulu, jako je V-Ray nebo Corona. Materiály Substance 3D můžete používat i ve standardních herních modulech, jako je Unreal Engine nebo Unity. 

 

Chcete, aby vaše společnost používala Substance 3D?  Další informace