3D-produktdesign och modellering med Substance 3D.

Produktdesign-banner

Idag är analoga designverktyg en nostalgisk raritet. Nästan allt som görs idag har skapats med digitala designprogram.

 

Och ändå har realistisk texturering och digital visualisering länge varit den svaga länken i processen. Koncept för visualiseringsdesign på ett fotorealistiskt sätt är även idag en utmanade och tidskrävande uppgift för industridesigners.

 

Varför ska jag använda 3D-program till produktdesign

 

Korrekt visualisering förbättrar kvaliteten i de designegenskaper som ska reproduceras senare i produktionsprocessen. Alltför ofta kan inte designelement som skapats högt upp i kedjan föras ned till digitaldesigners och 3D-grafiker som ofta behöver återskapa dem från scratch. Den övergripande kvaliteten och följsamheten gentemot den första visionen av produktdesignen gynnas därför avsevärt av en korrekt digital visualisering.

 

Dessutom kan ett 3D-centrerat arbetsflöde också avsevärt minska de kostnader som hänger samman med designiterering och framtagning av prototyper, då dessa steg kan klaras av snabbare. Med avancerade material och högkvalitativ 3D-rendering kan designers korrekt visualisera hur produkterna kommer att se ut och se dem i kontext mycket tidigare i processen – och de kan iterera friare.

 

 När alla intressenter kan granska ett designprojekt i 3D kan man slippa många kostnader och förseningar som annars ofta kan kopplas till framtagningen av en rad prototyper och leverans av dessa prototyper till flera olika platser. Och när fysiska prototyper krävs kan man utnyttja en kombination av virtuell fotografi och 3D-utskrift för att i det närmaste synka de virtuella och fysiska världarna. Som resultat blir de kreativa iterationslooparna enkla och snabba att utföra.

 

Förbättrad intern kommunikation kan vara en drivkraft under designprocessen. Under kritiska faser av processen kan bristen på enkla och kraftfulla verktyg för att beskriva ett koncept sätta hela projektet i farozonen. Ju mer korrekt och realistiskt ett designkoncept kan illustreras, desto enklare blir det för projektpartners att godkänna produkten, oavsett om de finns inom konstruktion, marknadsföring eller försäljning.

 

Snabbhet och kostnadseffektivitet i ett 3D-fokuserat arbetsflöde sträcker sig längre än till själva designfasen. En sådan process är idealisk när man ska ta fram ultrarealistiska marknadsföringsbilder direkt efter det att den slutliga produktdesignen godkänts och parallellt med lanseringen av produktionsverktygen. Man behöver inte längre vänta på fysiska prototyper, utan ni kan potentiellt korta produktens ledtid till marknaden med veckor eller till och med månader. 

 

Tillämpningen av 3D-modeller begränsas inte till att ta fram marknadsföringsbilder. E-handelsplattformar behöver ett allt större antal produktbilder – ibland till och med innan produkten har nått tillverkningsfasen. Som tur är leder ett 3D-centrerat arbetsflöde vanligen till resurser som kan användas på många olika sätt. Samma modeller som används för att iterera produktdesignen kan till exempel användas för att generera 360-gradersvyer eller interaktiva upplevelser av förstärkt verklighet.

 

Med verktygen i Adobe Substance 3D kan produktdesigners inom alla discipliner och branscher slimma designarbetsflödena och höja produktvisualiseringarna till nya nivåer av realism och detaljrikedom.

De första stegen på er resa mot digitala material.

första steget

”Vi har väntat länge på en lösning som [Substance 3D Sampler].…Med verktyg som [Substance 3D Sampler] och Material Exchange får leverantörerna de resurser de behöver för att inleda sin digitala revolution.”

— CHRIS HILLYER, DECKERS

Oavsett vilka textureringsbehov du kan ha är Substance 3D det du behöver. Man kan skapa högkvalitativa material helt från scratch i Substance 3D Designer. Du kan skapa sammanfogningsbara texturelement på upp till 8K upplösning, skapa förinställningar efter behov och exportera till Painter eller annat större 3D-verktyg.

 

Du kan också använda Substance 3D Sampler till att reproducera verkliga material i 3D. Du bara lägger in referensfoton i Sampler så skapas motsvarande 3D-material på några sekunder. Du kan använda resultaten exakt som de är eller ändra det material som skapats – kanske byta färg eller reflektans, eller lägga till helt nya egenskaper som mönster eller logotyper.

 

Det är dessutom enkelt att importera 2D-material som skapats i program som Adobe Illustrator eller Photoshop till Substance 3D där du kan utnyttja 2D-materialet som komponenter i 3D-designen.

 

Om du föredrar att bygga vidare på befintliga resurser kan du importera 3D-material från tredjepartskällor eller från resursbiblioteket i Substance 3D. Substance-biblioteket innehåller tusentals färdiga 3D-modeller, högkvalitativa anpassningsbara material, ljussättningar, atlaser och dekaler. Vi väljer regelbundet ut material för att lyfta fram några av de mest inspirerande resurserna.

Blanda kanterna mellan texturering och 3D-modellering.

Blanda kanterna

Allt sitter i detaljerna. Det är därför fotorealistiska visualiseringar är så viktiga för industridesigners. Till exempel: läder som inte riktigt ser ut som läder väcker inte de känslor du vill att kunden ska känna beträffande produktens hantverksskicklighet. Det blir inte övertygande.

 

Detsamma gäller alla andra detaljer på objektet. De allra minsta detaljerna – som var en ikon ska placeras eller om den ska tryckas, fördjupas eller visas i relief –är enormt viktiga inom produktdesign. De är lika viktiga som grundläggande designpunkter som till exempel om ett visst greppmönster leder till att användaren plockar upp något och håller i det. 

”Substance har hjälpt till att optimera Shopifys modelleringsarbetsflöde, vilket besparar oss timtal så att vi kan lägga mer tid på att fokusera på de problem som verkligen är avgörande för våra handlare.”

— BYRON DELGADO, SHOPIFY

Detta är ett område där Substance 3D glänser tack vare förmågan att överbrygga gapet mellan arbetsflöden i 2D och 3D. Du kan skissa på designen i 2D i program som Illustrator och Photoshop och sedan snabbt utforma en prototyp av materialet i VR – detta blir snart möjligt i Substance 3D Modeler. Du kan också importera mönster, logotyper, text och andra visuella komponenter som skapats i 2D till arbetsflödet i Substance 3D. Det är enkelt att lägga till dessa 2D-resurser i den övergripande produktdesignen i Substance 3D Painter. Du kan skapa effekter, skapa design med relief, lyfta upp logotyper med mera när du texturerar materialen. Med visningsrutan i realtid i Painter kan du se alla förändringar medan du gör dem så du får en snabb arbetsmetod med bra flyt.

Effektivisera 3D-produktförslag, granskningar och godkännanden.

Effektivisera förslag

Ett 3D-fokuserat arbetsflöde möjliggör en i grunden obegränsad flexibilitet för att testa olika designalternativ.

 

Jämfört med mer konventionella designmetoder går det extremt snabbt och enkelt att föreslå ett helt produktsortiment. Produkter kan textureras med parametriska material som med viss enkel tweakning medger framtagning av hur många CMF-variationer som helst. Substance 3D Stager medger högkvalitativ visualisering och enkel scenframtagning där designers ser exakt hur de föreslagna produkterna ser ut i rätt kontext. Designers kan sedan iterera ytterligare vad gäller färgval och annan design i Stager, liksom i Photoshop eller Illustrator.

”Jag var inte så förtjust i texturering tidigare men efter att Substance kom har det ändrats. Man kan skapa variationerna riktigt snabbt. Allt är interaktivt – det är enkelt att hantera projekten.”

— PETER KOLUS, FREELANCE ARTIST

Produktförslag kan delas för granskning med alla centrala intressenter i ett projekt utan att man behöver engagera ytterligare resurser för att ta fram prototyper och utan att behöva vänta på de förseningar som fysiska leveranser ofta innebär. Med korrekt, högkvalitativ visualisering kan itereringar och valideringar ske mycket snabbare än med konventionella designrutiner. 

 

Och det finns en mängd olika möjligheter till hjälp i denna valideringsprocess. De filer som skapas kan exporteras i många olika format och intressenter kan visa produktförslagen som interaktivt onlineinnehåll, interaktiva upplevelser eller immersiva designgranskningar. Förslagen kan också skrivas ut i 3D för ”verkliga” granskningar eller visas i rätt kontext med verktyg för förstärkt verklighet som Adobe Aero.

Lättanvänt i produktdesignarbetsflödet.

produktdesignarbetsflöde

Verktygen i Substance 3D ger enkel interoperabilitet mellan de olika programmen, liksom integrering med alla större 3D-verktyg. Med pluginerna i Substance 3D kan man importera, redigera och visualisera Substance-material direkt i modelleringsverktyg som 3ds Max, Maya, Rhino, Cinema 4D och Modo. På liknande sätt kan man direkt visualisera dessa material i en 3D-renderingsmotor som V-Ray eller Corona. Det går också att använda Substance 3D-materialen i större spelmotorer som Unreal Engine eller Unity. 

 

Intresserad av att skaffa Substance 3D åt företaget? Läs mer