3D dizajn a modelovanie produktov s aplikáciou Substance 3D

Banerová reklama o dizajne produktov

Analógové dizajnérske nástroje sú dnes vzácnosťou. Takmer všetko, čo sa v dnešnej dobe vyrába, bolo vytvorené pomocou softvéru na digitálny dizajn.

 

Napriek tomu sú realistické textúry a digitálna vizualizácia už dlho slabými článkami tohto procesu. Vizualizácia konceptov dizajnu fotorealistickým spôsobom je aj dnes pre priemyselných dizajnérov zložitou a časovo náročnou úlohou.

 

Prečo používať 3D softvér na dizajn produktov

 

Hlavne presná vizualizácia zlepšuje vernosť všetkých prvkov dizajnu pri ich reprodukcii v neskorších fázach produkcie. Často sa stáva, že dizajnové prvky vytvorené vysoko v reťazci sa nedostávajú až k digitálnym dizajnérom a umelcom v 3D, ktorí preto tieto prvky musia vytvárať nanovo. Presná digitálna vizualizácia je veľmi prospešná pre celkovú kvalitu a vernosť počiatočnej vízii dizajnu produktu.

 

Pracovný postup so zameraním na 3D môže okrem toho výrazne znížiť náklady spojené s iteráciou dizajnu a vytváraním prototypu a môže urýchliť tieto kroky. Vďaka širokej ponuke materiálov a špičkovému 3D vykresľovaniu môžu dizajnéri presne vizualizovať vzhľad produktov, vidieť ich v kontexte oveľa skôr, ako aj voľnejšie iterovať.

 

Keď môžu všetky zúčastnené strany preskúmať dizajnový projekt v 3D, je možné vyhnúť sa mnohým nákladom a oneskoreniam, ktoré sa bežne spájajú s vytváraním prototypov a ich odosielaním do rôznych lokalít. Ak je potrebné vytvoriť fyzický prototyp, kombinácia virtuálnej fotografie a 3D tlače môže takmer dokonale spojiť virtuálny a fyzický svet. Iteračné cykly sú preto kreatívne ľahké a rýchle.

 

Vylepšená interná komunikácia môže počas tvorby dizajnu pôsobiť ako hnacia sila. Ak v kritických fázach procesu chýbajú jednoduché a výkonné nástroje na vyjadrenie koncepcie, môže to ohroziť celý projekt. Čím presnejšie a realistickejšie sa podarí ilustrovať koncepcia dizajnu, tým ľahšie si partneri projektu dokážu produkt predstaviť, či už pracujú vo vytváraní, marketingu alebo predaji.

 

Rýchlosť a nákladová efektívnosť pracovného postupu zameraného na 3D presahuje fázu tvorby dizajnu. Takýto proces je ideálny na vytváranie ultrarealistických marketingových vizuálov ihneď po schválení konečného dizajnu produktu a paralelne so spustením výrobných nástrojov. Už nie je potrebné čakať na fyzické prototypy, čo vám môže skrátiť čas uvedenia produktu na trh o týždne či mesiace. 

 

Používanie 3D modelov sa neobmedzuje iba na vytváranie marketingových obrázkov. Platformy elektronického obchodu čoraz viac vyžadujú veľké množstvo vizuálov, niekedy dokonca skôr, ako sa produkt vôbec dostane do výrobnej fázy. Výsledkom pracovného postupu so zameraním na 3D sú, našťastie, zvyčajne zdroje, ktoré je možné použiť viackrát. Rovnaké modely, ako sa používajú napríklad pri iterácii dizajnu produktu, sa dajú použiť na generovanie 360-stupňových zobrazení alebo interaktívnej rozšírenej reality.

 

Súprava nástrojov Adobe Substance 3D umožňuje dizajnérom produktov vo všetkých oblastiach a odvetviach zjednodušiť dizajnovanie a dodať vizualizáciám novú úroveň realizmu a detailov.

Prvé kroky na ceste za digitálnym materiálom.

prvý krok

„Na riešenie ako [Substance 3D Sampler] sme čakali dlho....Vďaka nástrojom ako [Substance 3D Sampler] a Material Exchange budú mať dodávatelia zdroje potrebné na spustenie ich digitálnej revolúcie.“

— CHRIS HILLYER, DECKERS

Nech už potrebujete pri tvorbe textúr čokoľvek, na súpravu nástrojov Substance 3D sa môžete spoľahnúť. V aplikácii Substance 3D Designer môžete vytvárať vysokokvalitné materiály úplne od začiatku. Môžete vytvárať prispôsobiteľné materiály s rozlíšením až 8K či prípadné predvoľby a exportovať do programu Painter alebo iného obľúbeného 3D nástroja.

 

Na reprodukciu ľubovoľného skutočného materiálu v 3D môžete prípadne použiť Substance 3D Sampler. Jednoducho vložte do aplikácie Sampler referenčné fotografie a do niekoľkých sekúnd sa vytvorí príslušný materiál v 3D. Výsledky môžete nechať presne také, aké sú, alebo pokračovať v úprave vytvoreného materiálu. Môžete napríklad zmeniť farbu alebo odrazivosť materiálu, prípadne pridať úplne nové prvky, ako napríklad vzory alebo logá.

 

Okrem toho môžete do súpravy nástrojov Substance 3D importovať 2D zdroje vytvorené v aplikáciách ako Adobe Illustrator alebo Photoshop a tak využívať svoje výtvory v 2D ako komponenty dizajnov v 3D.

 

Ak uprednostňujete prácu s existujúcimi zdrojmi, môžete podľa potreby importovať 3D materiály, či už zo zdrojov tretích strán, alebo z knižnice zdrojov Substance 3D. Knižnica Substance obsahuje tisíce hotových 3D modelov, vysokokvalitné prispôsobiteľné materiály, svetlá, atlasy a obtlače. Obsah pravidelne upravujeme, aby sme upriamili pozornosť na niektoré z najinšpiratívnejších zdrojov.

Stieranie hraníc medzi tvorbou textúr a modelovaním v 3D.

Stieranie hraníc

Rozdiel je skrýva v detailoch. Preto priemyselným dizajnérom tak záleží na fotorealistickej vizualizácii. Napríklad koža, ktorá nevyzerá ako skutočná koža, nebude vyvolávať emócie, ktoré má klient cítiť pri pohľade na vyhotovenie daného produktu. Jednoducho to nebude presvedčivé.

 

Platí to o každom detaile objektu. Najmenšie detaily, ako napríklad poloha ikony alebo či je tlačená, zapustená alebo vyrazená, sú vo svete produktového dizajnu nesmierne dôležité. Majú rovnakú váhu ako základné prvky dizajnu. Povzbudí napríklad nejaký vzor na rúčke produktu používateľa, aby ho vzal do ruky a podržal? 

„Súprava nástrojov Substance pomohla spoločnosti Shopify optimalizovať modelovanie a ušetrila nespočetné množstvo hodín, ktoré sme mohli venovať riešeniu problémov, ktoré našich obchodníkov skutočne trápia.“

— BYRON DELGADO, SHOPIFY

Toto je oblasť, kde súprava nástrojov Substance 3D vyniká vďaka schopnosti prekonať priepasť medzi pracovnými postupmi v 2D a 3D. Návrhy môžete načrtnúť v 2D v aplikáciách ako Illustrator a Photoshop a potom rýchlo aplikáciou Substance 3D Modeler vytvoriť ich prototypy vo virtuálnej realite. Do pracovného postupu v súprave nástrojov Substance 3D môžete tiež importovať vzory, logá, texty alebo akékoľvek iné vizuálne komponenty vytvorené v 2D. Tieto výtvory v 2D jednoducho pridáte do celkového dizajnu produktu aplikáciou Substance 3D Painter. Pri tvorbe textúr zdrojov môžete vytvárať efekty, embosovať vzory, vyzdvihovať logá a oveľa viac. Zobrazenie v reálnom čase v aplikácii Painter umožňuje zobrazovať každú zmenu, vďaka čomu môžete pracovať rýchlo a plynulo.

Zjednodušenie návrhov, kontrol a schvaľovania 3D produktov

Zjednodušenie návrhov

Pracovný postup zameraný na 3D v zásade ponúka neobmedzenú flexibilitu pri testovaní možností dizajnu.

 

V porovnaní s konvenčnejšími metodikami dizajnu je vytvorenie návrhu celého sortimentu produktov veľmi jednoduché a rýchle. Produkty môžu byť mať textúry z parametrických materiálov, ktoré vďaka jednoduchému doladeniu umožňujú vytvorenie rôznych variácií CMF podľa potreby. Substance 3D Stager umožňuje vytváranie vysokokvalitných vizualizácii, ako aj ľahké vytváranie scén, vďaka ktorým môžu dizajnéri presne vidieť, ako budú navrhované produkty vyzerať v kontexte. Dizajnéri potom môžu pomocou programu Stager, ako aj pomocou aplikácii Photoshop alebo Illustrator iterovať výber farieb a dizajnov.

„Kedysi som nebol veľkým fanúšikom tvorby textúr, ale to sa zmenilo s aplikáciou Substance. Môžete v nej rýchlo vytvárať variácie, je interaktívna a umožňuje jednoduché spravovanie projektov.“

— PETER KOHLUS, UMELEC V SLOBODNOM POVOLANÍ

Návrhy produktov je možné zdieľať, aby sa dali na kontrolu prizvať všetky kľúčové zúčastnené strany projektu bez potreby ďalších zdrojov na tvorbu prototypov a bez čakania spôsobeného s fyzickou dopravou. Vďaka presnej a vysokokvalitnej vizualizácii môžu iterácia a overenie prebehnúť oveľa rýchlejšie ako pri bežných dizajnérskych postupoch. 

 

Ešte je však veľa ďalších možnosti, ako zlepšiť schvaľovanie. Všetky vytvorené súbory je možné exportovať v najrôznejších formátoch. Zúčastnené strany si môžu pozrieť návrhy produktov v podobe interaktívneho obsahu online, interaktívnych prostredí alebo imerzných prezentácií dizajnu. Návrhy môžete vytlačiť v 3D, aby bola možná kontrola v skutočnom svete, alebo ich zobraziť v kontexte pomocou nástrojov rozšírenej reality, ako napríklad Adobe Aero.

Jednoduché uplatnenie pri dizajne produktu.

pracovný postup dizajnu produktu

Súprava nástrojov Substance 3D umožňuje ľahkú spoluprácu medzi rôznymi aplikáciami aj integráciu so všetkými hlavnými nástrojmi na prácu v 3D. Doplnky pre Substance 3D umožňujú importovať, upravovať a vizualizovať materiály Substance v modelovacích nástrojoch ako 3ds Max, Maya, Rhino, Cinema 4D a Modo. Tieto materiály môžete priamo vizualizovať aj v akomkoľvek 3D vykresľovacom engine, ako napríklad V-Ray alebo Corona. Materiály Substance 3D môžete dokonca použiť v hlavných herných enginoch, ako sú Unreal Engine alebo Unity. 

 

Máte záujem o to, aby vaša spoločnosť začala používať Substance 3D? Získajte ďalšie informácie.