Psaní, úprava a propagace bílých knih

Zjistěte, jak bílé knihy budují důvěru u potenciálních zákazníků pomocí dat a výzkumu.

Koláž různých stránek bílé knihy

Skvělé bílé knihy zvyšují důvěryhodnost firmy


Marketingové materiály, jako jsou blogy, podcasty a příspěvky na sociálních sítích, mohou seznámit vaši cílovou skupinu s vaší značkou, ale když začnou potenciální zákazníci před nákupním rozhodnutím zkoumat možnosti nákupu, často vyžadují podrobnější informace o produktech a prodejcích. Vaší cílové skupině nestačí vědět, že existujete. Musí také pochopit, proč je váš produkt nebo služba dobrou investicí – co pro ně může vaše společnost udělat? Bílá kniha (anglicky „white paper“) vám pomůže objasnit potenciálním zákazníkům a partnerům výhody vaší firmy pomocí přesvědčivých příkladů.

Co je bílá kniha?


Bílá kniha je přesvědčivý text, který využívá důkazy, fakta a argumenty, aby pomohl cílové skupině firmy porozumět konkrétnímu tématu nebo problému. Obvykle má délku 3 000 až 5 000 slov. Bílé knihy mají přesvědčit cílové skupiny potenciálních zákazníků nebo partnerů (a technické odborníky, kteří s nimi pracují), aby určitý problém vyřešili konkrétním způsobem nebo dospěli ke konkrétnímu závěru. Bílé knihy jsou obvykle součástí rané nebo střední fáze nákupního cyklu zákazníka.

 

Existují dva hlavní typy bílých knih:

 

  • Informativní bílá kniha představuje výhody produktu nebo služby a na základě důkazů vysvětluje, proč je daný produkt nebo služba pro cílovou skupinu výhodná. Nemusí to být nutně čistě propagační dokument. Důkazy o produktu nebo službě by spíše měly mluvit samy za sebe, jako například v tomto příkladu bílé knihy.

  • Přístup zaměřený na řešení problémů identifikuje obvyklé problémy pro dané odvětví a nabízí jejich řešení. Tato řešení by měla nasměrovat publikum na produkt nebo službu, kterou vaše společnost poskytuje. Příkladem přístupu zaměřeného na řešení problémů je tato bílá kniha společnosti Ventyx.

 

V obou případech má bílá kniha předvést odbornost a znalosti vaší společnosti a prokázat vaši schopnost vytvářet hodnotu pro vaše zákazníky. Ačkoli jsou bílé knihy do značné míry součástí celkové marketingové strategie, jejich účelem je spíše kultivace vztahů a budování důvěry u vašich potenciálních klientů než přímá snaha o konverzi.

 

Tři stránky bílé knihy na sobě

Co zahrnout do bílé knihy


Shrnutí

Bílé knihy začínají stručným popisem tématu, označovaným jako shrnutí. Toto shrnutí by mělo vždy obsahovat klíčové informace a hlavní myšlenky bílé knihy. Tato část by měla být zcela srozumitelná i čtenářům, kteří nejsou technicky zdatní.

 

Výzkum, který podporuje váš produkt nebo službu

Bílé knihy mají být přesvědčivé, nejedná se však o prodejní prezentaci. I když se bílá kniha zabývá účinností daného produktu nebo služby, měla by publikum přesvědčit výsledky výzkumu, užitečnými informacemi a jasnými čísly, nikoli rétorikou nebo brandingem. Neměla by působit dokument z marketingového oddělení (i když zde mohla vzniknout), ale jako vzdělávací nebo akademický text.

 

Kvalitní bílá kniha prezentuje data nejoptimálnějším možným způsobem pro vaši firmu a řeší potenciální problémy vašeho zákazníka. Často uvádí průzkum třetí strany nebo případovou studii zobrazující výsledky, které podporují vaši značku a pomáhají vašim zákazníkům při rozhodování o nákupu.

 

Profesionální, ale srozumitelný tón

Bílé knihy balancují na úzké hranici: prezentují podnikatelské nápady na organizační úrovni a zároveň uvádí konkrétní technické detaily. Měly by být srozumitelné osobám s rozhodovacími pravomocemi, jako jsou vrcholoví manažeři nebo vedoucí oddělení, kteří mohou dobře rozumět technické stránce podnikání firmy, ale nemusí být obeznámeni se všemi technickými detaily.

 

Zároveň by měly být psány s ohledem na technicky zdatné publikum. Osoby s rozhodovací pravomocí, jako jsou COO nebo CTO, mohou mít velmi dobré technické znalosti a vedoucí pracovníci si před přijetím rozhodnutí často vyžádají informace od technických odborníků. Tito odborníci si přečtou vaši bílou knihu, která by proto měla být dostatečně podrobná a věcná, aby mohli ocenit její obsah.

 

Čistý a funkční design

Bílé knihy často obsahují fotografie, grafy a infografiku. Všechny tyto prvky by měly být informativní, nikoli jen ilustrativní. Design bílé knihy by měl být čistý a profesionální. Vizuální prvky mohou výrazně zlepšit srozumitelnost a přesvědčovací schopnost bílé knihy, ale měly by sloužit plnit stejný účel jako vizuální prvky v akademickém nebo technickém článku.

 

Bílé knihy by měly být vždy publikovány jako snadno přístupné soubory PDF ke stažení. Mohou být vytvořeny v mnoha programech, od textových editorů po designové aplikace, jako je Adobe InDesign. Formátování by mělo být stejné jako u technického časopisu nebo periodika, nikoli jako u blogového příspěvku nebo jiného online dokumentu. Se splněním těchto kritérií vám může pomoci šablona bílé knihy.

 

Tvorba bílé knihy v aplikaci Adobe InDesign

Publikování a propagace bílé knihy


Protože bílá kniha má obvykle podobu souboru PDF ke stažení, nemusíte se starat o její optimalizaci pro vyhledávače, jako je Google. Jednoduše ji přidejte na úvodní stránku optimalizovanou pro SEO.

 

Bílé knihy mohou být také základem jiných typů obsahového marketingu. Když bílou knihu publikujete, propagujte ji tiskovou zprávou, příspěvkem na blogu, příspěvky na sociálních sítích, podcasty, infografikou, webináři a dalšími kanály, které máte k dispozici. Bílé knihy by měly být propagovány kratšími marketingovými materiály, jako jsou blogy nebo časté dotazy. Pokud čtenář něco zkoumá na některém z vašich blogů, vyzvěte ho, aby si bílou knihu stáhl a dozvěděl se více. Úvodní blogový příspěvek nebo tweet upoutá jeho pozornost, ale bílou knihou si získáte jeho důvěru. Velké množství tohoto obsahového marketingu můžete vytvořit pomocí aplikací pro kreativní design, jaké naleznete například ve službě Adobe Creative Cloud pro týmy.

 

Bílé knihy mívají dlouhou životnost, takže je lze dobře využívat jako součást dlouhodobé marketingové strategie. Dokud jsou důkazy v bílé knize relevantní, můžete je začlenit do budoucích cyklů obsahového marketingu a použít jako prostředek střední fáze prodejního procesu po mnoho dalších čtvrtletí.

Prozkoumejte kreativní způsoby, jak rozvíjet své podnikání

PŘÍBĚHY ZÁKAZNÍKŮ


Podívejte se, jak zákazníci společnosti Adobe budují skvělé služby pomocí služby Creative Cloud pro týmy

OSVĚDČENÉ POSTUPY


Prozkoumejte nejnovější pokyny pro efektivní design, marketing a další oblasti
 

VÝUKOVÉ LEKCE


Posuňte svou kreativitu na novou úroveň pomocí podrobných výukových lekcí

Objevte aplikace, které můžete použít k návrhu působivých bílých knih

Zvolte si správný plán služby Creative Cloud pro týmy

Součástí všech plánů je nástroj Admin Console pro snadnou správu licencí, nepřetržitá technická podpora, neomezené inzerování pracovních nabídek ve službě Adobe Talent a 1TB úložiště.

Jedna aplikace

  


Jedna, vámi vybraná, kreativní aplikace Adobe, například Photoshop, Illustrator, lnDesign nebo Acrobat Pro*.

NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKA

Všechny aplikace

  

 

Pořiďte si více než 20 kreativních aplikací od Adobe, například Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Express, XD a další.

*K jednotlivým aplikacím Acrobat Pro, Lightroom a InCopy lze využívat 100GB úložiště.