Συγγραφή, σχεδιασμός και προώθηση τεχνικών εγγράφων.

Δείτε πώς τα τεχνικά έγγραφα χτίζουν την εμπιστοσύνη πιθανών πελατών χρησιμοποιώντας δεδομένα και έρευνες.

Κολάζ από διάφορες σελίδες τεχνικών εγγράφων

Τα εξαιρετικά τεχνικά έγγραφα αποτελούν την καλύτερη τεκμηρίωση για την επιχείρησή σας.


Τα υλικά μάρκετινγκ όπως τα ιστολόγια, τα podcast και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να εξοικειώσουν το κοινό σας με την επωνυμία σας, αλλά καθώς οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων επιχειρήσεων αρχίζουν να εξετάζουν τις επιλογές αγοράς τους, συχνά θα θέλουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τους προμηθευτές. Δεν είναι αρκετό για το κοινό-στόχο σας να γνωρίζει ότι υπάρχετε. Πρέπει επίσης να καταλάβει γιατί το προϊόν ή η υπηρεσία σας είναι μια καλή επένδυση — τι μπορεί να κάνει η εταιρεία σας για αυτούς; Ένα τεχνικό έγγραφο μπορεί να σας βοηθήσει να πείσετε πιθανούς πελάτες και συνεργάτες με παραδείγματα που παρουσιάζουν αποδείξεις.

Τι είναι το τεχνικό έγγραφο;


Το τεχνικό έγγραφο είναι μια πειστική έκθεση που χρησιμοποιεί αποδεικτικά στοιχεία, γεγονότα και αιτιολογίες για να βοηθήσει ένα επιχειρηματικό κοινό να κατανοήσει ένα συγκεκριμένο θέμα ή ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και συνήθως περιλαμβάνει από 3.000 έως 5.000 λέξεις. Τα τεχνικά έγγραφα ενθαρρύνουν το κοινό-στόχο πιθανών πελατών ή συνεργατών (και τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες που συνεργάζονται μαζί τους) να λύσουν ένα πρόβλημα με έναν συγκεκριμένο τρόπο ή να καταλήξουν σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα. Τα τεχνικά έγγραφα αποτελούν συνήθως μέρος των πρώτων ή ενδιάμεσων σταδίων του αγοραστικού κύκλου ενός πελάτη.

 

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι τεχνικών εγγράφων:

 

  • Ένα ενημερωτικό κείμενο μιλάει για τα οφέλη ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και χρησιμοποιεί αποδεικτικά στοιχεία για να εξηγήσει γιατί αυτό το συγκεκριμένο προϊόν ή η υπηρεσία είναι επωφελή για το κοινό-στόχο. Αυτό δεν είναι απαραίτητα ένα έγγραφο σκληρής πώλησης. Αντίθετα, τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία θα πρέπει να μιλούν από μόνα τους, όπως αυτό το παράδειγμα τεχνικού εγγράφου.

  • Μια προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων προσδιορίζει κοινά προβληματικά σημεία για αυτόν τον κλάδο και προσφέρει λύσεις σε αυτά τα προβληματικά σημεία. Αυτές οι λύσεις θα πρέπει να κατευθύνουν το κοινό στο προϊόν ή στην υπηρεσία που παρέχει η εταιρεία σας. Αυτό το τεχνικό έγγραφο από τη Ventyx είναι ένα παράδειγμα προσέγγισης επίλυσης προβλημάτων.

 

Σε κάθε περίπτωση, ο σκοπός ενός τεχνικού εγγράφου είναι να επιδείξει την τεχνογνωσία και τις γνώσεις της εταιρείας σας και να παρουσιάσει την ικανότητά σας να δημιουργείτε αξία για τους πελάτες σας. Ενώ τα τεχνικά έγγραφα αποτελούν σε μεγάλο βαθμό μέρος μιας συνολικής στρατηγικής μάρκετινγκ, αφορούν περισσότερο την καλλιέργεια σχέσεων και την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πιθανών σας πελατών παρά την άμεση αναζήτηση μετατροπών.

 

Τρεις στοιβαγμένες σελίδες από ένα τεχνικό έγγραφο

Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα τεχνικό έγγραφο.


Μια συνοπτική παρουσίαση.

Τα τεχνικά έγγραφα ξεκινούν με μια σύντομη σύνοψη του θέματος, γνωστής ως συνοπτική παρουσίαση. Αυτή η παρουσίαση θα πρέπει πάντα να περιέχει τα βασικά στοιχεία και τις κύριες ιδέες του τεχνικού σας εγγράφου. Αυτή η ενότητα θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμη σε μη τεχνικό κοινό.

 

Έρευνα που υποστηρίζει το προϊόν ή την υπηρεσία σας.

Τα τεχνικά έγγραφα είναι πειστικά, αλλά δεν είναι πωλήσεις. Ακόμα κι αν ένα τεχνικό έγγραφο αφορά την αποτελεσματικότητα ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, το υποστηρίζει με έρευνα, χρήσιμες πληροφορίες και επαληθευμένους αριθμούς και όχι με ρητορείες ή εμπορική προσαρμογή. Θα πρέπει να διαβάζεται περισσότερο σαν ένα εκπαιδευτικό ή ακαδημαϊκό κείμενο παρά σαν κάτι από ένα τμήμα μάρκετινγκ, ακόμα κι αν το έγραψαν εκεί.

 

Ένα καλό τεχνικό κείμενο παρουσιάζει δεδομένα με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο για την επιχείρησή σας και αντιμετωπίζει τα πιθανά προβληματικά σημεία του πελάτη σας. Συχνά θα επικαλεστεί έρευνες τρίτων ή μια μελέτη περίπτωσης που δείχνει αποτελέσματα που υποστηρίζουν την επωνυμία σας και βοηθούν στην καθοδήγηση των πελατών σας όταν λαμβάνουν αποφάσεις αγοράς.

 

Ένας επαγγελματικός αλλά προσιτός τόνος.

Τα τεχνικά έγγραφα διασχίζουν μια λεπτή γραμμή μεταξύ επιχειρηματικών ιδεών υψηλού επιπέδου και πρακτικών τεχνικών λεπτομερειών. Θα πρέπει να είναι προσβάσιμα στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων επιχειρήσεων, όπως στελέχη ή επικεφαλής τμημάτων οι οποίοι μπορεί να έχουν καλή κατανόηση υψηλού επιπέδου της τεχνικής πλευράς της επιχείρησής τους, αλλά που μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι με κάθε μικρή τεχνική λεπτομέρεια.

 

Θα πρέπει επίσης να τα συντάσσετε έχοντας υπόψη ένα τεχνικό κοινό. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων όπως οι COO ή οι CTO μπορεί κάλλιστα να έχουν τεχνικό υπόβαθρο και τα στελέχη συχνά αναζητούν τη γνώμη τεχνικών εμπειρογνωμόνων πριν καταλήξουν σε μια απόφαση. Επαγγελματίες τεχνικοί θα διαβάσουν το τεχνικό σας έγγραφο και θα πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερές και βασισμένο σε γεγονότα ώστε να εκτιμήσουν το περιεχόμενο.

 

Καθαρός και λειτουργικός σχεδιασμός.

Τα τεχνικά έγγραφα συχνά ενσωματώνουν φωτογραφίες, διαγράμματα και γραφήματα. Ωστόσο, όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνονται για ενημέρωση και όχι για παρουσίαση. Ο σχεδιασμός του τεχνικού εγγράφου θα πρέπει να είναι καθαρός και επαγγελματικός. Τα οπτικά στοιχεία μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη σαφήνεια και την δύναμη της πειθους ενός τεχνικού εγγράφου, αλλά θα πρέπει να εξυπηρετούν τον ίδιο ρόλο με τα οπτικά στοιχεία σε μια ακαδημαϊκή εργασία ή ένα τεχνικό άρθρο.

 

Τα τεχνικά έγγραφα πρέπει πάντα να κυκλοφορούν ως εύκολα προσβάσιμο PDF με δυνατότητα λήψης. Μπορούν να δημιουργηθούν σε πολλά προγράμματα, από οικογένειες προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου έως εφαρμογές σχεδιασμού όπως το Adobe InDesign. Μορφοποιήστε τα όπως θα μορφοποιούσατε μια τεχνική εφημερίδα ή ένα περιοδικό, και όχι όπως μια ανάρτηση ιστολογίου ή άλλο διαδικτυακό στοιχείο. Μπορεί να είναι χρήσιμο να ακολουθήσετε ένα πρότυπο τεχνικού εγγράφου για να διασφαλίσετε ότι πληροίτε αυτά τα κριτήρια.

 

Δημιουργία τεχνικού εγγράφου στο Adobe InDesign

Δημοσίευση και προώθηση του τεχνικού σας εγγράφου.


Επειδή τα τεχνικά έγγραφα είναι συνήθως αρχεία PDF με δυνατότητα λήψης, μην ανησυχείτε για το πώς να κάνετε το ίδιο το τεχνικό έγγραφο βελτιστοποιημένο για μηχανές αναζήτησης όπως η Google. Αντίθετα, τα τεχνικά έγγραφα θα πρέπει να συσχετίζονται με μια σελίδα προορισμού βελτιστοποιημένη για SEO.

 

Τα τεχνικά έγγραφα μπορούν επίσης να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά άλλων τύπων μάρκετινγκ περιεχομένου. Μόλις ολοκληρώσετε έν τεχνικό έγγραφο, προωθήστε το με ένα δελτίο τύπου, μια ανάρτηση ιστολογίου, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, podcast, γραφήματα, διαδικτυακά σεμινάρια και οποιαδήποτε άλλα κανάλια έχετε στη διάθεσή σας. Τα τεχνικά έγγραφα θα πρέπει να προωθούνται από συντομότερα στοιχεία μάρκετινγκ, όπως ιστολόγια ή συχνές ερωτήσεις. Εάν ένας αναγνώστης ερευνά κάτι σε ένα από τα ιστολόγιά σας, προσκαλέστε τον να κατεβάσει το τεχνικό σας έγγραφο και να μάθει περισσότερα. Αυτή η αρχική ανάρτηση ιστολογίου ή το tweet θα τραβήξει την προσοχή του, αλλά ένα τεχνικό έγραφο θα κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Μπορείτε να δημιουργήσετε αρκετό από αυτό το μάρκετινγκ περιεχομένου με εφαρμογές σχεδιασμού δημιουργικού, όπως αυτές στο Adobe Creative Cloud για ομάδες.

 

Τα τεχνικά έγγραφα τείνουν να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, επομένως λειτουργούν καλά ως μέρος μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής μάρκετινγκ. Εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία σε ένα τεχνικό έγγραφο είναι σχετικά, μπορείτε να τα ενσωματώσετε σε μελλοντικούς κύκλους μάρκετινγκ περιεχομένου και να τα χρησιμοποιήσετε ως στοιχείο στη μέση της διαδρομής ενός πελάτη για πολύ καιρό.

Βρείτε δημιουργικούς τρόπους για να αναπτύξετε την επιχείρησή σας.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ


Δείτε πώς οι πελάτες της Adobe δημιουργούν εξαιρετικές εμπειρίες με το Creative Cloud για ομάδες.

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


Περιηγηθείτε στις πιο πρόσφατες οδηγίες σχετικά με την αποτελεσματική σχεδίαση, το μάρκετινγκ και πολλά άλλα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ


Ανεβάστε το επίπεδο της δημιουργικότητάς σας με προγράμματα εκμάθησης βήμα προς βήμα.

Ανακαλύψτε εφαρμογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να σχεδιάσετε συναρπαστικά τεχνικά έγγραφα.

Επιλέξτε το δικό σας πρόγραμμα Creative Cloud για ομάδες.

Όλα τα προγράμματα περιλαμβάνουν την Admin Console για εύκολη διαχείριση αδειών, τεχνική υποστήριξη 24/7, απεριόριστες αναρτήσεις θέσεων εργασίας με χρήση του Adobe Talent και 1 TB αποθηκευτικού χώρου.

Single App

€41,53/mo per license


Η επιλογή σας μίας εφαρμογής δημιουργικού της Adobe, όπως το Photoshop, Illustrator, lnDesign ή Acrobat Pro.*

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

All Apps

€96,09/mo per license

 

Αποκτήστε 20+ εφαρμογές δημιουργικού της Adobe, συμπεριλαμβανομένων των Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Express, XD κ.α.

Παρουσίαση της έκδοσης Pro Creative Cloud για επιχειρήσεις. Όλες οι εφαρμογές που λατρεύουν οι ομάδες, τώρα με απεριόριστο Adobe Stock. Μάθετε περισσότερα

 

 

Καλέστε στο +44 203 0277 764ή ζητήστε συμβουλευτικές υπηρεσίες

Απορίες; Ας μιλήσουμε.

Αγοράζετε για μεγαλύτερο οργανισμό; Ενημερωθείτε σχετικά με το Creative Cloud για οργανισμούς

* Οι μεμονωμένες εφαρμογές Acrobat Pro, Lightroom, και lnCopy συνοδεύονται από χώρο αποθήκευσης 100GB.