การเขียน การออกแบบ และการโปรโมตเอกสารปกขาว

ดูว่าเอกสารปกขาวสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้อย่างไรโดยใช้ข้อมูลและการวิจัย

ภาพตัดปะหน้าเอกสารปกขาวต่างๆ

เอกสารปกขาวคุณภาพเยี่ยมเหมาะกับธุรกิจของคุณมากที่สุด


เนื้อหางการตลาด เช่น บล็อก พ็อดแคสต์ และโซเชียลมีเดียสามารถสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้ชมของคุณกับแบรนด์ของคุณได้ แต่เมื่อผู้มีอำนาจตัดสินใจทางธุรกิจเริ่มตรวจสอบตัวเลือกการซื้อพวกเขามักต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผู้ขายมากขึ้นด้วย การที่กลุ่มเป้าหมายของคุณรู้จักคุณแบบเผินๆ นั้นยังไม่เพียงพอ พวกเขาต้องเข้าใจด้วยว่าทำไมผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณจึงเป็นการลงทุนที่ดี บริษัทของคุณสามารถทำอะไรให้พวกเขาได้บ้าง เอกสารปกขาวสามารถช่วยให้กรณีของคุณเป็นไปได้กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและคู่ค้าด้วยตัวอย่างที่แสดงหลักฐาน

เอกสารปกขาวคืออะไร


เอกสารปกขาวคือบทความเชิงโน้มน้าวใจที่ใช้หลักฐานข้อเท็จจริงและเหตุผลเพื่อช่วยให้ผู้ชมทางธุรกิจเข้าใจหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงหรือปัญหาเฉพาะและโดยปกติจะมีความยาวระหว่าง 3,000 ถึง 5,000 คำ เอกสารปกขาวจะสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือพันธมิตร (และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่ทำงานร่วมกับพวกเขา) เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะทางหรือหาข้อสรุปที่เฉพาะเจาะจง เอกสารปกขาวมักเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการซื้อของลูกค้าในช่วงต้นหรือช่วงกลาง

 

เอกสารปกขาวมีสองประเภทหลัก:

 

  • ภูมิหลังพูดถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการและใช้หลักฐานเพื่ออธิบายว่าเหตุใดผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นจึงเป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มเป้าหมาย เอกสารนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเอกสารการขายแบบยัดเยียด แต่หลักฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการควรพูดเพื่อตัวมันเอง เช่น ตัวอย่างเอกสารปกขาวนี้

  • แนวทางการแก้ปัญหา ระบุจุดที่เป็นปัญหาที่พบบ่อยสำหรับอุตสาหกรรมนั้นๆ และเสนอแนวทางแก้ไขสำหรับจุดที่เป็นปัญหาเหล่านั้น โซลูชันเหล่านี้ควรนำผู้ชมไปที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทของคุณมีให้ เอกสารปกขาวนี้จาก Ventyx คือตัวอย่างของแนวทางการแก้ปัญหา

 

ไม่ว่าในกรณีใดจุดประสงค์ของเอกสารปกขาวคือเพื่อแสดงความเชี่ยวชาญและความรู้ของบริษัทของคุณและเพื่อแสดงความสามารถในการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าของคุณ แม้ว่าเอกสารปกขาวจะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดโดยรวม แต่ก็เน้นการสร้างความสัมพันธ์และสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณมากกว่าการแสวงหาการเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าจริงแบบโดยตรง

 

สามหน้าซ้อนกันจากเอกสารปกขาว

สิ่งที่ต้องมีไว้ในเอกสารปกขาว


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

เอกสารปกขาวเริ่มต้นด้วยการสรุปเนื้อหาสั้นๆ หรือที่เรียกว่าบทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสรุปนี้ควรมีประเด็นสำคัญและแนวคิดหลักของเอกสารปกขาวของคุณเสมอ ส่วนนี้ควรเข้าถึงได้ทั้งหมดสำหรับผู้ชมที่ไม่ใช่ด้านเทคนิค

 

การวิจัยที่เป็นกรณีตัวอย่างสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

เอกสารปกขาวเป็นเอกสารโน้มน้าวใจ แต่จะไม่ใช่สำนวนการขาย แม้ว่าเอกสารปกขาวจะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำหนด แต่ก็มีการวิจัยข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตัวเลขที่ยากมากกว่าการใช้วาทศิลป์หรือการสร้างแบรนด์สินค้า ควรจะอ่านให้เหมือนข้อความเพื่อการศึกษาหรือวิชาการมากกว่าสิ่งที่มาจากฝ่ายการตลาดแม้ว่าจะเป็นฝ่ายการตลาดเขียนก็ตาม

 

เอกสารปกขาวที่ดีจะนำเสนอข้อมูลในวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณและระบุจุดที่เป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าของคุณ โดยมากจะเรียกการวิจัยของบุคคลที่สามหรือกรณีศึกษาที่แสดงผลลัพธ์ที่สนับสนุนแบรนด์ของคุณและช่วยควบคุมลูกค้าของคุณในการตัดสินใจซื้อ

 

น้ำเสียงที่เป็นมืออาชีพที่เข้าถึงได้

เอกสารปกขาวเป็นเส้นแบ่งระหว่างแนวความคิดทางธุรกิจระดับสูงและรายละเอียดทางเทคนิคในพื้นที่ ควรเข้าถึงได้สำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจทางธุรกิจ เช่น ผู้บริหารหรือหัวหน้าแผนกที่อาจมีความเข้าใจในระดับสูงเกี่ยวกับด้านเทคนิคของธุรกิจของตน แต่อาจไม่คุ้นเคยกับข้อปลีกย่อยทางเทคนิคทุกอย่าง

 

นอกจากนี้คุณควรเขียนโดยคำนึงถึงผู้ชมด้านเทคนิคด้วย ผู้มีอำนาจตัดสินใจ เช่น COO หรือCTO อาจมีพื้นฐานทางเทคนิคเป็นอย่างดีและผู้บริหารมักมองหาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคก่อนตัดสินใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจะอ่านเอกสารปกขาวของคุณ โดยควรมีรายละเอียดเพียงพอและเป็นไปตามข้อเท็จจริงเพื่อให้พวกเขาชื่นชมเนื้อหา

 

การออกแบบที่สะอาดและใช้งานได้

เอกสารปกขาวมักจะประกอบด้วยภาพถ่าย แผนภูมิ และอินโฟกราฟิก อย่างไรก็ตาม ควรรวมองค์ประกอบเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อแจ้งให้ทราบแทนที่จะเป็นตัวอย่าง การออกแบบเอกสารปกขาว ควรดูสะอาดตาและเป็นมืออาชีพ องค์ประกอบภาพสามารถเพิ่มความเข้าใจและพลังในการโน้มน้าวใจของเอกสารปกขาวได้อย่างมาก แต่ควรทำหน้าที่เช่นเดียวกับองค์ประกอบภาพในเอกสารวิชาการหรือบทความทางเทคนิคด้วย

 

เอกสารปกขาวควรออกมาเป็น PDF เสมอ ซึ่งสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดได้ง่าย สามารถสร้างได้ในหลายโปรแกรมตั้งแต่ชุดประมวลผลคำไปจนถึงออกแบบแอป เช่น Adobe InDesign จัดรูปแบบให้เหมือนกับที่คุณจัดรูปแบบวารสารทางเทคนิคหรือนิตยสาร แทนที่จะเป็นบล็อกโพสต์หรือแอสเซทออนไลน์อื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากในการติดตามเทมเพลตเอกสารปกขาวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์นี้

 

สร้างเอกสารปกขาวใน Adobe InDesign

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เอกสารปกขาวของคุณ


เนื่องจากโดยทั่วไปเอกสารปกขาวเป็น PDF ที่ดาวน์โหลดได้จึงไม่ต้องกังวลกับการทำเอกสารปกขาวที่ให้เหมาะกับเครื่องมือค้นหาเช่น Google แต่ควรเชื่อมโยงเอกสารปกขาวกับหน้าแรกที่ปรับแต่งด้วย SEO

 

เอกสารปกขาวสามารถเป็นแกนหลักของการตลาดเนื้อหาประเภทอื่นๆ เช่นกัน เมื่อคุณมีเอกสารปกขาวแล้วให้โปรโมตด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์บล็อก โพสต์โซเชียลมีเดีย พ็อดแคสต์ อินโฟกราฟิก การสัมมนาผ่านเว็บ และช่องทางอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้ได้ เอกสารปกขาวควรได้รับการโปรโมตโดยใช้แอสเซททางการตลาดสั้นๆ เช่น บล็อกหรือคำถามที่พบบ่อย หากผู้อ่านกำลังค้นคว้าข้อมูลบางอย่างในบล็อกของคุณ เชิญให้พวกเขาดาวน์โหลดเอกสารปกขาวของคุณและดูข้อมูลเพิ่มเติม โพสต์บล็อกหรือทวีตเริ่มต้นนั้นจะดึงดูดความสนใจของพวกเขา แต่เอกสารปกขาวจะได้รับความไว้วางใจจากพวกเขา คุณสามารถสร้างการตลาดเนื้อหานี้ได้มากมายด้วยแอปการออกแบบที่สร้างสรรค์ เช่นใน Adobe Creative Cloud สำหรับทีม

 

เอกสารปกขาวมักจะมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานดังนั้นจึงทำงานได้ดีเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดระยะยาว ตราบใดที่หลักฐานในเอกสารปกขาวมีความเกี่ยวข้องคุณก็สามารถรวมไว้ในขั้นตอนการตลาดเนื้อหาในอนาคตและใช้เป็นแอสเซทกลางของช่องทางสำหรับในไตรมาสต่อๆ ไป

ค้นหาวิธีที่สร้างสรรค์เพื่อขยายธุรกิจของคุณ

เรื่องราวของลูกค้า


ดูว่าลูกค้า Adobe สร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมด้วย Creative Cloud สำหรับทีมอย่างไร

วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด


เรียกดูแนวทางล่าสุดในการออกแบบ การตลาด และอีกมากมายที่มีประสิทธิภาพ

บทช่วยสอน


ยกระดับความคิดสร้างสรรค์ของคุณไปอีกขั้นด้วยบทช่วยสอนแบบทีละขั้นตอน

ค้นพบแอปที่คุณสามารถใช้เพื่อออกแบบเอกสารปกขาวที่น่าสนใจ

เลือกแผน Creative Cloud สำหรับทีม

แผนทั้งหมดรวมถึง Admin Console เพื่อการจัดการใบอนุญาตใช้งานที่ง่ายดาย การสนับสนุนด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ประกาศรับสมัครงานที่ไม่จำกัดบน Adobe Talent และพื้นที่เก็บข้อมูล 1TB

แอปเดียว

฿1,468.04/เดือน ต่อสิทธิ์การใช้งาน
(รวม VAT)

 


แอปสร้างสรรค์จาก Adobe หนึ่งรายการที่คุณเลือก เช่น Photoshop, Illustrator, InDesign หรือ Acrobat Pro*

คุ้มค่าที่สุด

แอปทั้งหมด

฿3,467.87/เดือน ต่อสิทธิ์การใช้งาน 
(รวม VAT)

 

รับแอปสร้างสรรค์จาก Adobe กว่า 20 รายการ ซึ่งรวมถึง Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Express, XD และอีกมากมาย

โทร 00 1 800 441 1779 หรือ ขอคำปรึกษา

มีคำถามหรือไม่ เริ่มแชท

ซื้อให้องค์กรขนาดใหญ่ใช่หรือไม่ ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Creative Cloud สำหรับองค์กร


* Acrobat Pro, Lightroom และ InCopy แอปเดียวที่มาพร้อมกับพื้นที่เก็บข้อมูล 100GB