Skriva, designa och göra reklam för rapporter.

Se hur rapporter kan bygga upp tillit hos potentiella kunder med data och undersökningsresultat.

Collage av olika sidor på rapporter

Välskrivna rapporter är bra för affärerna.


Marknadsföringsmaterial som bloggar, podcasts och sociala medier kan få publiken att lära känna varumärket men när beslutsfattare börjar gå igenom de olika inköpsalternativen vill man ofta ha mer insikter i produkter och leverantörer. Det räcker inte att målgruppen vet om att företaget finns. De vill också veta varför produkten eller tjänsten är en bra investering – vad kan företaget göra för dem? En rapport kan hjälpa till att belysa er lösning för potentiella kunder och partners med exempel som ger bra belägg.

Vad är ett white paper?


Ett white paper är en övertygande rapport som använder sig av belägg, fakta och resonemang för att hjälpa företagets målgrupp att förstå ett visst ämne eller ett specifikt problem och är vanligen mellan 3 000 och 5 000 ord långt. Ett white paper uppmuntrar målgruppen bestående av potentiella kunder eller partners (och de tekniska experter som arbetar med dem) att lösa ett problem på ett visst sätt eller nå fram till en specifik slutsats. White papers ingår ofta i den tidiga fasen eller mellanfasen av kundens inköpscykel.

 

Det finns två olika typer av white papers:

 

  • En bakgrundsrapport talar om fördelarna med en produkt eller tjänst och använder sig av belägg för varför just den är bra för målgruppen. Det är inte nödvändigtvis ett hårdsäljande dokument. Snarare ska beläggen tala för sig själva, som fallet är med denna rapport.

  • En problemlösande strategi där man i rapporten identifierar vanliga problempunkter för branschen och erbjuder lösningar på dessa problem. Lösningarna ska rikta målgruppen mot just den produkt eller tjänst som företaget tillhandahåller. Denna rapport från Ventyx är ett exempel på en problemlösande strategi.

 

Oavsett typ är syftet med ett white paper att visa upp företagets expertis och kunnande och att lyfta fram förmågan att skapa värde för kunderna. Även om white papers ingår i den övergripande marknadsföringsstrategin handlar det mer om att odla relationer och bygga tillit med de potentiella kunderna än att direkt söka konverteringar.

 

Tre sidor i ett white paper

Vad ska ingå i ett white paper.


Sammanfattning.

White papers inleder med en kort beskrivning av ämnet i en sammanfattning. Sammanfattningen ska alltid innehålla de viktigaste punkterna och tankarna med rapporten. Denna sammanfattning ska vara helt och hållet tillgänglig för en icke-teknisk publik.

 

Undersökningar som underbygger nyttan med produkten eller tjänsten.

White papers är övertygande skrivna, men är inga säljpitchar. Även om ett white paper handlar om effektiviteten hos en viss produkt eller tjänst ska den underbyggas med undersökningar, praktisk information och hårda siffror snarare än retorik och eller varumärkessnack. Den ska vara skriven mer som en informativ eller akademisk text snarare än något som kommer från marknadsföringsavdelningen, även om det var där den skrevs.

 

Ett bra white paper presenterar data på bästa möjliga sätt för företaget och tar upp kundernas potentiella problempunkter. Ofta refererar man till undersökningar från tredje part eller en fallstudie som visar resultat som understödjer varumärket och hjälper till att leda kunderna i rätt riktning när de ska fatta inköpsbeslut.

 

En professionell men tillgänglig ton.

White papers går balansgång mellan övergripande affärsidéer och jordnära tekniska detaljer. De ska vara tillgängliga för beslutsfattare som högre ledningen eller avdelningschefer som kan ha en god övergripande förståelse av den tekniska sidan av verksamheten men kanske inte kan alla tekniska detaljer ner på skruv- och mutternivå.

 

Du ska också skriva rapporten med en teknisk publik i åtanke. Beslutsfattare som COO eller CTO kan mycket väl ha en teknisk bakgrund och den högre ledningen ber ofta tekniska experter om input innan man fattar beslut. Tekniker läser rapporten och den ska vara tillräckligt detaljerad och faktabaserad för att de ska uppskatta innehållet.

 

Ren och funktionell design.

White papers innehåller ofta foton, diagram och infografik. Alla dessa element ska dock finnas med i informationssyfte snarare än för att illustrera; design av white papers ska ha ett rent och professionellt utseende. Visuella element kan göra rapporten mer lättbegriplig och övertygande, men de ska fylla samma funktion som visuella element i en avhandling eller teknisk artikel.

 

White papers ska alltid levereras som en lättillgänglig och nedladdningsbar pdf. De kan skapas i många program, från ordbehandlare till designprogram som Adobe InDesign. Formatera dem som du skulle formatera en teknisk tidskrift snarare än som ett blogginlägg eller någon annan typ av onlineresurs. Det kan vara bra att följa en mall för white papers så du är säker på att du uppfyller alla kriterier.

 

Skapa ett white paper i Adobe InDesign

Publicera och göra reklam för ditt white paper.


Eftersom den här typen av rapporter ofta är nedladdningsbara pdf:er behöver du inte tänka på att optimera den för sökmotorer som Google. White papers ska snarast associeras med en SEO-optimerad landningssida.

 

White papers kan också utgöra ryggraden för andra typer av innehållsmarknadsföring. När du har tagit fram rapporten kan du göra reklam för den i en pressrelease, ett blogginlägg, genom inlägg på sociala medier, podcasts, i infografik, webbinarier och andra kanaler du har tillgång till. White papers ska marknadsföras genom kortare marknadstexter som blogginlägg eller Vanliga frågor. Om en läsare läser om något i din blogg kan du erbjuda dem att ladda ned ditt white paper för att läsa mer. Det där initiala blogginlägget eller tweeten fångar deras uppmärksamhet, men det är rapporten som ger tillit. Du kan skapa mycket av denna innehållsmarknadsföring med kreativa designprogram som de i Adobe Creative Cloud for teams.

 

White papers tenderar att ha lång livslängd så de kommer att fungera väl som en del av en långsiktig marknadsföringsstrategi. Så länge beläggen i rapporten är relevanta kan du införliva den i framtida innehållsmarknadsföringscykler och använda den som en resurs för produktutvärdering under många kvartal framöver.

Hitta kreativa sätt att få verksamheten att växa.

NÖJDA KUNDER


Se hur Adobes kunder bygger fantastiska upplevelser med Creative Cloud for teams.

KONSTRUKTIVA EXEMPEL


Se de senaste riktlinjerna inom effektiv design, marknadsföring med mera.

SJÄLVSTUDIEKURSER


Ta kreativiteten till nästa nivå med stegvisa självstudiekurser.

Upptäck program du kan använda till att designa övertygande white papers.

Välj plan för Creative Cloud for teams.

Alla planer inkluderar Admin Console för enkel licenshantering, teknisk support dygnet runt, obegränsade jobbannonser på Adobe Talent samt 1TB lagring.

Fristående program

  


Välj ett kreativt program från Adobe, till exempel Photoshop, Illustrator, InDesign eller Acrobat Pro.*

MEST PRISVÄRT

Alla program

  

 

Få mer än 20 kreativa program från Adobe inklusive Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Express och XD.

Ring 0201 09256 eller Beställ rådgivning

Frågor? Chatta med oss.

Köper du in åt en större organisation? Läs om Creative Cloud for enterprise

* Acrobat Pro, Lightroom och InCopy som fristående program inkluderar 100 GB lagring.