Riešenie 3D textúrovania a Adobe Substance 3D

3D postavy bývajú iba výnimočne šedé, ploché a mdlé. Naopak, ich príbehy na nich zanechávajú stopy v podobe obnoseného odevu či červených líc. Umelecky vytvorená 3D postava môže byť krásna i ohyzdná, no bude predovšetkým idiosynkratická – jej povaha bude zrejmá už na prvý pohľad. V tom zohráva kľúčovú úlohu textúra postavy, prepracovaná vrchná vrstva zahaľujúca model tak, ako nás zahaľujú šaty.

 

Pre 3D scénu zaplnenú plochými šedými stromami tiež platí, že to nie je les. Uveriteľný les oplývajúci atmosférou je výsledkom pôsobenia pocitov, ktoré vyvoláva, napríklad farbou a vzorovaním kôry stromov či usporiadaním ihličia na zemi. Les môže byť riedky a plný svetla, no môže byť aj hustý a pochmúrny. Tu sú opäť kriticky dôležité textúry scény, pretože nevyjadrujú len farby a vzory viditeľné na povrchoch, ale napríklad aj ich odrazivosť.

 

Vytváranie 3D materiálov a proces textúrovania, keď sa materiály aplikujú na modely alebo scény, je kľúčovým momentom celkového 3D pracovného postupu. Tu nájdete ďalšie informácie o celom procese.

Texturing_What_Is

Čo je 3D textúrovanie?

Každý 3D objekt pokrývajú rôzne vrstvy textúr. Pestrosť textúr môže siahať od jednoduchých opakujúcich sa vzorov po jedinečné obrázky vytvorené pre konkrétny 3D model. Majú v sebe potenciál premeniť jednoduché tvary a scény na fotorealistické evokujúce postavy a prostredia.

 

3D materiálmi môžu byť jednoliate farby, no môžu byť i náročnejšou simuláciou materiálov, ako napríklad tráva, štrk alebo kameň. Dáta v 3D materiáloch zvyčajne obsahujú informácie týkajúce sa prvkov, ako je napríklad ich farba alebo farebná kombinácia, úroveň ich odrazivosti či to, či sú úplne nepriehľadné alebo či sú do istej miery priesvitné.

 

3D textúrovanie je proces pridávania textúr do 3D objektu. Zahŕňa vytváranie textúr (z fotografie alebo úplne od nuly), aplikovanie textúr na 3D objekty, nasvietenie scény a dokončenie detailmi.

 

Techniky 3D textúrovania

 

Ak si chcete vytvárať vlastné textúry, ponúkajú sa vám tri hlavné spôsoby. Môžete ich namaľovať a vytvoriť vlastnoručne, môžete naskenovať skutočné materiály a premeniť ich na textúry, no môžete nechať i počítačové algoritmy, aby pre vás textúru vytvorili procesom známym ako procedurálne generovanie. Umelci často používajú kombináciu všetkých troch spôsobov.

 

Vlastnoručná tvorba textúr vám dáva mnoho kreatívnej kontroly a voľnosti. Do textúry môžete vložiť vlastné detaily alebo môžete pridať prvky, ako sú škrabance či opotrebovanie. Táto metóda vám umožní slobodne definovať štýl. Môžete ju použiť napríklad na tvorbu textúr pre videohru s grafikou v kreslenom štýle s vlastným charakteristickým vizuálnym štýlom. Aplikácie ako Adobe Substance 3D Painter vám ponúknu úplnú kontrolu nad všetkými textúrami jedinečných 3D objektov.

 

Maľovanie a tvorba textúr týmto spôsobom však môže byť veľmi prácne. Platí to najmä pre veľmi detailné povrchy alebo ak chcete rýchlo dosiahnuť realizmus. V tomto prípade môže byť procedurálne generovanie veľmi užitočné. Procedurálne techniky textúrovania sa využívajú, aby za vás vykonali prácne a časovo náročné časti textúrovania. Textúrovacia aplikácia môže napríklad do zakrytých puklín roztrúsiť kamienky alebo môže na hrany vystavené poveternostným podmienkam pridať malé škrabance či vyblednuté farby. Všetko závisí od geometrického tvaru a orientácie. Všetky aplikácie Substance 3D tieto inteligentné techniky obsahujú, no Substance 3D Designer vám dáva najväčšiu kontrolu, aby ste si techniky mohli vytvoriť od úplného začiatku.

 

Keď je však potrebné replikovať niečo zo skutočného sveta, i procedurálne techniky majú svoje obmedzenia. Môžete ich obísť tak, že povrchy naskenujete – povrch predmetu tak prakticky zaznamenáte do obrázku. Môže to byť obyčajná fotografia nasnímaná vaším smartfónom alebo môžete použiť najmodernejšie zariadenie na meranie a snímanie povrchov. Tento obrázok potom môžete použiť na vytvorenie úplného virtuálneho materiálu pre svoje textúrovacie projekty. V tomto smere je veľmi užitočná aplikácia Substance 3D Sampler, ktorej stačí na premenu fotografie na digitálny materiál iba pár krokov.

 

Existujú dva hlavné typy textúr – dlaždicové a jedinečné. Jedinečná textúra je vytvorená pre jeden konkrétny model alebo povrch, je objektu prakticky šitá na mieru a nemožno ju použiť nikde inde. Na druhej strane, dlaždicová textúra je vytvorená tak, aby pokryla akýkoľvek plochý povrch. Okraje takejto textúry sa dajú pri troche snahy skryť, čo 3D umelcom umožní plochu textúrou „vydláždiť“, takže relatívne malá textúra dokáže pokryť aj veľké povrchy.

Tvorba textúr softvérom Adobe Substance 3D

Tak, ako lepením tapety na sadrokartónové steny vzniká dizajn interiéru, tak si vytváranie objektov 3D objektov vyžaduje pridávanie detailov na základ. Substance 3D je balík 3 rôznych textúrovacích počítačových aplikácií. Každá z nich je určená na špeciálny účel.

Transformácia fotografií na textúry pomocou aplikácie Substance 3D Sampler

Texturing_Transform_photo

Jedným z najlepších spôsobov tvorby fotorealistických 3D textúr je používanie fotografií skutočných predmetov a ich následné importovanie do aplikácie Substance 3D Sampler. Sampler konvertuje fotografie na hotové 3D materiály cez Adobe Sensei, AI technológiu spoločnosti Adobe. Materiály možno potom podľa potreby jednoducho aplikovať na textúry.

 

Sampler pomocou funkcie Obrázok na materiál preskúma obrázky povrchovej textúry, aby odhalil hrboľatosť, škáry, hladkosť a odrazivosť materiálu. Umelá inteligencia vypracuje obrázok vzhľadu povrchu a doplní, ako by vyzerala väčšia povrchová plocha.

 

Môžete si tiež importovať vlastné fotografie z aplikácií Adobe Photoshop alebo Photoshop Lightroom a premeniť ich na 3D textúry. Fotografie upravené a vylepšené v aplikácii Lightroom alebo získané zo služby Adobe Stock možno jednoducho importovať do aplikácie Sampler a konvertovať ich na použiteľný 3D materiál. Fotografia trávy sa takto môže v 3D scéne stať trávnatým povrchom, obrázok kože skutočného plaza sa zase môže stať povrchom plaza z 3D mnohouholníkov.

 

Takto vytvorené materiály nemusíte nevyhnutne použiť presne tak, ako sú, môžete si ich prispôsobiť vlastným potrebám. Môžete si napríklad upraviť farbu textilného materiálu alebo upraviť detaily, ako je pridanie prasklín či štrku na dláždený chodník.

Vytvorenie textúr od základu pomocou aplikácie Substance 3D Designer

Texturing_Create_textures

Designer prináša 3D umelcom, grafickým dizajnérom a tvorcom všetko potrebné na tvorbu 3D materiálov úplne od začiatku. V tomto prípade neextrapolujete dáta z fotografií, ale si vlastné dáta tvoríte od nuly. Týmto spôsobom môžete navrhovať dlaždicové textúry, vzory a materiály a zachovávať si úplnú kontrolu v prostredí vychádzajúcom z uzlov, ktoré zložité procesy rozkladá na jednoduché úlohy.

Používanie textúr na 3D objektoch pomocou aplikácie Substance 3D Painter

Texturing_Apply_Textures

Painter vám umožňuje používať materiály na 3D dátové zdroje bez ohľadu na to, či ide o postavy, iné modely alebo celé prostredia. Pomocou systému vrstiev, ktorý isto bude dôverne známy každému, kto kedy pracoval s aplikáciou Photoshop, môžete textúry maľovať, kombinovať a prispôsobovať. Painter obsahuje funkcie, ako napríklad inteligentné materiály a inteligentné masky, takže ak chcete vytvoriť napríklad predmet odhodený na pláži, môžete tieto funkcie použiť na rýchle „primaľovanie“ prvkov, ako sú odrené okraje či ošľahanie vetrom z konkrétneho smeru. 

 

Painter je stvorený s dôrazom na inteligentné a efektívne pracovné postupy. To je však iba jeden z mnohých dôvodov, prečo ide o textúrovací nástroj, po ktorom siaha široká škála kreatívnych odvetví.

Široká ponuka zdrojov na 3D textúrovanie

Upozorňujeme, že nie je nevyhnutné vytvárať vlastné textúry v rámci 3D pracovného postupu. Mnoho online zdrojov poskytuje hotové materiály, ktoré môžete využívať vo svojich 3D projektoch. Patrí medzi ne najmä knižnica 3D dátových zdrojov Adobe obsahujúca tisíce 3D materiálov, ktoré možno použiť tak, ako sú, alebo ich môžete upraviť podľa vlastných predstáv.

 

Pre tých, ktorí si chcú vytvárať vlastné textúry, tu však máme súpravu 3D nástrojov Substance ponúkajúcu všetko potrebné na tvorbu ľubovoľným spôsobom.

Vdýchnite tomu život

Bez ohľadu na to, z akého zdroja vaše 3D materiály pochádzajú, keď ich použijete na 3D objekty alebo v grafických prostrediach, musia vyzerať sviežo a realisticky. Materiály vytvorené v rámci súpravy nástrojov Substance rešpektujú princípy fyzikálne založeného vykresľovania (PBR), vďaka ktorým za všetkých okolností správne odrážajú svetlo a pôsobia realisticky.

 

Painter je špeciálne vytvorený tak, aby umelcom prinášal jednoduché a efektívne pracovné postupy. Tí môžu vďaka tomu tráviť viac času tvorivou činnosťou. Painter tiež podporuje exportovanie jedným kliknutím do aplikácií Substance 3D Stager a Photoshop. Dokonca podporuje aj vytváranie vlastných šablón exportovania – funkciu vytvorenú na uľahčenie práce a zvýšenie efektivity.

Texturing_bring_to_life