Последна актуализация на 16 юни 2016 г. Изцяло замества предишната версия.
 
Настоящите условия регламентират Вашето използване на нашия уебсайт или услуги като например Creative Cloud (наричани събирателно „Услуги“) и софтуера, който включваме като част от Услугите, включително всички приложения, файлове със съдържание (дефинирани по-долу), скриптове, набори от инструкции и цялата съответна документация (наричани събирателно „Софтуер“). С използването на Услугите или Софтуера Вие приемате настоящите условия. Ако сте сключили друго споразумение с нас за конкретни Услуги или Софтуер, тогава условията на това споразумение имат приоритет при противоречие с настоящите условия. Като е описано по-подробно в Раздел 3 по-долу, Вие запазвате всички права и собственост върху съдържанието, което предоставяте чрез Услугите.
 
1. Действие на настоящото споразумение.
 
1.1 Избор на законодателство. Ако пребивавате в Северна Америка, Вашите правоотношения са с Adobe Systems Incorporated, дружество от САЩ, и Услугите и Софтуерът се регламентират от законодателството на щата Калифорния, САЩ. Ако пребивавате извън Северна Америка, Вашите правоотношения са с Adobe Systems Software Ireland Limited, а Услугите и Софтуерът се регламентират от законодателството на Ирландия. За потребители в Австралия Adobe Systems Software Ireland Limited действа като упълномощен представител на Adobe Australia Trading Pty Ltd. и сключва този договор в качеството си на представител на Adobe Australia Trading Pty Ltd. Възможно е по закон да имате и други права. Ние не целим ограничаване на онези права, при които това е забранено от закона.
 
1.2 Право на използване. Можете да използвате Услугите само ако сте: а) на възраст над 13 години и б) имате право по закон да поемате договорни задължения.
 
1.3 Поверителност. Правилата за поверителност на http://www.adobe.com/go/privacy_bg регламентират цялата лична информация, която ни предоставяте. С използването на Услугите или Софтуера Вие приемате условията на Правилата за поверителност.
 
1.4 Данни за използване на десктоп приложения. Имате възможността да споделяте информация с Adobe за това как да използвате Вашите десктоп приложения. Тази опция е включена по подразбиране. Тази информация е свързана с Вашия акаунт в Adobe и ни позволява да Ви осигурим по-персонализирано използване, а също така ни помага да подобрим качеството и функциите на продукта. Можете да промените предпочитанията си по всяко време на Страницата за управление на Вашия акаунт в Adobe. За да научите повече за данните за използването на десктоп приложения, отидете на http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ_bg.
 
1.5 Достъпност. Страниците, описващи Услугите, са достъпни за целия свят, но това не означава, че всички Услуги или функции на услугите са достъпни за Вашата страна, както и че създаденото от потребителя съдържание, предоставяно чрез Услугите, е разрешено във Вашата страна. Имаме право да блокираме достъпа до определени Услуги (или определени функции на услугите, или съдържание) в някои страни. Вие носите отговорността да осигурите правомерното използване на Услугите от Ваша страна там, където ги използвате. Услугите не са достъпни на всички езици.
 
1.6 Допълнителни условия. Някои Услуги или Софтуер подлежат и на посочените по-долу допълнителни условия („Допълнителни условия“). Всяко съдържание, което Ви предоставяме (например Софтуер, комплекти за разработване на софтуер (SDK), образци и др.), се лицензира, а не Ви се продава и може да подлежи на Допълнителни условия. Нови Допълнителни условия могат да се добавят периодично.
 
 
 
1.7 Приоритет. Ако има противоречие между условията в настоящото Споразумение и Допълнителните условия, Допълнителните условия имат приоритет по отношение на съответната Услуга или Софтуер.
 
1.8 Промяна. Имаме право да променяме, актуализираме или преустановяваме предлагането на Услугите и Софтуера (включително кои да е техни части или функции) по всяко време, без да носим отговорност пред Вас или други лица. Независимо от това, ще се постараем да Ви уведомим, преди да направим промяната. Също така ще Ви предоставим достатъчно време, за да изтеглите своето съдържание. Ако изцяло преустановим предлагането на една Услуга, тогава ще Ви възстановим предплатените такси за тази Услуга пропорционално на неизползваната част.
 
2. Използване на Услуга.
 
2.1 Лиценз. При спазване от Ваша страна на настоящите условия и закона имате право на достъп и използване на Услугите.
 
2.2 Интелектуална собственост на Adobe. Ние (и нашите лицензодатели) оставаме изключителен притежател на всички права, собственост и дялове от Услугите и Софтуера. Запазваме всички права, които не са предоставени по настоящите условия.
 
2.3 Пространство за съхранение. Когато Услугите предоставят пространство за съхранение, препоръчваме да продължавате редовно да правите резервни копия на своето съдържание. Имаме право да поставяме приемливи технически ограничения за Вашето съдържание като например ограничения на размера на файловете, пространството за съхранение, капацитета за обработка и други технически ограничения. Имаме право да преустановим временно предоставянето на Услугите, докато не влезете в лимита за пространството за съхранение, свързан с Вашия акаунт.
 
2.4 Съдържание, генерирано от потребителите. Имаме право да хостваме съдържание, генерирано от нашите потребители. Ако използвате нашите Услуги, може да попаднете на съдържание, което намирате за обидно или дразнещо. Единственото решение на Вашия проблем е просто да престанете да гледате съдържанието. При наличност можете също така да щракнете върху бутона „Report“ (Съобщаване), за да ни съобщите за това съдържание.
 
2.5 Файлове със съдържание.Файлове със съдържание“ означава предоставени от Adobe файлове с образци – например такива от библиотеки с изображения или звуци. Освен ако не е посочено друго в документацията или конкретния лиценз, свързани с Файловете със съдържание, имате право да използвате, показвате, изменяте, репродуцирате и разпространявате всеки от Файловете със съдържание. Въпреки това нямате право да разпространявате Файловете със съдържание самостоятелно (т.е. в обстоятелства, при които Файловете със съдържание представляват основната ценност на разпространявания продукт) и също така нямате право да предявявате претенции за запазени марки върху Файловете със съдържание или производни продукти на Файловете със съдържание.
 
2.6 Други видове лицензи.
 
a) NFR версия. Имаме право да обозначаваме Софтуера или Услугите като „trial“ (пробна версия), „evaluation“ (копие за оценка), „not for resale“ (забранени за препродажба) или с други подобни обозначения (наричани по-нататък „NFR версия“). Можете да инсталирате и използвате NFR версията само през периода и само за целите, заявени от нас при предоставянето на NFR версията. Нямате право да използвате материали, създадени от Вас с NFR версията, за други цели, освен нетърговски.
 
б) Предварителна версия. Имаме право да обозначаваме Софтуера или Услугите като „pre-release“ (предварителна версия) или бета версия (наричани по-нататък „Предварителна версия“). Предварителната версия не представлява окончателния продукт и може да съдържа дефекти, които биха могли да причинят системна или друга повреда и загуба на данни. Имаме право да решим да не пускаме за продажба Предварителната версия. Длъжни сте своевременно да преустановите използването на Предварителната версия и да унищожите всички копия от Предварителна версия, ако поискаме от Вас да го направите, или ако пуснем за продажба окончателна версия на Предварителната версия. Всяко отделно споразумение, което сключим с Вас по отношение на Предварителната версия, заменя разпоредбите за Предварителната версия, изложени в настоящия раздел.
 
в) Версия за образованието. Ако обозначим Софтуера или Услугата за използване от потребители в сферата на образованието („Версия за образованието“), тогава имате право да използвате Версията за образованието само ако отговаряте на изискванията, посочени на http://www.adobe.com/go/edu_purchasing_bg. Имате право да инсталирате и използвате Версия за образованието само в страната, в която отговаряте на изискванията за потребител в сферата на образованието. Ако пребивавате в Европейската икономическа зона, тогава думата „страна“ в предходното изречение означава Европейската икономическа зона.
 
3. Вашето съдържание.
 
3.1 Собственост. Вие запазвате всички права и собственост върху Вашето съдържание. Ние нямаме претенции за права на собственост върху Вашето съдържание.
 
3.2 Разрешения за Вашето съдържание, за да извършваме Услугите. Имаме нужда да получим от Вас определени разрешения за Вашето съдържание, за да можем да извършваме и осигуряваме Услугите. Когато качвате съдържание в Услугите, Вие ни предоставяте неизключително, световно, безплатно, с право за последващо предоставяне и прехвърляне разрешение да използваме, репродуцираме, излагаме публично, разпространяваме, променяме (например да представяме по-добре Вашето съдържание), изпълняваме публично и превеждаме съдържанието, ако е необходимо, в отговор на действия, предизвикани от потребителя (например, когато решите да съхранявате за лично ползване или да споделяте своето съдържание с други лица). Това разрешение е само с цел извършване или подобряване на Услугите.
 
3.3 Нашият достъп. Ние ще осъществяваме достъп, ще преглеждаме или прослушаме Вашето съдържание само по ограничени начини. Например, за да извършваме Услугите, може да се наложи да осъществим достъп, да разгледаме или да прослушаме Вашето съдържание, за да: а) реагираме на заявки за поддръжка; б) открием, предотвратим или да се справим по друг начин с измами, проблеми със сигурността, неправомерно използване или технически проблеми; и в) приложим настоящите условия. Нашите автоматизирани системи могат да анализират Вашето съдържание, използвайки техники като машинно обучение. Този анализ може да се случи при изпращането, получаването или съхраняването на съдържанието. От този анализ ние сме в състояние да подобрим услугите. За да научите повече за машинното обучение, което правим, отидете на http://www.adobe.com/go/machine_learning_bg.
 
3.4 Споделяне на Вашето съдържание.
 
а) Споделяне. Някои Услуги може да предоставят функции, които Ви позволяват Споделяне на Вашето съдържание с други потребители или неговото публикуване. „Споделяне“ означава изпращане по имейл, обикновена поща, предаване, качване или друг вид предоставяне (на нас или на други потребители) чрез използване на Услугите от Ваша страна. Другите потребители могат да използват, копират, променят или споделят на свой ред Вашето съдържание по много начини. Внимателно преценявайте какво избирате за Споделяне или публикуване, тъй като Вие носите цялата отговорност за съдържанието, което Споделяте.
 
б) Ниво на достъп. Ние не следим и не контролираме какво правят другите с Вашето съдържание. Вие носите отговорността да определите поставените ограничения за използването на Вашето съдържание и за прилагането на подходящо ниво на достъп до Вашето съдържание. Ако не изберете приложимото ниво на достъп до Вашето съдържание, системата може по подразбиране да избере настройката с най-малко ограничения. Вие носите отговорността да осведомите другите потребители как Вашето съдържание може да бъде споделяно и да коригирате настройката, свързана с отварянето или споделянето на Вашето съдържание.
 
в) Коментари. Услугите може да Ви позволяват да коментирате съдържание. Коментарите не са анонимни и могат да бъдат разглеждани от други потребители. Вашите коментари могат да бъдат изтривани от Вас, от други потребители или от нас.
 
3.5 Прекратяване на разрешението. Имате право да оттеглите споменатото разрешение за Вашето съдържание и да прекратите нашите права по всяко време, като премахнете Вашето съдържание от Услугата. Някои екземпляри от Вашето съдържание обаче могат да останат съхранени като част от редовните ни резервни копия.
 
3.6 Отзиви. Не сте длъжни да ни изпращате идеи, съвети или предложения („Отзиви“). Въпреки това, ако ни изпращате Отзиви, тогава ни предоставяте неизключително, световно, безплатно, с право за последващо предоставяне и прехвърляне разрешение да правим, използваме, продаваме, възлагаме, предлагаме за продажба, импортираме, репродуцираме, излагаме публично, разпространяваме, изменяме и изпълняваме публично тези Отзиви.
 
3.7 Продажба на Вашето съдържание. Можем да Ви разрешим да предоставяте по лиценз Вашето съдържание на други потребители чрез нашите Услуги. Ако това се предлага, имате право да изберете дали да лицензирате Вашето съдържание чрез нас по силата на отделно споразумение или директно на други потребители по силата на споразумение между Вас и купувача.
 
4. Информация за акаунта.
 
Вие носите отговорността за всички действия, извършени през Вашия акаунт. Уведомете отдела по поддръжка на клиенти незабавно, ако научите за неразрешено използване на Вашия акаунт. Нямате право: а) да споделяте информацията за своя акаунт (освен с упълномощен администратор на акаунти) или б) да използвате акаунт на друго лице. Вашият администратор на акаунти има право да използва информацията за Вашия акаунт, за да управлява Вашето използване и достъп до Услугите.
 
5. Поведение на потребителя.
 
5.1 Отговорно използване. Общностите на Adobe често включват потребители, които очакват определено ниво на вежливост и професионализъм. Длъжни сте да използвате Услугите отговорно.
 
5.2 Злоупотреба. Нямате право да злоупотребявате с Услугите, Софтуера или съдържание, което Ви предоставяме като част от Услугите. Нямате право например:
 
а) да копирате, променяте, хоствате, предавате поточно, преотдавате по лиценз или препродавате Услугите, Софтуера или съдържание;
 
б) да позволявате на други лица да използват Услугата, Софтуера или съдържание с данните за Вашия акаунт;
 
в) да използвате съдържанието или Софтуера, включени в Услугите, за да изграждате някаква база данни;
 
г) на достъп или опит за достъп до Услугите с други средства, освен с предоставения или разрешения от нас интерфейс;
 
д) да заобикаляте поставени от нас ограничения за достъпа или използването за предотвратяване на определени начини за използване на Услугите;
 
е) да споделяте съдържание или да извършвате действия, нарушаващи Правото върху интелектуалната собственост на други лица („Права върху интелектуалната собственост“ означава авторско право, морални права, търговска марка, търговски вид, патент, търговска тайна, нелоялна конкуренция, право на неприкосновеност, право на публичност и всички други защитени права);
 
ж) да качвате или споделяте съдържание, което е незаконно, вредно, заплашително, обидно, неправомерно, уронващо престижа, клеветническо, вулгарно, нецензурно, ругателно, нарушаващо неприкосновеността на личния живот или зложелателно;
 
з) да се представяте за друго лице или субект, както и невярно да представяте или по друг начин да заблуждавате за своята връзка с лице или субект;
 
и) да се опитвате да блокирате, възпрепятствате или унищожавате Услугите, софтуер или хардуер;
 
й) да осуетявате, пречите или възпрепятствате използването на Услугите от друг потребител (например преследване, заплашване или тормоз на други лица, подбудителство към насилие или всевъзможни посегателства към малолетни);
 
к) да се занимавате с верижни писма, рекламна поща, финансови пирамиди, спам или друг вид нежелани съобщения;
 
л) да помествате реклами на продукти или услуги в Услугите, освен с предварително писмено одобрение;
 
м) да използвате извличане на данни или подобни методи за събиране на данни във връзка с Услугите; или
 
н) да нарушавате действащите закони.
 
6. Такси и заплащане.
 
6.1 Данъци и такси на трети страни. Длъжни сте да заплащате всички дължими данъци и такси на трети страни (включващи например такси за телефон, такси за мобилен оператор, такси за интернет доставчик, такси за мобилен интернет, такси за кредитни карти, такси за обмен на валута). Ние не носим отговорност за тези такси. Имаме право да вземем мерки, за да съберем таксите, които ни дължите. Вие носите отговорността за всички свързани със събирането разходи и разноски.
 
6.2 Информация за кредитна карта. Ако не ни уведомите за промени във Вашия начин за плащане, за да избегнем прекъсване във Вашето обслужване, имаме право да участваме в програми, поддържани от Вашия доставчик на разплащателни карти, за да се опитаме да актуализираме Вашата информация за плащане, а Вие ни упълномощавате да продължим да таксуваме Вашата сметка с придобитата от нас актуална информация.
 
7. Вашата гаранция и задължения за обезпечаване.
 
7.1 Гаранция. Когато качвате Вашето съдържание в Услугите, Вие потвърждавате, че имате: а) всички необходими лицензи и разрешения да използвате и Споделяте Вашето съдържание и б) необходимите права да предоставяте разрешенията по настоящите условия.
 
7.2 Обезпечаване. Длъжни сте да обезпечавате нас и нашите филиали, свързани дружества, длъжностни лица, представители, служители, партньори и лицензодатели срещу всякакви искове, искания, загуби или щети, включително адвокатски такси в приемливи размери, възникнали от или във връзка с Вашето съдържание, Вашето използване на Услугите или Софтуера, или Ваше нарушение на настоящите условия.
 
8. Освобождаване от задължения за гаранции.
 
8.1 Ако не е посочено друго в Допълнителните условия, Услугите и Софтуерът се предоставят „такива, каквито са“. В максимално разрешената от закона степен ние се освобождаваме от всякакви задължения за изрични или подразбиращи се гаранции, включително подразбиращите се гаранции за ненарушаване на права, продаваемост и годност за определена цел. Не поемаме ангажименти по отношение на съдържанието в рамките на Услугите. Освен това се освобождаваме от всякакви задължения за гаранции, че: а) Услугите или Софтуерът ще отговарят на Вашите изисквания или ще бъдат достъпни постоянно, без прекъсвания, своевременно, сигурно или без грешки; б) резултатите, които могат да се получат от използването на Услугите или Софтуера, ще бъдат ефективни, точни или надеждни; в) качеството на Услугите или Софтуера ще отговаря на Вашите очаквания; или че г) всички грешки или дефекти в Услугите или Софтуера ще бъдат отстранявани.
 
8.2 Изрично се освобождаваме от всякаква отговорност за действия, възникнали в резултат на Вашето използване на Услуги или Софтуер. Имате право на използване и достъп до Услугите или Софтуера по свое усмотрение и на свой риск, като носите изключителна отговорност за всички щети, нанесени на Вашата компютърна система, или загуба на данни в резултат от използването и достъпа до Услуга или Софтуер.
 
9. Ограничение на отговорността.
 
9.1 Освен ако не е посочено друго в Допълнителните условия, не носим отговорност пред Вас или други лица за: а) каквито и да е загуби на възможност за използване, данни, положителна репутация или печалби, независимо от това дали същите са били предвидими, или не; и б) никакви особени, инцидентни, непреки, последващи щети или наказателни обезщетения (дори ако сме били уведомени за възможността от възникване на такива), включително такива, които: ь) са възникнали в резултат на загуба на възможност за използване, данни или печалби – предвидими или не; ю) се основават на хипотеза за отговорност, включително нарушаване на договор или гаранция, небрежност или друго неправомерно действие; или я) възникващи по друг вид иск в резултат на – или във връзка с – Вашето използване на – или достъп до – Услугите или Софтуера. Нищо в настоящите условия не ограничава и не изключва нашата отговорност за престъпна небрежност, за умишлени провинения от наша страна (или от страна на наши служители) или за смърт и наранявания.
 
9.2 Нашата съвкупна отговорност по всички въпроси, възникнали от или във връзка с настоящите условия, е ограничена до 100 щатски долара или общата платена от Вас сума за достъп до Услугата и Софтуера по време на тримесечния период, предхождащ събитието, породило отговорността – която от двете е по-голяма. Това ограничение важи дори, ако сме били уведомени за възможността отговорността да надхвърли тази сума, и въпреки че ограничените обезщетения може да не изпълняват основната си цел.
 
9.3 Ограниченията и изключенията в настоящия Раздел 9 важат в максимално разрешената от закона степен.
 
10. Прекратяване.
 
10.1 Прекратяване от Ваша страна. Имате право да преустановите използването на Услугите във всеки един момент. Прекратяването на Вашия акаунт не Ви освобождава от задължението да заплащате дължимите такси.
 
10.2 Прекратяване от наша страна. Ако ние прекратим действието на настоящите условия по причини, различни от изброените основания, тогава ще се постараем да Ви уведомим най-малко 30 дни преди прекратяването, на имейл адреса, който сте ни предоставили, с указания как можете да изтеглите Вашето съдържание. Освен ако в Допълнителните условия не е посочено друго, имаме право във всеки един момент да прекратите Вашето право на използване и достъп до Услугите или Софтуера, ако:
 
а) нарушите някоя от разпоредбите на настоящите условия (или действате по начин, който ясно показва, че не възнамерявате или не сте способни да спазвате настоящите условия);
 
б) не заплатите своевременно таксите за Софтуера или Услугите, ако има такива;
 
в) законът ни задължава да го направим (например, когато предоставянето на Услугите или Софтуера на Вас е или стане незаконно);
 
г) решим да преустановим Услугите или Софтуера изцяло или частично (ако например за нас стане непрактично да продължим да предлагаме Услуги във Вашия регион поради промяна в законодателството); или
 
д) има продължителен период на бездействие във Ваш безплатен акаунт.
 
10.3 Прекратяване от администратор на група. Администраторите на групи за Услуга от рода на „Creative Cloud за екип“ имат право да прекратяват достъпа до Услуга на един потребител във всеки един момент. Ако Вашият администратор на група прекрати Вашия достъп, тогава е възможно да нямате достъп до съдържание, което Вие или други потребители от групата сте споделили в общо работно пространство в рамките на същата Услуга.
 
10.4 Действие след прекратяване. След изтичане на срока или прекратяване на настоящите условия всички предоставени от Вас безсрочни разрешения, Вашите задължения за обезпечаване, нашите освобождавания от задължения за гаранции или ограничения на отговорностите и разпоредбите за разрешаване на спорове, посочени в настоящите условия, продължават да действат. След изтичането на срока или прекратяването на Услугите, Софтуерът може частично или изцяло да престане да работи без предизвестие.
 
11. Проучвания.
 
11.1 Контрол. Ние не преглеждаме цялото съдържание, качено в Услугите, но имаме право да използваме технологии или процеси за контрол на определени видове незаконно съдържание (например детска порнография) или друга злоупотреба със съдържание или поведение (например схеми на действия, свидетелстващи за спам, „фишинг“ или ключови думи, които сочат, че съдържание за възрастни е било публикувано извън стената за възрастни).
 
11.2 Разкриване. Имаме право на достъп и разкриване на информация за Вас или Вашето използване на Услугите: а) когато е задължително по закон (например, когато получим валидна призовка или съдебна заповед за обиск); б) за да отговорим на Ваши заявки за обслужване на клиенти; или в) когато ние, по свое усмотрение, решим, че е необходимо, за да защитим правата, собствеността или личната безопасност на нас, нашите потребители или обществеността.
 
12. Закони за контрол на износа.
 
Софтуерът, Услугите, съдържанието и Вашето използване на Софтуера, Услугите и съдържанието се регламентират от закони, ограничения и разпоредби на САЩ и международното право, които евентуално регламентират вноса, износа и използването на Софтуера, Услугите и съдържанието. Вие приемате да спазвате всички закони, ограничения и разпоредби.
 
13. Разрешаване на спорове.
 
13.1 Ред. По всички Ваши евентуални проблеми или спорове, приемате първо да се опитате да решите спора неформално, като се обърнете към нас. Ако спорът не бъде разрешен в рамките на 30 дни след подаването на информацията за него, Вие или Adobe трябва да уредите всички свързани с настоящите условия, Услугите или Софтуера искове чрез окончателен и обвързващ арбитраж, освен в случаите, при които имате право да отнасяте исковете към съд за уреждане на дребни искове.
 
13.2 Правила. Ако пребивавате в Северна или Южна Америка, Службата за съдебен арбитраж и посредничество (JAMS) ще уреди арбитража в окръг Санта Клара, Калифорния, съгласно нейните Пълни арбитражни правила и процедури. Ако пребивавате в Австралия, Нова Зеландия, Япония, континенталната част на Китай, САР Хонконг, САР Макао, Тайван, Южна Корея, Индия, Шри Ланка, Бангладеш, Непал или държава членка на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (ASEAN), тогава Сингапурският международен арбитражен център (SIAC) ще уреди арбитража в Сингапур съгласно неговите Арбитражни правила, които се считат за включени в настоящия раздел чрез позоваване. Във всички останали случаи Лондонският международен арбитражен съд (LCIA) ще уреди арбитража в Лондон съгласно Арбитражните правила на LCIA. Ще има един арбитър, избран съвместно от Вас и Adobe. Арбитражът ще се проведе на английски език, но всеки свидетел, чийто майчин език не е английски, може да дава показания на своя майчин език със симултанен превод на английски (за сметка на страната, призовала свидетеля). Решението за присъждане на обезщетение може да бъде взето и ще може да се налага от всеки компетентен съд, под чиято юрисдикция се намират страните.
 
13.3 Забрана за групови дела. Имате право да разрешавате спорове с нас само индивидуално и нямате право да повдигате иск като ищец или член на група в групово, консолидирано или представително дело.
 
13.4 Присъдено обезщетение. Независимо от гореизложеното, в случай на неразрешен достъп или използване на Услугите или съдържание от Вас или други лица в нарушение на настоящите условия, Вие приемате, че имаме право да потърсим обезщетения по съдебен път (или равностойна спешна законна компенсация) във всяка една територия.
 
14. Съответствие с лицензите.
 
Ако Вие сте фирма, дружество или организация, тогава имаме право не по-често от веднъж на 12 месеца, със 7-дневно предизвестие, отправено до Вас, да възложим на наши служители или независим одитор на трета страна, който е задължен да пази поверителност, да провери (включително чрез ръчна проверка, електронни средства или и двете) Вашите документи, системи и съоръжения, за да установи дали Вашата инсталация и използване на Софтуер или Услуги съответстват на валидните им лицензи, предоставени от нас. Освен това ще ни предоставите цялата документация и информация, поискана от нас, за да проверим дали инсталацията и използването на целия Софтуер и всички Услуги съответстват на Вашите валидни лицензи, предоставени от нас, в рамките на 30 дни след искането от наша страна. Ако проверката установи недостиг на лицензи за Софтуера или Услугите, незабавно ще закупите всички необходими лицензи, абонаменти и цялата съответна поддръжка и помощ със задна дата. Ако недоплатените такси надвишават 5% от стойността на дължимите лицензни такси, тогава ще платите също така приемливите направени от нас разходи за извършване на проверката.
 
15. Промяна.
 
Имаме право да променяме настоящите условия или всички допълнителни условия, които се отнасят за дадена Услуга или Софтуер, за да отразим например промени в законодателството или промени в нашите Услуги или Софтуер. Трябва редовно да разглеждате условията. Ще поместваме сведения за промени на настоящите условия на тази страница. Ще поместваме сведения за променени допълнителни условия в съответната Услуга или Софтуер. Ако продължите да използвате или осъществявате достъп до Услугите или Софтуера след влизането в сила на промените, Вие приемате да спазвате променените условия.
 
16. Разни.
 
16.1 Версия на английски език. Версията на настоящите условия на английски език ще бъде версията, която ще се използва при тълкуването на настоящите условия.
 
16.2 Уведомление до Adobe. Можете да изпращате уведомленията до нас на следния адрес: Adobe Systems, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110‑2704, Attention: General Counsel.
 
16.3 Уведомление до Вас. Имаме право да Ви уведомяваме по имейл, обикновена поща, съобщения вътре в Услугите или по други допустими по закон начини.
 
16.4 Цялостно споразумение. Настоящите условия представляват цялостното споразумение между Вас и нас по отношение на Вашето използване на Услугите и Софтуера и заменят всички предварителни договорености между Вас и нас по отношение на Услугите.
 
16.5 Забрана за приписване. Нямате право да приписвате или да прехвърляте по друг начин настоящите условия или Ваши права и задължения по настоящите условия, изцяло или частично, без наше писмено съгласие, а всеки такъв опит няма да има правна сила. Ние имаме право да прехвърляме нашите права по настоящите условия на трета страна.
 
16.6 Делимост. Ако дадено условие се окаже неприложимо, неговата неприложимост не засяга други условия.
 
16.7 Без отказ. Ако ние не успеем да наложим или упражним някое от настоящите условия, това не означава, че се отказваме от тази част.
 
17. DMCA.
 
Ние зачитаме правата върху интелектуалната собственост на другите и очакваме същото от нашите потребители. Ще реагираме на ясни уведомления за нарушаване на авторски права в съответствие със Закона за авторските права в цифровото хилядолетие („DMCA“) на САЩ. Можете да научите повече за правилата и практиката на Adobe при нарушаване на права върху интелектуалната собственост тук: http://www.adobe.com/bg/legal/dmca.html.
 
Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704
 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
 
Adobe_General_Terms_of_Use-bg_BG-20160616_2200