Hozzáférhetőség*
Adobe
Bejelentkezés Személyes adatok védelme Adobe-fiókom

Adobe Általános szerződéses feltételek

Utolsó frissítés: 2012. október 16. Teljes egészében felváltja a 2012. május 7-ei változatot.

1. Az Ön szerződése az Adobe-val.

1.1 Jogválasztás. Ha Ön észak-amerikai lakos, akkor az Adobe Systems Incorporated vállalattal áll szerződéses kapcsolatban, amely egy egyesült államokbeli vállalat, és kötelezőnek fogadja el magára nézve Kalifornia és az Egyesült Államok törvényeit. Ha Ön nem Észak-Amerikában él, akkor az Adobe Systems Software Ireland Limited vállalattal áll szerződéses kapcsolatban, és kötelezőnek fogadja el magára nézve Írország törvényeit.

1.2 A jelen dokumentum tartalmazza Önnek az Adobe Systems Incorporated vállalattal vagy az Adobe Systems Software Ireland Limited vállalattal, annak kapcsolt vállalkozásaival és megbízottaival (együttesen „Adobe”) kötött szerződését. Csak a jelen Szerződéses feltételek („Általános szerződéses feltételek”) elfogadásával használhat bármely olyan Adobe weboldalt vagy szolgáltatást (együttesen „Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások”), amely hivatkozást tartalmaz a jelen feltételekre.

1.3 Néhány Szolgáltatás használatára további vagy eltérő feltételek (a „Kiegészítő feltételek”) vonatkozhatnak. A következő Szolgáltatások esetében a Kiegészítő feltételek korlátozás nélkül az Általános szerződéses feltételek részét képezik utalás révén:


1.4 Ha az Általános szerződéses feltételek és a Kiegészítő feltételek között ellentmondás van, a Kiegészítő feltételeket kell alkalmazni az adott Szolgáltatásra vonatkozóan. A jelen Általános szerződéses feltételek és az azokhoz utalás révén csatolt bármely vonatkozó Kiegészítő feltételek és minden egyéb dokumentum megnevezése: „Szerződéses feltételek”.


1.5 Az Adobe szabadon megváltoztathatja a Szerződéses feltételeket. Ha megváltoztatjuk a Szerződéses feltételeket, új példányt teszünk közzé a http://www.adobe.com/go/terms_hu oldalon. A Szolgáltatások Ön általi használatára a Szerződéses feltételeknek a használat időpontjában létező legújabb verziója vonatkozik.


2. Értelmező rendelkezések.


Ellenkező értelmű meghatározás híján a jelen Általános szerződéses feltételekben található nagy kezdőbetűs kifejezések a következő jelentéssel bírnak:


2.1 „Fiókinformáció” alatt azon adatok értendők, melyeket Ön megad az Adobe-nak, amikor regisztrál az egyik szolgáltatására, beleértve az Ön Adobe-azonosítóját és bejelentkezési információit.


2.2 Az „Adobe Anyagok” alatt olyan Anyagok értendők, melyeket Adobe a jelen Szerződéses feltételek értelmében rendelkezésre bocsát.


2.3 „Szellemi tulajdonjog” alatt szerzői jog, személyhez fűződő jogok, védjegy, arculati jegy, szabadalom, üzleti titok, tisztességtelen verseny és bármely más szellemi és tulajdonjog értendő.


2.4 „Jogszabályok” alatt értendő bármely alkalmazandó jogszabály, rendelkezés, illetve a vonatkozó jogszolgáltatásban érvényes általánosan elfogadott gyakorlatok vagy irányelvek, mint például az adatok vagy a szoftver Egyesült Államokba vagy más országba, illetve onnan történő exportálására vonatkozó bármely jogszabály.


2.5 „Védjegyek” alatt a Szolgáltatásokban megjelenő védjegyek, logók és szolgáltatási jelölések értendők.


2.6 „Anyagok” alatt az Ön vagy Adobe által rendelkezésre bocsátott anyagok értendők, korlátozás nélkül ideértve (a) a Felhasználói anyagokat, (b) információkat, adatokat, dokumentumokat, képeket, fényképeket, grafikákat, hanganyagokat, videóanyagokat vagy internetes műsorokat, (c) termékeket és (d) Szoftvert.


2.7 „Megosztott anyagok” alatt olyan Felhasználói anyagok értendők, melyeket Ön vagy más Felhasználó megosztott a Szolgáltatásokon keresztül.


2.8 „Megosztás” alatt e-mailezés, bejegyzés közzététele, továbbítás, feltöltés vagy a Szolgáltatások Ön általi használata révén történő egyéb rendelkezésre bocsátás értendő.


2.9 „Szoftver” alatt Adobe szoftverkód és az ahhoz kapcsolódó dokumentáció értendő, beleértve korlátozás nélkül a Szolgáltatásokkal, tartalomállományokkal, kezelőprogramokkal, hibajavító csomagokkal vagy betűkészletekkel kapcsolatos bármely mobil és táblagép alkalmazást.


2.10 „Felhasználó” alatt a Szolgáltatás egyik felhasználója értendő.


2.11 „Felhasználói anyagok” alatt (a) az Ön anyagai és (b) a más Felhasználók által feltöltött Megosztott anyagok értendők.


2.12 Az „Ön anyaga” alatt bármely olyan Anyag értendő, melyet a Szolgáltatások Ön általi használatán keresztül Megoszt.


2.13 Az „Ön megosztott anyagai” alatt olyan Ön anyaga értendő, melyet Ön Megosztott anyaggá tett.


3. A Szerződéses feltételek elfogadása.


3.1 Ha nem fogadja el a Szerződéses feltételeket, nem használhatja a Szolgáltatásokat. A Szerződéses feltételeket úgy fogadhatja el, hogy (a) kijelöli az „Elfogadom” lehetőséget a jelen Szerződéses feltételeknél, (b) bármely módon használja a Szolgáltatásokat, például az Adobe, Ön vagy más Felhasználó által a Szolgáltatásokon keresztül rendelkezésre bocsátott bármely Anyagot letölt vagy feltölt, vagy (c) pusztán böngészi a Szolgáltatásokat.


3.2 Nem használhatja a Szolgáltatásokat, ha (a) a Jogszabályok tiltják, hogy fogadja vagy használja a Szolgáltatásokat, (b) nem rendelkezik teljes rendelkezési képességgel, és nem léphet érvényes szerződéses kapcsolatba az Adobe-val, például mert kiskorú, vagy nem szerzett szülői engedélyt. Hacsak valamely Szolgáltatásra vonatkozó Kiegészítő feltételek nem rendelkeznek kifejezetten másképp, Ön kifejezetten megerősíti, hogy elmúlt 13 éves, és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásokat nem 13 év alatti gyermekeknek szánták.


3.3 Az Adobe kérheti Önt, hogy fogadja el a frissített Szerződéses feltételeket, mielőtt engedélyezné a Szolgáltatások további használatát. Egyéb esetben a Szolgáltatás Ön által történő folytatólagos használata az Ön részéről a változások elfogadásának minősül.


4. Adatvédelmi irányelvek.


Ha többet szeretne tudni az Adobe adatvédelmi és adatgyűjtési gyakorlataival kapcsolatban, kérjük, olvassa el az Adobe Adatvédelmi irányelveit a http://www.adobe.com/go/privacy_hu oldalon, mely utalás révén a jelen szerződésbe beleértendő. Ön beleegyezik, hogy az Adobe az Adatvédelmi irányelveknek megfelelően használja az adatait.


5. Tulajdonjog.


5.1 Szolgáltatások és Adobe Anyagok. A Szolgáltatások és Adobe Anyagok, valamint a válogatásuk és elrendezésük a Szellemi tulajdonjogokról szóló törvény védelme alatt áll. A Szerződéses feltételek kifejezett rendelkezése hiányában az Adobe és licencszolgáltatói sem kifejezett, sem hallgatólagos jogot nem biztosítanak a Szolgáltatások és az Anyagok használatára. A Szolgáltatásban és Adobe Anyagokban szereplő minden jog, jogcím és előny az Adobe és/vagy licencszolgáltatói kizárólagos tulajdonában áll és fog állni minden nyelven, formátumban és adathordozón az egész világon, és a Szerződéses feltételekben semmi nem értelmezhető úgy, hogy valamely licencet vagy jogot hallgatólagosan, álláspont megváltoztatásának kizárásával vagy másképpen Önre vagy bármely más harmadik félre ruháznak a szerzői vagy más szellemi tulajdonjogok értelmében.


5.2 Védjegyek. A Védjegyek az Adobe vagy más jogosultak tulajdonában állnak. Az Adobe vagy a jogosultak előzetes hozzájárulása nélkül nem használhatja a Védjegyeket. Az Adobe és az Adobe logó az Adobe Systems Incorporated védjegyei. Az Adobe jelenlegi Védjegyeinek listáját, valamint a külső partnerek egyes Védjegyeit az alábbi címen közzétett védjegy-információkat tartalmazó oldalon találja: http://www.adobe.com/go/trademarks_hu.


6. A Szolgáltatás és az Anyagok használata.


6.1 Ha betartja a jelen Szerződésben foglalt feltételeket, az Adobe nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható jogokat ad Önnek a Szolgáltatás használatához, az Ön anyagának Szolgáltatáson keresztüli Megosztásához, és a Szolgáltatással kapcsolatos Adobe Anyagok használatához a jelen szakaszban foglalt feltételek mellett.


6.2 Ön elfogadja, kivéve az Ön Anyagainak vonatkozásában, az alábbiakat:


(a) Nem változtatja meg, másolja, módosítja, vagy viszi át újra az Anyagokat;


(b) Nem adja haszonbérbe, nem bocsátja licencbe, nem adja ki vagy elaz Anyagokat vagy a Szolgáltatások használati vagy hozzáférési jogát;


(c) Nem távolít el, nem tesz homályossá, és nem módosít semmilyen szöveget vagy tulajdonjogi figyelmeztetést az Anyagokban;


(d) Nem másolja le vagy utánozza a Szolgáltatás kivitelezésének, elrendezésének vagy látványának egy részét vagy teljes egészét, amelyeket a Szellemi tulajdonjogokról szóló törvény véd;


(e) Úgy használja a Szolgáltatásokat és Anyagokat, ahogyan a Szerződéses feltételek és bármely Jogszabályok engedélyezik; és


(f) Hogy bizonyos Szolgáltatások és Anyagok csak akkor érhetők el, ha kifizette a díjukat, vagy megadott bizonyos Fiókinformációkat.


6.3 Az Adobe megteszi az ésszerű erőfeszítéseket ahhoz, hogy a Szolgáltatás a hét minden napján, a nap 24 órájában elérhető legyen. Mindazonáltal lehetnek olyan esetek, mikor a Szolgáltatást felfüggesztik karbantartás, frissítések és javítások vagy a telekommunikációs kapcsolatok és berendezések olyan jellegű hibája miatt, amelyekre nincs befolyásunk. Az Adobe megtesz minden ésszerű lépést annak érdekében, hogy az ilyen zavarokat minimalizálja annyira, amennyire az az irányításunk alatt áll. Előfordulhat, hogy bizonyos Szolgáltatások nem érhetők el minden nyelven.


6.4 Az Adobe értesítéssel vagy értesítés nélkül megváltoztathatja a Szolgáltatásokat vagy Anyagokat, illetve azok bármely részét, vagy - ideiglenesen vagy véglegesen - beszüntetheti azok használatát. Ön elfogadja, hogy ebben az esetben Adobe nem tartozik felelősséggel sem Önnek, sem senki másnak.


6.5 Fizetési feltételek.


(a) Előfizetési díjak. Egyes Szolgáltatások megkövetelhetik előfizetés vagy tagság megvásárlását az adott Szolgáltatás egészének vagy egy részének hozzáféréséhez. Az Előfizetési díjak nem visszatéríthetők, kivéve, ha a Szolgáltatásra vonatkozó konkrét előfizetési feltételek erről másképp rendelkeznek. Az Előfizetési díjak megváltozhatnak az előfizetési időszak végén. Az előfizetési feltételek megtalálhatók a http://www.adobe.com/go/subscription_terms_hu oldalon.


(b) Ön felelős azért, hogy a Szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatosan felmerülő összes adót megfizesse. Az Ön Előfizetési díjának megfizetésével kapcsolatosan az Ön hitelkártyáját kibocsátó vállalat vagy bank kivethet Önre más díjakat is, például valutaváltási díjat. A Szolgáltatásokhoz való hozzáférése más harmadik félnek fizetendő díjak kifizetését is szükségessé teheti (mint például telefonhívás díja, mobiltelefon-szolgáltató díja, internet-szolgáltató, mobilinternet előfizetés stb.). Az Adobe nem áll kapcsolatban az ilyen díjakkal, és nem felelős értük.


(c) Előfizetési díjak beszedése. Ön beleegyezik, hogy amennyiben az Adobe nem tudja beszedni azokat az Előfizetési díjakat, melyekkel Ön az Adobe-nak tartozik a Szolgáltatásokért, az Adobe megteheti az általa szükségesnek vélt lépéseket annak érdekében, hogy Öntől beszedje az ilyen Előfizetési díjakat, és az Adobe-nak minden ilyen beszedési tevékenységgel kapcsolatban felmerülő költsége és kiadása Önt terheli.


7. Fiókinformáció; Személyes URL.


7.1 Ön kötelezettséget vállal arra, hogy Fiókinformációi mindenkor teljesek, pontosak és naprakészek lesznek. Az Ön felelőssége, hogy saját fiókjának jelszavát és bejelentkezési információit mindenkor bizalmasan kezelje, és kizárólag Ön felel az Adobe-nak minden olyan tevékenységért, ami a Fiókján keresztül történik. Ha Ön saját fiókjának vagy Fiókinformációinak jogosulatlan használatáról vagy a biztonsági szabályok egyéb megsértéséről szerez tudomást, kötelezettséget vállal arra, hogy értesíti az esetről az Adobe céget oly módon, hogy kapcsolatba lép a Támogatással a http://www.adobe.com/go/support_contact_hu oldalon. Az Adobe bármikor, bármilyen okból előírhatja, hogy változtassa meg Fiókinformációit vagy azok egyes részeit. Hacsak az Adobe kifejezetten meg nem adja annak jogát, hogy Adobe-azonosítót készíthessen és kezelhessen egy vállalat számára fiókkezelő rendszergazdaként, vagy a Kiegészítő feltételek kifejezetten nem engedélyezik, nem használhatja egy másik személy Fiókinformációit.


7.2 Valamely Szolgáltatásra való regisztráció részeként az Adobe kérheti, hogy hozzon létre egy egyedi URL-t, például your_name_here.adobe.com. Az ilyen egyedi URL-t kizárólag a Szolgáltatással lehet használni és csak addig, amíg érvényes fiókot tart fenn, és semmilyen más célra nem használható. Az Adobe szabadon visszavonhatja bármilyen, az Adobe által megfelelőnek ítélt okkal az Ön azon jogát, hogy ezt az URL-t használja, oly módon, hogy legalább harminc nappal előre értesíti a visszavonásról, kivéve az olyan esetet, ha az Ön URL-jéről vagy abban található tartalmáról Adobe szabad mérlegelése alapján meghatározza, hogy törvénybe ütköző vagy illegális tartalmat tartalmaz, vagy olyan tartalmat, amely más módon sérti a Szerződéses feltételeket. Ilyen esetben az Adobe fenntartja a jogot, hogy azonnal, értesítés nélkül visszavonja az Ön egyedi URL használatához való jogát. Mindemellett az Adobe birtokol és fenntart minden jogot, jogcímet és előnyt az „Adobe” névnek és más Adobe-tulajdonnak a használatával kapcsolatban a Felhasználó egyedi URL-jéhez kapcsolódóan. A bármilyen okból történő megszűnést követően az Adobe engedélyezheti egy másik Felhasználónak, hogy a korábban Ön által kiválasztott URL-t használja.


8. Felhasználói magatartás.


8.1 Ön kötelezi magát, hogy kizárólag az Adobe által biztosított felületen fér hozzá vagy kísérel meg hozzáférni a Szolgáltatásokhoz, és nem próbálja meg megkerülni a Szolgáltatások meghatározott használatának megakadályozása érdekében bevezetett egyetlen hozzáférési vagy használati korlátozást sem.


8.2 Ön kötelezettséget vállal arra, hogy nem használja fel a Szolgáltatásokat az alábbiakra, és nem bátorít másokat sem ilyen célú használatra, illetőleg nem engedélyezi mások számára a következő célú felhasználásokat:


(a) Jogszerűtlen, káros, fenyegető, félrevezető, tiltott, becsületsértő, rágalmazó, trágár, obszcén, gyermekpornográfiával kapcsolatos, erkölcstelen, káromló, mások magánélethez való jogát sértő, gyűlölködő, illetve faji, etnikai vagy más szempontból kifogásolható Anyagok megosztása;


(b) Mások titkos megfigyelése, megfélemlítése és/vagy zaklatása;


(c) Mások erőszakos cselekmény elkövetésére való ösztönzése;


(d) Bármilyen sérelem okozása kiskorúaknak;


(e) Olyan Anyag megosztása, amelynek a megosztására Ön sem jogszabályi felhatalmazás, sem szerződéses vagy bizalmi jogviszony alapján nem jogosult;


(f) Bármely olyan Anyag megosztása, amely sért bármilyen Szellemi tulajdonjogot vagy bármely másik fél egyéb tulajdonjogát;


(g) Ha a személy önmagát más természetes vagy jogi személynek tünteti fel, illetve hamisan állítja vagy más módon megtévesztően mutatja be valamely természetes vagy jogi személlyel fennálló kapcsolatát;


(h) Fejléc hamisítása vagy az azonosító más módon történő manipulálása a közzétett vagy a Szolgáltatásokon keresztül továbbított Anyagok eredetének leplezése céljából;


(i) A Szolgáltatások vagy az Anyagok olyan módon történő használata, hogy egy Felhasználóban az a meggyőződés alakuljon ki, miszerint az említettek közvetlen, aktív kapcsolatban állnak az Adobe-val vagy valamelyik Szolgáltatással;


(j) Részvétel levélláncban, versenyben, elektronikus levélszemét küldésében, piramisjátékban, „spam” reklámlevél küldésében, felmérésben, illetve egyéb párhuzamos vagy nem kívánt (kereskedelmi vagy más célú) üzenetek küldésében;


(k) Valamely Adobe doménnév válaszcímként történő hamis használata elektronikus levélben;


(l) Számítógépes vírust vagy egyéb olyan számítógépes kódot, fájlt vagy programot tartalmazó Anyag megosztása, amelyet számítógépes szoftver, hardver vagy távközlési berendezés zavarására, megsemmisítésére vagy funkciójának korlátozására terveztek;


(m) A Szolgáltatások olyan módon történő elérése vagy használata, ami károsíthatja, megbéníthatja, túlterhelheti vagy megrongálhatja valamelyik Adobe szervert vagy az Adobe szerverhez kapcsolódó hálózatokat;


(n) A Szolgáltatások szándékos vagy nem szándékos zavarása vagy megszakítása, illetve a Szolgáltatások elérését vagy használatát szabályozó valamely alkalmazandó Jogszabály megsértése, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó hálózatokat szabályozó előírás, eljárás, szabályzat vagy rendelet megsértése, vagy a Szerződéses feltételek által tiltott tevékenység végzése;


(o) A Szolgáltatások, Anyagok, rendszererőforrások, fiókok, jelszavak, szerverek, valamint valamely, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó oldalhoz tartozó vagy azon keresztül elérhető hálózatok biztonságának megszakítása vagy zavarása, illetve egyéb kár okozása az említetteknek;


(p) A Szolgáltatásokat vagy Anyagokat, illetve más kapcsolódó vagy csatolt oldalt, Szolgáltatást vagy Anyagot használó és igénybe vevő Felhasználó használatának megszakítása, zavarása vagy akadályozása;


(q) Olyan Anyagok elérése vagy elérésének megkísérlése, amelynek elérésére Ön nem rendelkezik jogosultsággal, vagy amelyet nem szándékosan bocsátottak rendelkezésre a Szolgáltatásokon keresztül;


(r) Áruk vagy szolgáltatások üzleti célú forgalmazása (a hirdetéseket és az áruk vagy szolgáltatások eladására vagy megvásárlására tett ajánlatokat is beleértve), kivéve, ha az Adobe kifejezetten engedélyezte az adott tevékenységet;


(s) A Szolgáltatások vagy Anyagok bármely részének, valamely Szolgáltatás vagy Anyag felhasználásának, illetve valamely Szolgáltatás vagy Anyag hozzáférésének másolása, értékesítése, kereskedelme, viszonteladása vagy kereskedelmi célú felhasználása; vagy


(t) Adatbányászati, robot- vagy más hasonló adatgyűjtési és -kinyerési módszer használata a Szolgáltatásokkal vagy Anyagokkal kapcsolatban;


(u) A Szolgáltatások előfizetéses vagy más alapú használatba kiadása az Adobe engedélye nélkül, beleértve bármely kapcsolódó alkalmazást abból a célból, hogy (i) harmadik fél használhassa a Szolgáltatásokat bármilyen tartalom létrehozásához, átadásához vagy megvédéséhez, vagy hogy (ii) harmadik fél részére konferenciát vagy online értekezlet szolgáltatást adjanak;


(v) Mások megkárosítása, megrágalmazása vagy a törvénybe foglalt jogaik (például a magánélethez és nyilvánossághoz való jog) más módon történő megsértése; vagy


(w) Más Felhasználók adatainak gyűjtése vagy tárolása a jelen 8.2 szakaszban említett tiltott magatartással és tevékenységekkel kapcsolatban.


9. Az Ön anyaga.


9.1 Tárolás. Az Adobe szolgáltathat online tárhelyet az Ön anyagához az alábbi 9.2. szakaszban foglaltaktól és bármely Kiegészítő feltételektől függően, melyek tovább értelmezhetik az ilyen tárolás érvényességi körét. Hacsak a Kiegészítő feltételek vagy az Ön és Adobe között létrejött külön írásbeli szerződés másképp nem rendelkezik, az Adobe (a) nem köteles tárolni az Ön anyagát, és (b) nem felel az Anyagok törléséért vagy azok pontosságáért - az Ön anyagát is ideértve -, az Anyagok tárolásának, továbbításának vagy kézhezvételének elmaradásáért, illetve a Szolgáltatások használatából fakadó vagy azzal összefüggő egyéb közlések biztonságáért, tárolásáért vagy továbbításáért, illetőleg a közlésekben szereplő adatok védelméért.


9.2 Ön tudomásul veszi, hogy az Adobe fenntartja a jogot az Anyagok, köztük az Ön anyaga felhasználásának ésszerű mértékű korlátozására, mint pl. a fájlméretre, a tárolási helyre, a feldolgozási kapacitásra vonatkozó, és a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó internetes oldalakon feltüntetett, az Adobe szabad mérlegelése szerint meghatározott más hasonló korlátozások bevezetése. Adobe követelheti Öntől, hogy törölje az anyagait, amíg nem haladja meg a fiókjához kapcsolódó tárhelye korlátját.


9.3 Ön elfogadja, hogy Ön - és nem az Adobe - felelős teljes mértékben az Ön anyagának teljes egészéért, melyet Megoszt, akár nyilvánossá teszi, akár bizalmasan továbbítja. Az Ön anyagához kapcsolódó valamennyi kockázat Önt terheli, beleértve az Anyag pontosságáért, teljességéért vagy hasznosságáért fennálló felelősséget.


9.4 Az Ön anyagához való hozzáféréssel és annak használatával kapcsolatos beállítások.


(a) Egyes Szolgáltatások lehetővé teszik, hogy Ön meghatározza, milyen szinten korlátozzák az említett Szolgáltatások az Ön anyagához való hozzáférést. Az Ön anyagához való megfelelő hozzáférési szint beállítása az Ön kizárólagos felelőssége. Ha Ön nem választ ki hozzáférési szintet az Ön anyagához, a rendszer alapértelmezésben a leginkább megengedő beállítást alkalmazza.


(b) Az Adobe megengedheti más Felhasználóknak, hogy kommentálják az Ön megosztott anyagát, hacsak nem tiltja le a kommentálási funkciót.


(c) Az Adobe engedélyezheti Önnek, hogy kapcsolatait importálja a Szolgáltatásokhoz. Például az Adobe biztosíthat olyan eszközöket, melyek segítenek feltölteni a kapcsolatai e-mail címeit. Ha megadja az Adobe-nak a jelszavát, hogy ezeket a kapcsolatokat visszakeresse, az Adobe nem fogja tárolni az Ön jelszavát, miután feltöltötte a kapcsolati információkat. Emellett az Adobe nem fogja tárolni ezeket az Ön által feltöltött e-mail címeket, miután megtalálta őket, és kapcsolatba lépett a barátaival.


9.5 Licenc az Ön anyagához. Adobe bizonyos licencet igényel Öntől az Ön Megosztott anyagára vonatkozólag azért, hogy a Szolgáltatásokat működtethesse és engedélyezhesse. Következésképp Ön az alábbiak szerinti engedélyt adja az Ön megosztott anyagához:


(a) Az Ön megosztott anyagához, melyet nyilvános fórumon Megosztott (például olyan vitafórumon vagy nyilvános galériában, melyet bármely, internetkapcsolattal rendelkező személy böngészhet stb.), Ön világszerte érvényes, jogdíjmentes, nem kizárólagos, átruházható, allicencbe adható licencet ad Adobenak, hogy az Ön megosztott anyagát adaptálja, megjelenítse, szétossza, módosítsa, bemutassa, kiadja, reprodukálja, lefordítsa és felhasználja azon célból, hogy a Szolgáltatásokat működtesse és fejlessze, valamint lehetővé tegye a Szolgáltatás Ön általi használatát. Ön bármikor visszavonhatja a licencet, és a Megosztottság megszüntetésével megszüntetheti az Adobe jogait.


(b) Az Ön megosztott anyagára vonatkozóan, melyet nyilvános fórumokon Megosztott vagy saját választása szerinti Felhasználókkal bizalmasan megosztott, Ön más Felhasználóknak világszerte érvényes, jogdíjmentes, nem kizárólagos, átruházható, allicencbe adható licencet ad, hogy az Ön megosztott anyagát megjelenítsék, szétosszák, bemutassák és reprodukálják a jelen Szerződéses feltételek 10. szakaszának értelmében. Ha Ön csatlakozik vagy hozzátartozik egy olyan csoporthoz, mely engedélyezi az Ön anyagának a csoporton belüli megosztását (például „csoportalbum” vagy megosztott munkaterület), akkor Ön a csoporton belüli Felhasználóknak is licencet ad anyaga adaptálásához és módosításához, melyet a döntése alapján a csoporttal megosztott. Ha nem akar más Felhasználóknak ilyen jogokat adni, akkor ne Ossza meg az Ön anyagát más Felhasználókkal.


(c) Az Ön anyagához, melyet bizalmasan megosztott az Ön által kiválasztott más Felhasználókkal, Ön világszerte érvényes, jogdíjmentes, nem kizárólagos, átruházható, allicencbe adható licencet ad Adobenak, hogy az Ön anyagát szétossza, módosítsa, kiadja, reprodukálja, lefordítsa és felhasználja azon célból, hogy a Szolgáltatásokat működtesse és fejlessze, valamint lehetővé tegye a Szolgáltatás Ön általi használatát. Ön bármikor visszavonhatja ezt a licencet, és megszüntetheti az Adobe jogait azáltal, hogy eltávolítja az Ön anyagát a Szolgáltatásból; feltéve hogy vállalja, hogy az Adobe archiválási vagy biztonsági mentéshez szükséges célokra és a 15. szakasz (Vizsgálatok) alapján megőrizheti az Ön anyagának másolatát.


(d) Ön a Kiegészítő feltételek értelmében specifikus vagy másféle licencet is adhat az Adobenak.


9.6 Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások automatizáltak (pl.: az Ön anyagát szoftveres eszközökkel töltjük fel), és hogy az Adobe személyzete nem fér hozzá az Ön anyagának bármely részéhez, illetve nem nézi meg vagy hallgatja meg azt, kivéve ha az indokolhatóan szükséges a Szolgáltatások teljesítéséhez, beleértve, de nem kizárólagosan a következők eseteket: (a) támogatási kérésekre válaszolásul; (b) csalással, biztonsággal kapcsolatos vagy műszaki kérdések felismerése, megelőzése vagy más módon való kezelése; (c) ha az Adobe jóhiszeműen szükségesnek vagy tanácsosnak véli jogi követelményeknek való megfeleléshez vagy jogi eljárások teljesítéséhez; vagy (d) jelen Szerződéses feltételek érvényre juttatása, beleértve az ebből eredő lehetséges szabályszegések vizsgálatát, melynek további részletei a 15. szakaszban (Vizsgálatok) olvasható.


9.7 Ön tudomásul veszi és beleegyezik, hogy habár az Adobe igyekszik biztonsági intézkedéseket tenni az Ön tartalmának (beleértve az Ön bizalmasan megosztott anyagát) védelme érdekében, az Adobe nem felelős semmilyen kárért, mely az Ön anyagának a felfedéséből ered.


10. Megosztott anyag.


10.1 Licenc a Megosztott anyaghoz. Az Adobe világszerte érvényes, jogdíjmentes, nem kizárólagos licencet ad Önnek, hogy az Anyagot szétossza, megjelenítse, letöltse, bemutassa és reprodukálja a 10. szakaszban foglalt korlátozások feltételeknek megfelelően. Egy az Anyagok megosztását lehetővé tevő csoportban Megosztott Megosztott anyagra tekintettel az Adobe emellett arra is licencet biztosít Önnek, hogy adaptálja és módosítsa az ilyen Megosztott anyagot. A jelen 10.1. szakaszban biztosított licenc kizárólag az Ön személyes és belső céljaira korlátozandó.


10.2 Az Ön kizárólagos feladata annak meghatározása, hogy milyen korlátozások léteznek az Ön megosztott anyagára vonatkozóan, ha van ilyen. Az Adobe nem kísérheti és nem is kíséri figyelmemmel, valamint nem ellenőrizheti és nem is ellenőrzi, mit tesznek mások a Megosztott anyagával, és Adobe nem akadályozhatja meg, hogy hozzátegyenek a Megosztott anyaghoz, módosítsák vagy adaptálják azt.


10.3 Ön tudomásul veszi, hogy az Adobet semmiféle felelősség nem terheli, ha más Felhasználók az Ön megosztott anyagát a felhasználására előírt korlátozások megszegésével használják, módosítják, megsemmisítik, megsértik, lemásolják vagy terjesztik.


10.4 A Megosztott anyag tartalmazhat személyes információkat (például e-mail címeket), hogy elősegítse az Ön anyagának megosztási képességét. Az Ön kizárólagos felelősséggel bír bármely és minden személyes információ tekintetében, melyet Ön vagy más Felhasználók használtak és benyújtottak a Szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ön köteles eleget tenni minden adatvédelmi törvénynek és szabálynak, amely más Felhasználók személyes információira alkalmazható.


10.5 A Szolgáltatások engedélyezhetik Önnek, hogy kommentálja a Megosztott anyagokat. A megjegyzéseit törölheti Ön, más Felhasználó vagy az Adobe.


10.6 Ha meghívja Önt a Szolgáltatás egyik felhasználója, hogy vegyen rész megosztott digitális tartalom szerkesztésében vagy megtekintésében, és Ön nem szeretne ilyen Felhasználóktól e-maileket kapni, vagy nem kíván ilyesmiben részt venni, akkor lépjen kapcsolatba az Önt meghívó személlyel, hogy frissítse, helyesbítse vagy törölje az Önről megadott információkat.


10.7 Általában, habár letörölhetjük az Ön nálunk tartott fiókját az ilyen típusú megosztott szerkesztési vagy megtekintései területeken, előfordulhat, hogy továbbra is őrzünk információt az Ön korábbi tevékenységeiről a tartalmi áttekintésekkel vagy mások által kezdeményezett megosztásokkal kapcsolatban.


10.8 Amikor eltávolítja az Ön anyagát a Szolgáltatásból, vagy a Megosztott anyagát leveszi a megosztó felületről, az Adobe-nak ésszerű idő áll majd rendelkezésére, hogy megszüntesse az Ön anyagának felhasználását, szétosztását és/vagy megjelenítését. Mindazonáltal Ön elismeri és beleegyezik, hogy Adobenak jogában áll, de nem kötelessége, archivált vagy biztonsági másolatban megőrizni az Ön anyagát, vagy az Ön anyagát a 15. szakasznak (Vizsgálatok) megfelelően használni.


11. A Szoftver használata.


11.1 A Szolgáltatásokon vagy harmadik fél piacokon vagy boltokon keresztül elérhető Szoftver a vonatkozó Kiegészítő feltételek vagy a Szoftverben megnevezett felhasználási szerződés feltételeinek szabályzása alá esik. Ha ezen Szerződéses feltételek és az ilyen Szoftverrel járó felhasználási szerződés ellentétes egymással, a felhasználási szerződést kell alkalmazni az adott szoftverre vonatkozóan. Ha a Szoftver a végleges változat előtti verzió, akkor nem használható fel a Szoftver kereskedelmi vagy gyártási célra, illetve nem támaszkodhat a Szoftverre ilyen célból, még a mellékelt felhasználási szerződésben foglalt ellentétes rendelkezések ellenére sem.


11.2 Az Adobe gondoskodhat mobil és táblagép alkalmazásokról harmadik feleken keresztül, akik a Szolgáltatással és Adobe termékekkel kapcsolatban állnak. Ön felelős a mobil és táblagép alkalmazásokhoz szükséges bármilyen berendezés vagy kiegészítő szolgáltatások beszerzéséért és karbantartásáért, és Ön felel az ilyen alkalmazásokhoz való hozzáférés miatt felmerülő minden vonatkozó adóért és díjért (például a mobilszolgáltatatás díjáért, percdíjakért stb.)


11.3 Ha a letölthető Szoftverhez nem mellékelnek felhasználói szerződést, akkor az ilyen Szoftver letöltésére és használatára a jelen 11.3 szakasz szerződéses feltételei vonatkoznak. Az Adobe személyes, egész világra kiterjedő, visszavonható, korlátozott, nem átruházható, allicencbe nem adható, nem engedményezhető, nem kizárólagos engedélyt ad a Szoftvernek a Szerződéses feltételekben megengedett módon történő használatára. A tisztázás kedvéért Ön nem terjesztheti, kölcsönözheti, nem adhatja bérbe, nem adhatja el, és nem adhatja allicencbe a Szoftvert. Ön kötelezettséget vállal arra, hogy nem fordítja vissza, fejti vissza, illetve próbálja más módon feltárni a szoftver forráskódját. A fentiek ellenére a Szoftver visszafordítása olyan mértékig megengedett, amennyire arra az Ön székhelye szerinti joghatóság a Szoftvernek más szoftverrel együtt történő működéséhez szükséges információk megszerzése érdekében feljogosítja Önt, feltéve azonban, hogy Önnek először az Adobe-tól kell kérnie az információkat, és az Adobe - szabad mérlegelése szerint - vagy megadja azokat Önnek, vagy ésszerű feltételeket ír elő - az ésszerű mértékű díjakat is beleértve - a Szoftver használatára vonatkozóan, amelyek célja az Adobe-nak a Szoftverhez fűződő Szellemi tulajdonjogainak a védelme. Ön nem engedményezheti a Szoftver használatára vonatkozó jogait (illetve nem adhatja ki allicencbe), nem alapíthat hitelbiztosítékot a Szoftver használatára vonatkozó jogain, illetve más módon sem ruházhatja át azok valamely részét. Az egyértelműség érdekében a Szoftver használata az alább található 13. és 14. szakaszban említett lemondások és korlátozások, illetve a 22. szakaszban említett exportszabályozási rendelkezések betartásától függ.


11.4 A szoftver automatikusan letölthet és telepíthet az Adobe-tól származó frissítéseket. Ezek a frissítések a Szolgáltatások javítását, bővítését és továbbfejlesztését szolgálják, formájukat tekintve lehetnek hibajavítások, bővített funkciók, új Szoftvermodulok és teljesen új verziók. Ön kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatások részeként átveszi az említett frissítéseket (és engedélyezi az Adobe számára, hogy az Ön tudtával vagy tudta nélkül elküldje azokat Önnek).


12. Az Ön jótállása, kártérítési kötelezettsége és lemondó nyilatkozata.


12.1 Ön kijelenti és szavatolja, hogy: (a) Ön a Szellemi tulajdonjogok tulajdonosa, vagy rendelkezik az ahhoz szükséges valamennyi licenccel és engedéllyel, hogy az Ön anyagát a Szolgáltatások használatával összefüggésben, illetve a Szerződéses feltételekben engedélyezett más módon használhassa; (b) Ön rendelkezik a Szerződéses feltételekben meghatározott licenc és allicencek megadásához szükséges jogokkal; (c) az Ön anyagában szereplő valamennyi személy hozzájárulását megkapta az Ön anyagának a Szerződéses feltételek szerinti felhasználásához, ideértve az Ön anyagának a terjesztését, nyilvános megjelenítését, bemutatását és sokszorosítását is; valamint (d) az Ön anyaga nem sért szellemi tulajdonjogot vagy más tulajdonjogot, és nem ütközik ilyenbe, beleértve bármely személy, vállalat vagy entitás vagy más harmadik fél magánélethez és nyilvánossághoz való jogát.


12.2 Ön kötelezettséget vállal arra, hogy kártalanítja az Adobet és leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait, vezető tisztségviselőit, megbízottait, alkalmazottait, társmárkáit forgalmazó és egyéb partnereit, valamint licencszolgáltatóit az Ön anyagával, a Szolgáltatások vagy az Anyagok felhasználásával, az Ön Szolgáltatásokhoz vagy az Anyagokhoz való kapcsolódásával, más Felhasználók személyes adatainak Ön általi használatával, az Ön csoportja bármely tagjának cselekményeivel, az Oldal vagy a Kapcsolódó oldalak Ön által történő hozzáférésével vagy használatával, valamint az Önnek az említett oldalakhoz való kapcsolódásával, az Ön anyaga által valaki másnak okozott kárra vonatkozó követeléssel, az Ön és a Szolgáltatásokon vagy Anyagokon keresztül hirdető vagy reklámozó harmadik felek között fennálló ügyletekkel, a Szerződéses feltételek Ön által történő megsértésével, illetőleg más személy jogainak - a Szellemi tulajdonjogokat is beleértve - Ön által történő megsértésével kapcsolatban vagy abból fakadóan támasztott bármely követelés vagy kötelezettség vonatkozásában, az ésszerű mértékű ügyvédi díjakat is ideértve.


12.3 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatások vagy Anyagok (beleértve a Megosztott csoportos anyagokat is) elérése vagy használata nyomán előfordulhat, hogy egyes Anyagokat sértőnek, a jó erkölcsbe ütközőnek vagy más módon visszataszítónak talál, és vállalja ezt a kockázatot.


13. GARANCIÁLIS FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA.


ÖN KIFEJEZETTEN MEGÉRTI ÉS VÁLLALJA, HOGY A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG:


13.1 AZ ADOBE A MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN, MINDENFAJTA - KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, TÖRVÉNYI VAGY EGYÉB - GARANCIA NÉLKÜL BIZTOSÍTJA A HONLAPOT, A SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS AZ ANYAGOKAT, BELEÉRTVE A TULAJDONJOGRA, JOGBITORLÁSTÓL VALÓ MENTESSÉGRE, CSENDES HASZNÁLATRA, FORGALOMKÉPESSÉGRE, VAGY A RENDELTETÉSI CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A FENTIEK ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYÉNEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL AZ ADOBE ÉS LICENCSZOLGÁLTATÓI NEM GARANTÁLJÁK, HOGY (a) A HONLAP, A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY AZ ANYAGOK MEGFELELNEK AZ ÖN IGÉNYEINEK, ILLETVE ÁLLANDÓAN ELÉRHETŐEK ÉS AKTUÁLISAK LESZNEK, MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL, BIZTONSÁGOSAN VAGY HIBAMENTESEN ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE; (b) A HONLAP, A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY ANYAGOK HASZNÁLATA NYOMÁN KELETKEZETT EREDMÉNYEK HATÉKONYAK, PONTOSAK VAGY MEGBÍZHATÓK; (c) A HONLAP, A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY AZ ANYAGOK MINŐSÉGE MEGFELEL AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK; ILLETVE (d) A HONLAP, A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY ANYAGOK HIBÁIT VAGY HIÁNYOSSÁGAIT KIJAVÍTJÁK. AZ ÖN ÁLTAL AZ ADOBE-TÓL, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSOKON VAGY AZOK HASZNÁLATÁN KERESZTÜL SZERZETT SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI ÉRTESÜLÉSEK VAGY INFORMÁCIÓK NEM HOZNAK LÉTRE OLYAN GARANCIÁT, MELYET A SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK KIFEJEZETTEN NEM EMLÍTETTEK MEG.


13.2 AZ ADOBE KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN FELELŐSSÉGET AZ ÖN SZOLGÁLTATÁSOKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELÉBŐL, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSOKNAK VAGY AZ ANYAGOKNAK AZ ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁBÓL FAKADÓ CSELEKMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN. A LETÖLTÖTT, RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁN KERESZTÜL MÁS MÓDON MEGSZERZETT ANYAGOKAT ÖN SZABAD MÉRLEGELÉSE SZERINT ÉS SAJÁT KOCKÁZATÁRA ÉRTÉKELI, ÉS KIZÁRÓLAG ÖN FELEL AZ EMLÍTETT ANYAGOK LETÖLTÉSÉBŐL FAKADÓAN AZ ÖN SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉBEN KELETKEZETT KÁROKÉRT ÉS ADATVESZTÉSÉRT. AZ ADOBE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOKÉRT VAGY MÁS HASONLÓ KÓDÉRT, AMELY BÁRMELY SZOLGÁLTATÁSRÓL TÖLTŐDIK RÁ AZ ÖN SZÁMÍTÓGÉPÉRE.


13.3 AZ ADOBE NEM ELLENŐRZI, NEM TÁMOGATJA A KÜLSŐ PARTNEREK ÁLTAL FELKÍNÁLT ANYAGOKAT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKAT, ÉS EZEKÉRT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET. AZ ADOBE NEM EMEL KIFOGÁST, SEMMIFÉLE KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÉKOT NEM NYÚJT ÉS FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL AZ EMLÍTETT HARMADIK FELEKKEL, ANYAGAIKKAL VAGY SZOLGÁLTATÁSAIKKAL KAPCSOLATBAN. HA ÖN AZ EMLÍTETT KÜLSŐ PARTNEREKKEL ÜGYLETEKET BONYOLÍT, AZT KIZÁRÓLAG SAJÁT KOCKÁZATÁRA TEHETI.


13.4 A VEZETŐK, A PROGRAMOK HÁZIGAZDÁI, RÉSZTVEVŐI, MODERÁTORAI ÉS MÁS KÜLSŐ PARTNEREK NEM AZ ADOBE HIVATALOS SZÓVIVŐI, ÉS VÉLEMÉNYÜK NEM SZÜKSÉGKÉPPEN EGYEZIK AZ ADOBE VÉLEMÉNYÉVEL. AZ ADOBE AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN VISSZAUTASÍTJA A FELELŐSSÉGET A FELHASZNÁLÓI ANYAGOKÉRT - A SZELLEMI TULAJDONJOGOKKAL, BECSÜLETSÉRTÉSSEL, ADATVÉDELEMMEL, KÖZZÉTÉTELLEL, SZEMÉRMET SÉRTŐ JELLEGGEL KAPCSOLATOS, ILLETŐLEG EGYÉB JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN. AZ ADOBE MINDEN FELELŐSSÉGET KIZÁR TOVÁBBÁ BÁRMELY FELHASZNÁLÓI ANYAG HASZNÁLATÁVAL, NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁVAL, ELVESZTÉSÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL VAGY ELÉRHETETLENSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN.


13.5 AZ ADOBE NEM FELEL AZÉRT A VESZTESÉGÉRT, AMELYET ÖN ANNAK KÖVETKEZTÉBEN SZENVED EL, HOGY AZ ÖN - A HONLAPRA, A SZOLGÁLTATÁSOKRA VAGY AZ ANYAGOKRA VONATKOZÓ - JELSZAVÁT, FIÓKJÁT VAGY FIÓKINFORMÁCIÓIT MÁS SZEMÉLY AZ ÖN TUDTÁVAL VAGY TUDTA NÉLKÜL HASZNÁLJA.


13.6 EGYES JOGHATÓSÁGOKBAN BIZONYOS GARANCIÁK KIZÁRÁSA, A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK KORLÁTOZÁSA VAGY KIZÁRÁSA, VALAMINT A HALLGATÓLAGOS GARANCIA ÉRVÉNYESSÉGI IDEJÉNEK KORLÁTOZÁSA NEM ENGEDÉLYEZETT, TEHÁT ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÖNRE NEM VONATKOZNAK.


14. Felelősségkorlátozás.


14.1 AZ ADOBE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI, ALKALMAZOTTAI, ÜZLETI PARTNEREI, LICENCSZOLGÁLTATÓI VAGY SZÁLLÍTÓI SEMMIKÉPPEN SEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL ÖN VAGY BÁRKI MÁS FELÉ SEMMIFÉLE EGYEDI, ELŐRE NEM LÁTOTT, KÖZVETETT, VALAMI KÖVETKEZTÉBEN ELSZENVEDETT KÁRÉRT, ILLETVE BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉSÉRT - AZ ADATVESZTÉS, A HASZNÁLATI JOG ELVESZTÉSE VAGY ELMARADT HASZON MIATT ELSZENVEDETT KÁROKAT IS BELEÉRTVE -, TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY AZ EMLÍTETTEK ELŐRE LÁTHATÓAK VOLTAK VAGY SEM, HOGY AZ ADOBE-T TÁJÉKOZTATTÁK-E AZ EMLÍTETT KÁROK ELŐFORDULÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL, ILLETVE AZ EMLÍTETTEK VALAMILYEN FELELŐSSÉGI ELMÉLETEN - A SZERZŐDÉSSZEGÉS VAGY GARANCIA ESETÉT IS IDEÉRTVE -, GONDATLANSÁGON VAGY MÁS JOGELLENES CSELEKMÉNYEN, VAGY A HONLAP, A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY AZ ANYAGOK HASZNÁLATÁVAL VAGY AZ EMLÍTETTEKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSSEL KAPCSOLATOS VAGY ABBÓL FAKADÓ EGYÉB KÖVETELÉSEN ALAPULNAK. A SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK EGYETLEN RENDELKEZÉSE SEM KORLÁTOZZA VAGY ZÁRJA KI AZ ADOBE FELELŐSSÉGÉT AZ ADOBE VAGY ALKALMAZOTTAI SÚLYOS GONDATLANSÁGA VAGY SZÁNDÉKOS KÖTELESSÉGSZEGÉSE, ILLETVE HALÁLESET VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉS ESETÉN.


14.2 AZ ADOBE ÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAINAK ÉS BESZÁLLÍTÓINAK JELEN SZERZŐDÉS SZERINTI VAGY AZZAL KAPCSOLATOS HALMOZOTT FELELŐSSÉGE 100 USA DOLLÁRRA VAGY AZ ÖN ÁLTAL A KÁRTÉRÍTÉSRE OKOT ADÓ ESEMÉNYT MEGELŐZŐ HÁROM HAVI SZOLGÁLTATÁS ELÉRÉSÉÉRT FIZETETT TELJES ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK ATTÓL FÜGGŐEN, MELYIK A NAGYOBB. EZ A KORLÁTOZÁS MÁR AKKOR IS ALKALMAZANDÓ BÁRMELY KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS ALAPVETŐ CÉLJÁNAK MEGHIÚSULÁSA ELLENÉRE IS, HA AZ ADOBE TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZTÉRŐL.


14.3 A JELEN 14. SZAKASZBAN EMLÍTETT KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁBAN IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG ALKALMAZHATÓK. EGYES JOGHATÓSÁGOK TILTJÁK AZ ELŐRE NEM LÁTOTT VAGY VALAMI KÖVETKEZTÉBEN ELSZENVEDETT KÁROKÉRT FENNÁLLÓ FELELŐSSÉG, ILLETVE A BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉS KORLÁTOZÁSÁT. EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A FENT EMLÍTETT KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK NEM VONATKOZNAK ÖNRE.


15. Vizsgálatok.


15.1 Az Adobe szabad mérlegelése szerint bármikor ellenőrizheti vagy felülvizsgálhatja a Szolgáltatásokat és az Anyagokat (de nem köteles erre). A fentiek korlátozása nélkül az Adobe szabad mérlegelése szerint jogosult bármilyen okból (akár ok nélkül is) eltávolítani az Ön anyagát, többek között akkor, ha a tartalom sérti a szerződéses feltételeket vagy valamely jogszabályt.


15.2 Bár az Adobe általában nem ellenőrzi a Szolgáltatásokkal vagy az Anyagokkal kapcsolatos felhasználói tevékenységet, ha tudomást szerez arról, hogy Ön sérti a Szerződéses feltételek valamely rendelkezését, fenntartja a jogot az említett jogsértés kivizsgálására, és szabad mérlegelése szerint azonnal megszüntetheti az Ön jelen felhasználási feltételekben biztosított jogait, ideértve az Ön jogát a Szolgáltatások vagy Anyagok használatára, illetve az Ön előzetes figyelmeztetése nélkül - teljes egészében vagy részben - megváltoztathatja, módosíthatja vagy eltávolíthatja az Ön anyagát vagy Fiókinformációit. Ha az Adobe a kivizsgálás nyomán úgy véli, bűncselekményt követtek el, fenntartja a jogot, hogy az üggyel az illetékes bűnüldöző hatóságokhoz forduljon, és velük együttműködjön. Az Adobe - az alkalmazandó Jogszabály által engedélyezett mértékben - jogosult a Szolgáltatások Ön által történő használatával kapcsolatban birtokába került információkat vagy Anyagokat (illetve azok elemeit) - az Ön anyagát vagy Fiókinformációit is beleértve - megőrizni és/vagy az alábbi célból felfedni: (a) Jogszabály, jogi eljárás előírásának betartása vagy kormányzati megkeresés; (b) a Szerződéses feltételek érvényesítése; (c) olyan követelésre adott válasz, miszerint az Ön anyaga sérti a Szerződéses feltételeket vagy harmadik felek jogait; (d) válasz az Ön ügyfélszolgálathoz intézett kérdésére; (e) az Adobe, a Felhasználói vagy harmadik felek jogainak, vagyonának vagy személyes biztonságának védelme a nyilvánosságot is ideértve, amennyiben a fentieket az Adobe szabad mérlegelése szerint szükségesnek vagy megfelelőnek ítéli.


16. Visszajelzés.


Ön nem köteles ötleteket, javaslatokat vagy ajánlatokat („Visszajelzés”) adni az Adobe-nak. Ha azonban Visszajelzést nyújt be az Adobe-nak, azt mi kompenzálás nélkül felhasználhatjuk bármilyen célra.


17. Értesítés a szerzői jog megsértéséről.


17.1 Az Adobe tiszteletben tartja mások Szellemi tulajdonjogait, és ugyanezt a Felhasználóitól is elvárja. Az Adobe reagál az Egyesült Államok „Digitális évezred” szerzői jogi törvénye („DMCA”) 17. címe 512/c szakaszának (2) bekezdése szerinti szerzői jogsértésre vonatkozó egyértelmű figyelmeztetésre; reagálása kiterjedhet az állítólagosan jogsértő Anyag eltávolítására vagy a jogsértő Anyaghoz való hozzáférés megszüntetésére, az ismételt jogsértők fiókjának megszüntetésére, illetve a kérdéses Anyago(ka)t közzétevő Felhasználóval való jóhiszemű kapcsolatteremtésre, hogy a Felhasználó adott esetben ellenkérelemmel élhessen.


17.2 Ha az Ön megítélése szerint az Ön munkáját úgy használták fel vagy másolták le, hogy az szerzői jogsértésnek minősül, és ez a szerzői jogsértés a Szolgáltatásokon, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó vagy a Szolgáltatásokról elérhető internetes oldalakon, illetve a Szolgáltatásokkal vagy az Anyagokkal kapcsolatban történt, kérjük, a DMCA-nak megfelelően postai levélben vagy telefaxon (nem elektronikus levélben vagy telefonon) küldjön írásbeli értesítést az Adobe szerzői jogi megbízottja részére (elérhetőségét ld. alább), amelynek a következő kötelező elemeket kell tartalmaznia:


(a) Az állítólagosan megsértett szerzői jogi érdekeltség tulajdonosának nevében eljárni jogosult személy fizikai vagy elektronikus aláírása;


(b) Azon szerzői jogilag védett mű(vek) leírása, amelyekre vonatkozóan az Ön állítása szerinti jogsértést elkövették, valamint az említett mű(vek)ben szereplő, állítólagosan jogsértő Anyag meghatározása, amelynek eltávolítását, illetve a hozzáférés megszüntetését Ön kéri;


(c) Az Az Ön állítása szerint jogsértő Anyag helyének meghatározása a Szolgáltatásokon;


(d) Az Ön elérhetősége, amely adatok birtokában az Adobe kapcsolatot tud Önnel teremteni, azaz az Ön címe, telefonszáma és elektronikus levélcíme;


(e) Az Ön nyilatkozata, miszerint Ön jóhiszeműen úgy véli, hogy az értesítésben meghatározott Anyag Ön által sérelmezett módon történő felhasználása a szerzői jog tulajdonosa, a tulajdonos megbízottja vagy a jogszabályok által nem engedélyezett; valamint


(f) Az Ön nyilatkozata, miszerint az Ön által küldött értesítésben szereplő információk pontosak, és Ön hamis tanúzás terhe alatt kijelenti, hogy Ön a szerzői jog tulajdonosa, vagy Ön jogosult eljárni a szerzői jog tulajdonosának nevében.


Az értesítés benyújtása előtt kérjük, gondosan mérlegelje, hogy a szóban forgó, szerzői jogilag védett anyag a „tisztességes felhasználás” elve szerint védett-e, mivel hamis értesítés benyújtása esetén - vagyis ha a jogsértő felhasználás nem áll fenn - Ön viseli a költségeket és ügyvédi díjakat. Ha nem biztos benne, hogy a szerzői joggal védett anyag használata jogsértő-e, forduljon ügyvédhez. Emellett előfordulhat, hogy nyilvánosan elérhető referenciaanyagokat is el szeretne olvasni, például a www.chillingeffects.org oldalon.


17.3 Ha az Ön megítélése szerint az Adobe - téves szerzői jogsértésről szóló értesítés miatt - megszüntette vagy lehetetlenné tette az Ön anyagának elérését, kérjük, a DMCA-nak megfelelően postai levélben vagy telefaxon (nem elektronikus levélben vagy telefonon) küldjön írásbeli értesítést az Adobe szerzői jogi megbízottja részére (elérhetőségét ld. alább), amelynek a következő kötelező elemeket kell tartalmaznia:


(a) Az előfizető tényleges vagy elektronikus aláírása;


(b) A Szolgáltatásról eltávolított anyag, valamint a Szolgáltatás azon helyének meghatározása, ahol az anyag eltávolítása előtt megjelent;


(c) Az Ön hamis tanúzás terhe alatt tett nyilatkozata, miszerint Ön jóhiszeműen állítja, hogy az anyagot hiba vagy téves azonosítás miatt távolították el, illetve szüntették meg elérhetőségét;


(d) Az Ön elérhetősége, amely adatok birtokában az Adobe kapcsolatot tud Önnel teremteni, azaz az Ön címe, telefonszáma és elektronikus levélcíme; és


(e) Az Ön nyilatkozata, miszerint Ön aláveti magát a lakóhelye szerinti kerület (vagy Santa Clara megye, Kalifornia, ha Ön az lakóhelye az Egyesült Államokon kívül található) szövetségi kerületi bírósága joghatóságának, és elfogadja a DMCA (c)(1)(C) része szerinti értesítést küldő személytől, illetőleg e személy megbízottjától származó idézést.


Az ellenkérelem benyújtása előtt kérjük, gondosan mérlegelje, hogy a szóban forgó, szerzői jogilag védett anyag jogsértő-e, mivel amennyiben a bíróság megállapítja, hogy Ön ellenkérelmében tévesen állította, hogy az anyagot tévedésből távolították el, Ön viseli a költségeket és ügyvédi díjakat. Ha nem biztos benne, hogy a szóban forgó anyag használata jogsértő-e, forduljon ügyvédhez. Emellett előfordulhat, hogy nyilvánosan elérhető referenciaanyagokat is el szeretne olvasni, például a www.chillingeffects.org oldalon.


17.4 Az Adobe Szerzői jogi megbízottjának elérhetősége a szerzői jogsértésekről szóló értesítésekkel kapcsolatban:


Levélcím:
Copyright Agent
Adobe Systems Incorporated
601 Townsend Street
San Francisco, CA 94103
U.S.A.


Fax: (415) 723-7869
E-mail cím: copyright@adobe.com
Telefon: (408) 536-4030


A szerzői jogi megbízott nem távolítja el az állítólagosan jogsértő Anyagot a Szolgáltatásról, ha a jogsértéssel kapcsolatban telefonon vagy elektronikus levélben keresik meg, mivel a szerzői jog tulajdonosának vagy a nevében történő eljárásra felhatalmazott személynek hamis tanúzás terhe alatt érvényes DMCA-értesítést kell aláírnia. Kérjük, kizárólag telefaxon vagy postai levélben, a jelen szakaszban leírtak szerint nyújtsa be a fenti értesítést! A szerzői jogi megbízottat kizárólag akkor keresse fel, ha megítélése szerint az Ön művét olyan módon használták fel vagy másolták le, ami szerzői jogsértést valósít meg, és ez a szerzői jogsértés a szolgáltatáson vagy a szolgáltatáshoz kapcsolódó vagy onnan elérhető internetes oldalakon, illetve a szolgáltatásokkal vagy az anyagokkal kapcsolatban valósul meg. A szerzői jogi megbízottnak címzett más megkereséseket minden esetben válasz nélkül hagyják.


18. Reklámozás és az Ön anyagának felhasználása.


Ön elfogadja, hogy Adobe reklámokat helyezhet el az Ön anyaga mellett, és hogy Ön nem jogosult semmilyen kompenzációra. A Szolgáltatásokra és/vagy az Ön anyagára vonatkozóan feladott hirdetések stílusát, módját és tartalmát, valamint az árbevétel-képzési modellt az Adobe külön értesítés nélkül megváltoztathatja.


19. Más honlapokra mutató hivatkozások.


A Szolgáltatások és az Anyagok olyan hivatkozásokat is tartalmazhatnak, amelyek nem az Adobe által működtetett weboldalakra vagy szolgáltatásokra vezetnek. Akár az Adobe szolgáltatta a linket gesztusként, akár az egyik Felhasználó tette ki, az Adobe nem tartja ellenőrzése alatt a nem hozzá tartozó weboldalakat és szolgáltatásokat. Ön elfogadja, hogy nem vagyunk felelősek az olyan weboldalak vagy szolgáltatások elérhetőségéért vagy tartalmáért, amelyeket nem mi üzemeltetünk.


20. A megállapodás felmondása.


20.1 A megállapodás Ön általi felmondása.


(a) Ön egyéni felhasználóként vagy egy Szolgáltatás csoportadminisztrátoraként bármikor abbahagyhatja a Szolgáltatások használatát. Ön megszüntetheti az Adobe azon jogát, hogy az Ön megosztott anyagát terjessze, nyilvánosan bemutassa és megjelenítse, ha a Megosztást visszavonja. Az Adobe fennmaradó jogait úgy szüntetheti meg, ha a Szolgáltatásról leveszi az Ön anyagát akár manuális törléssel, akár úgy, hogy kapcsolatba lép az Ügyfélszolgálattal, és lemondja az előfizetését, ha van ilyen, illetve törölteti a tartalmát. A Szolgáltatási fiókjának megszüntetéséhez lépjen kapcsolatba a Támogatással a következő oldalon: http://www.adobe.com/go/support_contact_hu. A megszüntetés előtt Ön által kifizetett semmilyen díj nem téríthető vissza. A fiókjának megszüntetése nem menti fel semmilyen esedékes díj vagy költség kifizetésének kötelessége alól.


(b) Egy Szolgáltatás csoportadminisztrátoraként bármikor megszüntetheti valamely egyéni Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését.


20.2 A megállapodás Adobe általi felmondása. Bizonyos Szolgáltatások Kiegészítő feltételeinek, illetve bármely vonatkozó előfizetési feltételek figyelembe vételével Adobe bármikor felmondhatja az Önnel kötött szerződésünket (vagy bármely más Kiegészítő feltételeket), amennyiben:


(a) Ön megszegte a Szerződéses feltételek valamelyik rendelkezését (vagy olyan módon járt el, amely egyértelműen arra utal, hogy Ön nem kívánja vagy tudja betartani a Szerződéses feltételeket);


(b) Az Adobe céget Jogszabály kötelezi a felmondásra (ha például a Szolgáltatások vagy az Anyagok Ön részére történő biztosítása jogellenes vagy jogellenessé válik);


(c) Az Adobe megítélése szerint a Szolgáltatások Ön részére történő biztosítása a továbbiakban gazdaságtalan;


(d) Az Adobe megszünteti a Szolgáltatásokat vagy az Anyagokat (illetve azok valamely részét); vagy


(e) Ön hosszú ideig nem használja fiókját.


20.3 Szolgáltatások felmondása vagy felfüggesztése. Az Adobe emellett bármely okból megszüntetheti vagy felfüggesztheti az Ön fiókjának egészét vagy bármely részét és/vagy a szolgáltatásokhoz való hozzáférést (bizonyos Szolgáltatások esetében a Kiegészítő feltételeket figyelembe véve). Ha az adott Szolgáltatásra vonatkozó Kiegészítő feltételek ellenkező rendelkezést nem tartalmaznak, az Ön fiókjának megszüntetése az alábbiakra is kiterjedhet: (a) a Szolgáltatásokon belüli ajánlatokhoz érvényes hozzáférés eltávolítása; (b) az Ön anyagának és Fiókinformációinak eltávolítása, beleértve a személyes adatokat, bejelentkezési azonosítót és jelszót és minden kapcsolódó információt, fájlt és Anyagot, amelyek a fiókjával (vagy annak valamely részében) kapcsolatosak, illetve ott megtalálhatók; és (c) a Szolgáltatások további igénybevételének letiltása.


20.4 Ön tudomásul veszi, hogy megszüntetés esetén az Adobe szabadon mérlegelheti az ok fennállását, és az Adobe sem Önnel, sem külső féllel szemben nem felel az Ön fiókjának megszüntetéséért (és a Fiókinformációk ezzel járó törléséért), továbbá a Szolgáltatásokhoz és az Anyagokhoz - az Ön anyagát is beleértve - való hozzáférésének megszüntetéséért.


20.5 A Szerződéses feltételek lejártát vagy felmondását követően Ön köteles azonnal beszüntetni a Szolgáltatások és az Anyagok használatát. Azonban az Ön által adott bármely örökös használati engedély, a jelen felhasználási feltételek szerinti bármely kártérítési kötelezettsége, az Adobe bármely lemondása vagy korlátozása a jelen felhasználási feltételek és a 8-10., 12-16., 18., 20., 23., és 24. szakasz szerinti kártérítéssel vagy felelősséggel kapcsolatban fennmarad a Szerződéses feltételek megszűnte vagy lejárta után is.


20.6 A Szolgáltatások használatának Ön vagy Adobe általi, a pereskedésen kívül bármilyen okból való beszüntetése esetén Adobe ésszerű mértékben igyekszik értesíteni Önt a megszüntetés előtt legalább harminc (30) nappal azon az e-mail címen keresztül, amit Ön Adobenak a regisztráció részeként megadott, és ebben Adobe útmutatást ad arról, hogy Ön miként nyerheti vissza az anyagát a megszüntetés előtt.


20.7 Amennyiben az Ön csoportadminisztrátora megszünteti az Ön Szolgáltatáshoz való hozzáférését, akkor előfordulhat, hogy többé nem tud hozzáférni a Megosztott anyagokhoz, melyeket Ön vagy a csoport más felhasználói közzétettek a Szolgáltatáson belüli megosztott munkacsoportban vagy megosztott munkaterületen. Mindazonáltal továbbra is elérheti a számláján tárolt Anyagokat a fenti 9.2 szakasz értelmében.


20.8 Abban az esetben, ha Adobe ezen Szerződéses feltételek megszegésétől eltérő okokból mondja fel a megállapodást, Adobe az Általános feltételeknek megfelelően előzetes értesítést küld, és arányosan megtéríti a Szolgáltatás előre kifizetett és fel nem használt részét, hacsak valamilyen Kiegészítő feltételek és vonatkozó előfizetési feltételek másképp nem rendelkeznek.


21. Nemzetközi felhasználók.


21.1 A Szolgáltatások a világ bármelyik országából elérhetők, és előfordulhat, hogy olyan Szolgáltatásokra és Anyagokra tartalmaz hivatkozást, amelyek az Ön országában nem érhetők el. Ezek a hivatkozások nem jelentik azt, hogy az Adobe az Ön országában is be kívánja vezetni az említett Szolgáltatásokat, illetve közölni kívánja az említett Anyagokat.


21.2 Ezeket a Szolgáltatásokat az Adobe Systems Incorporated az Amerikai Egyesült Államokban található irodájából működteti, ellenőrzi és irányítja. Az Adobe nem állítja, hogy a Szolgáltatások és Anyagok megfelelőek és alkalmasak az Egyesült Államok területén kívüli használatra. Az Adobe fenntartja a jogot a Szolgáltatások vagy az Anyagok egyes nemzetközi Felhasználók által történő elérésének letiltására. Ha Ön az Egyesült Államok területén kívüli helyről éri el a Szolgáltatásokat, Önt terheli a felelősség a helyi Jogszabályok betartásáért.


22. Exportellenőrzési jogszabályok.


Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatások, a Szoftverek és az Anyagok az Egyesült Államokban érvényes és más exportszabályozási törvények, korlátozások és rendszabályok (gyűjtőnéven: az „Exporttörvények”) hatálya alá tartoznak, és hogy Ön ezeket köteles betartani. Ezért Ön sem közvetlenül, sem közvetett módon nem szállíthatja, nem adhatja át, nem exportálhatja és nem reexportálhatja a Szoftvereket vagy az Anyagokat olyan: (a) országokba, amelyek az Egyesült Államok exportkorlátozásainak hatálya alá esnek (jelenleg ezek közé tartozik például, de nem feltétlenül kizárólag, Kuba, Irán, Észak-Korea, Szudán és Szíria) (mint „Embargó alá eső országok”); (b) végfelhasználóknak, akikről tudja, vagy okkal feltételezheti, hogy a Szoftvert nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek, rakétarendszerek, űrjárművek, kémrakéták vagy automata légi járműrendszerek (mint „Tiltott célok”) tervezéséhez, kifejlesztéséhez vagy gyártásához fogják felhasználni; illetve (c) akiket az Egyesült Államok kormányának bármely szövetségi ügynöksége eltiltott az amerikai exporttranzakciók gyakorlásától („Szankcionált felek”). Ön felelősséggel tartozik továbbá azért, hogy saját joghatósága minden olyan helyi törvényét betartsa, amely a Szolgáltatások, Szoftverek vagy Anyagok import-, export- vagy használati jogára vonatkozhat. Ön kijelenti és szavatolja, hogy (i) nem állampolgára vagy lakosa egyetlen Embargó alá vont országnak sem, (ii) nem fogja Tiltott célokra használni a Szolgáltatásokat, Szoftvereket vagy Anyagokat, és (iii) nem tartozik a Szankcionált felek közé. A Szolgáltatások, Szoftverek és Anyagok használatának jogát Ön azzal a feltétellel kapja meg, hogy amennyiben a jelen szerződésben foglalt feltételeket nem teljesíti, a használat jogát is elveszíti. Ha az Adobe tudomást szerez arról, hogy ilyen jogsértés történt, megszűnhet a Szolgáltatások, Szoftver vagy Anyagok karbantartási és támogatási szolgáltatása.


23. Jogviták rendezése.


23.1 Illetékes bíróság. Ön beleegyezik, hogy az Ön által az Adobe céggel szemben támasztott követeléseket vagy jogvitákat minden esetben az Amerikai Egyesült Államok Kalifornia államának Santa Clara megyéjében található bíróságon kell rendezni - kivéve, ha a felek másként állapodnak meg. Az említett követelések vagy jogviták peres úton történő rendezése esetére Ön aláveti magát az Amerikai Egyesült Államok Kalifornia államának Santa Clara megyéjében található bíróságok személyi joghatóságának, ha a kaliforniai törvények vannak érvényben, és az írországi dublini bíróságok személyi joghatóságának, ha Írország törvényei vannak érvényben. A felek kifejezetten elállnak a Bécsi Egyezmény (az ENSZ nemzetközi árukereskedelmi szerződésekről szóló egyezménye) alkalmazásától.


23.2 Az Ön által az Adobe céggel szemben támasztott követeléseket minden esetben a jelen szakasz rendelkezéseinek megfelelően kell rendezni. A jelen szakasz rendelkezéseivel ellentétesen benyújtott vagy támasztott követelések nem megfelelően benyújtottnak minősülnek. Amennyiben Ön a jelen szakasz rendelkezéseivel ellentétesen nyújt be követelést, az Adobe 1000 amerikai dollár erejéig követelheti az ügyvédi díj és a költségek megtérítését - amennyiben az Adobe írásban tájékoztatta Önt a nem megfelelően benyújtott követelésről, és Ön nem vonta vissza szabályszerűen a követelést.


23.3 A fentiek ellenére, amennyiben Ön vagy mások engedély nélkül, a szerződéses feltételek megszegésével használják a Szolgáltatásokat vagy az Anyagokat, illetve az említett módon férnek hozzá azokhoz, Ön tudomásul veszi, hogy az Adobe jogosult bármilyen joghatóság alatt gyorsított jogorvoslatért (vagy azzal egyenértékű sürgős jogi jóvátételért) folyamodni.


24. Vegyes rendelkezések.


24.1 Angol verzió. Jelen megállapodás értelmezése vagy magyarázata során annak angol nyelvű változata az irányadó.


24.2 Az Adobe értesítése. A szerződéses feltételeknek megfelelően az Adobe részére az értesítéseket a következő címre kell küldeni: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, Attention: General Counsel.


24.3 Az Ön értesítése. Az Adobe az Önnek szóló értesítéseket - a Szerződéses feltételek változásait is beleértve - elektronikus levélben, postai levélben, szöveges üzenetben, a Szolgáltatásokon közzétett üzenet formájában, illetőleg más, jelenleg ismert vagy a jövőben kifejlesztendő megfelelő formában küldheti el.


24.4 Teljes megállapodás. A Szerződéses feltételek a teljes megállapodást tartalmazzák az Adobe és Ön között a Szolgáltatások és az Anyagok Ön által történő használatával vagy elérésével kapcsolatban, és az Ön és az Adobe között a szerződéses tárgyban létrejött összes korábbi megállapodás helyébe lépnek.


24.5 Átruházási tilalom. Az Adobe írásbeli hozzájárulása nélkül Ön nem engedményezheti vagy ruházhatja át más módon a Szerződéses feltételeket, illetve az abban foglalt egyes jogokat. Az Adobe átruházhatja a jelen Szerződéses feltételek szerinti jogait.


24.6 Részleges érvénytelenség. Ha illetékes bíróság bármilyen okból megállapítja, hogy a Szerződéses feltételek valamely rendelkezése vagy annak valamely része betarthatatlan, a rendelkezést a felek szándéka szerinti és a megengedett legteljesebb mértékben érvényesíteni kell, a Szerződéses feltételek fennmaradó része pedig teljes körűen érvényes és hatályos marad.


24.7 Lemondás. Ha az Adobe nem érvényesíti vagy gyakorolja a Szerződéses feltételek valamely rendelkezését vagy az ahhoz kapcsolódó jogot, ez nem minősül az adott rendelkezésről vagy jogról való lemondásnak.


24.8 Jogsértés jelentése. Kérjük, minden esetben jelentse be a Szerződéses feltételek megszegését; erre a célra vegye igénybe az állítólagos jogsértés tárgyát képező Szolgáltatással együtt rendelkezésre álló visszaélések bejelentésére szolgáló eljárást.


24.9 Ön kizárólagos felelősséget visel azért, hogy ismerjen és betartson bármilyen olyan törvényt, mely tiltja, hogy a Szolgáltatásokban részt vegyen, vagy azok bármely részét használja.


Adobe_General_Terms_of_Use-hu_HU-20121016_1205

Kiegészítő feltételek

Acrobat.com
Adobe tartalomszerver 4
ADOBE FLASH PLATFORM SZOLGÁLTATÁSOK
ADOBE WAVE
ADOBE EDGE WEB FONTS
Business Catalyst
CS szolgáltatások
Digital Publishing Suite
Adobe Translator
Adobe Typekit
DOKUMENTUMKÖZPONT
PHOTOSHOP.COM
PhoneGap Build
Kiemelt Adobe-funkciók a Flash Playerhez

Jogi információk