Pēdējie labojumi 2016. gada 16. jūnijā. Ar tiem tiek pilnībā aizstāta iepriekšējā dokumenta redakcija.
 
Šie noteikumi regulē mūsu tīmekļa vietnes vai pakalpojumu, piemēram, Creative Cloud (turpmāk tekstā kopā - „Pakalpojumi”), un Pakalpojumos iekļautās programmatūras lietošanu, tostarp attiecībā uz visām lietojumprogrammām, Satura failiem (definīcija sniegta turpmāk), skriptiem, instrukciju kopām un visu saistīto dokumentāciju (turpmāk tekstā kopā - „Programmatūra”). Izmantojot Pakalpojumus vai Programmatūru, Jūs piekrītat šiem noteikumiem. Ja Jūs esat ar mums vienojies citādi par konkrētiem Pakalpojumiem vai Programmatūru, minētās vienošanās noteikumiem ir priekšroka, ciktāl tie ir pretrunā ar šiem noteikumiem.Kā sīkāk minēts turpmāk sadaļā Nr. 3, Jūs paturat visas tiesības un īpašuma tiesības uz savu saturu, ko publiskojat, izmantojot Pakalpojumus.
 
1. Šā Līguma darbība.
 
1.1 Piemērojamie normatīvie akti. Ja dzīvojat Ziemeļamerikā, Jums ir juridiskas attiecības ar Amerikas Savienoto Valstu uzņēmumu „Adobe Systems Incorporated”, un Pakalpojumiem un Programmatūrai tiek piemēroti Kalifornijas (ASV) normatīvie akti. Ja dzīvojat ārpus Ziemeļamerikas, Jums ir juridiskas attiecības ar uzņēmumu „Adobe Systems Software Ireland Limited”, un Pakalpojumiem un Programmatūrai tiek piemēroti Īrijas normatīvie akti. Klientiem Austrālijā „Adobe Systems Software Ireland Limited” darbojas kā „Adobe Australia Trading Pty Ltd.” pilnvarotais aģents un noslēdz savu pilnvaru ietvaros šo līgumu kā „Adobe Australia Trading Pty Ltd.” aģents. Jums var būt citas normatīvajos aktos paredzētas tiesības. Mēs necenšamies ierobežot šīs tiesības, ja to aizliedz normatīvie akti.
 
1.2 Piemērotība. Pakalpojumus Jūs t izmantot tikai, ja esat (a) vecāks par 13 gadiem un (b) normatīvie akti Jums ļauj noslēgt saistošu līgumu.
 
1.3 Privātums. Privātuma politika, kas izlasāma vietnē http://www.adobe.com/go/privacy_lv, regulē jebkuru personisku informāciju, kuru mums sniedzat. Izmantojot Pakalpojumus vai Programmatūru, Jūs piekrītat Privātuma politikai.
 
1.4 Darbvirsmas lietojumprogrammu lietojuma dati. Jums pastāv iespēja kopīgot informāciju ar „Adobe” par to, kā jūs lietojat mūsu darbvirsmas lietojumprogrammas. Šī opcija ir ieslēgta pēc noklusējuma. Šī informācija ir saistīta ar jūsu „Adobe” kontu un ļauj mums nodrošināt jums daudz personiskāku pieredzi, kā arī palīdz mums uzlabot produktu kvalitāti un funkcijas. Jūs varat jebkurā brīdī mainīt savas preferences „Adobe” Konta pārvaldības lapā. Lai uzzinātu vairāk par darbvirsmas lietojumprogrammas lietojuma datiem, apmeklējiet vietni http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ.
 
1.5 Pieejamība. Lappuses, kas apraksta Pakalpojumus, ir pieejamas visā pasaulē, bet tas nenozīmē, ka visi Pakalpojumi vai visas apkalpošanas funkcijas ir pieejamas Jūsu valstī vai ka lietotāju radītais saturs, kas pieejams, izmantojot Pakalpojumus, ir legāls Jūsu valstī. Mums ir tiesības bloķēt pieeju noteiktiem Pakalpojumiem (vai noteiktām apkalpošanas funkcijām vai saturam) noteiktās valstīs. Jūs esat atbildīgs par to, lai pārliecinātos, vai Pakalpojumu izmantošana ir likumīga tur, kur tos izmantojat. Pakalpojumi nav pieejami visās valodās.
 
1.6 Papildu noteikumi. Uz dažiem Pakalpojumiem vai Programmatūru attiecas arī turpmāk izklāstītie papildu noteikumi (turpmāk tekstā - „Papildu noteikumi”). Jebkurš saturs, ko mēs piedāvājam Jums (piemēram, Programmatūra, SDK, paraugi u.tml.) Jums tiek licencēts, nevis pārdots, un uz to var attiekties Papildu noteikumi. Periodiski var tikt pievienoti jauni Papildu noteikumi. 
1.7 Prioritārā secība. Ja starp šā Līguma noteikumiem un Papildu noteikumiem pastāv pretrunas, tad attiecībā uz konkrēto Pakalpojumu vai Programmatūru noteicošie ir Papildu noteikumi.
 
1.8 Pārveidojumi. Mums ir tiesības pārveidot vai atjaunināt Pakalpojumus, Programmatūru (ieskaitot jebkuru to daļu vai funkcijas) vai izbeigt to nodrošināšanu jebkurā brīdī bez saistībām pret Jums vai jebkuru citu personu. Tomēr pieliksim saprātīgas pūles, lai pirms izmaiņu izdarīšanas informētu Jūs. Mēs sniegsim Jums arī pietiekami daudz laika Jūsu satura lejupielādei. Ja pilnībā izbeigsim kāda Pakalpojuma sniegšanu, mēs proporcionāli atmaksāsim jebkuru neizmantoto priekšapmaksu par minēto Pakalpojumu, ko būsiet samaksājis.
 
2. Pakalpojuma izmantošana.
 
2.1 Licence. Jums ir tiesības piekļūt Pakalpojumiem un izmantot tos, ja ievērosiet šos noteikumus un normatīvo aktu prasības.
 
2.2 „Adobeintelektuālais īpašums. Mēs (un mūsu licences devēji) esam vienīgie īpašnieki, kas saglabā visas autortiesības, īpašumtiesības un līdzdalību Pakalpojumos un Programmatūrā. Mēs saglabājam visas tiesības, kas nav piešķirtas saskaņā ar šiem noteikumiem.
 
2.3 Uzglabāšana. Ja Pakalpojumi nodrošina uzglabāšanu, iesakām Jums regulāri turpināt satura rezerves kopiju veidošanu. Mēs varam noteikt pamatotus tehniskos ierobežojumus Jūsu saturam, piemēram, datņu apjoma, uzglabāšanas ietilpības, apstrādes jaudas un citus tehniskos ierobežojumus. Mēs varam apturēt Pakalpojumu sniegšanu, ja ir sasniegts kontam noteiktais uzglabājamā apjoma ierobežojums.
 
2.4 Lietotāja radītais saturs. Mums ir tiesības uzglabāt lietotāju radītu saturu no mūsu lietotājiem. Ja izmantosiet mūsu Pakalpojumus, Jūs varat saskarties ar saturu, ko uzskatāt par aizskarošu vai satraucošu. Jūsu vienīgais pretlīdzeklis ir vienkārši pārtraukt šā satura apskatīšanu. Varat arī nospiest „Ziņot” pogu, lai ziņotu mums par šādu saturu, ja tā ir pieejama.
 
2.5 Satura datnes. „Satura datnes” ir Adobe nodrošināti parauga datnes, piemēram, attēlu vai skaņu kopas. Ja vien dokumentācija vai īpaša licence, kas saistīta ar satura datnēm, neparedz citādi, varat lietot, attēlot, pārveidot, reproducēt un izplatīt jebkuru satura datni. Taču Jūs nedrīkstat izplatīt Satura datnes ārlīnijas sistēmā (piemēram, apstākļos, kuros Satura datnes veido izplatītā produkta galveno vērtību), un Jūs nedrīkstat pretendēt ne uz kādām preču zīmes tiesībām uz Satura datnēm vai no Satura Datnēm atvasinātajiem darbiem.
 
2.6 Citi licences veidi.
 
(a) NFR versija. Mēs varam apzīmēt Programmatūru vai Pakalpojumus ar „izmēģinājuma”, „novērtēšanas”, „nav paredzēts tālākpārdošanai” vai citiem līdzīgiem apzīmējumiem („NFR versija”). Jums ir tiesības instalēt un lietot NFR versiju tikai tajā periodā un tikai tiem mērķiem, kurus esam noteikuši nodrošinot NFR versiju. Jums nav tiesību izmantot materiālus, ko radāt, lietojot NFR versiju, citādi kā tikai nekomerciāliem mērķiem.
 
(b) Pirmsizlaides versija. Mēs varam apzīmēt Programmatūru vai Pakalpojumus kā pirmsizlaides jeb beta versiju („Pirmsizlaides versija”). Pirmsizlaides versija neatspoguļo galaproduktu un var saturēt kļūdas, kas var izraisīt sistēmas vai cita veida kļūdu un datu zudumu. Mums ir tiesības pieņemt lēmumu neizdot Pirmsizlaides versiju komerciāli. Jums nekavējoties jāpārtrauc Pirmsizlaides versijas lietošana un jāiznīcina visas Pirmsizlaides versijas kopijas, ja to pieprasām vai ja izdodam Pirmsizlaides versijas komerciālu izdevumu. Jebkuram atsevišķam nolīgumam, ko ar Jums noslēdzam attiecībā uz Pirmsizlaides versiju, ir augstāks spēks nekā šajā sadaļā noteiktajam attiecībā uz Pirmsizlaides versiju.

(c) Izglītības versija. Ja mēs apzīmējam Programmatūru vai Pakalpojumu kā paredzētus lietotājiem izglītības jomā (turpmāk tekstā - „Izglītības versija”), Jums ir tiesības lietot Izglītības versiju tikai, ja atbilstat piemērotības prasībām, kas izklāstītas vietnē http://www.adobe.com/go/edu_purchasing_lv. Jums ir tiesības uzstādīt un lietot Izglītības versiju tikai valstī, kurā esat atbilstat izglītības jomas lietotāja kritērijiem. Ja dzīvojat Eiropas Ekonomikas zonā, iepriekšējā teikumā minētais vārds „valsts” apzīmē Eiropas Ekonomikas zonu.
 
3. Jūsu saturs.
 
3.1 Īpašuma tiesības Jums saglabājas visas tiesības un īpašuma tiesības uz Jūsu saturu. Mēs neizvirzām īpašnieka pretenzijas uz Jūsu saturu.
 
3.2 Licences Jūsu saturam, lai pārvaldītu Pakalpojumus. Mēs pieprasām no Jums noteiktas licences attiecībā uz Jūsu saturu, lai varētu pārvaldīt un iespējot Pakalpojumus. Kad Jūs augšupielādējat saturu Pakalpojumos, Jūs mums piešķirat neekskluzīvu pasaules mēroga bezatlīdzības licenci, kas ir deleģējama un nododama tālāk, lai pēc vajadzības varētu lietot, reproducēt, publiski attēlot, izplatīt, pārveidot (piemēram, lai labāk parādītu Jūsu saturu), publiski izpildīt un tulkot šo saturu, atbildot uz lietotāja ierosinātām darbībām (piemēram, kad vēlaties saturu privāti uzglabāt vai koplietot ar citiem). Šī licence ir paredzēta tikai Pakalpojumu pārvaldīšanai un uzlabošanai.
 
3.3 Mūsu piekļuve. Mēs piekļūsim, skatīsim un klausīsimies jūsu saturu tikai ierobežotos veidos. Piemēram, lai darbinātu Pakalpojumus, mums var būt nepieciešams piekļūt, skatīt vai klausīties jūsu saturu, lai: (a) atbildētu uz atbalsta pieprasījumiem; (b) noteiktu, novērstu vai kā citādi risinātu krāpšanas, drošības, nelikumīgas darbības vai tehnisku problēmu jautājumus un (c) ieviestu šos noteikumus. Mūsu automatizētās sistēmas var analizēt jūsu saturu, izmantojot tādas metodes kā mašīnmācīšanos. Šī analīze var tikt veikta, kad tiek sūtīts, saņemts saturs vai kad tas tiek saglabāts. Izmantojot šādas analīzes datus, mēs varam uzlabot Pakalpojumus. Lai uzzinātu vairāk par mūsu realizēto mašīnmācīšanos, apmeklējiet vietni http://www.adobe.com/go/machine_learning_lv.
 
3.4 Jūsu satura koplietošana.
 
(a) Koplietošana. Daži Pakalpojumi var nodrošināt funkcijas, kas ļauj koplietot Jūsu saturu ar citiem lietotājiem vai publiskot to. „Koplietošana” nozīmē nosūtīšanu pa elektronisko pastu, izvietošanu, pārsūtīšanu, augšupielādi vai publiskošanu (mums vai citiem lietotājiem) jebkādā citā veidā, Jums izmantojot Pakalpojumus. Citi lietotāji var dažādos veidos lietot, kopēt, pārveidot vai koplietot Jūsu saturu ar citiem. Rūpīgi apsveriet, ko vēlaties koplietot vai publiskot, jo Jūs esat pilnībā atbildīgs par koplietojamo saturu.
 
(b) Piekļuves līmenis. Mēs neuzraugām un nekontrolējam, ko citi dara ar Jūsu saturu. Jūs esat atbildīgs par ierobežojumu noteikšanu Jūsu saturam un atbilstoša piekļuves līmeņa piemērošanu tam. Ja neizvēlaties Jūsu saturam piekļuves līmeni, sistēma var pati piemērot noklusējuma iestatījumu ar vismazāko ierobežojumu līmeni. Jūs esat atbildīgs par citu personu informēšanu, kā koplietot Jūsu saturu un pielāgot iestatījumus attiecībā uz tā pieejamību vai koplietojamību.
 
(c) Piezīmes. Pakalpojumos Jums var būt paredzēta iespēja komentēt saturu. Komentāri nav anonīmi, un tos var aplūkot citi lietotāji. Jūs, citi lietotāji vai mēs varam dzēst Jūsu komentārus.
 
3.5 Licences darbības izbeigšana. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt šo licenci attiecībā uz saturu un izbeigt mūsu tiesības, izslēdzot savu saturu no Pakalpojuma. Tomēr dažas Jūsu satura kopijas var saglabāties mūsu ikdienas dublējumu ietvaros.
 
3.6Atsauksmes. Jums nav pienākuma sniegt mums idejas, ieteikumus vai piedāvājumus („turpmāk tekstā - Atgriezeniskā saite”). Tomēr, ja sniedzat mums Atgriezenisko saiti, ar to piešķirat mums neekskluzīvu pasaules mēroga bezatlīdzības licenci, kas ir deleģējama un nododama tālāk, attiecībā uz Atgriezeniskās saites veidošanu, lietošanu, pārdošanu, tiesībām piedāvāt pārdot, importēšanu, reproducēšanu, publisku attēlošanu, izplatīšanu, pārveidošanu un publisku izpildīšanu.
 
3.7 Jūsu satura tirdzniecība. Mums ir tiesības atļaut Jums licencēt Jūsu saturu citiem lietotājiem, izmantojot mūsu Pakalpojumus. Ja šāda iespēja ir pieejama, Jūs varat izvēlēties licencēt savu saturu ar mūsu starpniecību uz atsevišķa līguma pamata vai tieši citiem lietotājiem uz līguma pamata starp Jums un pircēju.
 
4. Konta informācija.
 
Jūs atbildat par visām darbībām, kas notiek, izmantojot Jūsu kontu. Nekavējoties informējiet Klientu atbalsta dienestu, ja uzzināt par jebkādu neatļautu Jūsu konta lietošanu. Jūs nedrīkstat (a) koplietot sava konta informāciju (izņemot ar pilnvarotu konta administratoru) vai (b) lietot citas personas kontu. Jūsu konta administratoram ir tiesības izmantot Jūsu konta informāciju, lai pārvaldītu to, kā Jūs izmantojat Pakalpojumus un piekļūstat tiem.
 
5. Lietotāju rīcība.
 
5.1Atbildīga lietošana. Adobe kopienas bieži vien veido lietotāji, kuri sagaida pietiekamu pieklājību un profesionālu attieksmi. Jums jāizmanto Pakalpojumi atbildīgi.
 
5.2 Nepareiza lietošana. Jums nav tiesību nepareizi izmantot Pakalpojumus, Programmatūru vai saturu, ko mēs Jums piedāvājam kā Pakalpojumu daļu. Piemēram, Jūs nedrīkstat:
 
(a) kopēt, pārveidot, uzglabāt, straumēt, nodot apakšlicences līgumā vai pārdot tālāk Pakalpojumus, Programmatūru vai saturu;
 
(b) pieļaut vai atļaut citiem lietot Pakalpojumus, Programmatūru vai saturu, izmantojot sava konta informāciju;
 
(c) lietot saturu vai Programmatūru, kas iekļauta Pakalpojumos, jebkāda veida datu bāzes izveidei;
 
(d) piekļūt vai mēģināt piekļūt Pakalpojumiem ar jebkādiem citiem līdzekļiem, izņemot mūsu nodrošināto vai atļauto saskarni;
 
(e) apiet jebkurus piekļuves vai lietošanas ierobežojumus, kas izveidoti, lai novērstu Pakalpojumu noteikta veida lietošanu;
 
(f) koplietot saturu vai iesaistīties darbībās, kas pārkāpj kādas personas intelektuālā īpašuma tiesības („Intelektuālā īpašuma tiesības” nozīmē autortiesības, personiskās tiesības, preču zīmes, ārējo noformējumu, patentus, komercnoslēpumus, negodīgu konkurenci, tiesības uz privātumu, tiesības uz publicitāti un jebkuras citas mantiskās tiesības);
 
(g) augšupielādēt vai koplietot saturu, kas ir nelikumīgs, kaitīgs, rada apdraudējumu, ir aizskarošs, nepatīkams, apmelojošs, nepatiess, vulgārs, piedauzīgs, nepiedienīgs, kura dēļ notiek iejaukšanās citas personas privātajā dzīvē vai kas ir naidpilns;
 
(h) uzdoties par kādu citu personu vai organizāciju vai nepatiesi norādīt vai citādi maldināt par savu saistību ar kādu personu vai organizāciju; 
 
(i) mēģināt atslēgt, sabojāt vai iznīcināt Pakalpojumus, Programmatūru vai aparatūru;
 
(j) radīt traucējumus, kavēt vai neļaut citiem lietotājiem izmantot Pakalpojumus (piemēram, vajāt, iebiedēt vai uzmākties citiem, kūdīt citus uz vardarbību vai jebkādi kaitēt nepilngadīgajiem);
 
(k) iesaistīties ķēdes vēstuļu, nevēlamu vēstuļu, piramīdveida shēmu, mēstuļu vai cita veida surogātpasta izplatīšanā;
 
(l) ievietot Pakalpojumos jebkāda veida preču vai pakalpojumu reklāmu, ja vien nav iepriekš saņemta mūsu rakstveida atļauja;
 
(m) izmantot jebkuras datu ieguves vai citas līdzīgas datu vākšanas un izdibināšanas metodes saistībā ar Pakalpojumiem vai
 
(n) pārkāpt piemērojamos tiesību aktus.
 
6. Maksas un norēķini.
 
6.1 Nodokļi un maksas trešām personām. Jums jāsamaksā visi piemērojamie nodokļi un visas piemērojamās maksas trešām personām (tostarp, piemēram, maksa par tālruņa lietošanu, mobilo sakaru operatoru maksas, ISP maksas, datu plāna maksas, kredītkartes maksas, valūtas maiņas komisija). Mēs neesam atbildīgi par šīm maksām. Mēs varam veikt Jūsu parāda piedziņas pasākumus. Jūs esat atbildīgs par visām saistītajām piedziņas izmaksām un izdevumiem.
 
6.2 Kredītkartes informācija. Ja Jūs mūs neinformējat par savas norēķinu metodes izmaiņām, mums, lai izvairītos no Jūsu pakalpojumu pārtraukšanas, ir tiesības piedalīties Jūsu maksājumu karšu pakalpojumu sniedzēja programmās, lai mēģinātu atjaunot Jūsu maksājumu informāciju, un Jūs atļaujat mums turpināt izrakstīt rēķinus Jūsu kontam, izmantojot mūsu iegūto atjaunināto informāciju.
 
7. Jūsu apliecināšanas un zaudējumu atlīdzināšanas pienākumi.
 
7.1 Apliecinājums. Augšupielādējot saturu Pakalpojumos, apliecināt, ka Jums ir: (a) visas nepieciešamās licences un atļaujas lietot un koplietot savu saturu un (b) tiesības, kas nepieciešamas, lai varētu piešķirt licences saskaņā ar šiem noteikumiem.
 
7.2 Zaudējumu atlīdzināšana. Jūs atlīdzināsiet mums un mūsu meitasuzņēmumiem, filiālēm, amatpersonām, pārstāvjiem, darbiniekiem, partneriem un licences devējiem visus prasījumus, prasības, zaudējumus vai kaitējumus, tostarp pamatotus juristu honorārus, kas izriet no vai ir saistīti ar Jūsu saturu, Jūsu Pakalpojumu vai Programmatūras lietojumu vai Jūsu izdarītajiem šo noteikumu pārkāpumiem.
 
8. Atrunas par garantijām.
 
8.1 Ja Papildu noteikumos nav paredzēts citādi, Pakalpojumi un Programmatūra tiek nodrošināta „kā ir” stāvoklī. Maksimāli likumā paredzētā apjomā atsakāmies no jebkādām tiešām vai netiešām garantijām, tostarp netiešām garantijām par pārkāpumu neesamību, piemērotību pārdošanai un derīgumu konkrētam nolūkam. Mēs neuzņemamies atbildību par Pakalpojumos iekļauto saturu. Mēs arī nesniedzam nekādu garantiju, ka (a) Pakalpojumi vai Programmatūra atbildīs Jūsu prasībām vai ka to nodrošināšana netiks pārtraukta, būs savlaicīga, droša vai bez kļūdām; (b) rezultāti, kurus var iegūt no Pakalpojumu vai Programmatūras izmantošanas, būs efektīvi, precīzi vai uzticami; (c) Pakalpojumu vai Programmatūras kvalitāte atbildīs Jūsu prasībām vai ka (d) jebkādas kļūdas vai trūkumi Pakalpojumos vai Programmatūrā tiks izlaboti.
 
8.2 Mēs jo īpaši neuzņemamies nekādu atbildību ne par kādām darbībām, kas izriet no Jūsu Pakalpojumu vai Programmatūras lietojuma. Jūs varat lietot Pakalpojumus vai Programmatūru un piekļūt tai pēc saviem ieskatiem un uz savu atbildību, un vienīgi Jūs esat atbildīgs par jebkuriem bojājumiem savā datorsistēmā vai datu zudumiem, kas izriet no Pakalpojumu vai Programmatūras lietošanas un piekļuves tai.
 
9. Atbildības ierobežojums.
 
9.1 Ja citādi nav paredzēts Papildu noteikumos, mēs neesam atbildīgi ne Jums, ne citām personām par: (a) jebkādu lietošanas neiespējamību, nemateriālo vērtību, datu vai peļņas zaudējumu, neatkarīgi no to iepriekšējas paredzamības; un (b) jebkādiem īpašiem, nejaušiem, netiešiem, izrietošiem zaudējumiem vai piespriestu sodošu atlīdzību (arī ja esam brīdināti par šāda veida zaudējumu iespējamību), tostarp zaudējumiem, kas (x) radušies lietošanas neiespējamības, datu vai peļņas zaudējuma dēļ, neatkarīgi no to iepriekšējas paredzamības, (y) pamatojas uz jebkuru teorētisku atbildību, tostarp līguma vai apliecinājuma pārkāpumu, nolaidību vai citu kaitniecisku rīcību, vai (z) izriet no jebkuras citas prasības, kas rodas vai ir saistīta ar Jūsu Pakalpojumu vai Programmatūras lietojumu vai piekļuvi tai. Nekas šajos noteikumos neierobežo un neizslēdz mūsu atbildību par smagu nolaidību, mūsu (vai mūsu darbinieku) tīšu pārkāpumu, nāvi vai kaitējumu veselībai.
 
9.2Mūsu kopējā atbildība jebkurā jautājumā, kas izriet no vai ir saistīts ar šiem noteikumiem, aprobežojas ar 100 ASV dolāriem vai kopsummu, ko esat samaksājis par piekļuvi Pakalpojumiem un Programmatūrai trīs mēnešu laikā pirms notikuma, kas izraisīja atbildību, atkarībā no tā, kura summa lielāka. Šis ierobežojums ir spēkā pat tad, ja esam brīdināti par iespējamību, ka atbildība pārsniedz šo summu, un neņemot vērā ierobežoto aizsardzības līdzekļu pamatmērķa neievērošanu.
 
9.3 Šajā sadaļā Nr. 9 minētie ierobežojumi un izņēmumi ir piemērojami tiktāl, ciktāl to atļauj likums.
 
10. Darbības izbeigšana.
 
10.1 Jūsu ierosināta izbeigšana. Jūs varat izbeigt Pakalpojumu izmantošanu jebkurā brīdī. Jūsu konta darbības izbeigšana neatbrīvo Jūs no pienākuma samaksāt jebkādas nesamaksātās maksas.
 
10.2 Mūsu ierosināta izbeigšana. Ja mēs izbeidzam šo noteikumu piemērošanu kādu citu iemeslu dēļ, darīsim visu iespējamo, lai informētu jūs vismaz 30 dienas pirms šīs izbeigšanas, izmantojot Jūsu norādīto e-pasta adresi, un sniegsim norādījumus par to, kā atgūt jūsu saturu. Ja vien Papildu noteikumos nav noteikta cita kārtība, mēs jebkurā brīdī varam izbeigt jūsu tiesības izmantot un piekļūt Pakalpojumiem vai Programmatūrai, ja:
 
(a) Jūs esat pārkāpis jebkuru šo noteikumu punktu (vai esat rīkojies veidā, kas nepārprotami liecina, ka neplānojat ievērot šos noteikumus vai neesat spējīgs to darīt);
 
(b) Jūs neesat laikus samaksājis maksu par Programmatūru vai Pakalpojumiem, ja tāda ir;
 
(c) mums ir pienākums tā rīkoties saskaņā ar normatīvajiem aktiem (piemēram, ja Pakalpojumu vai Programmatūras sniegšana Jums ir vai kļūst nelikumīga);
 
(d) mēs pieņemam lēmumu pilnībā vai daļēji pārtraukt sniegt Pakalpojumus vai Programmatūru (piemēram, ja mums normatīvo aktu dēļ kļūst nepraktiski turpināt sniegt Pakalpojumus Jūsu reģionā) vai
 
(e) Jūsu bezmaksas konts ilgstoši nav izmantots.
 
10.3 Grupas administratora ierosināta izbeigšana. Pakalpojuma, piemēram, „Creative Cloud grupai”, grupas administrators var jebkurā laikā pārtraukt lietotāja piekļuvi Pakalpojumam. Ja grupas administrators pārtrauc Jums piekļuvi, Jūs vairs nevarat piekļūt saturam, kuru Jūs vai citi grupas lietotāji koplieto koplietošanas darbavietā minētajā Pakalpojumā.
 
10.4 Juridiskā. Spēkā esība Iestājoties šo noteikumu termiņam vai izbeidzot to darbību, juridiski paliek spēkā visas Jūsu piešķirtās pastāvīgās licences, Jūsu pienākumi atlīdzināt zaudējumus, mūsu atrunas par garantijām vai atbildības ierobežojumi un noteikumi par strīdu izšķiršanu, kas izklāstīti šajos noteikumos. Iestājoties Pakalpojumu termiņam vai izbeidzot tos, Programmatūra daļēji vai pilnībā var pārtraukt darboties bez iepriekšēja brīdinājuma.
 
11. Izmeklēšana.
 
11.1 Skrīnings. Mēs nepārlūkojam visu saturu, kas augšupielādēts Pakalpojumos, taču mums ir tiesības izmantot pieejamās tehnoloģijas vai procesus, lai konstatētu noteikta veida nelikumīgu saturu (piemēram, bērnu pornogrāfiju) vai citu aizskarošu saturu vai rīcību (piemēram, rīcības modeļiem, kas liecina par surogātpastu vai pikšķerēšanu, vai atslēgvārdiem, kas liecina, ka pieaugušajiem domāts saturs ievietots ārpus pieaugušo satura sliekšņa).
 
11.2 Izpaušana. Mēs varam piekļūt vai izpaust informāciju par Jums vai Jūsu Pakalpojumu lietojumu, (a) ja to paredz likums (piemēram, ja saņemam derīgu tiesas pavēsti vai kratīšanas orderi); (b) atbildot uz Jūsu lūgumu sniegt klienta apkalpošanas atbalstu; vai (c) ja uzskatām, ka ir nepieciešams aizsargāt mūsu, mūsu lietotāju vai sabiedrības tiesības, īpašumu vai personisko drošību.
 
12. Eksporta kontroles normatīvie akti.
 
Uz Programmatūru, Pakalpojumiem, saturu un Jūsu Programmatūras, Pakalpojumu un satura lietojumu attiecas ASV un starptautiskie tiesību akti, ierobežojumi un noteikumi, kas var regulēt Programmatūras, Pakalpojumu un satura importu, eksportu un lietošanu. Jūs piekrītat ievērot visus likumus, ierobežojumus un noteikumus.
 
13. Strīdu risināšana.
 
13.1 Procedūra. Jūs piekrītat, ka jebkurus radušos iebildumus vai domstarpības vispirms centīsieties risināt neformāli, sazinoties ar mums. Ja domstarpības nav atrisinātas 30 dienu laikā no iesniegšanas, Jums vai „Adobe” jebkuri prasījumi, kas saistīti ar šiem noteikumiem, Pakalpojumiem vai Programmatūru jārisina šķīrējtiesas procesā ar galīgu un saistošu nolēmumu, izņemot prasības iesniegšanu iztiesāšanai kā maza apmēra prasību, ja Jūsu prasība tam atbilst.
 
13.2 Noteikumi. Ja esat Amerikas Savienoto Valstu rezidents, šķīrējtiesas procesu organizēs „JAMS” Santaklāras apgabalā Kalifornijā saskaņā ar visaptverošajiem Šķīrējtiesas noteikumiem un procesuālo kārtību. Ja esat Austrālijas, Jaunzēlandes, Japānas, kontinentālās Ķīnas, Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabala, Makao Īpašās Pārvaldes Apgabala, Taivānas, Dienvidkorejas, Indijas, Šrilankas, Bangladešas, Nepālas vai Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas dalībvalsts (ASEAN) rezidents, šķīrējtiesas procesu veiks Singapūras Starptautiskais Šķīrējtiesu centrs (SIAC) Singapūrā saskaņā ar savu Šķīrējtiesas procesa reglamentu, kura noteikumi šajā sadaļā tiek ietverti ar atsaucēm uz tiem. Citos gadījumos šķīrējtiesas procesu veiks Londonas Starptautiskā šķīrējtiesa Londonā saskaņā ar LCIA šķīrējtiesas procesa noteikumiem. Strīdu izskatīs viens šķīrējtiesnesis, ko kopīgi iecelsiet jūs un „Adobe”. Šķīrējtiesas process notiks angļu valodā, bet ikvienam lieciniekam, kura dzimtā valoda nav angļu, ir tiesības liecināt šā liecinieka dzimtajā valodā ar sinhrono tulkojumu angļu valodā (kura izmaksas sedz puse, kas izsaukusi liecinieku). Pieņemtais lēmums var tikt iesniegts un būs izpildāms jebkurā kompetentas jurisdikcijas tiesā, kam ir jurisdikcija pār pusēm.
 
13.3 Kolektīvo prasību nepieļaujamība. Jums ir tiesības risināt strīdus ar mums tikai individuāli, un Jums nav tiesību iesniegt prasību kā prasītājam vai kolektīvajam prasītājam kolektīvajā, apvienotajā vai pilnvaroto prasībā. 
 
13.4 Pagaidu aizsardzības līdzekļi. Neievērojot iepriekš minēto, gadījumā, ja Jūs vai kāds cits bez atļaujas piekļūst Pakalpojumiem vai saturam vai izmanto tos, pārkāpjot Noteikumus, Jūs piekrītat, ka mums ir tiesības vērsties tiesā ar lūgumu piemērot tiesiskās aizsardzības līdzekli (vai līdzīgu steidzama juridiska risinājuma līdzekli) jebkurā jurisdikcijā.
 
14. Atbilstība licencēm.
 
Ja esat komersants, sabiedrība vai organizācija, mēs drīkstam ne biežāk kā vienu reizi 12 mēnešos, par to informējot Jūs septiņas (7) dienas iepriekš, norīkot savus darbiniekus vai revidentu kā neatkarīgu trešo personu, kam ir pienākums ievērot konfidencialitāti, lai pārbaudītu (ieskaitot personisku pārbaudi, elektronisku pārbaudi vai abas minētās pārbaudes) Jūsu dokumentāciju, sistēmas un telpas ar mērķi pārliecināties, ka jebkuru un visu Programmatūras vai Pakalpojumu uzstādīšana un lietošanas atbilst derīgām mūsu izdotām licencēm. Turklāt Jūs 30 dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegsiet mums visus pieprasītos dokumentus un informāciju, lai mēs varētu pārliecināties, ka jebkādu un visu Programmatūras un Pakalpojumu uzstādīšana un lietojums atbilst derīgām Jums izdotām licencēm. Ja pārbaude atklās nepilnības Programmatūras vai Pakalpojumu licencēs, Jūs nekavējoties iegādāsieties visas nepieciešamās licences, abonementus un jebkādu nepieciešamu papildu uzturēšanu un atbalstu. Ja nesamaksātā summa pārsniegs 5% maksājamās licences maksas vērtības, Jūs samaksāsiet mums arī pamatotu maksu par pārbaudes veikšanu.
 
15. Modificēšana.
 
Mums ir tiesības grozīt šos noteikumus vai jebkurus citus noteikumus, kas attiecas uz kādu Pakalpojumu vai Programmatūru, piemēram, lai atspoguļotu izmaiņas normatīvajos aktos vai izmaiņas mūsu Pakalpojumos vai Programmatūrā. Jums ar šiem noteikumiem regulāri jāiepazīstas. Paziņojumus par izmaiņām šajos noteikumos publicēsim šajā lapā. Paziņojumus par izmaiņām papildu noteikumos publicēsim attiecīgajā Pakalpojumā vai Programmatūrā. Turpinot lietot Pakalpojumus vai Programmatūru vai piekļūstot tiem pēc grozījumu stāšanās spēkā, Jūs piekrītat, ka Jums ir saistoši grozītie noteikumi.
 
16. Pārējie noteikumi.
 
16.1 Redakcija angļu valodā. Šo noteikumu iztulkošanai vai izskaidrošanai izmanto to redakciju angļu valodā.
 
16.2 PaziņojumiAdobe.” Jūs varat sūtīt mums paziņojumus uz šādu adresi: Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110_2704, ASV. General Counsel.
 
16.3 Paziņojumi. Jums Mēs varam Jūs informēt, izmantojot e-pastu, pastu, publicējot informāciju Pakalpojumos vai izmantojot citus likumīgus līdzekļus.
 
16.4 Līguma kopums. Noteikumi veido pilnīgu vienošanos starp Jums un mums par Jūsu piekļuvi Pakalpojumiem un Programmatūrai un aizstāj jebkādu iepriekšējo vienošanos starp Jums un mums par Pakalpojumiem.
 
16.5 Tiesību nenodošana. Jūs nedrīkstat ne pilnībā, ne arī daļēji piešķirt vai kā citādi nodot tālāk šos noteikumus vai savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem bez mūsu rakstiskas piekrišanas, un jebkurš šāds mēģinājums būs spēkā neesošs. Mums ir tiesības nodot trešajām personām savas tiesības saskaņā ar šiem noteikumiem.
 
16.6 Atsevišķu noteikumu spēkā esība. Ja kāds noteikums nav izpildāms, šā noteikuma neizpildāmība neietekmēs nevienu citu noteikumu.
 
16.7 Neatteikšanās no tiesībām. Ja neizpildām vai neatsaucamies uz kādu no šiem noteikumiem, tas nenozīmē atteikšanos no attiecīgā punkta.
 
17. DMCA
 
Mēs cienām citu personu Intelektuālā īpašuma tiesības un sagaidām, ka arī mūsu lietotāji rīkosies tāpat. Mēs reaģēsim uz nepārprotamu informāciju par autortiesību pārkāpumiem saskaņā ar Digitālās tūkstošgades autortiesību aktu. Vairāk par „Adobe” intelektuālā īpašuma aizskārumu izbeigšanas politiku un praksi varat uzzināt šeit: http://www.adobe.com/lv/legal/dmca.html.
 
„Adobe Systems Incorporated”: 345 Park Avenue, Sanhosē (San Jose), Kalifornija, 95110-2704
 
„Adobe Systems Software Ireland Limited”: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
 
Adobe_General_Terms_of_Use-lv_LV-20160616_2200