Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen fra 16. oktober 2012 i sin helhed.

Disse vilkår dækker din brug af vores websted eller tjenester såsom Creative Cloud (samlet benævnt “tjenester”) og softwaren, som vi inkluderer som en del af tjenesterne, inklusive alle applikationer, indholdsfiler (defineret nedenfor), scripts, instruktionssæt, og al relateret dokumentation (benævnt “software” under ét). Ved at bruge tjenesterne eller softwaren, accepterer du disse vilkår. Hvis du har indgået en anden aftale med os mht. specifikke tjenester eller software, vil vilkårene i den pågældende aftale have forrang, hvis de er i modstrid med disse vilkår. Som omtalt i detaljer i afsnit 3 nedenfor beholder du alle rettigheder til og ejerskaber af dit indhold, som du stiller til rådighed via tjenesterne.
 
1. Sådan fungerer nærværende aftale.

1.1 Lovvalg. Hvis du bor i Nordamerika, har du med Adobe Systems Incorporated (en virksomhed i USA) at gøre, og tjenesterne og softwaren er underlagt lovene i Californien i USA. Hvis du bor uden for Nordamerika, har du med Adobe Systems Software Ireland Limited at gøre, og tjenesterne og softwaren er underlagt lovene i Irland. Du kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen. Vi forsøger ikke at begrænse disse rettigheder i det omfang, det er forbudt i henhold til lovgivningen.
 
1.2 Berettigelse. Du må kun bruge tjenesterne, hvis du (a) er over 13 år gammel og (b) ifølge loven har tilladelse til at indgå en bindende kontrakt.
 
1.3 Beskyttelse af personlige oplysninger. Politikken om beskyttelse af personlige oplysninger på http://www.adobe.com/go/privacy_dk gælder for alle personlige oplysninger, du udleverer til os. Ved at bruge tjenesterne eller softwaren, accepterer du vilkårene i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger.
 
1.4 Adgang. Der er adgang til sider, der beskriver tjenesterne, fra hele verden, men det betyder ikke, at alle tjenester eller tjenestefunktioner vil stå til rådighed i dit land, eller at brugergenereret indhold, som der er adgang til via tjenesterne, er lovligt i dit land. Vi forbeholder os retten til at blokere for adgangen til visse tjenester (eller visse tjenestefunktioner eller indhold) i visse lande. Det er dit ansvar at sørge for, at din brug af tjenesterne er tilladt, der hvor du bruger dem. Tjenesterne stilles ikke til rådighed på alle sprog.
 
1.5 Software. Softwaren er udelukkende givet i licens, ikke solgt i overensstemmelse med disse vilkår.
 
1.6 Yderligere vilkår. Nogle tjenester og nogen software er også underlagt de yderligere vilkår, der er beskrevet nedenfor (benævnt “yderligere vilkår”). Vi forbeholder os retten til at tilføje nye yderligere vilkår til enhver tid.
1.7 Rangfølge. Hvis der er uoverensstemmelse mellem vilkårene i denne aftale og de yderligere vilkår, har de yderligere vilkår forrang i forbindelse med den pågældende tjeneste eller software.
 
1.8 Ændringer. Vi forbeholder os retten til at ændre eller afbryde tjenesterne, softwaren eller enhver del heraf eller funktioner heri, uden ansvar over for dig eller nogen anden. Vi vil dog gøre rimelige bestræbelser på at underrette dig, inden vi foretager ændringen. Vi vil også give dig rimelig tid til at downloade dit indhold. Hvis vi afbryder en tjeneste fuldstændigt, vil vi give dig en pro rata-refusion af de forudbetalte gebyrer for den ubrugte del af tjenesten.
 
2. Brug af tjenesten.
 
2.1 Licens. Hvis du overholder disse vilkår og loven, har du tilladelse til at opnå adgang til og bruge tjenesterne.
 
2.2 Adobes immaterielle rettigheder. Vi (og vores licensgivere) vil fortsat være eneejere af alle rettigheder, titler og interesser i tjenesterne og softwaren. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke er givet under disse vilkår.
 
2.3 Lager. Når tjenester tilbyder lagring, anbefaler vi, at du fortsat sikkerhedskopierer dit indhold med jævne mellemrum. Vi kan stille rimelige tekniske begrænsninger til dit indhold, f.eks. begrænsninger af filstørrelser, lagerplads, behandlingskapacitet og andre tekniske begrænsninger. Vi kan standse din brug af tjenesterne, indtil du ligger inden for begrænsningen for lagringspladsen, der er tilknyttet din konto.
 
2.4 Brugergenereret indhold. Vi kan stille brugergenereret indhold fra vores brugere til rådighed. Hvis du bruger vores tjenester, kan du måske at støde på indhold, som du finder stødende eller chokerende. Dit eneste middel mod dette er at holde op med at se på indholdet. Du vil i nogle tilfælde også kunne klikke på knappen Rapportér for at underrette os om indholdet.
 
3. Dit indhold.
 
3.1 Ejerskab. Du bevarer enhver ret til og ejerskab af dit indhold. Vi gør ikke krav på ejerskabet af dit indhold.
 
3.2 Licenser til dit indhold for at kunne bruge tjenesterne. Vi kræver visse licenser fra dig til dit indhold for at kunne betjene og stille tjenesterne til rådighed. Når du uploader indhold til tjenesterne, giver du os en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royalty-fri licens, der kan videregives og overdrages, til at bruge, reproducere, vise offentligt, distribuere, modificere (f.eks. for at fremvise dit indhold bedre), udføre offentligt og oversætte indholdet efter behov som respons på brugerdrevne handlinger (f.eks. når du vælger at opbevare dit indhold privat eller dele det med andre). Denne licens har kun til formål at hjælpe driften og forbedringen af tjenesterne.
 
3.3 Vores adgang. Vi vil ikke tilgå, se eller lytte til noget af dit indhold, bortset fra det, der med rimelighed er nødvendigt for at levere tjenesterne. Handlinger, der med rimelighed er nødvendige for at levere tjenesterne, kan omfatte (men er ikke begrænset til) (a) besvarelse af supporthenvendelser; (b) registrering, forebyggelse eller andre handlinger ifm. svindel, sikkerhedsproblemer, ulovlige handlinger eller tekniske problemer; og (c) håndhævelse af disse vilkår.
 
3.4 Deling af dit indhold.
 
(a) Deling. Nogle tjenester vil muligvis omfatte funktioner, der gør det muligt at dele indholdet med andre brugere eller offentliggøre det. “Dele” betyder at e-maile, sende, overføre, uploade eller på anden måde stille noget til rådighed (enten for os eller andre brugere) gennem brug af tjenesterne. Andre brugere kan bruge, kopiere, ændre eller dele dit indhold på mange måder. Overvej nøje, hvad du vælger at dele eller offentliggøre, da du er eneansvarlig for det indhold, du deler.
 
(b) Adgangsniveau. Vi overvåger eller regulerer ikke, hvad andre gør med dit indhold. Du har ansvar for at fastlægge dit indholds begrænsninger og for at vælge et passende adgangsniveau til dit indhold. Hvis du ikke anvender et passende adgangsniveau til dit indhold, kan systemet automatisk vælge den indstilling, der giver flest tilladelser. Det er dit ansvar at meddele andre bruger, hvordan dit indhold må deles og justere indstillingerne for adgang til og deling af dit indhold.
 
(c) Kommentarer. Tjenesterne kan give dig mulighed for at kommentere på indhold. Kommentarerne er ikke anonyme og kan ses af andre brugere. Dine kommentarer kan slettes af dig, andre brugere eller os.
 
3.5 Licensens ophør. Du kan til enhver tid tilbagekalde licensen til dit indhold og bringe vores rettigheder til ophør ved at fjerne dit indhold fra tjenesten. Vi kan dog muligvis stadig være i besiddelse af nogle kopier af dit indhold som en del af vores rutinemæssige sikkerhedskopieringer.
 
3.6 Feedback. Du er ikke forpligtet til at forsyne os med ideer eller forslag (“Feedback”). Hvis du dog vælger at sende os feedback, giver du os en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royalty-fri licens, der kan videregives i licens og overføres, til at bruge, reproducere, vise offentligt, distribuere, ændre og udføre feedbacken offentligt.
 
3.7 Kontoinformation.
 
Du har ansvaret for alle aktiviteter, der foregår via din konto Du skal omgående kontakte Kundesupport, hvis du bliver opmærksom på uautoriseret brug af din konto. Du må ikke (a) dele dine kontooplysninger (undtagen med en autoriseret kontoadministrator) eller (b) bruge en anden persons konto. Din kontoadministrator må bruge dine kontoinformationer til at administrere din brug og adgang til tjenesterne.
 
4. Brug af software.
 
4.1 Abonnementsbaseret softwarelicens.
 
Hvis vi tilbyder dig softwaren som en del af dit abonnement på tjenesterne, tildeler vi dig, såfremt du overholder disse vilkår, en ikke-eksklusiv licens til at installere og bruge softwaren: (a) i territoriet, (b) så længe dit abonnement er gyldigt og (c) i henhold til disse vilkår og relateret dokumentation, der følger med til softwaren. “Territorium” dækker over hele verden med undtagelse af lande, som USA har pålagt embargo og lande, hvor du har forbud mod at bruge softwaren eller tjenesterne. Du må aktivere softwaren på maksimalt to enheder (eller virtuelle maskiner) ad gangen, hvis disse aktiveringer er knyttet til det samme Adobe-id tilhørende samme person, medmindre andet er nævnt på http://www.adobe.com/go/activation_dk. Du må dog ikke bruge softwaren på disse enheder samtidigt.
 
4.2 Enhedsbaseret softwarelicens. Hvis du har købt en softwarelicens baseret på et antal enheder (hvis du f.eks. har købt Creative Cloud til studerende), gælder dette afsnit 4.2:
 
(a) Licens. Såfremt du overholder disse vilkår og licensens omfang beskrevet i dokumentationen, der følger med softwaren, tildeler vi dig en ikke-eksklusiv licens til at installere og bruge softwaren: (1) i territoriet, (2) så længe licensen er gyldig (3) inden for licensens omfang og (4) i henhold til disse vilkår og relateret dokumentation, der følger med softwaren.
 
(b) Distribution fra en server. Hvis der gives tilladelse til det i et licensdokument mellem os og dig, må du overføre en kopi af softwaren til en filserver på dit intranet med det formål at downloade og installere softwaren på computere på det samme intranet. “Intranet” dækker over et privat, ejet netværk, som du og dine autoriserede medarbejdere og leverandører har adgang til. Intranet omfatter ikke nogen dele af internettet, netværksgrupper, der stilles til rådighed for leverandører, forhandlere eller tjenesteudbydere, eller netværksgrupper, der er offentligt tilgængelige (f.eks. medlemskabs- eller abonnementsbaserede grupper, foreninger og lignende organisationer).
 
4.3 Generel licens. Hvis softwaren tilbydes som en del af tjenesterne uden begrænsninger i form af abonnement eller antal enheder, tildeler vi dig, såfremt du overholder disse vilkår, en ikke-eksklusiv licens til at installere og bruge softwaren: (a) i territoriet, (b) med det formål at bruge og få adgang til tjenesterne og (c) i henhold til disse vilkår og relateret dokumentation, der følger med softwaren.
 
4.4 Andre licenstyper.
 
(a) Evalueringsversion. Vi kan give softwaren eller tjenesterne klassifikationerne “prøve”, “evaluering”, “ikke beregnet til videresalg” eller andre lignende klassifikationer (herefter benævnt “evalueringsversion”). Du må kun installere og bruge evalueringsversionen i løbet af evalueringsperioden og kun til evalueringsformål. Du må ikke bruge nogen materialer, du har produceret med evalueringsversionen, til kommercielle formål.
 
(b) Pre-release-version. Vi kan give softwaren eller tjenesterne klassifikationerne “pre-release-version” eller “betaversion” (herefter benævnt “pre-release-version”). En pre-release-version repræsenterer ikke det endelige produkt og kan indeholde fejl, som kan medføre systemfejl eller andre fejl samt tab af data. Vi forbeholder os retten til at undlade at udgive pre-release-versionen kommercielt. Du skal omgående holde op med at bruge pre-release-versionen og destruere alle kopier af pre-release-versionen, hvis vi beder dig om det, eller hvis vi udgiver en kommerciel version, der erstatter pre-release-versionen. Enhver separat aftale, vi indgår med dig, og som dækker pre-release-versionen, vil gå forud for dette afsnit.
 
(c) Studieversion. Hvis vi bestemmer, at softwaren eller tjenesten er en version beregnet til studerende (herefter benævnt “studieversion”), må du kun bruge studieversionen, såfremt du er berettiget til det i henhold til kravene angivet på http://www.adobe.com/go/edu_purchasing_dk. Du må kun installere og bruge studieversionen i det land, hvor du har berettigelse som studerende. Hvis du bor i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, henviser ordet “land” i foregående sætning til Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
 
(d) Indholdsfiler. “Indholdsfiler” betegner eksempelfiler stillet til rådighed af Adobe – f.eks. arkivbilleder eller lyde. Medmindre andet er anført i dokumentationen eller andre licenser, der vedrører de specifikke indholdsfiler, må du bruge, vise, ændre, reproducere og distribuere alle indholdsfilerne. Du må dog ikke distribuere indholdsfiler separat, dvs. under forhold hvor indholdsfiler udgør den primære værdi i det produkt, der distribueres, og du må ikke gøre krav på varemærkerettigheder til indholdsfiler eller til værker, der er afledt af indholdsfilerne.
 
(e) Software Development Kit. Hvis softwaren indeholder et software development kit (herefter benævnt “SDK”), der ikke er underlagt en separat licensaftale, må du bruge det pågældende SDK til at udvikle programmer, der fungerer med softwaren (herefter benævnt “udviklerprogram”). SDK’et kan indeholde kildekode til implementeringseksempler (herefter benævnt “kildekode”), runtime-komponenter eller biblioteker, der kan inkluderes i udviklerprogrammet for at sikre, at at dette fungerer korrekt med softwaren. Du må kun bruge SDK’et med henblik på intern udvikling af udviklerprogrammer, og du må kun videredistribuere kildekoden, runtime-komponenter og biblioteker indeholdt i SDK’et, hvis det er nødvendigt for at implementere SDK’et ordentligt i udviklerprogrammet. Du skal skadesløsholde os for enhver form for tab, skader, krav og sagsanlæg, herunder advokatsalærer, der opstår som følge af din brug af SDK’et. Hvis der forefindes en separat licensaftale for et SDK, vil denne gå forud for dette afsnit.
 
4.5 Begrænsninger og krav.
 
(a) Oplysninger om ejendomsret. Du skal sikre, at enhver tilladt kopi af softwaren, som du fremstiller, indeholder de samme meddelelser om ophavsret og ejendomsret, som fremgår af eller i softwaren.
 
(b) Begrænsninger. Medmindre det tillades ifølge disse vilkår, må du ikke:
 
(1) ændre, overføre, tilpasse eller oversætte softwaren;
 
(2) foretage reverse engineering af, dekompilere, demontere eller på anden vis forsøge at afsløre softwarens kildekode;
 
(3) bruge eller udbyde softwaren som et servicebureau;
 
(4) (i) omgå tekniske foranstaltninger, der har til hensigt at regulere adgangen til softwaren eller (ii) udvikle, distribuere eller bruge produkter, der omgår de tekniske foranstaltninger, sammen med softwaren; eller
 
(5) udleje, bortlease, sælge, viderelicensere eller overdrage dine rettigheder til softwaren eller tillade, at en del af softwaren kopieres til andre personers enheder. Hvis du køber Creative Cloud for teams eller Creative Cloud til studerende (navngivet bruger), må du angive bestemte brugere, hvis det tillades ifølge den pågældende dokumentation.
 
4.6 Territorium. Hvis du køber mere end én softwarelicens, må du ikke installere eller udrulle softwaren uden for det land, hvor du købte licensen, medmindre det tillades ifølge den volumenlicensaftale, du har indgået med os. Hvis du bor i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, henviser “land” til Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Vi forbeholder os retten til at ophæve den licens, der gives heri, eller ophæve Creative Cloud-medlemskabet eller adgang til tjenesterne, hvis vi mener, at din brug af softwaren eller tjenesterne er i modstrid med dette afsnit.
 
4.7 Aktivering.
 
Softwaren forudsætter muligvis, at du træffer visse foranstaltninger for at aktivere softwaren eller bekræfte dit abonnement. Udeblivende aktivering eller registrering af softwaren, validering af abonnementet eller en afgørelse fra vores side om svigagtig eller uautoriseret brug af softwaren kan medføre reduceret funktionalitet, ikke-funktionsdygtig software eller afbrydelse eller midlertidig ophævelse af abonnementet.
 
5. Brugeradfærd.
 
5.1 Ansvarlig brug. Adobes brugergrupper består ofte af brugere, der forventer en vis grad af høflighed og professionalisme. Du skal bruge tjenesterne på ansvarlig vis.
 
5.2 Misbrug. Du må ikke misbruge tjenesterne eller softwaren. Du må f.eks. ikke:
 
(a) kopiere, ændre, udbyde, viderelicensere eller videresælge tjenesterne;
 
(b) give andre mulighed for eller tilladelse til at bruge tjenesten eller softwaren med dine kontooplysninger;
 
(c) bruge indholdet eller softwaren inkluderet i tjenesterne til at oprette nogen form for database;
 
(d) opnå adgang eller forsøge at opnå adgang til tjenesterne på nogen anden måde end via den grænseflade, vi har stillet til rådighed eller godkendt;
 
(e) omgå adgangs- eller brugsbegrænsninger, der har til hensigt at forhindre specifik brug af tjenesterne;
 
(f) dele indhold eller deltage i adfærd, der bryder andres immaterielle rettigheder.“Immaterialret” omfatter ophavsret, moralske rettigheder, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder, urimelig konkurrence, rettigheder til privatliv, rettigheder til reklame og andre ejendomsrettigheder;
 
(g) dele indhold, som er ulovligt, skadevoldende, truende, nedværdigende, ansvarspådragende, ærekrænkende, bagvaskende, vulgært, uanstændigt, blasfemisk, krænkende for privatlivets fred eller hadefuldt;
 
(h) udgive dig for en anden person eller virksomhed, give urigtige oplysninger eller på anden vis fortie sandheden om dit forhold til en person eller en virksomhed;
 
(i) forsøge at deaktivere, indskrænke eller ødelægge tjenesterne, softwaren eller hardwaren;
 
(j) afbryde, forstyrre eller forhindre andre brugere i deres brug af tjenesterne (f.eks. via forfølgelse, trusler eller chikane, tilskyndelse af andre til at begå vold eller gøre skade på mindreårige på nogen måde);
 
(k) udsende kædebreve, uønsket e-mail, pyramidespil, spam, eller andre uønskede meddelelser;
 
(l) markedsføre eller reklamere for produkter eller tjenester via tjenesterne, medmindre vi har givet dig udtrykkelig tilladelse til det;
 
(m) bruge data-mining eller lignende dataindsamlings- og -udtræksmetoder i forbindelse med tjenester; eller
 
(n) bryde gældende love.
 
6. Gebyrer.
 
Du skal betale alle gældende skatter, afgifter og relevante tredjepartsgebyrer (f.eks. opkaldsgebyrer, gebyrer fra dit mobiltelefonselskab eller din internetudbyder, kreditkortgebyrer eller vekselgebyrer). Vi påtager os ikke noget ansvar for disse gebyrer. Vi forbeholder os retten til at opkræve de gebyrer, du måtte skylde os. Du har ansvaret for alle relaterede opkrævningsomkostninger og -udgifter.
 
7. Dine forpligtelser ifm. garanti og skadesløsholdelse.
 
7.1 Garanti. Ved at uploade dit indhold til tjenesterne, tilkendegiver du, at du har: (a) alle nødvendige licenser og tilladelser til at bruge og dele dit indhold og (b) de nødvendige tilladelser til at tildele licenserne beskrevet i disse vilkår.
 
7.2 Skadesløsholdelse. Du skal skadesløsholde os og vores datterselskaber, tilknyttede selskaber, repræsentanter, agenter, ansatte, partnere og licensgivere i forbindelse med krav, tab eller erstatningskrav inklusive rimelige advokatsalærer som følge af eller i forbindelse med dit indhold, din brug af tjenesterne eller softwaren eller dit brud på disse vilkår.
 
8. Garantifraskrivelse.
 
8.1 Medmindre andet er angivet under Yderligere vilkår, leveres tjenesterne og softwaren “SOM DE(N) ER OG FOREFINDES”. I det omfang det er tilladt ved lov, fraskriver vi os alle garantier, såvel udtrykkelige som underforståede, inklusive underforståede garantier om ikke-krænkelse, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Vi påtager os ingen forpligtelser hvad angår indholdet af tjenesterne. Vi påtager os desuden ikke noget ansvar for, at (a) tjenesterne eller softwaren opfylder dine krav eller kan bruges konstant, uden afbrydelser, rettidigt, sikkert eller fejlfrit, (b) de resultater, der følger af brugen af tjenesterne eller softwaren vil være effektive, nøjagtige eller pålidelige, (c) kvaliteten af tjenesterne eller softwaren lever op til dine forventninger, eller at (d) eventuelle fejl eller defekter i tjenesterne eller softwaren vil blive udbedret.
 
8.2 Vi fraskriver os specifikt ethvert ansvar i forbindelse med handlinger, der opstår som følge af din brug af tjenesterne eller softwaren. Du bruger og opnår adgang til tjenesterne eller softwaren på eget ansvar og egen risiko, og du er eneansvarlig for eventuelle beskadigelser af dit computersystem eller datatab, der måtte følge af brugen af og adgangen til tjenesterne eller softwaren.
 
9. Ansvarsbegrænsning.
 
9.1 Medmindre andet er angivet under Yderligere vilkår, kan vi under ingen omstændigheder holdes ansvarlige over for dig eller andre for specielle, utilsigtede eller indirekte tab eller følgeskader eller erstatning med strafelement (uagtet om vi på forhånd er blevet advaret om muligheden for sådanne skader), herunder (a) som et resultat af tab af brug, data eller fortjeneste, hvad enten dette kunne eller ikke kunne forudses, (b) baseret på en teori om erstatningsansvar, herunder brud på kontrakt eller garantivilkår, forsømmelighed eller anden ansvarspådragende handling eller (c) som følge af andre erstatningskrav, der måtte opstå heraf eller i forbindelse med din brug af eller adgang til tjenesterne eller softwaren. Intet i disse vilkår begrænser eller fritager os for erstatningsansvar ved grov uagtsomhed eller tilsigtet forseelse på vegne af os (eller vores ansatte) eller for død eller personskade.
 
9.2 Vores samlede erstatningsansvar i enhver sag opstået af eller i forbindelse med disse vilkår er begrænset til USD 100 eller det samlede beløb, du har betalt for adgang til tjenesten og softwaren i den 3-måneders periode, der gik forud for hændelsen, der giver anledning til det pågældende erstatningsansvar, alt efter hvad der er størst. Denne begrænsning gælder, selvom vi på forhånd er blevet meddelt muligheden for, at erstatningskravet kan overstige dette beløb og uanset eventuel manglende opfyldelse af grundlæggende misligholdelsesbeføjelse.
 
9.3 Begrænsninger og fraskrivelser i dette afsnit 9 finder anvendelse i det omfang, loven tillader det.
 
10. Opsigelse.
 
10.1 Opsigelse efter eget ønske. Du kan til enhver tid stoppe med at anvende tjenesten. Opsigelsen af din konto fritager dig ikke for nogen forpligtelser til at betale udestående gebyrer.
 
10.2 Opsigelse fra vores side. Hvis vi ophæver disse vilkår af enhver anden årsag end de begrundede, vil vi gøre en rimelig indsats for at informere dig mindst 30 dage forud for annulleringen, på den e-mailadresse, du udleverer til os, med instruktioner om, hvordan du får fat i dit indhold. Medmindre andet er angivet under Yderligere vilkår, kan vi til enhver tid bringe vilkårene til ophør, hvis:
 
(a) du overtræder en hvilken som helst af vilkårenes bestemmelser (eller udviser en adfærd, som klart viser, at du ikke har til hensigt at opfylde eller ikke kan opfylde vilkårene);
 
(b) du ikke foretager rettidig betaling af gebyrer for softwaren eller tjenesterne, hvis relevant;
 
(c) vi er forpligtet dertil ved lov (f.eks. hvis udbydelsen af tjenesterne eller softwaren til dig er eller bliver ulovlig);
 
(d) vi beslutter at afbryde tjenesterne eller softwaren som helhed eller delvist; eller
 
(e) der har været længere tids inaktivitet på din gratis konto.
 
10.3 Opsigelse fra en gruppeadministrators side. Gruppeadministratorer for en tjeneste såsom “Creative Cloud for teams” kan til enhver tid ophæve en brugers adgang til tjenesten. Hvis din gruppeadministrator ophæver din adgang, kan du ikke længere opnå adgang til indhold, som du eller andre brugere af gruppen har delt i et delt arbejdsområde inden for tjenesten.
 
10.4 Fortsat gyldighed. Ved udløbet eller ophævelsen af disse vilkår vil eventuelle permanente licenser, du er blevet tildelt, samt din forpligtelse til skadesløsholdelse, vores garantifraskrivelser eller ansvarsbegrænsninger og bestemmelserne om tvistbilæggelse beskrevet i disse vilkår stadig være gældende. Ved udløb eller ophør af tjenesterne ophører dele af eller al softwaren muligvis med at fungere uden forudgående varsel.
 
11. Undersøgelser.
 
11.1 Screening. Vi kontrollerer ikke alt indhold, der uploades til tjenesterne, men vi vil muligvis bruge forhåndenværende teknologier eller processer til at screene for visse typer ulovligt indhold (f.eks. børneporno) eller andet krænkende indhold eller krænkende adfærd (f.eks. nøgleord eller aktivitetsmønstre der tyder på spam eller phishing).
 
11.2 Afsløring. Vi forbeholder os retten til at opnå adgang til eller afsløre oplysninger om dig eller din brug af tjenesterne, (a) hvis det kræves ved lov (f.eks. hvis vi modtager en gyldig retskendelse eller ransagningskendelse; (b) til at besvare dine henvendelser til kundeservice; eller (c) når vi efter eget skøn finder det nødvendigt for at beskytte vores, vores brugeres eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller personlige sikkerhed.
 
12. Love om eksportkontrol.
 
Softwaren, tjenesterne, indholdet og din brug af disse er underlagt amerikanske og internationale love, restriktioner og bestemmelser, der kan gælde for import, eksport og brug af softwaren, tjenesterne og indholdet. Du accepterer at overholde alle love, restriktioner og bestemmelser.
 
13. Tvistbilæggelse.
 
13.1 Hjemting. Erstatningskrav eller tvister af enhver art, som du måtte have over for os, skal afgøres af (a) en domstol i Santa Clara i staten Californien i USA, hvis tjenesterne er underlagt lovene i staten Californien i USA, eller (b) en domstol i Dublin i Irland hvis tjenesterne er underlagt lovene i Irland. Du accepterer personligt at være underlagt domstolskompetencen på det relevante sted med henblik på retsprocessen i sådanne krav eller tvister. Partnerne frasiger sig FN’s konvention om loven om internationale løsørekøb.
 
13.2 Påbud om afhjælpning. Uanset ovennævnte accepterer du, at vi i tilfælde af din eller andres uautoriserede adgang til eller brug af tjenesterne eller indholdet i modstrid med disse vilkår er berettiget til at søge om afhjælpning eller lempelser (eller en lignende type af hastende retsmidler) i ethvert retsområde.
 
14. Softwarespecifikke vilkår.
 
Dette afsnit gælder for specifik software og specifikke komponenter. Hvis der er nogen uoverensstemmelser mellem dette afsnit og andre afsnit, vil dette afsnit være gældende i forbindelse med de(n) pågældende software eller komponenter.
 
14.1 Skrifttypesoftware. Der gælder følgende, hvis softwaren indeholder skrifttypesoftware (undtagen skrifttyper, der stilles til rådighed under Typekit, der er underlagt egne Yderligere vilkår):
 
(a) Du er berettiget til at stille den/de skrifttype(r), du har brugt til en bestemt fil, til rådighed for et kommerciel trykke- eller andet servicebureau, og servicebureauet er berettiget til at bruge skrifttypen/skrifttyperne til at behandle din fil, forudsat at dette servicebureau har en gyldig licens til at bruge den pågældende skrifttypesoftware.
 
(b) Du er berettiget til at integrere kopier af skrifttypesoftwaren i dine elektroniske dokumenter med det formål at udskrive, se og redigere dokumentet. Ingen andre rettigheder til indlejring er underforståede eller tilladte i henhold til denne aftale.
 
(c) Som en undtagelse fra ovenstående er de skrifttyper, der er angivet på http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_dk, kun inkluderet i softwaren med henblik på drift af softwarens brugergrænseflade og ikke til benyttelse i nogen form for outputfiler. Skrifttyper på denne liste er ikke givet i licens ifølge afsnit 14.1. Du må ikke kopiere, flytte, aktivere, benytte eller tillade, at nogen form for fontadministrationsværktøj anvendes til at kopiere, flytte, aktivere eller benytte skrifttyperne på denne liste i eller sammen med nogen form for softwareapplikation, programmer eller filer bortset fra softwaren.
 
(d) Open-source-skrifttyper. Nogle skrifttyper, som leveres af Adobe med softwaren, kan være open-source-skrifttyper. Din brug af disse open-source-skrifttyper er reguleret af de gældende licensvilkår, som kan ses på http://www.adobe.com/go/font_licensing_dk.
 
14.2 After Effects-gengivelsesprogram. Hvis softwaren indeholder den fulde version af Adobe After Effects, er du berettiget til at installere et ubegrænset antal gengivelsesprogrammer på computere inden for dit intranet, hvis det omfatter mindst én enhed med den fulde version af Adobe After Effects-softwaren installeret. Udtrykket “gengivelsesprogram” betyder en installerbar del af softwaren, der muliggør præsentation af After Effects-projekter, men som ikke kan bruges til at skabe eller ændre i projekterne, og som ikke inkluderer den komplette After Effects-brugergrænseflade.
 
14.3 Acrobat. Hvis softwaren indeholder Acrobat Standard, Acrobat Pro, Acrobat Suite eller bestemte funktioner i softwaren, er dette afsnit 14.3 gældende.
 
(a) Yderligere definitioner.
 
(1) “Udrulle” betyder at levere eller på anden måde, direkte eller indirekte, ved ethvert middel, herunder, men ikke begrænset til, et netværk eller internettet, stille et udvidet dokument til rådighed for en eller flere modtagere.
 
(2) “Udvidet dokument” betyder en PDF-fil, der er manipuleret af softwaren for at gøre det muligt at gemme dokumenter med udfyldte PDF-formularer lokalt.
 
(b) Softwaren indeholder muligvis teknologi, der giver dig mulighed for at udstyre PDF-dokumenter med visse funktioner vha. af en digital signatur (“nøgle”), der er indeholdt i softwaren. Du må ikke tilgå, prøve at få adgang til, kontrollere, deaktivere, fjerne, bruge eller distribuere nøglen uanset formål.
 
(c) For så vidt angår et unikt udvidet dokument må du kun (a) udrulle dette udvidede dokument til et ubegrænset antal modtagere, men du må ikke udtrække data fra mere end 500 tilfælde fra et sådant udvidet dokument (eller enhver papirkopi af dette udvidede dokument), der indeholder data fra en modtager, eller (b) udrulle et udvidet dokument til højst 500 modtagere uden begrænsning af det antal gange, du må udtrække data fra en modtager af det udvidede dokument. Ovennævnte begrænsninger udvides ikke, selvom du erhverver yderligere licenser til at bruge Acrobat Standard, Acrobat Pro eller Adobe Acrobat Suite (de ovennævnte begrænsninger er det samlede antal begrænsninger, uanset hvor mange yderligere licenser til Acrobat Standard, Acrobat Pro eller Adobe Acrobat Suite du har erhvervet). For at undgå tvivlstilfælde hvis du køber et andet Adobe-produkt eller tjeneste, der tillader dig at sende et større antal PDF-filer eller formularer (f.eks. Adobe FormsCentral eller Adobe LiveCycle Reader Extensions), går vilkårene for det pågældende Adobe-produkt eller tjenesten forud for vilkårene i dette afsnit 14.3.
 
(d) Digitale certifikater. Digitale certifikater kan udstedes af tredjeparts certifikatudstedende myndigheder, herunder udbydere af Adobe Certified Document Services (CDS) og udbyderne på Adobe Approved Trust List (herefter samlet benævnt “certifikatudstedende myndigheder”), eller de kan være selvsignerede. Du og den certifikatudstedende myndighed har ansvaret for køb af, brug af og tillid til digitale certifikater. Du er alene ansvarlig for at afgøre, om du vil stole på et certifikat eller ej. Medmindre en separat skriftlig garanti er udstedt til dig af en certifikatudstedende myndighed, bruger du digitale certifikater på egen risiko. Du indvilliger i at holde Adobe skadesløs, hvad angår enhver form for ansvar, tab, retshandlinger, erstatninger eller krav (herunder alle rimelige udgifter, omkostninger og advokatsalærer), som måtte opstå i forbindelse med brugen af eller tilliden til ethvert digitalt certifikat eller en certifikatudstedende myndighed.
 
14.4 Adobe Runtime. Hvis softwaren omfatter Adobe AIR, Adobe Flash Player, Shockwave Player eller Authorware Player (herefter samlet benævnt “Adobe Runtime”), gælder dette afsnit 14.4:
 
(a) Begrænsninger vedrørende Adobe Runtime. Du må ikke bruge Adobe Runtime på en anden enhed end en personlig computer eller med en integreret eller enhedsversion af et operativsystem. Du må for eksempel ikke bruge Adobe Runtimes på en/et (1) mobil enhed, tv-tunerboks, håndholdt enhed, telefon, spillekonsol, tv, dvd-afspiller, mediecenter (undtagen baseret på Windows XP Media Center Edition og senere versioner), elektronisk opslagstavle eller andre former for digitale skilte, internetudstyr eller andet udstyr med internetadgang, PDA, medicinsk udstyr, kontantautomat, telematisk udstyr, spillemaskine, system til automatisering af hjemmet, kiosk, fjernbetjeningsenhed eller anden elektronisk forbrugerenhed, (2) operatørbaseret mobiltelefon, kabel-tv-, satellit-tv- eller antenne-tv-system eller (3) en anden enhed i et lukket system. Der er flere oplysninger om licens til Adobe Runtimes på http://www.adobe.com/go/licensing_dk.
 
(b) Distribution af Adobe Runtime. Du må ikke distribuere Adobe Runtime, medmindre det gøres som en fuldt integreret del af et udviklerprogram, som er oprettet ved brug af softwaren, herunder værktøjerne leveret med softwaren, f.eks. som en del af en applikation, der er pakket til at køre på Apple iOS- eller Android™-operativsystemer. Distribution af den resulterende outputfil eller applikation til udviklere på andre enheder end en pc forudsætter, at du erhverver de relevante licenser, som kan være underlagt yderligere royalties. Du har eneansvaret for at erhverve licenser til andre enheder end pc’er og betale de relevante royalties; vi giver ingen licenser til tredjepartsteknologier til at køre udviklerprogrammer eller outputfiler på andre enheder end pc’er i henhold til disse vilkår. Medmindre andet fremgår af dette afsnit, må du ikke distribuere Adobe Runtime.
 
14.5 Contribute Publishing Services. I henhold til softwareslutbrugerlicensaftalen for Contribute Publishing Services må du ikke oprette forbindelse til Contribute Publishing Services-softwaren, medmindre du har købt en licens til at oprette forbindelse til Contribute Publishing Services-softwaren til alle personer, der skal kunne oprette forbindelse til Contribute Publishing Services-software. Prøveversioner af Adobe Contribute-software må dog gerne installeres og forbindes til Contribute Publishing Services-software i overensstemmelse med softwareslutbrugerlicensaftalen for Contribute Publishing Services.
 
14.6 Adobe Presenter. Hvis Adobe Presenter indgår i softwaren, og du installerer eller bruger Adobe Connect Add-in i forbindelse med brug af softwaren, må du kun installere og bruge Adobe Connect Add-in på en computer og ikke på andre produkter, herunder men ikke begrænset til, internetapparater, tv-tunerbokse, håndholdte enheder, mobiltelefoner eller webpad-enheder. Ydermere må du kun bruge den del af softwaren, der er integreret i en præsentation, i information eller i et indhold genereret ved brug af softwaren (benævnt “Adobe Presenter Run-Time”) sammen med den præsentation, den information eller det indhold, hvori den er integreret. Du må ikke bruge og skal sørge for, at alle licenshavere af præsentationen, informationerne eller indholdet ikke bruger Adobe Presenter Run-Time til andet end som integreret i præsentationen, informationerne eller indholdet. Herudover må du ikke bruge og skal sørge for, at alle licenshavere af præsentationen, informationerne eller indholdet ikke ændrer, foretager reverse engineering af eller adskiller Adobe Presenter Run-Time.
 
14.7 Flash Builder med LiveCycle Data Services Data Management Library. Adobe Flash Builder kan indeholde biblioteket fds.swc. Du må ikke benytte fds.swc til andre formål end dataadministrationsfunktioner på klientsiden og som outputfil i software, som du udvikler, på følgende betingelser: Du må ikke (a) bruge fds.swc til at aktivere associationer eller offline-funktioner i software eller (b) indlejre fds.swc i software, som ligner Adobe LiveCycle Data Services eller BlazeDS. Hvis du ønsker at foretage noget af ovennævnte, skal du anmode os om en separat licens.
 
14.8 Digital Publishing Suite (“DPS”) og InDesign. Hvis softwaren omfatter visse komponenter, der er designet til at fungere med eller tilgå DPS-tjenesterne (herefter benævnt “DPS Desktop Tools”), må du kun installere og bruge DPS Desktop Tools til at (a) oprette eller producere det indhold, der er designet til at blive vist i en Content Viewer (som defineret i brugsvilkårene til DPS, der henvises til det pågældende indhold som “Output”); (b) evaluere og afprøve outputtet og (c), hvor det er muligt, få adgang til og bruge DPS. Medmindre det udtrykkeligt tillades ifølge dette afsnit 14.8, må du ikke vise, distribuere, ændre eller offentligt udføre DPS Desktop Tools.
 
15. Vilkår for specifikke retsområder.
 
Dette afsnit gælder for specifikke retsområder. Hvis der er nogen uoverensstemmelser mellem dette afsnit og andre afsnit, vil dette afsnit være gældende i forbindelse med det pågældende retsområde.
 
15.1 New Zealand. Denne aftale er underlagt “Consumer Guarantees Act” for forbrugere i New Zealand, der anskaffer softwaren til personlig brug eller hjemme- eller husholdningsbrug (ikke til erhverv).
 
15.2 Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
 
(a) Garanti. Hvis du har købt softwaren i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), er du som regel bosiddende i EØS, og du er forbruger (dvs. du bruger softwaren til personlige, ikke-forretningsmæssige formål) er din garantiperiode for softwaren i dette tilfælde den samme som din abonnementsperiode. Vores eneste forpligtelse i forbindelse med ethvert garantikrav og dit eneste retsmiddel under en hvilken som helst garanti er begrænset til, efter vores eget valg, enten support på softwaren baseret på garantikravet, ombytning af softwaren eller – hvis support eller ombytning ikke er mulig – refusion af forudbetalte gebyrer for den ubrugte del af abonnementet på den pågældende software. Desuden: Disse vilkår er gældende for ethvert erstatningskrav du måtte gøre gældende i forbindelse med din brug af softwaren, men vi er dog ansvarlige for direkte tab, som er rimeligt forudsigelige i tilfælde af brud på denne aftale fra vores side. Du skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at undgå og reducere skader, især ved at tage sikkerhedskopier af softwaren og computerdataene.
 
(b) Dekompilering. Intet i disse vilkår begrænser nogen ikke-frafaldelig ret, som du er sikret ved lov, til at dekompilere softwaren. Hvis du for eksempel befinder dig i EU, kan du i henhold til gældende lov have ret til at dekompilere softwaren, hvis det er nødvendigt for, at den kan fungere med et andet softwareprogram, og vi ikke har stillet disse oplysninger til rådighed. I sådanne tilfælde, skal du først bede os skriftligt om at udlevere de nødvendige informationer til at opnå denne tværfunktionalitet. Derudover må dekompileringen kun udføres af dig eller af en person, som har ret til at benytte softwaren på dine vegne. Vi har ret til at kræve rimelige betingelser opfyldt, før informationerne udleveres. Du må kun bruge informationerne, som vi udleverer, eller som du indsamler på egen hånd, til det formål der er beskrevet i dette afsnit. Du må ikke afsløre oplysningerne til tredjeparter eller bruge oplysningerne på en måde, der udgør et brud på vores ophavsret eller ophavsretten tilhørende en af vores licensgivere.
 
15.3 Australien. Hvis du har anskaffet softwaren i Australien, finder følgende bestemmelse anvendelse, uanset modstridende indhold i disse vilkår:
 
BESKED TIL FORBRUGERE I AUSTRALIEN:
 
Vores varer leveres med garantier, der ikke kan udelukkes i henhold til australsk forbrugerlovgivning. Du har ret til ombytning eller tilbagebetaling af købesummen ved væsentlige mangler og til godtgørelse ved alle andre tab eller skader, der er rimeligt forudsigelige. Du har også ret til at få varerne repareret eller ombyttet, hvis varerne ikke er af acceptabel kvalitet, og fejlen ikke udgør en væsentlig fejl.
 
16. Oplysning til slutbrugere i den amerikanske forvaltning.
 
I forbindelse med køb foretaget af den amerikanske forvaltning henviser “software” til kommerciel computersoftware som defineret i FAR 12.212 og er underlagt begrænsede rettigheder som defineret i FAR afsnit 52.227-19 “Commercial Computer Software - Restricted Rights” og DFARS 227.7202, “Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation” alt efter hvad der er gældende og alle senere regler. Enhver brug, ændring, reproduktion, frigivelse, udførelse, fremvisning eller afsløring af softwaren foretaget af den amerikanske forvaltning skal ske i henhold til licensrettighederne og -begrænsningerne beskrevet i disse vilkår.
 
17. Meddelelse om krænkelse af ophavsret.
 
17.1 DMCA. Vi respekterer andres immaterielle ejendomsrettigheder og forventer, at vores brugere gør det samme. Vi vil tage skridt til at anmelde meddelelser om krænkelse af ophavsret i overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”).
 
17.2 Take-Down-meddelelse. Hvis du er af den opfattelse, at ophavsretten til dit arbejde er blevet krænket i forbindelse med tjenesterne, skal du meddele dette via brevpost eller telefax (ikke e-mail eller telefon) til vores copyright-agent (se kontaktoplysningerne nedenfor) og inkludere alle følgende elementer:
 
(a) En fysisk eller digital underskrift af den person, som er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten, der angiveligt er blevet krænket;
 
(b) En beskrivelse af det eller de ophavsretlige arbejder, som er blevet krænket;
 
(c) En beskrivelse af, hvor det indhold, som du hævder, er krænket, befinder sig i tjenesterne;
 
(d) Tilstrækkelige oplysninger til at vi kan kontakte dig, f.eks. en fysisk adresse, telefonnummer og e-mailadresse;
 
(e) En erklæring, som du udfylder, om at du mener, at brugen af det indhold, der er identificeret i din meddelelse, og som der er indgivet klage over, ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller i henhold til lovgivningen; og
 
(f) En erklæring, som du udfylder, om at oplysningerne i din meddelelse er nøjagtige, og at du kan straffes for falsk forklaring, hvis du ikke er ejer af ophavsretten eller er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten.
 
Før du fremsender meddelelsen, skal du overveje, om brugen af det pågældende ophavsretlige materiale er beskyttet af teorien om “rimelig anvendelse”, da du kan blive opkrævet erstatning for sagsomkostninger og advokatsalærer, hvis du anmelder en takedown-meddelelse, og der ikke er tale om en krænkelse. Hvis ikke du er sikker på, om brugen af dit ophavsretlige materiale udgør en krænkelse, skal du kontakte en advokat. Desuden kan du læse det offentligt tilgængelige referencemateriale, som f.eks. det, der findes på det amerikanske websted om copyright eller på www.chillingeffects.org.
 
17.3 Kontrameddelelse. Hvis du mener, at vi har deaktiveret eller fjernet adgangen til dit indhold som følge af en forkert meddelelse om krænkelse af ophavsretten, skal du i henhold til DMCA fremsende en skriftlig meddelelse pr. brevpost eller via telefax (ikke e-mail eller telefon) til vores copyright-agent (se kontaktoplysninger nedenfor), som skal indeholde alle følgende elementer:
 
(a) En fysisk eller digital signatur fra abonnenten;
 
(b) Identifikation af det indhold, der er blevet fjernet fra tjenesterne og placeringen i tjenesterne, hvor indholdet var anbragt, før det blev fjernet;
 
(c) En erklæring, som du udfylder, og som du kan straffes for falsk forklaring for, at du handler i god tro, når du siger, at indholdet er blevet fjernet eller deaktiveret som resultat af en fejl eller forkert identifikation af det pågældende indhold;
 
(d) Tilstrækkelige oplysninger til at vi kan kontakte dig, f.eks. en fysisk adresse, telefonnummer og e-mailadresse; og
 
(e) En erklæring om at du accepterer det retsområde, du tilhører, eller retsområdet for Santa Clara County, Californien hvis du bor i et andet land end USA, at du accepterer assistance fra den person, der gav meddelelsen i henhold til DMCA, undersektion (c)(1)(C), eller agenten til personen.
 
Før du indsender kontrameddelelsen, skal du overveje, om brugen af det pågældende ophavsretlige materialer er krænkende, da du kan blive afkrævet erstatning for sagsomkostninger og advokathonorarer, hvis retten afgør, at din kontrameddelelse er urigtig og misvisende med hensyn til, at indholdet fejlagtigt blev fjernet. Hvis du ikke er sikker på, om brugen af indholdet udgør en krænkelse, skal du kontakte en advokat. Desuden kan du læse det offentligt tilgængelige referencemateriale, som f.eks. det, der findes på www.chillingeffects.org.
 
17.4 Copyright-agent. Vores copyright-agent til meddelelse om krav for krænkelse af ophavsret kan kontaktes som følger:
 
Via brevpost:

Copyright Agent

Adobe Systems Incorporated

601 Townsend Street

San Francisco, CA 94103, USA

Via fax: (415) 7237869

Via e-mail: copyright@adobe.com

Telefonisk: (408) 5364030
 
Copyright-agenten fjerner ikke indhold fra tjenesterne på baggrund af et telefonopkald eller en e-mail vedrørende påstået krænkende indhold, da en gyldig DMCA-meddelelse skal underskrives, under strafmulighed for falsk forklaring, af indehaveren af ophavsretten eller af en person, som er autoriseret til at handle på hans eller hendes vegne. En sådan meddelelse skal indgives via telefax eller brevpost og som yderligere beskrevet i nærværende afsnit. Copyright-agenten skal kun kontaktes, hvis du mener, at dit arbejde er blevet brugt eller kopieret på en sådan måde, at det udgør en krænkelse af ophavsretten, og at en sådan krænkelse sker i tjenesterne. Der vil ikke blive svaret på nogen andre henvendelser til copyright-agenten.
 
18. Overholdelse af licensvilkår.
 
Hvis du er en virksomhed, et selskab eller en organisation, kan vi én gang hver 12. måned og med 7 dages forudgående varsel give vores personale eller en uafhængig tredjepartskontrollant, der er underlagt krav om at bevare fortroligheden, besked på at inspicere dine optegnelser, systemer og anlæg for at bekræfte, at brugen af al software og alle tjenester forgår i overensstemmelse med deres gyldige licenser fra os. Du skal herudover forsyne os med alle optegnelser og oplysninger, som vi anmoder om, for at bekræfte, at installationen og anvendelsen af nogen eller al software og alle tjenester foregår i overensstemmelse med dine gyldige licenser fra os, inden 30 dage efter vores anmodning. Hvis bekræftelsen afslører mangel på licenser til softwaren eller tjenesterne, skal du straks anskaffe de nødvendige licenser, abonnementer og betale for passende vedligeholdelse og support med tilbagevirkende kraft. Hvis de ubetalte gebyrer overstiger 5 % af værdien af de samlede licensgebyrer, skal du også betale os rimelig kompensation for vores omkostninger i forbindelse med vores udførelse af kontrollen.
 
19. Diverse.
 
19.1 Engelsk version. Den engelske version af disse vilkår vil være gældende ved fortolkning eller udlægning af vilkårene.
 
19.2 Meddelelser til Adobe. Du kan sende meddelelser til os på følgende adresse: Adobe Systems, 345 Park Avenue, San Jose, California 951102704, USA, Attention: General Counsel.
 
19.3 Meddelelser til dig. Vi kan sende dig meddelelser pr. e-mail, brevpost, opslag i tjenesterne eller via andre metoder, der er accepteret ifølge loven.
 
19.4 Hele aftalen. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem os og dig med hensyn til din brug af tjenesterne og softwaren, og den erstatter eventuelle tidligere aftaler mellem os og dig vedrørende tjenesterne.
 
19.5 Ikke-overførbarhed. Du må ikke tildele eller på anden vis overføre disse vilkår eller dine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med disse vilkår, hverken fuldstændigt eller delvist, uden vores skriftlige tilladelse hertil. Vi forbeholder os retten til at overføre vores rettigheder i henhold til disse vilkår til en tredjepart.
 
19.6 Uadskillelighed. Hvis et bestemt vilkår ikke kan håndhæves, har det ingen indflydelse på nogen andre vilkår.
 
19.7 Ingen frafaldelse. Hvis vi ikke håndhæver et eller flere af vilkårene i et bestemt afsnit, udgør det ikke en frafaldelse af det pågældende afsnit.
 
20. Meddelelser om tredjepart.
 
20.1 Software fra tredjepart. Softwaren indeholder muligvis software fra tredjepart, der er underlagt yderligere vilkår og betingelser, som kan læses på http://www.adobe.com/go/thirdparty_dk.
 
20.2 AVC-DISTRIBUTION. Nedenstående bemærkning gælder for software med indbygget AVC-funktionalitet til import og eksport: DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS TIL EN FORBRUGER UNDER AVC-PATENTLICENS-PORTEFØLJEN TIL PERSONLIG IKKE-KOMMERCIEL BRUG TIL AT (a) INDKODE VIDEO, DER OVERHOLDER AVC-STANDARDEN (“AVC-VIDEO”), OG/ELLER (b) AFKODE VIDEO, SOM ER BLEVET INDKODET AF EN FORBRUGER UNDER UDØVELSE AF EN PRIVAT IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER BLEV ERHVERVET FRA EN VIDEOLEVERANDØR MED LICENS TIL AT UDBYDE AVC-VIDEO. DER ER IKKE GIVET NOGEN LICENS, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, TIL NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN INDHENTES FRA MPEG LA, L.L.C., SEE http://www.adobe.com/go/mpegla_dk.
 
20.3 MPEG-2-DISTRIBUTION. Nedenstående bemærkning gælder for software med indbygget MPEG-2-funktionalitet til import og eksport: BRUG AF DETTE PRODUKT TIL ANDET END FORBRUGERS PERSONLIGE BRUG, DER PÅ ALLE MÅDER OVERHOLDER MPEG-2-STANDARDEN FOR INDKODNING AF VIDEOINFORMATION FOR PAKKEDE MEDIER, ER UDTRYKKELIGT FORBUDT UDEN EN LICENS UNDER GÆLDENDE PATENTER I MPEG2-PATENTLICENS-PORTEFØLJEN, HVIS LICENS KAN INDHENTES FRA MPEG LA, L.L.C. 250 STEELE STREET, SUITE 300 DENVER, COLORADO 80206, USA.
 
21. Betingelser for applikationsplatforme.
 
21.1 Apple. Hvis Softwaren downloades fra Apple iTunes Application Store, anerkender og accepterer du følgende yderligere vilkår: (a) Apple er ikke ansvarlig for softwaren og dens indhold; (b) din brug af softwaren er begrænset til en licens, der ikke kan overføres, til brug på en iPhone™, iPad™ eller iPod Touch™, som du ejer eller styrer i henhold til brugsbetingelser for Application Store; (c) Apple er på ingen måde forpligtet til at yde vedligeholdelse og support for softwaren; (d) i den udstrækning gældende lovgivning tillader det, har Apple ingen garantiforpligtelser i forbindelse med softwaren, og Adobe er ansvarlig for alle krav, tab, ansvar, erstatninger, udgifter eller omkostninger, der kan henføres til manglende overholdelse af enhver garanti, der gives i denne Aftale; (e) Apple er ikke ansvarlig for krav i forbindelse med softwaren eller dit ejerskab og/eller brug af softwaren, herunder, men ikke begrænset til: (i) produktansvarskrav; (ii) enhver påstand om, at softwaren ikke overholder relevante juridiske krav og (iii) forbrugerbeskyttelseskrav; (f) Apple er ikke ansvarlig for krav fra tredjepart om, at softwaren krænker en tredjeparts immaterielle rettigheder; og (g) Apple og Apples datterselskaber er tredjepartsbegunstigede i denne aftale med hensyn til enhver sådan software, og at Apple har ret til at håndhæve aftalen over for dig som tredjepartsbegunstiget.
 
21.2 Microsoft. Hvis Softwaren downloades fra Windows Phone Apps + Game Store, anerkender og accepterer du følgende yderligere vilkår: (a) du må kun bruge softwaren på op til fem Windows 8-enheder, der er tilknyttet din konto; (b) Microsoft er ikke ansvarlig for softwaren og dens indhold; (c) Microsoft, enhedsproducenter og netværksoperatører er på ingen måde forpligtet til at yde vedligeholdelse og support for softwaren; (d) i den udstrækning gældende lovgivning tillader det, har Microsoft ingen garantiforpligtelser i forbindelse med softwaren, og Adobe er ansvarlig for alle krav, tab, ansvar, erstatninger, udgifter eller omkostninger, der kan henføres til manglende overholdelse af enhver garanti, der gives i denne Aftale; (e) Microsoft er ikke ansvarlig for krav i forbindelse med softwaren eller dit ejerskab og/eller din brug af softwaren, herunder, men ikke begrænset til: (1) produktansvarskrav; (2) enhver påstand om, at softwaren ikke overholder relevante juridiske krav og (3) forbrugerbeskyttelseskrav; og (f) Microsoft er ikke ansvarlig for krav fra tredjepart om, at softwaren krænker en tredjeparts immaterielle rettigheder.

Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA
 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irland
 
Adobe_General_Terms_of_Use-da_DK-20140618_2200