Sist oppdatert 16. juni 2016. Erstatter den tidligere versjonen i sin helhet.
 
Disse vilkårene styrer din bruk av nettstedet eller tjenestene, som f.eks. Creative Cloud (Samlet kalt «Tjenestene») og programvaren som vi inkluderer som en del av Tjenestene, inkludert programmer, innholdsfiler (definert nedenfor), skript, instruksjonspakke og all relatert dokumentasjon (Samlet kalt «Programvaren»). Ved å bruke Tjenestene eller Programvaren godtar du disse vilkårene. Dersom du har inngått en annen avtale med oss om spesifikke Tjenester eller en spesifikk Programvare, styrer vilkårene i den andre avtalen ved eventuelle konflikter med disse vilkårene. Som beskrevet nærmere i avsnitt 3 nedenfor beholder du alle rettigheter og eierskap som du har til ditt innhold som du gjør tilgjengelig gjennom Tjenestene.
 
1. Denne avtalen fungerer som følger.
 
1.1 Lovvalg. Dersom du bor i Nord-Amerika, er din relasjon knyttet til Adobe Systems Incorporated, et amerikansk selskap, og Tjenestene og Programvaren er underlagt lovgivningen i California i USA. Dersom du bor utenfor Nord-Amerika, er din relasjon knyttet til Adobe Systems Software Ireland Limited, og Tjenestene og Programvaren er underlagt lovgivningen i Irland. For kunder i Australia opptrer Adobe Systems Software Ireland Limited som en autorisert agent for Adobe Australia Trading Pty Ltd, og går inn i denne kontrakten som agent for Adobe Australia Trading Pty Ltd. Du kan ha ekstra rettigheter etter loven. Vi ønsker ikke å begrense disse rettighetene der det er forbudt i henhold til gjeldende lov.
 
1.2 Kvalifikasjon. Du kan bare bruke Tjenestene dersom du er (a) over 13 år gammel og (b) tillatt ved lov å inngå en bindende kontrakt.
 
1.3 Personvern. Personvernerklæringen på http://www.adobe.com/go/privacy_no styrer alle personopplysninger du oppgir til oss. Ved å bruke Tjenestene eller Programvaren godtar du vilkårene i Personvernerklæringen.
 
1.4 Bruksdata for skrivebordsprogrammer. Du har muligheten til å dele informasjon med Adobe om hvordan du bruker skrivebordsprogrammer. Dette alternativet er som standard slått av. Denne informasjonen er knyttet til Adobe-kontoen og tillater oss å gi deg en mer personlig opplevelse, og hjelper oss med å forbedre produktkvaliteten og -funksjonene. Du kan endre dine preferanser når som helst på Adobes kontoadministrasjonsside. Hvis du vil lese mer om bruksdata for skrivebordsprogrammer, kan du gå til http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ_no.
 
1.5 Tilgjengelighet. Sider som beskriver Tjenestene, er tilgjengelige globalt, men dette betyr ikke at alle Tjenester eller funksjoner i tjenesten er tilgjengelige i ditt land, eller at brukergenerert innhold som er tilgjengelig via Tjenestene, er lovlig i ditt land. Vi kan hindre tilgang til enkelte Tjenester (eller visse funksjoner eller innholdselementer i tjenesten) i visse land. Det er ditt ansvar å sørge for at din bruk av Tjenestene er lovlig der du bruker dem. Tjenestene er ikke tilgjengelige på alle språk.
 
1.6 Tilleggsvilkår. Noen Tjenester eller Programvarer er også underlagt tilleggsvilkårene nedenfor («Tilleggsvilkår»). Alt innhold som vi gir deg (for eksempel Programvare, SDK, prøver osv.), er lisensiert og ikke solgt til deg, og kan være underlagt Tilleggsvilkår. Nye Tilleggsvilkår kan legges til fra tid til annen.
 
 
 
 
1.7 Gyldighetsrekkefølge. Hvis det oppstår konflikt mellom vilkårene i denne avtalen og Tilleggsvilkårene, skal Tilleggsvilkårene gjelde for den Tjenesten eller Programvaren.
 
1.8 Endring. Vi kan når som helst endre, oppdatere eller stoppe Tjenestene og Programvaren (inkludert tilhørende deler eller funksjoner) uten ansvar overfor deg eller noen andre. Likevel går vi til rimelige skritt for å informere deg før vi gjør endringer. Vi vil også gi deg en rimelig tid til å laste ned innholdet ditt. Dersom vi stopper en Tjeneste i sin helhet, gir vi deg en pro rata refundering for eventuelle ubrukte gebyrer for den aktuelle Tjenesten som du kan ha forhåndsbetalt.
 
2. Bruk av Tjenesten.
 
2.1 Lisens. Forutsatt at du overholder disse vilkårene og loven, kan du få tilgang til og bruke Tjenestene.
 
2.2 Adobes immaterielle rettigheter. Vi (og våre lisensgivere) er den eneste eieren av alle rettigheter, titler og interesse i Tjenestene og Programvaren. Vi forbeholder oss retten til alle rettigheter som ikke er gitt i henhold til disse vilkårene.
 
2.3 Lagring. Når Tjenestene gir lagring, anbefaler vi at du fortsetter med å sikkerhetskopiere innholdet regelmessig. Vi kan opprette rimelige tekniske begrensninger på innholdet, som f.eks. begrensninger på filstørrelse, lagringsplass, prosesskapasitet og andre tekniske begrensninger. Vi kan innstille Tjenestene til du er innenfor lagringsgrensen tilknyttet kontoen din.
 
2.4 Brukergenerert innhold. Vi kan være vert for brukergenerert innhold fra våre brukere. Dersom du bruker Tjenestene våre, kan du komme over innhold du finner støtende eller opprørende. Ditt eneste rettsmiddel er ganske enkelt å stanse visningen av innholdet. Hvis dette er tilgjengelig, kan du også klikke på knappen «Report» (Rapporter) og rapportere innholdet til oss.
 
2.5 Innholdsfiler. «Innholdsfiler» betyr eksempelfiler gitt av Adobe, som magasinbilder eller -lyder. Med mindre annet er konstatert i dokumentasjon eller spesifikke lisenser relatert til Innholdsfilene, kan du bruke, vise, modifisere, reprodusere og distribuere alle Innholdsfiler. Du kan imidlertid ikke distribuere Innholdsfilene på frittstående grunnlag (dvs. der Innholdsfilene utgjør hovedverdien av det produktet som distribueres), og du kan ikke gjøre krav på rettigheter til varemerker i Innholdsfilene eller avledet arbeid fra Innholdsfilene.
 
2.6 Andre lisenstyper.
 
(a) NFR-versjon. Vi kan betegne Programvaren eller Tjenestene som «prøve», «evaluering», «ikke for videresalg» eller med andre lignende betegnelser («NFR-versjon»). Du kan kun installere og bruke NFR-versjonen under perioden, og bare til de formålene vi oppgir sammen med NFR-versjonen. Du må ikke bruke materialet du produserer med NFR-versjonen, til noe annet enn ikke-kommersielle formål.
 
(b) Testversjon. Vi kan betegne Programvaren eller Tjenestene som en test- eller betaversjon («Testversjon»). Testversjonen representerer ikke sluttproduktet og kan inneholde feil som kan føre til systemfeil eller andre feil og datatap. Vi kan velge ikke å utgi kommersielt en Testversjon. Du må umiddelbart stanse bruk av Testversjonen og ødelegge alle kopier av Testversjonen hvis vi ber deg om å gjøre det, eller hvis vi lanserer en kommersiell versjon av Testversjonen. Eventuelle separate avtaler vi inngår med deg angående Testversjonen, erstatter bestemmelsene om Testversjonen som beskrives under dette avsnittet.
 
(c) Undervisningsversjon. Hvis vi angir Programvaren eller Tjenesten til benyttelse av undervisningsbrukere («Undervisningsversjon»), kan du bare bruke Undervisningsversjonen hvis du oppfyller kvalifiseringskravene angitt på http://www.adobe.com/go/edu_purchasing_no. Du kan bare installere og bruke Undervisningsversjonen i det landet hvor du er kvalifisert som en utdanningsbruker. Hvis du bor i EØS-området, betyr ordet «landet» i den foregående setningen hele EØS-området.
 
3. Ditt innhold.
 
3.1 Eierskap. Du beholder alle rettigheter og eierskap for ditt innhold. Vi krever ikke eierskapsrettigheter til ditt innhold.
 
3.2 Lisenser til ditt innhold for å bruke Tjenestene. Vi krever visse lisenser av deg til innholdet ditt for å bruke Tjenestene og gjøre dem lettere for deg å bruke. Når du laster opp innhold til Tjenestene, gir du oss en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royaltyfri, viderelisensierbar og overførbar lisens til å bruke, reprodusere, offentlig vise, distribuere, modifisere (slik at du bedre kan vise frem innholdet ditt, for eksempel), offentlig fremføre og oversette innholdet etter behov som respons på brukerdrevne handlinger (for eksempel når du velger å lagre privat eller dele innholdet ditt med andre). Denne lisensen er kun for det formål å bruke og forbedre Tjenestene.
 
3.3 Vår tilgang. Vi vil kun gå inn på, vise eller lytte til innholdet på begrensede måter. For eksempel, for å utføre Tjenestene, kan vi måtte gå inn på, vise eller lytte til innholdet for å (a) svare på forespørsler om hjelp; (b) oppdage, forhindre eller på annen måte håndtere svindels-, sikkerhets-, ulovlige eller tekniske problemer; og (c) håndheve disse vilkårene. Våre automatiske systemer kan analysere innholdet ved hjelp av teknikker som maskinlæring. Denne analysen kan forekomme når innholdet er sendt, mottatt, eller når det er lagret. Vi kan forbedre Tjenestene basert på denne analysen. Hvis du vil lese mer om maskinlæringen vår, kan du gå til http://www.adobe.com/go/machine_learning_no.
 
3.4 Dele innholdet ditt.
 
(a) Deling. Noen Tjenester kan ha funksjoner som lar deg Dele innholdet ditt med andre brukere eller gjøre det offentlig. «Dele» betyr å sende per e-post, publisere, overføre, laste opp eller på andre måter gjøre materiell tilgjengelig (enten til oss eller andre brukere) gjennom din bruk av Tjenestene. Andre brukere kan bruke, kopiere, endre eller dele innholdet ditt på mange måter. Tenk godt gjennom hva du velger å dele eller offentliggjøre, siden du har eneansvaret for innholdet som du deler.
 
(b) Tilgangsnivå. Vi kommer ikke til å overvåke eller kontrollere hva andre gjør med ditt innhold. Du er ansvarlig for å bestemme begrensningene for innholdet ditt og for å gi innholdet det hensiktsmessige tilgangsnivået. Hvis du ikke velger til et tilgangsnivå for innholdet ditt, kan systemet som standard angi den frieste innstillingen. Det er ditt ansvar å la andre brukere vite hvordan innholdet ditt kan deles og justere innstillingen som er relatert til å få tilgang til eller dele innholdet ditt.
 
(c) Kommentarer. Tjenestene kan gi deg tillatelse til å kommentere innhold. Kommentarer er ikke anonyme og kan leses av andre brukere. Dine kommentarer kan slettes av deg, andre brukere eller oss.
 
3.5 Oppsigelse av lisens. Du kan når som helst annullere denne lisensen til innholdet ditt og si opp rettighetene dine ved å fjerne innholdet ditt fra Tjenesten. Noen kopier av innholdet ditt kan imidlertid oppbevares som en del av vår regelmessige sikkerhetskopiering.
 
3.6 Tilbakemelding. Du er ikke forpliktet til å gi oss ideer, råd eller forslag («Tilbakemelding»). Hvis du imidlertid gir oss Tilbakemelding, så gir du oss en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royaltyfri lisens som er viderelisensierbar og overførbar, til å lage, bruke, selge, få laget, tilby å selge, importere, reprodusere, offentlig vise, distribuere, modifisere og offentlig fremføre Tilbakemeldingen.
 
3.7 Selge innholdet ditt. Vi kan gi deg tillatelse til å lisensiere innholdet ditt til andre brukere gjennom våre Tjenester. Hvis det er tilgjengelig, kan du velge å lisensiere innholdet ditt gjennom oss i henhold til en separat avtale, eller direkte til andre brukere i henhold til en avtale mellom deg og kjøperen.
 
4. Kontoinformasjon.
 
Du er ansvarlig for all aktivitet som forekommer via kontoen din. Du må umiddelbart varsle kundestøtten hvis du blir oppmerksom på noen uautorisert bruk av din konto. Du kan ikke (a) dele din kontoinformasjon (unntatt med en autorisert kontoadministrator) eller (b) bruke en annen persons konto. Kontoadministratoren din kan bruke din kontoinformasjon til å styre din bruk og tilgang til Tjenestene.
 
5. Brukeratferd.
 
5.1 Ansvarlig bruk. Adobe-fellesskapene består ofte av brukere som forventer en viss grad av høflighet og profesjonalitet. Du må bruke Tjenestene ansvarlig.
 
5.2 Misbruk. Du må ikke misbruke Tjenestene, Programvaren eller innhold som vi leverer til deg som en del av Tjenestene. For eksempel må du ikke:
 
(a) kopiere, endre, være vert for, streame, viderelisensiere eller videreselge Tjenestene, Programvaren eller noe innhold;
 
(b) gjøre det mulig for eller tillate andre å bruke Tjenesten, Programvaren eller innhold ved hjelp av din kontoinformasjon;
 
(c) bruke innholdet eller Programvaren som er inkludert i Tjenestene, til å lage noen form for database;
 
(d) få tilgang til eller forsøke å få tilgang til Tjenestene på andre måter enn via grensesnittet som vi har levert eller autorisert;
 
(e) omgå eventuelle restriksjoner på tilgang eller bruk som er iverksatt for å forhindre en bestemt bruk av Tjenestene;
 
(f) dele innhold eller delta i atferd som krenker andres immaterielle rettigheter («Immaterielle rettigheter» betyr opphavsrett, ideelle rettigheter, varemerke, produktutseende, patent, bedriftshemmelighet, utilbørlig konkurranse, personvernrett, publisitetsrett og eventuelle andre eiendomsretter);
 
(g) laste opp eller dele noe innhold som er ulovlig, skadelig, truende, grovt, rettsstridig, ærekrenkende, injurierende, vulgært, uanstendig, blasfemisk, krenkende mot andres personvern eller hatsk;
 
(h) etterligne noen person eller enhet eller urettmessig meddele eller på annen måte gi uriktig framstilling av din tilknytning til en person eller enhet;
 
(i) forsøke å deaktivere, svekke eller ødelegge Tjenestene, programvare eller maskinvare;
 
(j) forstyrre, påvirke eller hindre noen andre brukere i å bruke Tjenestene (for eksempel ved å forfølge, true eller trakassere andre, oppfordre andre til å begå vold eller skade mindreårige på noen måte);
 
(k) delta i kjedebrev, søppel-e-post, pyramidesystemer, spamming eller andre uoppfordrede meldinger;
 
(l) plassere annonser for noen produkter eller tjenester i Tjenestene unntatt med vår skriftlige godkjenning;
 
(m) bruke noen datautvinning eller lignende metoder for datasamling og -ekstrahering i forbindelse med Tjenestene; eller
 
(n) bryte gjeldende lov.
 
6. Avgifter og betaling.
 
6.1 Skatter og tredjeparts avgifter. Du må betale gjeldende skatter og eventuelle tredjepartsavgifter (inkludert for eksempel telefonutgifter, mobilnettverksavgifter, avgifter til Internett-leverandør, avgifter til dataabonnementer, kredittkortavgifter eller valutakursavgifter). Vi er ikke ansvarlig for disse avgiftene. Vi kan iverksette tiltak for å inndrive avgifter du skylder oss. Du er ansvarlig for alle kostnader og utgifter i forbindelse med inndrivingen.
 
6.2 Kredittkortinformasjon. Hvis du ikke varsler oss om oppdateringer til din betalingsmetode, kan vi for å unngå avbrudd av tjenesten ved å delta i programmer støttet av kortleverandøren din for å prøve å oppdatere din betalingsinformasjon, og du gir oss tillatelse til å fortsette å belaste kontoen din med den oppdaterte informasjonen som vi innhenter.
 
7. Dine garanti- og erstatningsforpliktelser.
 
7.1 Garanti. Ved å laste opp innholdet ditt til Tjenestene samtykker du i at du har: (a) alle nødvendige lisenser og tillatelser til å bruke og dele innholdet ditt og (b) de nødvendige rettighetene til å gi lisensene i disse vilkårene.
 
7.2 Skadesløshet. Du vil holde oss og våre datterselskaper, undergrupper, tjenestepersoner, agenter, ansatte, partnere og lisensgivere skadesløse for alle krav, tap eller skader, inkludert rimelige advokathonorarer, som kommer som følge av eller i forbindelse med ditt innhold, din bruk av Tjenestene eller Programvaren, eller dine brudd på disse vilkårene.
 
8. Garantifraskrivelse.
 
8.1 Med mindre annet er oppgitt i Tilleggsvilkårene, leveres Tjenestene og Programvaren «som de er». I den grad det er tillatt ved lov, fraskriver vi oss alle garantier, uttrykte eller underforståtte, inkludert underforståtte garantier om ikke-overtredelse, salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. Vi gjør ingen forpliktelser om innholdet i Tjenestene. Videre fraskriver vi oss alle garantier om at (a) Tjenestene eller Programvaren vil oppfylle dine krav eller være konstant tilgjengelig, uavbrutt, betimelig, sikker eller feilfri; (b) resultatene som kan oppnås fra bruken av Tjenestene eller Programvaren, vil være effektive, nøyaktige eller pålitelige; (c) kvaliteten på Tjenestene eller Programvaren vil innfri dine forventninger; eller at (d) eventuelle feil eller mangler i Tjenestene eller Programvaren vil bli korrigert.
 
8.2 Vi fraskriver oss spesielt ethvert ansvar for handlinger som følger av din bruk av Tjenestene eller Programvaren. Du kan bruke og få tilgang til Tjenestene eller Programvaren etter ditt eget skjønn og på egen risiko, og du er eneansvarlig for eventuelle skader på datasystemet ditt eller tap av data som er et resultat av bruk av og tilgang til Tjenester eller Programvare.
 
9. Ansvarsbegrensning.
 
9.1 Med mindre det er angitt i Tilleggsvilkårene, er vi ikke ansvarlig overfor deg eller noen andre for: (a) tap av bruk, data, goodwill eller fortjeneste, enten forutsigbart eller ikke; og (b) spesielle, tilfeldige eller indirekte skader, følgeskader eller annen straffeerstatning (selv om vi har blitt gjort oppmerksom på muligheten for disse skadene), inkludert de som (x) følger av tap av bruk, data eller fortjeneste, enten de er forutsigbare eller ikke, (y) er basert på enhver teori om erstatningsansvar, inkludert brudd på kontrakten eller garantien, uaktsomhet eller annen skadevoldende handling, eller (z) oppstår fra andre krav som følge av eller i forbindelse med din bruk av eller tilgang til Tjenestene eller Programvaren. Ikke noe i disse vilkårene begrenser eller utelukker vårt ansvar for grov uaktsomhet, for vår (eller våre ansattes) forsettlige forsømmelse, eller for dødsfall eller personskade.
 
9.2 Vårt totale ansvar i enhver sak som følge av eller relatert til disse vilkårene, er begrenset til USD 100 eller det samlede beløpet som du har betalt for tilgang til Tjenestene og Programvaren i en tremåneders periode før hendelsen som ligger til grunn for vårt ansvar, avhengig av hvilket beløp som er størst. Denne begrensningen gjelder selv om vi har blitt informert om muligheten for at ansvaret overstiger beløpet, og uten hensyn til eventuelt mislykket formål med begrenset botemiddel.
 
9.3 Begrensningene og utelukkelsene i avsnitt 9 gjelder i den grad de er tillatt ved lov.
 
10. Oppsigelse.
 
10.1 Oppsigelse av deg. Du kan når som helst slutte å bruke Tjenestene. Oppsigelse av kontoen din fritar deg ikke fra forpliktelser til å betale eventuelle utestående avgifter.
 
10.2 Oppsigelse fra oss. Hvis vi sier opp disse vilkårene av andre årsaker, vil vi gjøre et rimelig forsøk på å informere deg minst 30 dager før oppsigelsen, på e-postadressen du oppgir til oss med instruksjoner om hvordan du kan hente ut ditt innhold. Med mindre det er angitt i Tilleggsvilkårene, kan vi til enhver tid si opp din rett til å bruke og få tilgang til Tjenestene eller Programvaren dersom:
 
(a) du bryter noen krav i disse vilkårene (eller handler på en måte som klart viser at du ikke har til hensikt, eller er ute av stand til å etterkomme disse vilkårene);
 
(b) du ikke betaler for avgiftene for Programvaren eller Tjenestene til rett tid;
 
(c) hvis loven pålegger oss å gjøre dette (for eksempel når anskaffelsen av Tjenestene eller Programvaren til deg er, eller blir, ulovlig);
 
(d) vi beslutter å avbryte Tjenestene eller Programvaren, i sin helhet eller delvis, (for eksempel hvis det blir upraktisk for oss å fortsette å tilby Tjenester i regionen din på grunn av endring av loven); eller
 
(e) det har vært en lang periode uten aktivitet på din gratiskonto.
 
10.3 Oppsigelse av gruppeadministrator. Gruppeadministratorer for en Tjeneste som f.eks. «Creative Cloud for team» kan når som helst si opp en brukers tilgang til en Tjeneste. Hvis gruppeadministratoren din avslutter tilgangen din, vil du ikke lenger ha tilgang til innhold som du eller andre brukere av gruppen har delt på et delt arbeidsområde innenfor denne Tjenesten.
 
10.4 Videre gyldighet. Når disse vilkårene utløper eller sies opp, vil eventuelle evigvarende lisenser du har hatt, dine forpliktelser vedrørende skadesløshetsholdelse, våre garantibegrensninger eller ansvarsbegrensninger og forordninger vedrørende tvisteløsning som er fastsatt i disse vilkårene, bestå. Ved opphør eller oppsigelse av Tjenestene kan noe av eller all Programvaren slutte å virke uten forvarsel.
 
11. Undersøkelser.
 
11.1 Sensur. Vi gjennomgår ikke alt innhold som lastes opp til Tjenestene, men vi kan bruke tilgjengelige teknologier eller prosesser til å sensurere enkelte typer ulovlig innhold (for eksempel barnepornografi) eller annet grovt innhold eller grov atferd (for eksempel aktivitetsmønstre som indikerer spam eller phishing, eller søkeord som indikerer at vokseninnhold er lagt inn utenfor voksenveggen).
 
11.2 Avsløring. Vi kan få tilgang til eller avsløre informasjon om deg eller din bruk av Tjenestene (a) når det er lovpålagt (for eksempel når vi mottar en gyldig stevning eller ransakingsordre); (b) for å svare på dine forespørsler om kundeservice; eller (c) når vi etter eget skjønn tror det er nødvendig for å beskytte rettighetene, eiendommen eller den personlige sikkerheten til oss selv, våre brukere eller allmennheten.
 
12. Eksportkontrollover.
 
Programvaren, Tjenestene, innhold og din bruk av Programvaren, Tjenestene og innhold er underlagt USAs og internasjonale lover, begrensninger og regler som kan styre import, eksport og bruk av Programvaren, Tjenestene og innhold. Du godtar å overholde alle lover, begrensninger og regler.
 
13. Konfliktløsning.
 
13.1 Prosess. For eventuelle bekymringer eller konflikter samtykker du til først å prøve å løse konflikten uformelt ved å kontakte oss. Hvis en konflikt ikke løses i løpet av 30 dager etter innsending, må du eller Adobe finne en løsning på eventuelle krav som er relatert til disse vilkårene, Tjenestene eller Programvaren, gjennom endelig og bindende voldgift, med unntak av at du kan ta saken til en forliksrett hvis kravet ditt er kvalifisert.
 
13.2 Regler. Dersom du bor i Amerika, vil JAMS administrere voldgiften i Santa Clara County i California i henhold til deres omfattende voldgiftsregler og -prosedyrer. Hvis du er bosatt i Australia, New Zealand, Japan, Fastlandskina, Hongkong S.A.R., Macao S.A.R., Taiwan, Sør-Korea, India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal eller et medlemsland i Association Southeast Asian Nations (ASEAN), skal så Singapore International Arbitration Centre (SIAC) administrere voldgiften i Singapore i henhold til deres regler for voldgift, og disse reglene skal anses å være innlemmet ved henvisning i dette avsnittet. Hvis ikke skal London Court of International Arbitration (LCIA) administrere voldgiften i London under sine voldgiftsregler. Det skal være én voldgiftsmann som både du og Adobe velger. Voldgiften vil bli gjennomført på engelsk, men vitner som ikke har engelsk som morsmål, kan gi vitnesbyrd på sitt eget språk med simultanoversettelse til engelsk (på bekostning av parten som presenterer vitnet). Domskjennelsen som legges frem av megleren, kan gå til og være tvangskraftig i enhver domstol av kompetent jurisdiksjon som har jurisdiksjon over partene.
 
13.3 Ingen gruppesøksmål. Du kan bare løse konflikter med oss på individuell basis, og du kan ikke føre et krav som en saksøker eller medlem av et gruppesøksmål, samlet eller representativt søksmål.
 
13.4 Rettspåbud. Uten hensyn til det foregående samtykker du til at vi skal ha rett til å søke om rettspåbud (eller en tilsvarende type akutt juridisk bistand) innenfor alle jurisdiksjoner dersom du eller andre har uautorisert tilgang til eller bruker Tjenestene eller innholdet i strid med disse vilkårene.
 
14. Overensstemmelse med lisenser.
 
Hvis du er en bedrift, et selskap eller en organisasjon, kan vi ikke mer enn én gang hver 12. måned, på syv (7) dagers varsel til deg, utnevne vårt personell eller en uavhengig tredjepartsrevisor, som er forpliktet til å opprettholde konfidensialiteten, til å kontrollere (inkludert manuell inspeksjon, elektroniske metoder eller begge deler) dine databaser, systemer og fasiliteter, for å kontrollere at installasjonen og bruken av alle Programvarer eller Tjenester er i samsvar med de gyldige lisensene fra oss. I tillegg vil du gi oss alle nedtegnelser og all informasjon vi ber om for å kontrollere at installasjon og bruk av Programvare og Tjenester er i overensstemmelse med dine gyldige lisenser fra oss, innen 30 dager etter vår forespørsel. Hvis bekreftelsen avslører en mangel i lisenser for Programvaren eller Tjenestene, vil du umiddelbart skaffe deg alle nødvendige lisenser, abonnementer og eventuelt gjeldende tilbakevirkende vedlikehold og støtte. Hvis de manglende avgiftene overstiger 5 % av verdien for den gjeldende lisensavgiften, betaler du også for våre kostnader, innenfor rimelighetens grenser, for å gjennomføre kontrollen.
 
15. Endring.
 
Vi kan endre disse vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår som gjelder for en Tjeneste eller Programvare, for eksempel for å reflektere endringer i loven eller endringer i våre Tjenester eller Programvarer. Du bør lese gjennom vilkårene regelmessig. På denne siden vil vi legge ut meldinger om endringer i disse vilkårene. Vi vil legge ut meldinger om modifiserte tilleggsvilkår i den aktuelle Tjenesten eller Programvaren. Ved å fortsette å bruke eller få tilgang til Tjenestene eller Programvaren etter at endringene trer i kraft, samtykker du til å være underlagt de reviderte vilkårene.
 
16. Diverse.
 
16.1 Engelsk versjon. Den engelske versjonen av disse vilkårene skal være den versjonen som brukes når disse vilkårene skal tolkes eller analyseres.
 
16.2 Melding til Adobe. Du kan sende meldingene til oss på følgende adresse: Adobe Systems, 345 Park Avenue, San Jose, California 951102704, USA, Attention: General Counsel.
 
16.3 Melding til deg. Vi kan varsle deg via e-post, vanlig post, publiseringer i Tjenesten eller på andre måter som er juridisk akseptable.
 
16.4 Hele avtalen. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og oss når det gjelder din bruk av Tjenestene og Programvaren, og de erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og oss i forbindelse med Tjenestene.
 
16.5 Ikke-overførbarhet. Du kan ikke tilordne eller på annen måte overføre disse vilkårene eller dine rettigheter og forpliktelser under disse vilkårene, helt eller delvis, uten vårt skriftlige samtykke, og alle forsøk på dette vil være ugyldige. Vi kan overføre våre rettigheter under disse vilkårene til en tredjepart.
 
16.6 Fraskilling. Hvis et bestemt vilkår ikke kan håndheves, påvirker ikke dette andre vilkår.
 
16.7 Ingen kravsfrafall. Hvis vi unnlater å håndheve eller anvende et eller flere av disse vilkårene, er dette ikke et kravsfrafall av det aktuelle avsnittet.
 
17. DMCA.
 
Vi respekterer andres immaterielle rettigheter og forventer at våre brukere gjør det samme. Vi vil svare på klare meldinger om krenkelse av opphavsrett i samsvar med Digital Millennium Copyright Act («DMCA»). Du finner mer informasjon om Adobes retningslinjer og praksis for IP-detaljer her: http://www.adobe.com/no/legal/dmca.html.
 
 
 
Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA
 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ireland
 
Adobe_General_Terms_of_Use-nb_NO-20160616_2200