Adobes generelle vilkår for bruk

Publisert 17. februar 2024. Trer i kraft 17. februar 2024.

Disse generelle vilkårene for bruk erstatter og avløser alle tidligere versjoner.

Tvister skal løses iht. de obligatoriske meklingsbestemmelsene og fraskrivelsen fra gruppesøksmål i avsnitt 14 (tvisteløsning, fraskrivelse av gruppesøksmål, avtale om voldgift) under. Les dem nøye. Ikke bruk tjenestene eller programvaren hvis du ikke godtar disse vilkårene (som definert under), herunder bestemmelsen om obligatorisk voldgift (med mindre du har valgt bort dette) og fraskrivelsen av gruppesøksmål.

Disse Generelle vilkårene for bruk ("Generelle vilkår"), sammen med eventuelle andre Tilleggsvilkår (se avsnitt 1.2. (Tilleggsvilkår) nedenfor) (samlet kalt "Vilkår") styrer din bruk av og tilgang til våre nettsteder, nettbaserte applikasjoner og produkter, kundestøtte, diskusjonsforum og andre interaktive områder eller tjenester, og våre tjenester som for eksempel Creative Cloud (samlet kalt "Tjenester") og din bruk og installasjon av enhver programvare som vi inkluderer som en del av Tjenestene, herunder mobilapplikasjoner og skrivebordsprogrammer, Eksempelfiler og Innholdsfiler (definert nedenfor), skripter, instruksjonssett og tilhørende dokumentasjon (samlet kalt "Programvare"). Hvis du har samtykket til Abonnements- og avbestillingsvilkårene (https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html), blir disse vilkårene også betraktet som en del av Vilkårene. Hvis du bruker og får tilgang til Tjenestene og Programvaren gjennom Adobes Value Incentive Plan-program ("VIP"), gjelder ikke Abonnements- og avbestillingsvilkårene for deg, men resten av Vilkårene styrer din bruk av og tilgang til Tjenestene og Programvaren. Hvis du har inngått en avtale med oss om bestemte Tjenester og Programvare, skal vilkårene i den avtalen kontrollere der de kommer i konflikt med Vilkårene. 

Ved å bruke tjenestene eller programvaren bekrefter du å være myndig, og dermed berettiget til å samtykke til vilkårene, eller at du har innhentet samtykke fra foreldre eller verge til å samtykke til vilkårene hvis du er under myndighetsalder.

Du må være minst 13 år for å registrere deg for en Adobe ID for enkeltpersoner. Skoler som deltar i tilbudet for navngitte elever/studenter ved grunnskole og videregående opplæring, kan gi en Adobe ID på enterprise-nivå til et barn under 13 år, i samsvar med tilleggsvilkårene for Elevdata i grunnskolen, videregående skole og høyere utdanning.

1. Din avtale med Adobe.

1.1. Valg av lov og oppdragsgiver. Hvis du bor i Nord-Amerika (inkludert USA, Canada, Mexico, amerikanske territorier og områder, samt USAs militærbaser hvor som helst i verden), er forholdet ditt med Adobe Inc., et amerikansk selskap, og vilkårene er underlagt, utarbeidet og skal tolkes i henhold til loven i staten California, USA, med mindre det er gitt dispensasjon av amerikansk føderal lov, uten hensyn til regler om lovkonflikt. Hvis du bor utenfor Nord-Amerika, er ditt forhold til Adobe Systems Software Ireland Limited, og Vilkårene er underlagt, og er konstruert og skal tolkes i henhold til, irsk lovgivning, med mindre disse er opphevet av lokal lovgivning. For kunder i Australia opptrer Adobe Systems Software Ireland Limited som en autorisert representant på vegne av Adobe Systems Pty Ltd. og inngår denne kontrakten i egenskap av å være agent for Adobe Systems Pty Ltd. Du kan ha andre rettigheter i henhold til lokal lovgivning. Vi ønsker ikke å begrense disse rettighetene der det er forbudt å gjøre dette ved lov. For formålene i Vilkårene betyr "Adobe", "oss", "vi" og "våre" enten Adobe Inc., Adobe Systems Software Ireland Limited eller Adobe Systems Pty Ltd., slik det er aktuelt.

1.2. Tilleggsvilkår. Våre Tjenester og Programvare lisensieres, de selges ikke, til deg, og kan også være underlagt ett eller flere av tilleggsvilkårene nedenfor ("Tilleggsvilkår"). Hvis det er konflikt mellom vilkårene i de Generelle vilkårene og Tilleggsvilkårene, skal Tilleggsvilkårene gjelde i forhold til de aktuelle Tjenestene eller Programvaren. Tilleggsvilkårene kan endres som beskrevet i avsnitt 1.5. (Oppdateringer av vilkår) nedenfor.

1.3. Bedriftsbrukere. Hvis du har mottatt en "Tildeling" (defineres som retten til å bruke, få tilgang til og konsumere Programvaren og Tjenestene) fra en organisasjon eller gruppe, herunder en bedrift eller noen annen kommersiell enhet, statlig enhet, ideell organisasjon eller utdanningsinstitusjon (hver kalles en "Bedrift") under en av Adobes bedriftsplaner (for eksempel Creative Cloud for teams, Creative Cloud for enterprise eller Document Cloud), (A) er du en "Bedriftsbruker" av denne Bedriften; (B) Adobe-profilen din som er tilknyttet denne Rettigheten, er en "Bedriftsprofil"; og (C) alle referanser til "du" i Vilkårene betyr denne Bedriften og dens Bedriftsbrukere, slik det gjelder. Hvis du er en Bedriftsbruker, samtykker du til at fordi at du har fått tildelt Rettigheter fra en Bedrift, (1) kan Adobe gi denne Bedriften muligheten til å få tilgang til, bruke, fjerne, oppbevare og kontrollere Bedriftsprofilen din og alt Innhold på denne, enten det er lastet opp eller importert før eller etter datoen da Vilkårene sist ble oppdatert; (2) din bruk av Tjenestene og Programvaren styres av en slik Bedriftsavtale med Adobe; og (3) Adobe kan gi din personlige informasjon til denne Bedriften. Tilgang til komplementære Rettigheter ("Komplementære tjenester") kan gis til alle brukere som legges til i Bedriftens Admin Console (slik det er definert i Tilleggsvilkår for bedriftskunder angitt i avsnitt 1.2), og denne typen brukere regnes som Bedriftsbrukere. Hvis du er en Bedriftsbruker med Rettigheter fra flere Bedrifter, kan du ha egne Bedriftsprofiler tilknyttet hver Bedrift. Som Bedriftsbruker kan du ha forskjellige avtaler med eller forpliktelser overfor en Bedrift, som kan påvirke Bedriftsprofilen eller Innholdet ditt. Adobe er ikke ansvarlig for noen brudd fra deg på slike avtaler eller forpliktelser. Hvis du ikke har fått Rettigheter fra en Bedrift (f.eks. du kjøpte et abonnement på en Creative Cloud-plan for enkeltpersoner og mottok Rettigheter via denne planen), gjelder følgende: (a) du er en "Personlig bruker"; (b) Adobe-profilen din er en personlig profil; (c) du er den eneste som har tilgang til og kontrollerer alt Innholdet på den personlige kontoen eller personlige profilen din (med mindre annet oppgis i Retningslinjene for personvern); og (d) alle referanser til "du" i Vilkårene betyr deg som person. Hvis du har Rettigheter både via en personlig plan og fra en Bedrift, er du både en Personlig bruker og en Bedriftsbruker. Du er en Personlig bruker når du bruker Rettighetene du har fått gjennom den personlige planen din, og du er en Bedriftsbruker når du bruker Rettighetene som er gitt til deg av en Bedrift.

1.4. E-postdomener for Bedrifter. Som Personlig bruker eller Bedriftsbruker kan du opprette en Adobe-konto ved hjelp av en e-postadresse som er gitt eller tildelt deg av en Bedrift (for eksempel jobb-e-postadressen din). Hvis Bedriften oppretter et direkte forhold med oss, kan det være lurt å legge til kontoen din i dette forholdet. Hvis dette skjer kan Bedriften, etter forhåndsvarsling fra Bedriften eller oss, rulle kontoen din inn i Bedriftskontoen. Dette betyr at Bedriften kan: (A) få tilgang til kontoen; (B) ta kontroll over kontoen og eventuelt Innhold på den, både lagret, opplastet eller importert før eller etter datoen da Vilkårene sist ble oppdatert; og (C) anbefale at alt Innhold tilknyttet denne kontoen som ikke er bedriftsrelatert, flyttes til en ny konto som bruker en e-postadresse som ikke er tilknyttet denne Bedriften. Du som en Personlig bruker med en Adobe-konto som er tildelt en bedrift eller en Bedriftsbruker, erkjenner også at Adobe kan gi den personlige informasjonen din til denne Bedriften (inkludert, for klarhets skyld, å dele informasjonen din med en administrator i Bedriften din), som navn, e-postadresse og informasjon om tildelinger. Hvis du ikke vil at en Bedrift skal få tilgang til, bruke, fjerne, beholde eller kontrollere en konto eller profil, må du ikke bruke en Bedrifts-e-postadresse med denne kontoen. Informasjon om Innholdslagring og -tilgang, og hvordan du kan endre e-postadressen som er knyttet til kontoen din, finner du her: https://adobe.com/go/business-storage-helpx_no. Adobe kan dele informasjon om Bedriften, for eksempel navn og e-postadressen til administratoren, med en Bedriftsbruker.

1.5. Oppdateringer av Vilkår. Vi kan endre Vilkårene fra tid til annen, og hvis vi gjør dette, vil vi varsle deg ved å endre datoen øverst i Vilkårene, og i noen tilfeller kan vi gi deg ytterligere varsling. Adobe kommer ikke til å gjøre endringer som resulterer i krav om tilleggsgebyrer eller avgifter uten å gi ytterligere varsel. Denne typen endringer gjelder ikke for eventuelle tvister mellom deg og Adobe som oppstår før publiseringsdatoen for de reviderte Vilkårene som inneholder slike endringer, eller når Vilkårene på annen måte trer i kraft. Du bør se over Vilkårene regelmessig. Med mindre annet er oppgitt, trer de endrede Vilkårene i kraft umiddelbart, og din fortsatte bruk av Tjenestene og Programvaren bekrefter at du godtar endringene. Hvis du ikke samtykker til de endrede Vilkårene, må du slutte å bruke Tjenestene og Programvaren og avbryte abonnementet ditt, hvis det er aktuelt.

2. Personvern.

2.1. Personvern. Hvis du vil ha informasjon om hvordan vi samler inn, bruker, deler eller på annen måte behandler informasjon om deg og din bruk av våre Tjenester og Programvare, kan du se våre Retningslinjer for personvern (http://www.adobe.com/go/privacy_no). Du har muligheten til å administrere informasjonsinnstillinger her: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

2.2. Vår tilgang til Innholdet ditt. Vi kan få tilgang til, vise eller lytte til Innholdet ditt (definert i avsnitt 4.1. (Innhold) nedenfor) via både automatiserte og manuelle metoder, men bare på begrensede måter, og kun slik loven tillater det. For eksempel, for å levere Tjenestene og Programvaren trenger vi å få tilgang til, vise eller lytte til Innholdet ditt til for å (A) svare på Tilbakemeldinger eller forespørsler om hjelp; (B) registrere, forhindre eller på annen måte håndtere svindel, sikkerhet, rettslige hendelser eller tekniske problemer; og (C) håndheve Vilkårene, slik det videre er beskrevet i avsnitt 4.1. nedenfor. De automatiserte systemene våre kan analysere Innholdet ditt og Creative Cloud-kundeskrifter (definert i avsnitt 3.10. (Creative Cloud-kundeskrifter) nedenfor) ved hjelp av teknikker som maskinlæring for å forbedre Tjenestene og Programvaren samt brukeropplevelsen. Informasjon om hvordan Adobe bruker maskinlæring, finner du her: http://www.adobe.com/go/machine_learning_no.

2.3 Avtaler om databeskyttelse. I noen land krever loven at vi oppretter en databeskyttelsesavtale med deg hvis vi håndterer personopplysningene dine (slik det er definert i den gjeldende avtalen) som en del av Tjenestene og Programvaren. Disse avtalene er EUs databehandlingsavtale eller databeskyttelsesvilkår, som ligger på følgende steder:

(A) Den europeiske unions ("EU") databehandlingsavtale (eller "DPA"). DPA-vilkårene gjelder der du oppgir Personopplysninger (slik det er definert i DPA) som er innhentet fra enkeltpersoner som befinner seg i land i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EEA") og Storbritannia, og der du er en "Kontrollør" og Adobe er en "Behandler" i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen (EU) 2016/679 ("GDPR") eller en etterfølger for GDPR knyttet til Storbritannias utmelding fra EU. DPA-vilkårene er tilgjengelige her: www.adobe.com/go/tou-dpa.

(B) Vilkår for databeskyttelse. Vilkårene for databeskyttelse gjelder der du oppgir Personopplysninger (slik det er definert i vilkårene for databeskyttelse) som er innhentet fra enkeltpersoner som befinner seg utenfor EEA og Storbritannia og der Adobe behandler (slik det er definert i databeskyttelsesvilkårene) disse dataene på dine instrukser og på dine vegne. Vilkårene for databeskyttelse er tilgjengelige her: https://www.adobe.com/go/dpt-ww.

2.4. Sensitiv personlig informasjon. Du godtar å ikke samle inn, behandle eller lagre Sensitiv personlig informasjon (slik det er definert nedenfor) via Tjenestene og Programvaren, med unntak av: (A) hvis det er autorisert direkte av Adobe; (B) hvis det er tiltenkt av Tjenestene og Programvaren; eller (C) hvis det er styrt av Tilleggsvilkårene, der det er aktuelt. Du samtykker til å ikke overføre, avsløre eller gjøre tilgjengelig Sensitiv personlig informasjon til Adobe eller Adobes tredjepartsleverandører. "Sensitiv personlig informasjon" betyr et individs finansielle informasjon, data som omhandler et individs seksuelle preferanser eller seksuelle legning, medisinsk informasjon eller helseinformasjon som er beskyttet i henhold til lover om databeskyttelse, biometriske data (med formål om å identifisere en enkeltperson), personlig informasjon om barn som er beskyttet i henhold til lover om beskyttelse av data om barn (for eksempel personlig informasjon definert i henhold til U.S. Children’s Online Privacy Protection Act ("COPPA")) og andre typer informasjon som dekkes av dette begrepet eller lignende begreper (for eksempel "sensitive personopplysninger" eller "spesialkategorier av personlig informasjon") som brukes i gjeldende databeskyttelses- eller personvernlover. Hvis du er en Bedrift, godtar du også å sikre at Bedriftsbrukerne overholder avsnitt 2.4 (Sensitiv personlig informasjon).

2.5. Overføring av Personlig informasjon. Vi behandler og lagrer informasjon i USA og i andre land. Ved å bruke Tjenestene og Programvaren samtykker du i at Adobe overfører din Personlige informasjon på tvers av landegrenser og til andre land der Adobe og dets partnere driver virksomhet.

3. Bruk av tjenester og programvare.

3.1. Lisens. Med forbehold om at du overholder Vilkårene og gjeldende lovverk, gir vi deg med dette en ikke-eksklusiv, begrenset, tilbakekallelig rett (slik det er beskrevet i dette dokumentet) til å installere, få tilgang til og bruke Tjenestene og Programvaren som vi gjør tilgjengelig for deg, og som du lisensierer fra oss. Hver lisens skal brukes av kun én (1) person og kan ikke deles. På slutten av lisensperioden utløper lisensen(e) din(e) slik det er angitt i bestillingsdokumentene eller i Abonnements- og kanselleringsvilkårene. Versjonene av Tjenestene og Programvaren som er tilgjengelig på fornyelsesdatoen, kan skille seg fra versjonene som var tilgjengelige da du først lisensierte dem fra Adobe. Du finner versjonene av Tjenestene og Programvaren som Adobe støtter, her: https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines_no. Du samtykker til at din beslutning om å bruke, få tilgang til eller lisensiere Programvaren og Tjenestene ikke forutsetter levering av noen fremtidige funksjonaliteter eller funksjoner, eller avhenger av noen muntlige eller skriftlige offentlige kommentarer fra oss angående fremtidige funksjonaliteter eller funksjoner.

3.2. Adobes åndsverk. Vi (og våre lisensgivere, slik det er gjeldende) forblir eneeiere av alle rettigheter, titler og interesser i Tjenestene og Programvaren. Bortsett fra unntakene nevnt i Vilkårene, gir vi deg ikke rettigheter til patenter, opphavsrettigheter, forretningshemmeligheter, varemerker eller andre rettigheter når det kommer til elementene i Tjenestene eller Programvaren. Det betyr at du ikke kan bruke varenavn, varemerker, tjenestemerker eller logoer som tilhører oss i forbindelse med produkter eller tjenester som ikke er våre, eller på noen måte som kan lede til forvirring. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke er gitt under Vilkårene.  

3.3. Lagring. Vi anbefaler at du tar en sikkerhetskopi av Innholdet ditt og Creative Cloud-kundeskriftene dine på et annet sted med jevne mellomrom, selv hvis Tjenestene tilbyr lagring og denne funksjonaliteten er aktivert for gjeldende Tjenester. Vi kan sette fornuftige tekniske begrensninger, for eksempel begrensninger på filstørrelse, lagringsplass, behandlingskapasitet og andre tekniske egenskaper. Vi kan stanse Tjenestene frem til du er innenfor grensen for lagringsplass som er tilknyttet kontoen din. På slutten av lisensperioden vil vi gjøre en kommersielt rimelig innsats for å tillate at du overfører Innholdet ditt ut av Tjenestene. Overgangen må være fullført innen tretti (30) dager fra datoen for oppsigelse eller utløpsdatoen for lisensperioden. På slutten av denne 30-dagers overgangsperioden forbeholder vi oss retten til å slette Innholdet ditt. Du bør laste ned alt Innhold som du har lagret i Tjenestene, før lisensen din utløper.

3.4. Brukergenerert innhold. Vi kan være vert for brukergenerert innhold fra våre brukere. Hvis du bruker Tjenestene våre, kan du komme over brukergenerert innhold som er ulovlig eller oppleves som støtende eller opprivende. Vi er ikke ansvarlige for denne typen brukergenerert innhold. Hvis tilgjengelig, kan du også klikke på "Rapporter"-knappen for å rapportere dette innholdet til oss. Du kan finne ut mer om retningslinjene og praksisene våre for innholdsmoderering, inkludert hvordan du rapporterer innhold til oss, på vårt Gjennomsiktighetssenter.

3.5. Eksempelfiler. "Eksempelfiler" betyr lydfiler, visuelle filer, videofiler eller andre innholdsfiler som Adobe har gitt for bruk i opplæringsmateriale, demonstrasjoner og for andre prøveversjonsformål, som kan identifiseres som eksempelfiler. Eksempelfiler kan ikke brukes til noe annet formål enn det de ble gitt for. Du kan ikke distribuere Eksempelfiler på noen måte som gjør at en tredjepart kan bruke, laste ned, skille ut eller få tilgang til Eksempelfilene som en frittstående fil, og du kan ikke kreve noen rettigheter til Eksempelfilene.

3.6. Innholdsfiler. "Innholdsfiler" betyr Adobe-ressurser levert som en del av Tjenestene og Programvaren. Med mindre dokumentasjon eller bestemte lisenser (herunder Tilleggsvilkår) oppgir noe annet, gir vi deg en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-underlisensierbar (med unntak av hvis du er en Bedrift, og da kan den underlisensieres kun til Bedriftsbrukere) og ikke-overførbar lisens til å bruke Innholdsfilene for å opprette sluttbruken din (dvs. den deriverte applikasjonen eller produktet laget av deg) der Innholdsfiler, eller derivater derav, er innebygd for ditt bruk ("Sluttbruk"). Du kan endre Innholdsfilene før du legger dem inn i Sluttbruken. Du kan bare reprodusere og distribuere Innholdsfiler i forbindelse med Sluttbruken din, men du kan ikke, under noen omstendigheter, distribuere Innholdsfiler på frittstående basis, utenfor Sluttbruken.

3.7 Gratis medlemskap, Komplementære tjenester, Tilbud og Prøveversjoner. Adobe kan tilby gratis medlemskap, Komplementære tjenester, tilbud og prøveversjonsabonnementer etter eget skjønn. Hvis tilgang til Tjenestene og Programvaren gis til deg gratis, som en Komplementær tjeneste eller en versjon for prøveversjonsformål, er denne tilgangen underlagt Vilkårene. Når som helst før eller under gratis, Komplementære tjenester eller prøveperioden, kan Adobe etter eget skjønn avslutte gratis- eller prøveversjonstilgangen uten forhåndsvarsel og uten noe ansvar overfor deg, i den grad dette tillates i henhold til gjeldende lovverk, uansett årsak, inkludert for å forhindre misbruk av gratis- eller prøveversjonstilgangen. Etter at den gratis, Komplementære tjenesten eller prøveperioden utløper, kan du fortsette å bruke Tjenestene eller Programvaren bare ved å registrere deg for et betalt abonnement, hvis tilgjengelig, eller slik det på annen måte tillates av Adobe. Under gratis, Komplementære tjenester eller prøveperioden skal ingen uttrykkelige eller underforståtte garantier gjelde for Tjenestene og Programvaren; alle Tjenester og Programvare leveres "som de/den er" med alle mangler, og ingen teknisk eller annen støtte er inkludert.

3.8. NFR-versjon. Adobe kan også utpeke tjenestene og programvaren som "prøveversjon", "evaluering", "ikke for videresalg" eller annen lignende betegnelse ("NFR-versjon"). Du kan installere og bruke NFR-versjonen bare i perioden, og bare til de formål som vi har uttalt når vi gir deg NFR-versjonen. Du får ikke bruke materiale du produserer med NFR-versjonen, til kommersielle formål. 

3.9. Adobe Talent.

(A) Du kan ikke legge ut jobber som viser til bestemte arbeidskonkurranser eller andre muligheter som krever tilpasset og ubetalt kreativt arbeid fra kreative fagfolk. Slike innlegg kan bli fjernet uten tilbakebetaling.

(B) Vi tilbyr en betalt "Talent Search"-funksjon til rekrutterere og selskaper som ønsker å oppdage og ansette kreative talenter. Ved å laste opp en offentlig profil eller et offentlig prosjekt på Tjenestene, godtar du at den offentlige informasjonen kan inkluderes i Talent Search-resultater. 

3.10. Creative Cloud-kundeskrifter.

(A) For alle skrifter eller skriftfiler som du laster opp eller sender inn til Tjenestene og Programvaren ("Creative Cloud-kundeskrifter") representerer og garanterer du at du innehar alle nødvendige rettigheter for å tillate oss å bruke, reprodusere, vise, være vert for og distribuere Creative Cloud-kundeskriftene gjennom Tjenestene og Programvaren for ditt bruk. Creative Cloud-kundeskrifter regnes ikke som Innhold, slik det defineres i Vilkårene. Du beholder alle rettigheter til umodifiserte Creative Cloud-kundeskrifter. Du erkjenner at aktivering av visningen av enhver Creative Cloud-kundeskrift med Tjenestene og Programvaren for din bruk, kan kreve at vi bruker Adobe-teknologi, inkludert vår proprietære teknologi for skriftoptimalisering, og at vi beholder alle rettigheter til denne typen Adobe-teknologier. "Adobe-teknologi" betyr teknologi som eies av oss eller er lisensiert til oss av en tredjepart (inkludert Tjenestene og Programvaren og alle eventuelle tilknyttede immaterielle rettigheter over hele verden), alle Tilbakemeldinger gitt til oss som er innlemmet i noe av det foregående, og alle modifikasjoner eller utvidelser av noen av de foregående, utviklet når og hvor som helst. Adobe representerer eller garanterer ikke at slike Creative Cloud-kundeskrifter vil være kompatible med eller egnet for bruk med Tjenestene eller Programvaren. 

(B) Dersom vi blir informert av en tredjepart, for eksempel et skriftstøperi, eller blir klar over at du ikke innehar rettighetene som du garanterer for i avsnitt 3.10. (A) (Creative Cloud-kundeskrifter), eller at Creative Cloud-kundeskriftene dine krenker Åndsverksrettighetene til en tredjepart, kan vi fjerne Creative Cloud-kundeskriftene fra kontoen din, fra Tjenestene eller fra Innhold som bruker denne typen Creative Cloud-kundeskrifter. Du erkjenner at hvis vi fjerner Creative Cloud-kundeskrifter fra kontoen din, Tjenestene eller Innhold som bruker Creative Cloud-kundeskriftene, eller visningen av Innholdet ditt, kan endre seg og vi har ingen ansvar i sammenheng med fjerningen. Informasjon om hvordan innholdet ditt kan endres, finner du her: http://www.adobe.com/go/cc-fonts-faq_no.

(C) Du kan trekke tilbake vår tilgang Creative Cloud-kundeskriftene dine og avslutte rettighetene våre når som helst ved å slette Creative Cloud-kundeskriftene dine fra Tjenesten. 

(D) Ved opphør eller stenging av kontoen din forbeholder vi oss retten til å slette Creative Cloud-kundeskriftene dine. Noen kopier av Creative Cloud-kundeskriftene dine kan beholdes som en del av våre rutinemessige sikkerhetskopieringer.

(E) Vi kan samle inn informasjon knyttet til din bruk av Creative Cloud-kundeskriftene dine, som for eksempel navnet på Creative Cloud-kundeskrifter som du laster opp, og hvordan du bruker Creative Cloud-kundeskriftene.

3.11. Andre lisenstyper.

(A) Forhåndsutgivelse eller betaversjon. Vi kan utpeke Tjenestene og Programvaren, eller en funksjon av Tjenestene og Programvaren, som en forhåndsutgivelse eller betaversjon ("Betaversjon"). En Betaversjon representerer ikke den endelige Tjenesten og Programvaren, og kan inneholde feil som kan føre til systemfeil eller andre feil og tap av data. Vi kan velge å ikke utgi en kommersiell versjon av Betaversjonen. Du må øyeblikkelig slutte å bruke Betaversjonen og ødelegge alle eksemplarer av Betaversjonen hvis vi ber om det. I bytte mot din bruk av Betaversjonen samtykker du i at Adobe kan samle inn data, inkludert krasjdata, som omhandler din bruk av Betaversjonen samt analysere Innholdet ditt, inkludert manuelle gjennomganger, for å forbedre Tjenestene og Programvaren og for å tilpasse opplevelsen din, uavhengig av om du har valgt bort innsamling av data for ikke-Betaversjoner. Hvis du ikke ønsker at vi sporer bruken din eller analyserer Innholdet ditt, må du avslutte bruken av Betaversjonen ved å avinstallere denne Betaversjonen eller benytte en ikke-Betaversjon av Tjenestene og Programvaren. Enhver separat avtale vi inngår med deg som gjelder Betaversjonen, erstatter disse bestemmelsene.

(B) Utdanningsversjon. Hvis vi utpeker Tjenestene og Programvaren til å være for bruk av utdanningsbrukere ("Utdanningsversjon"), kan du kun bruke Utdanningsversjonen hvis du oppfyller kvalifikasjonskravene som er angitt på http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_no. Du kan installere og bruke Utdanningsversjonen bare i landet der du er kvalifisert som en utdanningsbruker. Hvis du bor i EØS-området, så betyr ordet "land" i den foregående setningen EØS-området.

3.12. Tjenester og programvare fra tredjepart. Adobe kan gjøre programvare og tjenester fra tredjepart (inkludert plugin-moduler og utvidelser) tilgjengelige for deg via Tjenestene og Programvaren som en bekvemmelighet. Programvare og tjenester fra tredjepart er ikke Tjenester og Programvare slik det er definert i Vilkårene, og din anskaffelse og bruk av denne typen programvare og tjenester fra tredjepart er utelukkende mellom deg og tredjeparten. Noen vilkår fra tredjepart som kan gjelde for din bruk av Tjenestene og Programvaren, er tilgjengelige her: (www.adobe.com/go/thirdparty_no og https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html). Du er ansvarlig for å overholde alle gjeldende vilkår fra tredjepart. 

4. Ditt innhold.

4.1. Innhold. "Innhold" betyr enhver tekst, informasjon, kommunikasjon eller materiale, som for eksempel lydfiler, videofiler, elektroniske dokumenter eller bilder som du laster opp, importerer til, innebygger for bruk eller oppretter med Tjenestene eller Programvaren. Vi forbeholder oss retten (men er ikke forpliktet) til å fjerne Innhold eller begrense tilgangen til Innhold, Tjenester og Programvare hvis det oppdages at noe av Innholdet ditt bryter med Vilkårene. Vi går ikke gjennom alt Innhold som lastes opp til Tjenestene og Programvaren, men vi kan bruke tilgjengelig teknologi, leverandører eller prosesser, inkludert manuell gjennomgang, for å screene etter visse typer ulovlig innhold (for eksempel barnemishandling) eller annet støtende innhold eller atferd (for eksempel aktivitetsmønstre som indikerer spamming eller nettfiske, eller søkeord som indikerer at seksuelt innhold har blitt lagt ut utenfor voksenmuren). Du kan finne ut mer om retningslinjene og praksisene våre for innholdsmoderering, inkludert hvordan vi modererer innhold, på vårt Gjennomsiktighetssenter.

4.2 Lisenser til innholdet ditt. Kun med formål om å drifte eller forbedre Tjenestene og Programvaren, gir du oss en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royalty-fri, underlisensierbar lisens til å bruke, reprodusere, offentlig vise, distribuere, modifisere, lage avledede verker basert på, offentlig vise og oversette Innholdet. For eksempel kan vi underlisensiere vår rett til Innholdet til tjenesteleverandørene våre eller til andre brukere for å legge til rette for at Tjenestene og Programvaren fungerer slik de er tiltenkt, for eksempel ved å la deg dele bilder med andre. Separat dekker avsnitt 4.6 (Tilbakemelding) nedenfor eventuelle tilbakemeldinger du gir oss. 

4.3. Eierskap. Mellom deg og Adobe, beholder du (som en Bedriftsbruker eller Personlig bruker, avhengig av hva som er aktuelt) alle rettigheter og eierskap til Innholdet ditt (eller der det er aktuelt, må du sørge for at du eller Bedriften (som aktuelt) har en gyldig lisens til Innholdet). Vi krever ingen eierskapsrettigheter til Innholdet ditt.

4.4. Dele Innholdet ditt.

(A) Deling. Noen Tjenester og Programvare kan tilby funksjoner som lar deg dele Innholdet ditt med andre brukere eller offentliggjøre det. "Dele" betyr å sende via e-post eller post, overføre, strømme, laste opp eller på annen måte gjøre tilgjengelig (enten til oss eller andre brukere) gjennom din bruk av Tjenestene og Programvaren. Andre brukere kan bruke, kopiere, endre eller dele Innholdet igjen på mange måter. Tenk nøye gjennom hva du velger å Dele eller offentliggjøre, da du er ansvarlig for Innholdet som du Deler.

(B) Tilgangsnivå. Vi overvåker eller kontrollerer ikke hva andre gjør med Innholdet ditt. Du er ansvarlig for å bestemme de begrensningene som er plassert på Innholdet ditt, og for å angi riktig tilgangsnivå til Innholdet. Hvis du ikke velger tilgangsnivået som skal gjelde for Innholdet ditt, kan systemet aktivere dets mest ettergivende innstilling som standard. Det er ditt ansvar å la andre brukere få vite hvordan Innholdet kan deles, og å justere innstillingen knyttet til tilgang til eller deling av Innholdet ditt.

(C) Kommentarer. Eventuelle kommentarer som du sender inn via Tjenestene og Programvaren, er ikke anonyme og kan vises av andre brukere. For enkelte Tjenester og Programvare kan kommentarene dine slettes av deg, av andre brukere eller av oss.

(D) Fjerne Innholdet ditt. Hvis du sletter Innhold (med unntak av Tilbakemeldinger) fra Tjenestene og Programvaren, slutter vi å gjøre dette Innholdet offentlig tilgjengelig innen rimelig tid. Vi kan beholde noen kopier av Innholdet ditt som en del av våre rutinemessige sikkerhetskopier, og vi er ikke ansvarlige for eventuell bruk av Innhold som du har delt eller offentliggjort.

(E) Samarbeid. Før du deler Innhold via Tjenestene, må du gå gjennom tilleggsvilkårene for Adobe Collaboration Space som er beskrevet i avsnitt 1.2. (Tilleggsvilkår) ovenfor, slik de gjelder for deg og Innholdet du deler i Adobes samarbeidsmiljøer.

4.5 Fjerning av innhold og klager. Hvis vi fjerner Innholdet ditt fordi det bryter med Vilkårene, kommer vi gjøre rimelige anstrengelser for å informere deg om avgjørelsen vår via e-postadressen du har oppgitt til oss. Hvis du mener at Innholdet har blitt fjernet ved en feiltakelse, kan du sende inn en klage ved å følge fremgangsmåten som er beskrevet i kommunikasjonen vår til deg eller på vårt Gjennomsiktighetssenter.

4.6 Tilbakemeldinger. Du kan velge å gi oss tilbakemeldinger på Tjenestene og Programvaren, inkludert i form av ideer, forslag, forespørsler og eksempler som omfatter Innholdet ditt, ("Tilbakemeldinger"). I dette tilfellet godtar du at vi står fritt til å bruke Tilbakemeldingen din til forretningsformål, inkludert via innlemming i Tjenestene og Programvaren, uten noen betaling, tilskrivelser eller noen andre forpliktelser overfor deg.

5. Din konto.

5.1. Kontoinformasjon. Du, som en Personlig bruker eller Bedriftsbruker, er ansvarlig for all aktivitet som skjer via kontoen din, selv hvis aktiviteten ikke utføres av deg eller er uten ditt kjennskap eller samtykke. Du kan ikke: (A) dele kontoinformasjonen din (bortsett fra med en autorisert kontoadministrator), både tilsiktet og utilsiktet; eller (B) bruke en annen persons konto. Kontoadministratoren din kan bruke kontoinformasjonen din til å administrere bruk og tilgang til Tjenestene og Programvaren. For PhoneGap forbeholder vi oss retten til å overvåke og håndheve grenser og begrensninger for abonnementsplaner, herunder retten til å belaste for overbruk.

5.2 Konto og sikkerhet. Du er ansvarlig for å ta rimelige skritt for å opprettholde sikkerheten og kontrollen over Adobe-kontoen din. Adobe kan kreve at du aktiverer flertrinnsautentisering og oppgir et telefonnummer eller en alternativ e-post for sikkerhetsformål. Adobe påtar seg intet ansvar for tap du måtte lide på grunn av et kompromittering av påloggingsinformasjonen for kontoen din, eller din unnlatelse av å følge opp eller handle på merknader eller varslinger som vi kan sende til e-postadressen eller telefonnummeret ditt. Du er ansvarlig for å holde e-postadressen og telefonnummeret ditt oppdatert for å motta meldinger eller varslinger som vi kan sende deg, og du er også ansvarlig for å gå nøye gjennom alle meldinger som utgir seg for å være fra Adobe for å sikre at de er legitime. Vi påtar oss intet ansvar hvis du ikke får tilgang til Adobe-kontoen din fordi du ikke kan oppgi riktig påloggingsinformasjon, for eksempel passord, e-postadresse eller telefonnummer. Hvis du mistenker at Adobe-kontoen din eller noe av sikkerhetsinformasjonen din har blitt kompromittert, skal du kontakte kontoadministratoren din eller Adobes kundestøtte https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_no.

5.3. Inaktivitet på gratiskonto. Du er ansvarlig for å holde kontoen din aktiv, noe som betyr at du må logge deg på og bruke kontoen din med jevne mellomrom for å unngå Sletting av innhold, forstyrrelser eller tap av tilgangen til Tjenestene og Programvaren, eller stenging av kontoen din. Hvis du ikke logger på kontoen din med jevne mellomrom, forbeholder vi oss retten til å anta at kontoen din er inaktiv, og du godtar at vi kan slette Innholdet som er lagret på kontoen permanent eller stenge kontoen din i sin helhet. Før vi sletter Innholdet ditt permanent eller avslutter kontoen din på grunn av inaktivitet, vil vi forsøke å varsle deg. For å unngå tvil, gjelder ikke avsnitt 5.3 i dette dokumentet (Inaktivitet på gratiskonto) for betalte kontoer med god status. 

6. Brukeratferd.

Du skal bruke Tjenestene og Programvaren på en ansvarlig måte og ikke misbruke Tjenestene og Programvaren. Du skal for eksempel ikke:

6.1 bruke Tjenestene og Programvaren uten, eller i strid med, en skriftlig lisens eller avtale med Adobe;

6.2 kopiere, endre, være vert for, strømme, underlisensiere eller videreselge Tjenestene og Programvaren;

6.3 aktivere eller tillate andre å bruke Tjenesten og Programvaren ved hjelp av kontoinformasjonen din;

6.4 tilby, bruke eller tillate bruken av eller tilgang til Tjenestene og Programvaren i en datatjenestevirksomhet, outsourcing-tjeneste fra tredjepart, på medlemskaps- eller abonnementsbasis, på servicebyrå-basis, på timesharing-basis, som en del av en driftet tjeneste eller på vegne av noen tredjepart;

6.5 konstruere en database eller et datasett ved å bruke, inkludere, eller som består av Innholdsfilene;

6.6 gå inn på eller forsøke å få tilgang til Tjenestene og Programvaren på noen annen måte enn via grensesnittet vi tilbyr eller godkjenner;

6.7 omgå noen tilgang eller bruksrestriksjoner som er lagt inn for å hindre visse typer bruk av Tjenestene og Programvaren;

6.8 Dele eller generere Innhold, inkludert Creative Cloud-kundeskrifter, eller på annen måte engasjere deg i atferd som krenker noens Åndsverksrettigheter. "Åndsverksrettigheter" betyr opphavsrett, moralske rettigheter, varemerker, kjennetegn, patenter, forretningshemmeligheter, urettferdig konkurranse, retten til privatliv, retten til reklame og andre eiendomsrettigheter;

6.9 Dele eller generere alle former for Innhold eller delta i atferd som er ulovlig, skadelig, truende, obskøn, voldelig, fornærmende, krenkende, ærekrenkende, injurierende, vulgært, uanstendig, krenkende for andres privatliv, hatefullt eller ellers krenkende;

6.10 Dele eller generere alle former for Innhold som seksualiserer mindreårige eller som har til hensikt å legge til rette for upassende samhandling med mindreårige, andre Adobe-brukere eller offentligheten;

6.11 utgi deg for å være en person eller enhet, eller feilaktig oppgi eller på annen måte gi en feilaktig fremstilling av din tilknytning til en person eller enhet, inkludert ved å ikke fremlegge et gjeldende sponsor- eller fremmingsforhold når du legger igjen en anmeldelse;

6.12 forsøke å deaktivere, svekke eller ødelegge Tjenestene og Programvaren;

6.13 laste opp, overføre, lagre eller gjøre tilgjengelig Innhold, inkludert Creative Cloud-kundeskrifter eller kode som inneholder virus, skadelig kode, skadelig programvare eller komponenter som er konstruert for å skade eller begrense funksjonaliteten til Tjenestene og Programvaren;

6.14 forstyrre, blande deg inn med eller forhindre andre brukere fra å bruke Tjenestene og Programvaren (for eksempel forfølge, skremme, trakassere, egge eller fremme andre til å begå vold eller selvskading);

6.15 delta i kjedebrev, søppelpost, pyramidespill, nettfiske, spamming eller andre uønskede meldinger;

6.16 delta i uredelige aktiviteter, for eksempel betalings- og refusjonssvindel;

6.17 plassere en reklame for produkter eller tjenester i Tjenestene unntatt med vårt skriftlige samtykke;

6.18 bruke alle former for datamining eller lignende datainnsamlings- og utvinningsmetoder i forbindelse med Tjenestene og Programvaren, inkludert dataskraping for maskinlæring eller andre formål;

6.19 kunstig manipulere eller forstyrre Tjenestene og Programvaren (for eksempel ved å manipulere verdsetting på Behance eller lede brukere til nettsteder fra tredjeparter);

6.20 opprette Adobe-kontoer i den hensikt å bryte disse Vilkårene eller våre retningslinjer (eller andre typer handlinger som utføres av Adobe), herunder å opprette falske kontoer, eller for å omgå opphør av kontoen;

6.21 manipulere eller på annen måte vise Tjenestene og Programvaren ved å bruke framing eller lignende navigasjonsteknologi; eller

6.22 bryte gjeldende lovverk.

7. Avgifter og betaling.

7.1. Skatter og tredjeparts avgifter. Du må betale eventuelle skatter og avgifter fra tredjepart (inkludert for eksempel telefonavgifter, mobiloperatøravgifter, ISP-avgifter, dataabonnementsavgifter, kredittkortavgifter, moms, vekslingsgebyrer og utenlandske transaksjonsavgifter). Vi er ikke ansvarlig for disse kostnadene. Ta kontakt med finansinstitusjonen din når det gjelder spørsmål om avgifter. Vi kan iverksette tiltak for å samle inn de avgiftene du skylder oss. Du er ansvarlig for alle relaterte kostnader og utgifter for innkrevingen. Hvis du befinner deg i et annet land enn den aktuelle Adobe-enheten som du handler med (dvs. Adobe Inc. for nordamerikanske kunder og Adobe Systems Software Ireland Limited for kunder i alle andre land), vil utbetalingene bli gjort til en utenlandsk enhet.

7.2. Kredittkortinformasjon. Du samtykker i at vi eller våre autoriserte leverandører lagrer betalingsmetoden din og bruker den i forbindelse med din bruk av Tjenestene og Programvaren slik det er beskrevet i Abonnements- og avbestillingsvilkårene. For å unngå forstyrrelser i tjenesten din, kan det hende vi deltar i programmer som støttes av kortleverandøren din for å forsøke å oppdatere betalingsinformasjonen din. Du gir oss eller våre autoriserte leverandører fullmakt til å fortsette å fakturere og belaste kontoen din for beløp du er skyldig, med informasjonen vi innhenter.

8. Din garanti og erstatningsforpliktelser.

8.1. Garanti. Du må ha: (A) alle nødvendige lisenser og tillatelser for å bruke og dele Innholdet ditt; og (B) nødvendige rettigheter til å gi lisensene i Vilkårene.

 8.2 Erstatning. Du skal beskytte oss og våre datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, agenter, ansatte, partnere og lisensgivere mot ethvert krav, etterspørsel, tap eller skader, inkludert rimelige advokathonorarer, som oppstår som følge av eller knyttet til:

(A) Innholdet ditt, inkludert, men ikke begrenset til Creative Cloud-kundeskrifter;

(B) din bruk av Tjenestene og Programvaren (slik det er aktuelt);

(C) dine interaksjoner med alle andre brukere (inkludert Rettighetshavere fra tredjepart); eller

(D) ditt brudd på vilkårene ("Sak").

Vi har rett til å kontrollere forsvaret mot enhver Sak når det gjelder erstatning relatert til deg, med juridisk bistand etter eget valg. Du skal samarbeide fullt ut med oss i forsvar av slike Saker.
 

9. FORBEHOLD OM GARANTIER.

9.1. Med mindre det fremgår av Tilleggsvilkårene, leveres Tjenestene og Programvaren "SOM DE/DEN ER". I den grad det er tillatt ved lov, fraskriver Adobe, dets samarbeidspartnere og tredjepartsleverandører ("Dekkede parter") seg alle garantier knyttet til dette, uttrykkelig eller underforstått, inkludert underforståtte garantier om ukrenkelighet, salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. De dekkede partene påtar seg ingen forpliktelser om innholdet i Tjenestene. De dekkede partene fraskriver seg enhver garanti for at (A) Tjenestene og Programvaren oppfyller kravene dine eller vil være konstant tilgjengelige, uavbrutte, tidsriktige, sikre eller feilfrie; (B) resultatene som oppnås ved bruk av Tjenestene og Programvaren, vil være effektive, nøyaktige eller pålitelige; (C) kvaliteten på Tjenestene og Programvaren vil tilfredsstille forventningene dine; eller (D) eventuelle feil eller mangler ved Tjenestene eller Programvaren vil bli korrigert.

9.2 De dekkede partene fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle handlinger som følge av din bruk av Tjenestene og Programvaren. Du kan bruke og få tilgang til Tjenestene og Programvaren på eget ansvar og risiko, og du er eneansvarlig for eventuelle skader på datasystemet eller tap av data som følge av bruk av og tilgang til enhver Tjeneste og Programvare.

9.3 Hvis du legger inn Innhold på serverne våre for å dele dette offentlig via Tjenestene, er De dekkede partene ikke ansvarlige for: (A) eventuelle tap, skader eller korrupt Innhold; (B) sletting av Innhold som er utført av andre enn Adobe; eller (C) om Innholdet ditt blir inkludert av tredjeparter på andre nettsteder eller i andre medier.

10. ANSVARSBEGRENSNING.

10.1 Med mindre det fremgår av Tilleggsvilkårene, er De dekkede partene ikke ansvarlige overfor deg eller noen andre, under noen omstendigheter, for eventuelle spesielle, tilfeldige eller indirekte skader, følgeskader, moralske skader, straffeerstatning eller tilleggserstatning uansett årsak, inkludert tap og skader (A) som følge av tap av bruk, data, omdømme eller fortjeneste; (B) basert på enhver teori om ansvar, herunder brudd på kontrakt eller garanti, uaktsomhet eller annen skadevoldende handling; eller (C) som oppstår fra alle andre krav som følge av eller i forbindelse med din bruk av eller tilgang til Tjenestene og Programvaren. Ingenting i Vilkårene begrenser eller utelukker vårt ansvar for grov uaktsomhet, tilsiktet misbruk fra Adobe eller dets ansatte, dødsfall eller personskade.

10.2. Vårt samlede ansvar i enhver sak som følge av eller relatert til Vilkårene er begrenset til det som er størst av (A) USD 100; eller (B) det samlede beløp som du har betalt for tilgang til Tjenesten og Programvaren i løpet av tre måneder før hendelsen som gir opphav til erstatningsansvaret. Våre leverandører har intet ansvar i saker som oppstår som følge av eller knyttet til Vilkårene.

10.3 Disse begrensningene og unntakene i avsnitt 10. i dette dokumentet (Ansvarsbegrensning) gjelder i det maksimale omfanget som loven tillater, selv hvis (A) en erstatning ikke fullt ut kompenserer deg for tap eller svikt av det egentlige formålet; eller (B) De dekkede partene visste eller burde ha visst om muligheten for skader.

10.4 Vilkårene beskriver hele ansvaret til De dekkede partene og er ditt eneste rettsmiddel med hensyn til tilgang og bruk av Tjenestene og Programvaren.

11. Opphør.

11.1. Oppsigelse utført av deg. Du kan avbryte abonnementet ditt og avslutte bruken av Tjenestene og Programvaren når som helst. Avslutning eller sletting av kontoen din fritar deg ikke fra eventuelle forpliktelser til å betale utestående gebyrer knyttet til abonnementet ditt, herunder gebyrer for tidlig avslutning.

11.2. Oppsigelse utført av oss. Med mindre det er angitt i Tilleggsvilkårene, kan vi når som helst og umiddelbart avslutte eller suspendere retten din til å bruke og få tilgang til Tjenestene og Programvaren hvis Adobe, etter eget skjønn, avgjør at:

(A) du bryter noen av bestemmelsene i Vilkårene (eller opptrer på en måte som tydelig viser at du ikke har tenkt eller er ute av stand til å overholde Vilkårene);

(B) du unnlater å foreta rettidig betaling av avgiftene for Tjenestene og Programvaren, om noen;

(C) du fysisk, verbalt eller på annen måte misbruker, truer, mobber eller sjikanerer oss eller våre ansatte (i slike tilfeller kan vi eventuelt suspendere eller begrense din tilgang til Tjenestene og Programvaren);

(D) du gjentatte ganger har klaget med dårlig hensikt eller uten rimelig grunn, og fortsetter å gjøre det etter at vi har bedt deg om å slutte (under slike omstendigheter kan vi eventuelt suspendere eller begrense din tilgang til Tjenestene eller Programvaren);

(E) ved å fortsette å tilby Programvaren eller Tjenestene til deg vil det bryte med gjeldende lov;

(F) vi velger å avslutte Tjenestene og Programvaren, helt eller delvis, hvis det blir upraktisk for oss å fortsette å tilby Tjenestene i ditt område på grunn av endring av loven eller annen grunn; eller

(G) det har det vært en lengre periode med inaktivitet på gratiskontoen din

Hvis vi opphører Vilkårene, eller din bruk av Tjenestene og Programvaren for annet enn årsaken, slik det er oppført i ett av avsnittene (A) til (D) og (G) ovenfor, vil vi iverksette rimelige tiltak for å varsle deg minst tretti (30) dager før opphøret via e-postadressen du oppgir til oss med instruksjoner om hvordan du henter ut Innholdet ditt. Hvis vi opphører din bruk av Tjenestene og Programvaren av årsaker som er oppført i avsnitt (E) eller (F), kan vi, etter eget skjønn, gi deg en pro rata refusjon for eventuelle forhåndsbetalte, ubrukte avgifter for den aktuelle Tjenesten eller Programvaren. Ved oppsigelse fra oss kan du miste tilgangen til Innholdet ditt.

11.3 Overlevelse. Ved utløp eller oppsigelse av Vilkårene, kan hele eller deler av Tjenestene og Programvaren slutte å fungere uten forvarsel. Erstatningsforpliktelsene dine, våre garantifraskrivelser og begrensninger av forpliktelser og bestemmelser om tvisteløsning som er angitt i Vilkårene, fortsetter å være gyldige.

11.4 Deaktivering av kontoer og klager. Hvis du mener at Adobe-kontoen din har blitt deaktivert ved en feiltakelse, kan du sende inn en klage ved å følge fremgangsmåten som er beskrevet når du forsøker å logge på kontoen eller via vårt Gjennomsiktighetssenter. Hvis du har relaterte spørsmål, kan du kontakte Adobes kundestøtte.

12. Handelssanksjoner og overholdelse av eksportkontroll.

Tjenestene og Programvaren, og din bruk av disse, er underlagt lover, begrensninger og reguleringer i USA og andre jurisdiksjoner som regulerer import, eksport og bruk av Tjenestene og Programvaren. Ved å bruke Tjenestene og Programvaren, samtykker du til å overholde alle slike lover, restriksjoner og forskrifter, og du garanterer for at du ikke har forbud mot å motta Tjenestene og Programvaren i henhold til lovverket i noen jurisdiksjon. I tillegg godtar du å ikke laste opp til eller overføre noe Innhold som er kontrollert for eksport fra USA (inkludert tekniske data som er kontrollert under US International Traffic in Arms Regulations og teknologi som er kontrollert under US Export Administration Regulations) uten en skriftlig forhåndsgodkjenning fra Adobe. 

13. Australsk forbrukerlov.

Ingenting i Vilkårene er ment for å utelukke, begrense eller modifisere noen forbrukerrettigheter i henhold til Competition and Consumer Act 2010 (Cth) ("CCA") eller noen annen lovgivning som ikke kan utelukkes, begrenses eller endres etter avtale. Hvis CCA eller noen annen lovgivning impliserer en betingelse, garanti eller vilkår i Vilkårene, eller gir lovbestemte garantier i forbindelse med Vilkårene overfor varer eller tjenester som leveres (hvis noen), er vårt ansvar for brudd på en slik betingelse, garanti, annet vilkår eller garanti begrenset (ved vårt valg), i den grad det er mulig å gjøre det: (A) når det gjelder levering av varer, at vi gjør ett eller flere av følgende: (1) erstatter varene eller leverer tilsvarende varer; (2) reparerer varene; (3) betaler kostnadene ved å erstatte varene eller skaffer tilsvarende varer; og (4) betaler kostnadene for å få varene reparert; eller (B) når det gjelder levering av tjenester, gjør vi ett eller begge av følgende: (1) leverer tjenestene igjen; og (2) betaler kostnadene ved å få tjenestene levert igjen.

14. Tvisteløsning, fraskrivelse av gruppesøksmål, voldgiftsavtale.

Adobes kundestøtte er tilgjengelig og kan håndtere de fleste bekymringer du måtte ha angående Adobes Tjenester og Programvare. Kontakt Adobes kundestøtte her: https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_no.

14.1 Varsel om krav og påkrevd informasjon for tvisteløsningsprosess. Hvis du har bekymringer eller tvister som Adobes kundestøtte ikke er i stand til å løse ("Krav"), samtykker du til først å forsøke å løse tvisten uformelt og i god tro ved å kontakte oss og sende oss en skriftlig melding om krav til adressen som er oppgitt i avsnitt 18.2. (Merknad til Adobe). Varselet om krav må gi Adobe en rettferdig varsling om identiteten din, en beskrivelse av arten og grunnlaget for kravet ditt, og erstatningen du søker, inkludert det bestemte beløpet for eventuell pengestøtte du søker, og kan ikke kombineres med et Varsel om krav for andre personer. Dersom en tvist knyttet til Kravet ditt ikke blir løst innen 30 dager etter vårt mottak, må enhver rettslig handling løses gjennom enten domstolen for småkrav eller en endelig og bindende voldgift, inkludert enhver tvist om voldgift er påkrevd for kravet eller ikke, bortsett fra unntakene nedenfor. Ingen av partene skal iverksette rettslige skritt før 30 dager etter at Varselet om krav er mottatt. Denne avtalen om voldgift skal gjelde, uten begrensninger, for ethvert krav som oppsto eller ble fremlagt før ikrafttredelsesdatoen for Vilkårene. Voldgiftsdommeren, ikke en føderal, statlig eller lokal domstol eller byrå, skal ha eksklusiv myndighet til å løse enhver tvist knyttet til tolkningen, anvendeligheten eller håndhevelsen av Vilkårene eller utformingen av Vilkårene, inkludert hvorvidt en tvist mellom oss er gjenstand for voldgift (dvs. voldgiftsdommeren skal avgjøre voldgiftsretten til enhver tvist) og om hele eller deler av disse Vilkårene er ugyldige eller kan ugyldiggjøres. Krav knyttet til Vilkårene, Tjenestene eller Programvaren sperres permanent hvis de ikke bringes frem innen ett år etter hendelsen som ga opphav til Kravet. 

14.2. Ingen gruppesøksmål. Du kan bare løse konflikter med oss på individuell basis, og du kan ikke bringe et krav som en saksøker eller et gruppemedlem i en gruppe, konsolidert eller representativ handling. Likevel, hvis enhver del av denne fraskrivelsen av gruppesøksmål anses som ugjennomførbar eller ugyldig med hensyn til et bestemt rettsmiddel, må dette rettsmiddelet (og kun dette rettsmidlet) skilles fra voldgiften og kan etterfølges i retten. Partene samtykker imidlertid til at enhver avgjørelse om rettsmidler som ikke er gjenstand for voldgift, skal utsettes i påvente av utfallet av eventuelle voldgiftskrav og rettsmidler.

14.3 Voldgiftsregler. Hvis du bor i Amerika, skal JAMS administrere voldgift i Santa Clara County, California, USA i henhold til sine effektiviserte voldgiftsregler og prosedyrer. Hvis du bor i Australia, New Zealand, Japan, Fastlands-Kina, Kinas spesielle administrasjonsområde Hongkong, Kinas spesielle administrasjonsområde Macao, Taiwan, Sør-Korea, India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal eller en medlemsstat i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), vil Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") administrere voldgiften i Singapore i henhold til reglene for voldgift, der reglene skal anses som innlemmet ved referanse i dette avsnittet. Ellers vil London Court of International Arbitration (LCIA) administrere voldgiften i London, Storbritannia under LCIA-voldgiftsreglene. Det vil være en dommer som du og Adobe velger sammen. Meklingen vil foregå på engelsk, men eventuelle vitner med annet morsmål enn engelsk, kan avgi forklaring på vitnets eget morsmål med samtidig oversettelse til engelsk (på bekostning av parten som presenterer vitnet). Dom over tildelingen kan angis og håndheves i enhver kompetent domstol som har jurisdiksjon over deg og oss. Dersom det er konflikt mellom reglene til voldgiftsleverandøren og Vilkårene, inkludert med hensyn til vurdering av gebyrer og kostnader ved voldgift, skal Vilkårene gjelde.

14.4 Voldgiftsgebyrer og kostnader. Betaling av alle arkiverings-, administrasjons- og voldgiftshonorarer og voldgiftskostnader skal styres av reglene til voldgiftsleverandøren, bortsett fra i den grad du fremmer et Krav som en del av en Koordinert handling, er vi enige om at partene skal dele alle avgifter og kostnader like ved voldgift (i den grad tildeling ikke allerede er nødvendig i henhold til gjeldende regler). For formålene i dette avsnittet betyr "Koordinert handling" enhver handling der du representeres av et advokatfirma eller en samling av advokatfirmaer som har sendt inn flere koordinerte, individuelle voldgiftskrav av samme eller lignende karakter mot Adobe i en kort tidsperiode. Til tross for ovenstående, hvis du ikke har råd til gebyrene eller kostnadene som tilkommer ved voldgift, vil Adobe betale dem. Hvis voldgiftsdommeren avgjør at enten substansen i et Krav eller lettelsen som ble søkt i voldgiften var useriøs, eller et krav ble fremmet i et utilbørlig formål, kan partene søke å omfordele gebyrene og kostnadene ved voldgift i henhold til reglene for voldgiftsleverandøren.

14.5 Unntak fra voldgift – småkrav og forbudsfritak. Til tross for det foregående kan hver av partene velge å få ethvert krav som er underlagt jurisdiksjonen til domstolen for småkrav, avgjort av domstolen for småkrav i Santa Clara County, California, USA, eller fylket der du bor. Dersom en av partene fremmer et Krav om voldgift som kunne vært fremmet i domstolen for småkrav, kan den andre parten gi beskjed om at den ønsker at saken avgjøres i domstolen for småkrav før oppnevnelsen av en voldgiftsdommer, og voldgiftsdommeren skal administrativt avslutte saken før eventuelle gebyrer vurderes, og parten som fremmer kravet må gå videre i domstolen for småkrav i stedet for å søke voldgift. Enhver tvist om hvorvidt et Krav kvalifiserer for domstolen for småkrav skal løses av domstolen, ikke av en voldgiftsdommer. Ved denne typen tvist skal voldgiftsbehandlingen forbli stengt med mindre og inntil en avgjørelse fra domstolen om småkrav om at kravet skal fortsette i voldgift. I tillegg skal hver part tillates å søke om midlertidige forføyninger (eller tilsvarende juridiske strakstiltak) i enhver jurisdiksjon, for eksempel i tilfelle dine eller andres uautoriserte tilgang til eller bruk av Tjenestene eller Programvaren er i strid med Vilkårene. Hvis en part har en tvist der de søker å oppnå både midlertidige forføyninger og andre former for oppreisning, kan parten gå til retten for å søke midlertidige forføyninger, men må avgjøre kravene sine eller søke oppreisning i domstolen for småkrav for alle andre former for forføyninger.

14.6 Aksept av voldgift og retten til å melde seg ut. Innen det som inntreffer sist av de første tretti (30) dagene etter din bruk av Tjenestene og Programvaren eller datoen for den siste oppdateringen av avsnitt 14. (Tvisteløsning, fraskrivelse av gruppesøksmål, voldgiftsavtale) i Vilkårene, har du retten til å velge bort bestemmelsene om voldgift og fraskrivelse av gruppesøksmål i avsnitt 14. (tvisteløsning, fraskrivelse av gruppesøksmål, voldgiftsavtale) ved å sende oss et skriftlig varsel om avgjørelsen din på adressen som er oppgitt i avsnitt 18.2. (Melding til Adobe) eller via e-post til ContractNotifications@adobe.com. Hvis du velger bort disse bestemmelsene, er heller ikke Adobe bundet av dem.

15. Revisjonsrettigheter.

 Hvis du er en Bedrift, kan vi, ikke mer enn én gang hver tolvte (12.) måned og etter minimum syv (7) dagers varsel til deg, utnevne vårt personell eller en uavhengig tredjeparts kontrollør som er underlagt taushetsplikt, til å inspisere (inkludert manuell inspeksjon, elektroniske metoder eller begge deler) arkivene, systemene og anlegget ditt for å kontrollere at installasjonen og bruken av enhver Tjeneste eller Programvare er i samsvar med Vilkårene. I tillegg vil du gi oss all historikk og informasjon forespurt av oss innen tretti (30) dager etter vår etterspørsel for at vi skal kunne bekrefte at installasjonen og bruken av enhver og alle Tjenester og Programvare er i overensstemmelse med dine gyldige lisenser. Hvis bekreftelsen viser en underdekning i samsvar med lisensene for Tjenestene og Programvaren, vil du umiddelbart skaffe alle nødvendige lisenser, abonnementer og ettervedlikehold og støtte eller andre gjeldende handlinger for å rette opp for alle eventuelle uoverensstemmelser.

16. Oppdateringer av Tjenestene og Programvaren, og tilgjengelighet.

16.1. Oppdateringer av Tjenestene og Programvaren. Vi kan modifisere, oppdatere eller avbryte Tjenestene og Programvaren (inkludert eventuelle deler eller funksjoner), der modifikasjoner, oppdateringer eller opphør kan, for klarhets skyld, være skadelige eller resultere i en verdireduksjon for deg, når som helst, uten ansvar overfor deg eller noen andre. For endringer i betalte tilbud som etter Adobes rimelige skjønn er skadelige eller resulterer i en vesentlig reduksjon av verdi for deg, kommer vi til å gjøre en rimelig kommersiell innsats for å varsle deg om denne typen endringer, oppdateringer eller opphør. Hvis vi avvikler Tjenestene eller Programvaren i sin helhet, vil vi benytte en kommersielt rimelig innsats for å tillate deg å overføre Innholdet ditt, og vi kan gi deg en pro rata-refusjon for ubrukte gebyrer for den Tjenesten eller Programvaren du har betalt på forhånd for.

16.2. Tilgjengelighet. Våre nettsteder kan være tilgjengelige over hele verden, men det betyr ikke at alle typer Tjenester og Programvare er tilgjengelige i ditt land, eller at brukergenerert innhold tilgjengelig via Tjenestene og Programvaren er lovlig eller tilgjengelig i landet ditt. Tilgangen til enkelte Tjenester (eller visse Tjenestefunksjoner) eller Programvare kan være blokkert i enkelte land. Brukere i Kina har ikke tillatelse til å få tilgang til eller bruke noen nettbaserte tjenester innenfor våre Tjenester og Programvare og må kjøpe de bestemte Tjenestene og Programvarene som er tilgjengelig for brukere eller bruk i Kina. Det er ditt ansvar å sørge for at din bruk av Tjenestene og Programvaren er lovlig eller tilgjengelig der du bruker dem. Tjenestene og Programvaren er ikke tilgjengelige på alle språk.

17. Ingen endringer, omvendt konstruksjon, kunstig intelligens / maskinlæring (AI/ML).

Enkelte elementer av Tjenestene og Programvaren består av konfidensiell informasjon som tilhører oss (eller våre lisensgivere). Med unntak av det som er uttrykkelig tillatt i Vilkårene, skal du ikke (og skal ikke tillate at tredjeparter): (A) modifiserer, porter, tilpasser eller oversetter noen del av Tjenestene eller Programvaren; (B) omvendt konstruere (inkludert, men ikke begrenset til overvåking eller sporing av inn- og utdata som strømmer gjennom et system eller en applikasjon for å gjenskape dette systemet), dekompilere, demontere eller på annen måte forsøke å oppdage, innenfor en Tjeneste eller Programvare, kildekoden, datarepresentasjoner eller underliggende algoritmer, prosesser, metoder og enhver annen del av denne typen Tjenester eller Programvare; eller (C) bruke Tjenestene eller Programvaren (eller eventuelt innhold, data, utdata eller annen informasjon som er mottatt eller avledet fra Tjenestene eller Programvaren) for å direkte eller indirekte opprette, lære opp, teste eller på annen måte forbedre algoritmer for maskinlæring eller systemer for kunstig intelligens i Tjenestene eller Programvaren, inkludert, men ikke begrenset til arkitekturer, modeller og vekter. Hvis lovene i din jurisdiksjon gir deg rett til å dekompilere Tjenestene eller Programvaren for å få informasjon som er nødvendig for å gjøre de lisensierte delene av Tjenesten eller Programvaren interoperabel med annen programvare, må du først etterspørre denne typen informasjon fra oss. Vi kan, etter eget skjønn, enten gi disse opplysningene til deg eller pålegge rimelige betingelser, herunder en rimelig avgift for dekompilering av Tjenestene eller Programvaren, for å sikre at våre, våre lisensinnehavere og leverandørers proprietære rettigheter i Tjenesten og Programvaren beskyttes.

18. Diverse.

18.1. Engelsk versjon. Den engelske versjonen av Vilkårene vil være den versjonen som brukes når man tolker eller analyserer Vilkårene.

18.2. Varsel til Adobe. Du kan sende oss varsler på følgende adresse: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

18.3. Varsel til deg. Vi kan varsle deg via e-posten eller postadressen som er tilknyttet kontoen din, gjennom oppslag i Tjenestene eller andre juridisk akseptable metoder. Det er ditt ansvar å holde kontoinformasjonen din oppdatert for å motta varsler. 

18.4. Ikke-overdragelse. Du kan ikke overdra eller på annen måte overføre Vilkårene eller dine rettigheter og plikter under Vilkårene, helt eller delvis, uten skriftlig samtykke, og ethvert slikt forsøk vil bli annullert. Vi kan tildele eller overføre våre rettigheter under Vilkårene til en tredjepart uten ditt samtykke.

18.5. Vilkår for offentlige organer. Hvis du er en enhet i den føderale regjeringen i USA, eller hvis Vilkårene er eller blir underlagt Federal Acquisition Regulations (FAR), er Tjenestene og Programvaren som leveres under Vilkårene, "Kommersielle produkter eller Kommersielle tjenester", slik de er definert i 48 C.F.R. §2.101, og består av "Commercial Computer Software" (Kommersiell programvare) og "Commercial Computer Software Documentation" (dokumentasjon for Kommersiell programvare), slik begrepene er benyttet i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, alt etter hva som er aktuelt. I samsvar med 48 C.F.R. punkt 12.212 eller 48 C.F.R. punkt §227.7202-1 til §227.7202-4, der de får anvendelse, er "Commercial Computer Software" og "Commercial Computer Software Documentation" lisensiert til amerikanske myndigheter som sluttbrukere (A) bare som Kommersielle produkter og tjenester; og (B) bare med de rettigheter som gjelder for hvilke som helst andre sluttbrukere i overensstemmelse med Vilkårene. Upubliserte rettigheter under amerikansk opphavsrett og copyright forbeholdes.

18.6. Overskrifter. Overskriftene som benyttes i Vilkårene, er kun for enkelhets skyld og skal ikke brukes til å tolke mening eller hensikt.

18.7. Ugyldighet. Hvis en bestemmelse i Vilkårene ugyldiggjøres eller ikke kan håndheves på ethvert grunnlag, skal resten av Vilkårene fortsette med sin fulle kraft og virkning, og denne bestemmelsen skal bare være ineffektiv i den grad ugyldigheten dekkes eller ikke kan håndheves.

18.8. Ingen fraskrivelse. Vår unnlatelse til å håndheve eller utøve noen del av Vilkårene er ikke en fraskrivelse av den delen.

18.9. Force Majeure. Ingen av partene vil være ansvarlige overfor den andre for noen forsinkelse eller unnlatelse av å utføre noen forpliktelse (annet enn betalingsforpliktelsene dine overfor Adobe) underlagt Vilkårene hvis forsinkelsen eller feilen skyldes uforutsette hendelser, som oppstår etter at Vilkårene trer i kraft og som er utenfor partenes rimelige kontroll, for eksempel streik, blokade, krig, terrorisme, opptøyer, naturkatastrofer, lisensnekt fra regjeringen eller andre statlige etater, i den grad en slik hendelse forhindrer eller forsinker den berørte parten i å oppfylle forpliktelsene, og denne parten ikke er i stand til å forhindre eller fjerne hindringen til en rimelig kostnad.

19. DMCA

Vi respekterer andres Åndsverksrettigheter, og vi forventer at våre brukere gjør det samme. Vi vil svare på klare meldinger om brudd på opphavsretten i samsvar med Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Du kan lære mer om Adobes IP Takedown-retningslinjer og praksis her: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA.
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart,
Dublin 24, Republic of Ireland
Adobe_General_Terms_of_Use-en_US_20240217

Generelle vilkår for bruk, hyperkoblet dokumentliste (oppført i rekkefølge som ovenfor):

1. Vilkår for abonnementer og avbestilling: https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html

2. Tilleggsvilkår for Elevdata på grunnskole, videregående skole og høyere utdanning: https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/servicetou/Adobe-EDU-Terms-en_US-20210701.pdf

3. Personlig innhold lagret i skybasert lagring for Creative Cloud og Document Cloud for teams eller enterprise, HelpX: https://helpx.adobe.com/enterprise/kb/business-storage.html

4. Retningslinjer for personvern: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

5. Personvernpreferanser for Adobe: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

6. Vanlige spørsmål om innholdsanalyse: https://helpx.adobe.com/manage-account/using/machine-learning-faq.html

7. Enkeltpersoner fra land i EØS og Storbritannias databehandlingsavtale for Adobe Cloud Services: https://dpa.adobe.com/dpaTermsOfUse?type=55

8. Personer utenfor EØS og Storbritannias databeskyttelsesvilkår for Cloud Services: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/terms/enterprise/pdfs/DPT-WW.pdf

9. Støtteveiledning for Adobe-programvare: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-periods.html

10. Gjennomsiktighetssenter: https://www.adobe.com/trust/transparency.html

11. Last opp skriftene dine til Creative Cloud: https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/upload-your-fonts-to-creative-cloud.html#licensing

12. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler og videregående skoler: https://helpx.adobe.com/enterprise/using/primary-and-secondary-institution-eligibility-guidelines.html

13. Programvaremerknader for tredjepart og/eller Tilleggsvilkår og betingelser: https://www.adobe.com/products/eula/third_party.html

14. Rettigheter for bruk av bilder: https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html

15. Adobes kundestøtte: https://helpx.adobe.com/contact.html?step=CCSN_membership-account-payment_cancel-your-membership

16. Retningslinjer for fjerning av immaterielle rettigheter: https://www.adobe.com/legal/dmca.html