3D vizuálne efekty a animácie so softvérom Substance 3D

Blade Runner

Obrázok je zverejnený s povolením spoločností Framestore a Warner Bros. Pictures.

Ako sa filmový priemysel mení s 3D.

Projekty 3D animácie a vizuálnych efektov vyžadujú talentovaný tím a najlepšie produkčné nástroje. Vzhľadom na krátke produkčné termíny sa štúdiá vždy usilujú nájsť nové spôsoby na zlepšenie svojho produkčného reťazca a zvýšenie efektivity. 

 

Pokračujúcim trendom je používanie nástrojov pracujúcich v reálnom čase na predbežnú vizualizáciu a finálne zábery s využitím virtuálnych produkčných techník, ako sú napríklad virtuálne kulisy v reálnom čase. Do nástrojov sa dostávajú aj techniky strojového učenia a umelej inteligencie, ktoré urýchľujú pracovné postupy tvorby animácie alebo materiálov a vyznačujú sa vysokou presnosťou. Filmový priemysel zároveň vynakladá neustále väčšie úsilie o presadzovanie plynulejších prechodov medzi nástrojmi prostredníctvom iniciatív ako Universal Scene Description (USD) a MaterialX.

Baner vizuálnych efektov a animácie

Umelci v oblasti 3D vizuálnych efektov, medzi ktorých patrí aj niekoľko nedávnych víťazov ocenení americkej filmovej akadémie za najlepšie vizuálne efekty, využívajú súpravu nástrojov Adobe Substance 3D na tvorbu vizuálnych efektov a animácií vo všetkom od reklám a televíznych programov až po celovečerné filmy.

 

Či už potrebujete pracovať na predbežnej vizualizácii, vývoji vzhľadu alebo presnej povrchovej úprave základných dátových zdrojov, Substance 3D je referenčná súprava nástrojov na tvorbu materiálov. A keďže materiály Substance sú kompatibilné s viacerými platformami, vaše dátové zdroje a materiály možno bez problémov integrovať s každým pracovným postupom na tvorbu digitálneho obsahu (DCC) a každým dostupným nástrojom na vykresľovanie vrátane nástrojov V-Ray, RenderMan, Arnold a mnohých ďalších.

Súprava nástrojov, ktorá pokryje všetky vaše potreby v oblasti tvorby textúr a vývoja vzhľadu.

súprava nástrojov pre vizuálne efekty

zdroj: Damien Guimoneau

Vytvárajte a používajte materiály na čokoľvek od rekvizít na pozadí až po základné dátové zdroje a postavy s vysokým rozlíšením pomocou najefektívnejšej a intuitívnej súpravy nástrojov.

 

Substance 3D Painter s vylepšenou podporou systému UDIM vám umožňuje plynule maľovať materiály cez UV dlaždice s využitím výkonu inteligentných materiálov a generátorov Substance.

 

Vďaka vysokokvalitnému zobrazeniu v reálnom čase vyzerá každý ťah štetcom ako finálny vykreslený obsah a s interaktívnym trasovaním možno verne vykreslený obsah zdieľať v aplikáciách Painter a Stager.

„Súprava nástrojov Substance zlepšila našu tvorbu textúr, pretože nám umožňuje vidieť v zobrazení výsledok bližší k finálnemu výtvoru a pomáha nám odstrániť v postupe PBR všetky nesprávne hodnoty.“

– DAVID CRABTREE, VEDÚCI TVORBY V ŠTÚDIU DNEG

Zrýchlite navrhovanie 3D dizajnov vizuálnych efektov so softvérom Substance 3D

Produkčný reťazec na vizuálne efekty

Aplikácie a služby Substance 3D je možné integrovať do každého pracovného postupu a produkčného reťazca na vizuálne efekty a animáciu. Táto súprava nástrojov zahŕňa široké možnosti skriptovania a automatizácie, podporu pre vlastné shadery a výstupné šablóny, kolekciu integrácií do nástrojov na tvorbu 3D obsahu tretích strán a úplnú kompatibilitu s platformou VFX Reference Platform.

 

Dátové zdroje Substance môžete jednoducho exportovať na používanie vo svojom obľúbenom nástroji na vykresľovanie, ako je napríklad Arnold, V-Ray, RenderMan alebo Clarisse.

 

Pomocou súpravy nástrojov na automatizáciu (vrátane rozhrania Python API) môžete automatizovať zdĺhavé časti pracovného postupu, ako je napríklad ukladanie informácií a vykresľovanie textúr pre rozsiahle dátové zdroje alebo scény.

„Súprava nástrojov na automatizáciu sa stala spojivom, vďaka ktorému môžeme spracovávať dátové zdroje spoločne s aktualizáciami vzhľadu a slobodne vykonávať iterácie nedeštrukčným spôsobom. Môžeme robiť radikálne zmeny v materiáloch a ukladať ich do máp, ktoré sa vykreslia v rôznych balíkoch DCC.“

— ELVIN SIEW, SUPERVÍZOR DÁTOVÝCH ZDROJOV A PROSTREDÍ, ILM

Rozsiahla obsahová knižnica 3D animácie a vizuálnych efektov. 

 Obsahová knižnica vizuálnych efektov

Knižnica dátových zdrojov Substance 3D, ktorá obsahuje vyše 9 000 parametrických materiálov a neobmedzené množstvo možných variácií, je jedinečným zdrojom hotových dátových zdrojov, ako aj nenahraditeľným zdrojom poznania a rozvoja schopností pre tvorcov vizuálnych efektov a animácií.

 

Knižnica tiež zahŕňa vyše 1 000 3D modelov, ktoré sú starostlivo upravené tak, aby poskytovali úplne konzistentnú topológiu a UV. Všetky tieto dátové zdroje možno bezplatne používať a upravovať v rámci ľubovoľného komerčného projektu.

Vytvárajte vlastné 3D materiály pracovným postupom, ktorý vám vyhovuje 

správny pracovný postup

Vytváranie materiálov pre filmové dátové zdroje musí byť prispôsobené potrebám produkcie a umeleckej réžie. Aplikácie Substance 3D Designer a Substance 3D Sampler preto podporujú širokú škálu pracovných postupov:

 

  • V aplikácii Sampler môžete vytvárať materiály z fyzických vzoriek pomocou nástrojov na spracovanie skenov alebo funkcie vytvárania materiálov z obrázkov s využitím umelej inteligencie. Vzorky môžete odobrať z filmových kulís alebo ich jednoducho nasnímať pomocou smartfónu. 
  • Milovníci uzlov si môžu pomocou pracovného postupu procedurálnej tvorby textúr v aplikácii Designer vytvoriť výrobňu textúr a zostaviť kompletné knižnice materiálov. Vďaka tomu možno s omnoho menším úsilím vytvoriť tisícky variácií materiálov alebo dátových zdrojov. 

„V aplikácii Substance Designer sme vytvorili knižnicu materiálov, tvarov a pomôcok Substance, ktorú umelci neustále dopĺňajú. Ja osobne ju používam nepretržite a vytváram materiály Substance, ktoré môžu ostatní členovia tímu používať počas produkcie.“

— JOSHUA FRY, UMELEC PRE VÝVOJ VZHĽADU V ŠTÚDIU DISNEY ANIMATION

 

„Hneď od začiatku som bol skutočne unesený výkonom a flexibilitou aplikácie Substance Designer, ako aj jej schopnosťou vytvárať nespočetné iterácie povrchov s rovnakou vernosťou ako pri skenovaných dátach.“

— GARETH JENSEN, SUPERVÍZOR TEXTÚR V ŠTÚDIU ILM

Chcete, aby vaša spoločnosť začala používať Substance 3D? Získajte ďalšie informácie
.